Vjerovjesnici

Isus (Isa, a.s.) u Bibliji i Kur’anu

Podijeli sa drugima i zaradi sevapShare on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Print this page
Print

Biblijski citati koji potvrdjuju kur’ansku verziju da Isus nije bog

“Ja sam od sebe ne mogu nista uciniti. Kako cujem – sudim, i moj sud je pravedan, jer ne trazim svoju volju, nego volju Onoga koji me je poslao. Ako ja svjedocim sam za sebe, moje svjedocanstvo nije vjerodostojno.” (Ivan, 5:30, 31)

“Jer ne govorim sam od sebe, nego otac koji me je poslao, On mi je dao zapovjedi sta bih trebao reci i sta bih trebao propovjedati.” (Ivan, 12:29)

“Sto se tice onog dana i casa (nastup Sudnjeg dana), o tome niko nista ne zna; ni andjeli na nebu, ni sin, vec jedino Otac.” ( Marko, 13:32)

“Mjesto toga vi zelite ubiti mene, koji sam vam objavio istinu koju sam cuo od Boga.” (Ivan, 8:40)

“Isus joj rece (Mariji Magdaleni): ‘Nemoj me dulje drzati, jer jos nisam uzisao k ocu, nego idi braci mojoj i reci im: “Ulazim svome ocu i vasem ocu, svome Bogu i vasem Bogu”. (Ivan, 20:17)

“A ovo je vjecni zivot: spoznati Tebe, jedinog pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista.” (Ivan, 17:3)

“Zaista, zaista vam kazem, nije sluga veci od svog gopsopdara, niti je poslanik veci od Onoga Koji ga salje.” (Ivan, 13:6)

“Jer je moj Otac veci od mene.” (Ivan, 14:28)

“Izraelci, cujte ove rijeci: Bog je pred vama potvrdio Isusa Nezarecanina mocnim djelima i cudesnim znacima koje, kako i sami znate, Bog ucini po njemu medju vama.” ( Djela Apostolska, 2:)

“Tada mu padoh do nogu da mu se poklonim, a on mi rece: ‘Ne! Ja sam sluga kao i ti i tvoja braca koja cuvaju Isusovo svjedocanstvo. Bogu se pokloni!’..” (Otkrivanje, 19:10)
_____________________________________________________

Kur’ansko kazivanje o Isusu (Isa, a. s.) i negovoj macji Mariji (Merjema)

KUR’AN, PRIJEVOD ZNACENJA AJETA: ALI iMRAN, 42-64:

“I kada meleki (andjeli) rekoše: “O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio.

O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj!”

To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kada su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koji će se od njih o Merjemi brinuti, i ti nisi bio među njima kad su se prepirali.

A kada meleki rekoše: “O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, biće viđen i na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih;

on će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i biće čestit”,-

ona reče: “Gospodaru moj, kako ću imati dijete kada me nijedan muškarac nije dodirnuo?” – “Eto tako”, – reče -, “Allah stvara što On hoće. Kada nešto odluči, On samo za to rekne: “Budi!” – i ono bude.”

I poučiće ga pismu i mudrosti, i Tevratu i Indžilu,

i poslati kao poslanika sinovima Israilovim: “Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: napraviću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnuću u nju, i biće, voljom Allahovom, prava ptica. I iscjeliću slijepa od rođenja, i gubava, i oživljavaću mrtve, voljom Allahovom, i kazivaću vam šta jedete i šta u domovima gomilate; to će, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete;

i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg, – zato se Allaha bojte i mene slušajte -,

Allah je doista i moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte; to je pravi put!”

A kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je: “Koji će biti pomagači moji na Allahovom putu?” – “Mi”, – rekoše učenici, – “mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, a ti budi svjedok da smo mi poslušni Njemu.

Gospodaru naš, mi u ono što Ti objavljuješ vjerujemo i mi Poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernike!”

I nevjernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to umije najbolje.

I kada Allah reče: “O Isa, dušu će ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasiću te od nevjernika i učiniću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svijeta. Meni ćete se, poslije, svi povratiti i Ja ću vam o onome u čemu se niste slagali presuditi:

one koji ne budu vjerovali na strašne muke ću udariti i na ovom i na onom svijetu i niko im neće moći pomoći.”…

A onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, On će njima punu nagradu dati. – Allah ne voli nasilnike.

Ovo što ti kazujemo jesu ajeti i Kur´an mudri.

Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: “Budi!” – i on bi.

Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj!

A onima koji se s tobom budu o njemu raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci: “Hodite, pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati!”

To je, zaista, kazivanje i nema boga osim Allaha! – a Allah je, doista, Silan i Mudar.

A ako oni glave okrenu – pa, Allah sigurno dobro zna smutljivce.

Reci: “O sljedbenici Knjige (krscani), dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu, vi recite: “Budite svjedoci da smo mi muslimani!”

KUR’AN, PRIJEVOD ZNACENJA AJETA: ALI iMRAN, 79-80:

“Nezamislivo je da čovjek kome Allah da Knjigu i znanje i vjerovjesništvo – poslije rekne ljudima: “Klanjajte se meni, a ne Allahu!” – nego: “Budite Božji, jer vi Knjigu znate i nju proučavate!”

On vam neće narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate. Zar da vam naredi da budete nevjernici, nakon što ste postali muslimani?

Podijeli sa drugima i zaradi sevapShare on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Print this page
Print

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: