Odgovori

Kako i kada da žena ispravno naposti propuštene dane ramazana? / Je li uslov posta 6 dana ševvala napaštanje ramazana?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Kako i kada da žena ispravno naposti propuštene dane ramazana?

ODGOVOR: U pogledu napaštanja dana koje žena nije uspjela da posti u mjesecu ramazanu, treba znati sljedeće:

1. Žena traba da zapamti ili da zapiše tačan broj dana koje nije napostila kako bi isti broj dan mogla napostiti. Kazao je Uzvišeni Allah: ”U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi (pa ne posti), neka isti broj dana naposti.” (El-Bekare, 185)

2. Kada žena postane spremna za post, treba da požuri sa napaštanjem propuštenih dana kako bi na taj način što prije završila sa obavezom koja je okačena o njenom vratu, iako to nije obaveza, već može da to naposti tokom cijele godine.

3. Napaštanje propuštenih dana ne bi trebalo da se odgađa do sljedećeg ramazana, osim u slučaju onih žena koje imaju validan šerijatski razlog da to učine, kao one koje doje svoju djecu dvije godine, a post u tom periodu negativno djeluje na njihovo zdravlje ili na prisustvo mlijeka kojim hrani bebu.

4. Ne postoji šerijatska zapreka da dani koji se napaštaju ne budu jedni za drugima, već je dopušteno da žena posti (napašta) jedan dan, nakon toga pauzira nekoliko dana, a potom ponovo posti, a dopušteno je ako to može podnijeti da uzastopno napašta propuštene dane. Također, nema zapreke da se napaštanje odgodi do perioda kada je dan kraći ili kada su temperature podnošljivije. Šerijat ne gleda na dužinu dana u kojem čovjek nije postio, niti gleda na vremenske uvjete kada čovjek nije postio, pa je dopustio da se u danu koji je kraći i hladni naposti propušteni dan koji je bio duži i topliji. Hvala Allahu na tim olakšicama. A Allah najbolje zna.

Odgovorio: mr. Pezić Elvedin

____________________________

JE LI USLOV POSTA 6 DANA ŠEVVALA NAPAŠTANJE RAMAZANA?

PITANJE: Esselamu alejkum. Kakav je propis posta 6 dana Ševala (što je nafila), a pre toga žena nije napostila propuštene dane u mjesecu Ramazanu. Da li je dužna prvo napostit propuštene dane, pa onda post Ševala?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.  Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Propis posta 6 dana Ševvala

Većina učenjaka od malikija, šafija, hanabila i potonjih učenjaka hanefijskog mezheba smatra da je sunet (mustehab) nakon mjeseca Ramazana postiti 6 dana Ševvala. Ovaj sunet dokazuju sa dva poznata hadisa:

Prvi – kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu Ejjuba El-Ensarije, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko posti Ramazan a zatim ga uslijedi sa šest dana Ševvala kao da je postio cijelo vrijeme“.

Drugi – hadis od Sevbana, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko posti šest dana nakon Fitra (ramazanskog Bajrama) to je kao (post) cijele godine. Ko uradi jedno dobro djelo ima nagradu deset tih djela“. Hadis bilježe Nesai, Ibn Madže, Ahmed i Darimi sa malim razlikama u tekstu hadisa, a sam hadis je Albani ocijenio vjerodostojnim a Šujab Arnaut dobrim.

Od Ebu Hanife se prenosi da je post 6 dana Ševvala pokuđen, svejedno bilo uzastopno ili razdvojeno, a od Ebu Jusufa (učenika Ebu Hanife) da je pokuđeno postiti 6 dana Ševvala uzastopno dan za dan. Međutim, potonji učenjaci hanefijskog mezheba smatraju da nema smetnje u postu 6 dana Ševvala. Takođe, kod malikija je pokuđeno postiti 6 dana Ševvala onome za koga se boji da je ubjeđen da je taj post vadžib ili onome ko ga posti spojeno sa Ramazanom, ili onome ko smatra da je spajanje tih 6 dana sa Ramazanom sunet. A mustehab je svim ostalima mimo ove tri skupine da poste 6 dana Ševvala.

Ispravno je da nema smetnje u postu 6 dana Ševvala spojeno ili razdvojeno, na početku mjeseca, sredini ili kraju, osim što je haram postiti prvi dan Ševvala, jer je to dan Bajrama kojeg je zabranjeno postiti po tekstu hadisa mutefekun alejhi.

Ko postiže nagradu 6 dana Ševvala (kao da je postio cijelu godinu)?

Nisam našao stav hanefija po ovom pitanju.

Malikije smatraju da se nagrada posta 6 dana Ševvala ne ograničava samo na post 6 dana u mjesecu Ševvalu nego i na post tih dana poslije Ševvala, jer kažu da spominjanje tog mjeseca u hadisu nije ciljano zbog ograničenja posta samo na taj mjesec nego zato što je to prvi mjesec nakon Ramazna.

Po šafijskom mezhebu nagradu posta 6 dana Ševvala postiže svako ko posti te dane, svejedno da li je ispostio čitav Ramazan ili ne, poput onoga ko je mrsio neke dane zbog bolesti, putovanja ili slično, ili ko je primio islam ili postao punoljetan u toku Ramazana. To jest, kod njih nije uslov sticanja nagrade da mora napostiti opravdano neispoštene dane Ramazana.

Po mezhebu hanabila preporučeno je postiti 6 dana Ševvala samo onome ko isposti sve dane Ramazana. To jest, kod njih je uslov sticanja nagrade da mora napostiti opravdano neispoštene dane Ramazana. Oni svoj stav dokazuju doslovnim riječima taksta hadisa: „Ko posti Ramazan a zatim ga uslijedi sa šest dana Ševvala kao da je postio cijelo vrijeme“. Kažu da riječi „posti Ramazan“ znače da treba ispostiti sve dane Ramazana, tj. da prije posta 6 dana Ševvala treba napostiti propuštene dane Ramazana. Međutim, dokazivanju hanabila se može prigovoriti da nije isto postiti Ramazan i napostiti propuštene dane, odnosno ne kaže se za onoga ko naposti propuštene dane Ramazana da je postio Ramazan. Ako se hanabile drže doslovnog teksta hadisa onda po njima nagradu posta 6 dana Ševvala postiže samo onaj ko zaista iposti sve dane Ramazana u mjesecu Ramazanu.

Ispravan stav po ovom pitanju je, a Allah zna najbolje, ono na čemu su šafije. To jest, da nije uslov postizanja nagrade posta 6 dana Ševvala napaštanje propuštenih dana Ramazana prije posta 6 dana Ševvala. Dokaz za to je da nema argumenta koji ukazuje na spomenuti uslov obaveze napaštanja propuštenih dana prije posta 6 dana Ševvala. A riječi u hadisu „ko posti Ramazan“ ne znače ko naposti i propuštene dane, nego ko posti Ramazan mimo onih dana za koje je Uzvišeni dozvolio zbog bolesti, putovanja i slično da se ne poste.
Propuštene dane Ramazna je dozvoljeno napaštati sve do sljedećeg Ramazana. Ve billahi tevfik.

Dr. Zijad Ljakić

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: