Skip navigation.
Početna

- Ne primamo više nova pitanja

Dove za razne prilike

Dove za razne prilike

DOVA U NESRECI I ISKUSENJU

Inna lillahi ve inna ilejhi radziun. Allahumme'dzurni fi musibeti vahluf li hajren minha.

"Mi smo Allahovi i doista se Njemu vracamo. Allahu moj, pomozi mi u ovoj mojoj nevolji i daj mi bolje stanje od ovoga". (Muslim)
_____________________________

ZASTITA OD SIHIRA, UROKA I DZINA

Allahov Poslanik s.a.v.s. je trazio utociste kod Allaha od dzina i pogleda insana (uroka) na razne nacine, sve dok nisu objavljene sure Felek i Nas. Kada su one objavljene ucio je njih, ostavivsi sve drugo. (Tirmizi- hasen)

«Ko prouci Ajetul-kursijju kada svane, bude mu zastita od dzina dok noc ne nastupi, ko je prouci kad noc nastupi bice mu zastita od dzina dok ne svane.»(El-Hakim)
*********************************

DOVA DA SE DOBIJE POTOMSTVO

Rabbi hebli min ledunke zurrijjeten tajjibeten, inneke semiu-ddua'.

"Gospodaru moj, pokloni mi od sebe cestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivas." (Ali Imran,38)
********************************'

ZASTITA NOVORODENCETA OD POGLEDA OCIJU (UROKA)

Euzu bi kelimatillahi-ttammeti min kulli sejtanin ve hammetin ve min kulli ajnin lammetin.

"Trazim zastitu savrsenim Allahovim rijecima od svakog sejtana, od ujeda (kakve zivotinje) i svih zlih ociju." (Buharija)
*********************************

DOVA KOD POSJETE BOLESNIKU

Ko posjeti svog bolesnog brata muslimana i sedam puta kod njega prouci ovu dovu, bolesnik ce, ako Bog da, ozdraviti, osim onoga kome je nastupio edzel - smrtni cas:

Es'eluIIahel-azime Rabbel-arsil-azimi en jesfijeke.

"Molim Uzvisenog Allaha, Gospodara Prijestolja Velikog, da ti zdravlje da." (Tirmizi i Ebu Davud - sahih)
***********************************

DOVA KADA OSJETIMO BOL

Stavi ruku na mjesto gdje osjecas bol, tri puta prouci: Bismillahi i sedam puta: Euzubillahi ve kudretihi min serri ma edziduhu ve uhaziru.

"Zastitu trazim kod Allaha i Njegove svemoci protiv zla onoga sto me je snaslo i od kog strepim." (Muslim)
**********************************

DOVA DOK UZIMAMO ABDEST

Allahummagfir li zenbi ve vessi' li fi dari ve barik fi rizki.

"Allahu moj, oprosti mi grijehe, ucini prostranom moju kucu (rahatlukom za ukucane i musafire), i ucini bericetnom moju opskrbu." (Nesai - hasen)
*************************************

DOVE NAKON UZIMANJA ABDESTA

Eshedu en la ilahe illellahu vahdehu la serike lehu ve eshedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

"Svjedocim da nema boga osim Allaha i svjedocim da je Muhammed s.a.v.s. Njegov rob i Njegov Poslanik."

Ko bude ovo ucio nakon uzimanja abdesta otvoriée mu se svih osam dzennetskih kapija da udje na koju hoce. (Musiim)
*************************************

DOVA KADA SE UJUTRO USTANE

El-hamdu lillahillezi ahjana ba'de ma ematena veilejhi-nnusur.

"Hvala Allahu, koji nas ozivi nakon sto nas (snom) umrtvi, i Njemu se, konacno, sve vraca." (Buharija i Muslim)

Iz knjige: "Svakodnevni zikr i dove" - Ishak Sedic