Ramazan

Kako provesti noć Lejletul Kadr / Žena u periodu mjesečnice i Noć kadra?

Podijeli sa drugima i zaradi sevapShare on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Print this page
Print

Neki su kazali da je nazvana svojim imenom zbog toga što se te noći određuju i zapisuju odredbe stvorenjima za narednu godinu. Tada se određuju život i smrt, spašeni i upropaštni, sretni i nesretni, ponosni i poniženi, i sve drugo što Uzvišeni bude želio da se desi u narednoj godini, kao što kaže:” Ha-mim. Tako Mi Knjige jasne, Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo – u njoj se svaki mudri posao riješi po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike kao milost Gospodara tvoga – On, uistinu, sve čuje i sve zna! (Ed-Duhan, 1.-6.)

Ova noc je mubarek noc i kome bude uskracena, uskraceno mu je svako dobro, a njeno dobro nedostupne je samo nesrecniku. Stoga, muslimanu koji pazi na pokornost Allahu s.v.t. je preporuceno da ozivi ovu noc vjerovanjem i zeljom za velikom nagradom, pa ako to ucini Allah s.v.t. ce mu oprostiti njegove prethodne grijehe.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Ko probdije noc Kadr vjerujuci i trazeci nagradu samo od Allaha, bice mu oprosteni predhodni (mali) grijesi.”

Dakle, ovu noć treba provesti u različitim oblicima ibadeta kao što je: Čitanje Kur`ana, noćni namaz, traženje oprosta, pokajanje, dova itd. I ne samo to, već moramo to činiti u jačoj i većoj formi. I da čovjek provede cijelu Lejletu-Kadr klanjajući, ne bi bilo previše. Potom dova u ovoj blagoslovljenoj noći. Čovjek treba da moli Allaha puno u namazu ili van njega. Mada je dova u namazu bolja, naročito ona na sedždi, kada je čovjek najbliži svom Gospodaru.

Moleći dovama koje su spomenute u Kur`anu i sunnetu kao i dovom na koju je Poslanik ukazao Aiši, kada ga je pitala: “Ukoliko saznam za Lejletul-Kadr, šta da kažem u njoj?” Odgovara joj, salallahu alejhi ve selem: “Reci: ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHIBBUL-‘AFVE, FA’FU ANNI! “Gospodaru moj, zaista si Ti Onaj koji praštaš i voliš oprost, pa mi oprosti.” (Tirmizi, Ibnu Madže, hadis sahih, Silsiletu Sahihe 3337, Albani)

Ili da moli čovjek za stvari koje se tiču njega ili njegovih bližih, ili cijelog ummeta. Ko je bolestan, da moli za izliječenje, ko je siromah da moli za bogastvo. Kao što bi bilo lijepo kada bismo činilu dovu u zadnjoj trećini noći zbog vrijednosti toga vremena.

Rekao je Poslanik, salallahu alejhi ve selem: “Silazi naš Gospodar na nebesa dunjaluka u zadnjoj trećini noći i govori: “Ko Mi dovi, pa da mu se odazovem, ko nešto traži od mene pa da mu dadnem, i ko traži oprost od Mene, pa da mu oprostim.” (Buhari 1145 I Muslim 758) Kao što se prenosi od nekih ispravnih prethodnika da su se pripremali za ovu noć tako što bi se kupali, mirisali i oblačili lijepu odjeću.

Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Arša Veličanstvenog, da nas uputi da probdijemo Noć kadra i da nas Allah u toj noći obaspe Svojom milošću i podari nam berićet u našim životima, porodicama i imecima. Amin!

Žena u periodu mjesečnice i Noć kadra?

Određeni broj ljudi smatra da ženi u periodu mjesečnice nije propisano traganje za ovom blagoslovljenom noći u zadnjoj trećini mjeseca ramazana i da ona ne može da ibadeti. Ovakvo ubjeđenje je neutemeljeno. Žena u periodu mjesečnice potpada pod opći pojam riječi Allahovog Poslanika: ”Trudite se tražeći Lejletul-kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana.” To što žena u tom periodu ne može da klanja namaz, nije nikakav dokaz da ona ne može da ibadeti na drugi način ibadetom za čiju valjanost nije uvjetovana pravna čistoća.

Žena u tom periodu može da zikri – spominje Allaha, da ibadeti upućujući dovu Uzvišenom Allahu za sve ovodunjalučke i ahiretske potrebe, kao što joj je, po ispravnom mišljenju učenjaka, dozvoljeno da uči Kur’an bez direktnog doticanja mushafa. Stoga možemo kazati da nema potrebe da žena pije pilule kojima će odgoditi nastupanje mjesečnice s ciljem ibadeta u toj noći. Ibadet u Noći kadra nije ograničen na namaz, već obuhvata činjenje bilo kojeg ibadeta.

Podijeli sa drugima i zaradi sevapShare on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Print this page
Print

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: