Humanitarni kutak

Spisak uplata za ramazansku akciju

Podijeli sa drugima i zaradi sevapShare on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Print this page
Print

294 uplate

Poštovana braćo i sestre, mnogo je više uplata i novca stiglo u Humanitarni fond NUM stranice (NUM fond) nego u da’vetski fond, pa ćemo zbog toga uplate za koje niste naveli za koje kategorije šaljete podijeliti po pola za Humanitarni fond i za Da’vetski fond, jer od velike je važnosti da novca bude i u fondu iz kojeg se pomažu da’vetski projekti, jer će i od toga biti veliki hajr, inšallah. Da vas Uzvišeni Allah nagradi najljepšom nagradom! Slijedi spisak uplata:

1. Sestra A. A. iz Svedske….300 kruna za hum. fond NUM stranice (skraceno: NUM fond)
2. Sestra M. B. iz Njemacke?…100 eura za davetski fond (davu)
3. Sestra C. F. iz Austrije…30 eura – po pola za obadvije kategorije
4. Sestra S. M. iz Austrije…350 eura za NUM fond
5. C-R iz Belgije…20 eura – po pola za obadvije kategorije

Podijeli sa drugima i zaradi sevapShare on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Print this page
Print
Podijeli sa drugima i zaradi sevapShare on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Print this page
Print
294 uplatePoštovana braćo i sestre, mnogo je više uplata i novca stiglo u Humanitarni fond NUM stranice (NUM fond) nego u da’vetski fond, pa ćemo zbog toga uplate za koje niste naveli za koje kategorije šaljete podijeliti po pola za Humanitarni fond i za Da’vetski fond, jer od velike je važnosti da novca bude i u fondu iz kojeg se pomažu da’vetski projekti, jer će i od toga biti veliki hajr, inšallah. Da vas Uzvišeni Allah nagradi najljepšom nagradom! Slijedi spisak uplata:1. Sestra A. A. iz Svedske….300 kruna za hum. fond NUM stranice (skraceno: NUM fond) 2. Sestra M. B. iz Njemacke?…100 eura za davetski fond (davu) 3. Sestra C. F. iz Austrije…30 eura – po pola za obadvije kategorije 4. Sestra S. M. iz Austrije…350 eura za NUM fond 5. C-R iz Belgije…20 eura – po pola za obadvije kategorije6. Brat S. D. iz Svedske…500 kruna za NUM fond 7. Brat N. A. iz Svedske…300 kruna za NUM fond 8. Brat M. C. iz Svedske…1.000 kruna za NUM fond 9. Sestra Z. Z. iz Svedske…200 kruna za davu 10. Sestra K. I. iz Njemacke…10 eura za NUM fond11. Sestra F. K. iz Svedske…300 kruna – po pola za obadvije kategorije 12. Sestra S-S M. iz Svedske…200 kruna – po pola za obadvije kategorije 13. Familija S. iz Svicarske…160 franaka – 100 franaka za NUM fond i 60 za jedan raniji slucaj 14. Sestra A. S. iz Svicarske…50 franaka i 5 eura za NUM fond 15. Dz. P. iz Svedske…1.000 kruna – po pola za obadvije kategorije16. Brat ili sestra iz Holandije…20 eura – po pola za obadvije kategorije 17. Sestra S. K. iz Slovenije…15 eura – 10 eura za davu i 5 za NUM fond 18. Brat ili sestra iz Svicarske….200 franaka – 150 franaka za NUM fond i 50 za davu 19. Sestra B. R. iz Njemacke…50 eura – po pola za obadvije kategorije 20. F. S. iz Svicarske…50 eura za NUM fond i 100 franaka za davu ______________________________SPISAK DOPUNJEN 15. JULA21. Brat ili sestra iz Finske…20 eura za davu 22. A. T. iz Holandije?…10 eura za NUM fond 23. Sestra I. B. iz Danske…15 eura za NUM fond 24. Sestra M. K. iz Austrije…30 eura – po pola za obadvije kategorije 25. Brat M. D. iz Njemacke…40 eura za NUM fond26. A. O. i S. O. iz Njemacke…50 eura – po pola za obadvije kategorije 27. Brat S. L. iz Njemacke…100 eura za NUM fond 28. R. H. i S. H. iz Njemacke…100 eura – podjednako na obadvije kategorije 29. K. V. i E. S. iz Austrije…100 eura – po pola za obadvije kategorije 30. Sestra P. M. iz Francuske…190 eura – po pola za obadvije kategorije31. Brat V. S. iz Finske…200 eura – po pola za obadvije kategorije 32. Brat E. T. iz Njemacke…325 eura – po pola za obadvije kategorije 33. Sestra I. B. iz Danske…65 eura – 55 eura za NUM fond i 10 za davu 34. Brat M. K. iz Svedske…1.000 kruna – po pola za obadvije kategorije 35. Sestra S. K. iz Svedske…2.500 kruna za NUM fond36. Sestra M. M. iz Svedske…50 krna za NUM fond 37. Brat N. K. iz Svedske…2.500 kruna – po pola za obadvije kategorije 38. Brat A. S. iz Svedske…350 kruna za NUM fond 39. Sestra Z. Z. iz Svedske…500 kruna – po pola za obadvije kategorije 40. Familija Coric iz Svedske…400 kruna – po pola za obadvije kategorije41. Brat F. K. iz Svedske…310 kruna za NUM fond 42. Brat N. M. iz Svedske…500 kruna za NUM fond 43. Brat N. K. iz Svedske…67 kruna za davu 44. Brat A. A. iz Svedske…100 kruna za NUM fond 45. Sestra J. K. iz Svedske…200 kruna za NUM fond46. Sestra S. S. iz Svedske…200 kruna za NUM fond 47. Familija J. iz Austrije…50 eura za NUM fond 48. Sestra iz Holandije…130 eura – po pola za obadvije kategorije 49. F. S. iz Makedonije…30 franaka – 20 franaka za NUM fond i 10 za davu 50. Brat E. iz Svedske…1.000 kruna – 700 kruna za NUM fond i 300 za davu ______________________________SPISAK DOPUNJEN 16. JULA51. Sestra S. B. iz Njemacke…10 eura za NUM fond 52. Sestra M. I. iz Njemacke…10 eura za davu 53. Sestra Z. E. iz Njemacke…50 eura za NUM fond 54. Familija M. iz Njemacke…50 eura – 40 eura za davu i 10 za NUM fond 55. Brat S. R. iz Njemacke…100 eura za NUM fond56. Brat N. M. iz Njemacke…150 eura za NUM fond 57. Brat L. Z. iz Svicarske…200 franaka za NUM fond 58. Brat H. E. iz Luksemburga…200 eura za NUM fond 59. M. A. iz Njemacke…10 eura za NUM fond 60. Sestra E. K. iz Holandije…20 eura – po pola za obadvije kategorije61. F. I. iz Svicarske…50 franaka za davu 62. Brat M. S. iz Norveske…1.000 noveskih kruna – po pola za obadvije kategorije 63. Sestra M. iz Svicarske…100 franaka – po pola za obadvije kategorije 64. Familija K. iz Svedske…3.000 kruna za NUM fond 65. Sestra A. J. iz Holandije…10 eura za NUM fond66. Brat E. H. iz USA…350 dolara za NUM fond 67. Brat i sestra E. i I. iz Svicarske…500 franaka – 300 franaka za NUM fond i 200 za davu 68. Brat E. E. iz Austrije…250 eura – po pola za obadvije kategorije 69. Brat A. H. iz Njemacke…25 eura za NUM fond 70. Sestra I. B. iz Danske…25 eura – po pola za obadvije kategorije71. Brat E. K. iz Svedske…500 eura – po pola za obadvije kategorije 72. M. J. i S. J. iz Njemacke…50 eura za NUM fond 73. F. D. iz Holandije…200 eura – po pola za obadvije kategorije 74. Sestra N. S. iz Svedske…100 kruna za NUM fond 75. Sestra A. M. iz Svedske…500 kruna za NUM fond76. F. B. i A. B. iz Svedske…200 kruna – po pola za obadvije kategorije 77. Brat A. S. iz USA…250 dolara – 200 dolara za davu i 50 za davu 78. F. S. iz Svicraske…200 franaka – po pola za obadvije kategorije 79. Familija K. iz Njemacke…25 eura – po pola za obadvije kategorije 80. Brat ili sestra iz Holandije…10 eura za jedan raniji slucaj81. Sestra M. iz Svedske…5.000 kruna za NUM fond 82. Familije D., F. i A. iz Njemacke….250 eura – 200 eura za NUM fond i 50 za davu 83. Brat E. E. iz Austrije…10 eura za davu 84. Brat ili sestra iz Holandije…20 eura – po pola za obadvije kategorije 85. Sestra A. F. iz Austrije…10 eura za NUM fond86. Sestra S. S. iz Holandije…20 eura za NUM fond 87. Brat ili sestra iz Norveske…5 eura za NUM fond i 500 norveskih kruna po pola za obadvije kategorije 88. D. M. iz Njemacke…20 eura za NUM fond 89. S. M. iz Njemacke…20 eura za NUM fond 90. Brat i sestra iz Njemacke…100 eura – 70 eura za NUM fond i 30 za davu91. A. E. iz Slovenije…10 eura za NUM fond 92. Brat ili sestra iz Francuske…50 eura za NUM fond 93. Brat S. F. iz Austrije…10 eura za NUM fond 94. J. M. i E. F. iz Njemacke…40 eura za davu 95. Brat A. M. iz Austrije…90 eura – 70 eura za NUM fond i 20 za davu96. A. S. i A. F. iz Njemacke…430 eura za NUM fond 97. S. H. i J. H. iz Njemacke…100 eura za NUM fond 98. Brat M. J. iz Njemacke…50 eura – po pola za obadvije kategorije 99. Brat R. R. iz Njemacke…30 eura za NUM fond 100. J. A. iz Svedske…200 kruna – po pola za obadvije kategorije ______________________________SPISAK DOPUNJEN 21. JULA101. Brat H. S. iz Svicarske…200 franaka – po pola za obadvije kategorije 102. Sestra E. K. iz Njemacke…15 eura za NUM fond 103. E. S. i M. S. iz USA…300 dolara za NUM fond 104. C-R iz Belgije…40 eura za NUM fond 105. Brat S. M. iz Austrije…115 eura – po pola za obadvije kategorije106. Uplata preko banke ??? iz Austrije…120 eura – po pola za obadvije kategorije 107. A. N. i A. M. iz Austrije…195 eura – po pola za obadvije kategorije 108. C-K iz Luksemburga…50 eura – po pola za obadvije kategorije 109. E. B. iz Hrvatske…20 eura za NUM fond 110. Brat T. D. iz Austrije…10 eura za NUM fond111. Sestra A. S. iz USA…500 dolara – po pola za obadvije kategorije 112. Brat K. J. iz Njemacke…30 eura – po pola za obadvije kategorije 113. Sestra S. K. iz aUSTRIJE…75 EURA – 40 eura za NUM fond i 35 za davu 114. Brat S. A. iz Njemacke…60 eura – po pola za obadvije kategorije 115. Sestra M. O. iz Svicarske/Njemacke ?…200 franaka za NUM fond116. Brat A. K. iz Svedske…3.000 kruna – po pola za obadvije kategorije 117. Brat S. A. iz Svedske….6.000 kruna – 4.000 kruna za NUM fond i 2.000 kruna za davu 118. Sestra Z. Z. iz Svedske…200 kruna za davu 119. Sestra A. E. iz USA…40 dolara – po pola za obadvije kategorije 120. Sestra S. K. iz Austrije…40 eura – 30 eura za NUM fond i 10 za davu121. Brat A. T. iz Holandije…10 eura za NUM fond 122. Brat A. B. iz Svicarske….60 eura – 50 eura za NUM fond i 10 za davu 123. Brat S. A. iz USA…510 dolara – po pola za obadvije kategorije 124. Brat N. N. iz Njemacke…500 eura – po pola za obadvije kategorije 125. Sestra C. E. iz Svicarske…1.070 franaka – po pola za obadvije kategorije126. Sestra S. K. iz Svedske….1.000 kruna za NUM fond 127. Brat R. S. iz Svedske…260 kruna – po pola za obadvije kategorije 128. Sestra M. M. iz Svedske…50 kruna za NUM fond 129. Sestra S. B. iz Njemacke…10 eura za davu 130. Brat A. H. iz Finske…20 eura za NUM fond131. A. M. i A. M. iz Austrije…50 eura za NUM fond 132. S. L. iz Holandije…100 eura – po pola za obadvije kategorije 133. Brat A. H. iz Njemacke…180 eura – 150 eura za NUM fond i 30 za davu 134. Sestra A. L. iz Svedske…200 kruna za NUM fond 135. Sestra M. M. iz Svedske…100 kruna za NUM fond136. Sestra B. A. iz Svedske…250 kruna za NUM fond 137. Sestra G. Z. iz Svedske…1.300 kruna – po pola za obadvije kategorije 138. Brat D. H. iz Svedske…500 kruna za davu 139. Sestra S. S. iz Svedske…500 kruna za davu 140. Brat C. E. iz Svedske…500 kruna – po pola za obadvije kategorije141. Sestra P. S. iz BiH…140 KM – po pola za obadvije kategorije 142. Familija Dj. iz Njemacke…50 eura – po pola za obadvije kategorije 143. Porodica B. iz Australije…200 australijskih dolara – po pola za obadvije kategorije 144. Brat A. J. iz Svicarske?…100 franaka – po pola za obadvije kategorije 145. Brat B. H. iz Finske…200 eura za davu146. Brat F. M. iz Austrije…500 eura za NUM fond 147. Brat M. K. iz Svedske…1.000 kruna – po pola za obadvije kategorije 148. Brat A. A. iz Svedske…500 kruna za NUM fond 149. Sestra S. S. iz Holandije…30 eura za NUM fond 150. Brat ili sestra iz Njemacke…10 eura za NUm fond151. Brat M. J. iz Holandije…20 eura za davu 152. Familija D. iz Njemacke…175 eura za NUM fond 153. S. M. iz Svedske…15 eura za NUM fond 154. Familija S. iz Italije…50 eura – 40 eura za NUM fond i 10 za davu 155. Brat ili sestra iz Finske…20 eura za davu156. P. E. iz Kanade…70 dolara – 50 dolara za NUM fond i 20 za davu 157. Sestra iz Belgije…50 eura – 30 eura za NUM fond i 20 za davu 158. Brat ili sestra iz Svicarske…20 franaka za NUM fond 159. Brat M. J. iz Holandije…20 eura za NUM fond 160. S.S. i I. S. iz USA…100 dolara za NUM fond161. Brat ili sestra iz Njemacke…20 eura za NUM fond 162. Sestre R. M. i Dz. G. iz USA…80 dolara – po pola za obadvije kategorije 163. Sestra A. A. iz Austrije…50 eura za NUM fond 164. Sestra M. I. iz Njemacke…10 eura za NUM fond 165. Brat A. H. iz Njemacke…20 eura – po pola za obadvije kategorije166. Brat N. A. iz Svedske…1.500 kruna za NUM fond 167. Brat E. S. iz Holandije…50 eura za NUM fond 168. Brat ili sestra iz Svicarske…10 franaka za NUM fond 169. Porodica A. R. iz Svicarske…300 franaka – po pola za obadvije kategorije 170. Brat M. iz Svedske…1.840 kruna za NUM fond171. R. K. i G. H-K iz Svicarske…500 eura – po pola za obadvije kategorije 172. Brat A. M. iz Svicarske…600 franaka – 400 franaka za NUM fond i 200 za davu 173. Brat F. K. iz Svedske…320 kruna za NUM fond 174. Brat E. K. iz Svedske…700 kruna – 500 kruna za NUM fond i 200 za davu 175. Sestra S. E. iz USA…50 dolara – po pola za obadvije kategorije _________________________________SPISAK DOPUNJEN 23. JULA176. Sestra S. B. iz Njemacke…10 eura za davu 177. S-S iz Belgije…25 eura – po pola za obadvije kategorije 178. Brat H. S. iz Njemacke…200 eura za NUM fond 179. S. T i K. T. iz Austrije…300 eura za NUM fond 180. Brat A. A. iz Svedske…200 kruna za NUM fond181. Sestra M. J. iz Svedske…200 kruna – po pola za obadvije kategorije 182. F. B. i A. B. iz Svedske…800 kruna – 600 kruna za NUM fond i 200 za davu 183. Sestra J. H. iz Belgije…50 eura za NUM fond 184. Sestra E. E. iz Njemacke…100 eura – po pola za obadvije kategorije 185. Brat V. L. iz Austrije…300 eura za NUM fond186. Brat N. A. iz Svedske…2.800 kruna za NUM fond 187. Sestra A. A. iz Svedske…200 kruna za NUM fond 188. Sestra A. I. iz Svedske…100 kruna za NUM fond 189. Brat ili sestra iz Srbije…5 eura za NUM fond 190. A. C. i V. G-C iz Austrije…40 eura za NUM fond191. Brat Z. D. iz Njemacke…1.000 eura – 650 eura za NUM fond i 350 za davu 192. Sestra A. I. iz Svedske…200 kruna za NUM fond 193. Brat A. B. iz Svicarske…10 eura za NUM fond 194. Sestra D. A. iz Belgije…25 eura za NUM fond 195. Sestra A. M-B iz Hrvatske…30 KM – 20 KM za NUM fond i 10 za davu196. R. S. iz Austrije…500 eura – po pola za obadvije kategorije 197. Brat E. D. iz Austrije…200 kruna za davu 198. Sestra S. B. iz Njemacke…10 eura za davu 199. C-M A+M iz Belgije…40 eura – po pola za obadvije kategorije 200. Brat H. A. iz Njemacke…100 eura za davu201. Brat A. N. iz Svedske…500 kruna za NUM fond 202. Sestra A. I. iz Svedske…100 kruna za davu 203. Sestra A. B. iz Svedske…100 kruna za NUM fond 204. Brat N. A. iz Svedske…1.000 kruna – po pola za obadvije kategorije 205. Brat R. M. iz Svedske…260 kruna – po pola za obadvije kategorije206. Brat A. K. iz Svedske…100 kruna za NUM fond 207. Sestra S. V. iz Njemacke…10 eura za NUM fond 208. Brat M. N. iz Francuske…50 eura za NUM fond 209. Sestra A. H. iz Austrije…50 eura za NUM fond 210. Brat A. H. iz Njemacke…200 eura – 150 eura za NUM fond i 50 za davu211. Sestra F. K. iz Svedske…300 kruna za NUM fond 212. Sestra E. P. iz Svedske…500 kruna – 400 kruna za NUM fond i 100 za davu 213. Sestra M. J. iz Svedske – 200 kruna – po pola za obadvije kategorije 214. Sestra S. B. iz Njemacke..10 eura za davu 215. Sestra A. H. iz Njemacke…20 eura za NUM fond216. Brat E. S. iz Holandije…30 eura za NUM fond 217. Brat A. M. iz Njemacke…50 eura – po pola za obadvije kategorije 218. Sestra L. S. iz Finske…80 eura – po pola za obadvije kategorije 219. Sestra F. K. iz Svciarske…100 franaka – po pola za obadvije kategorije 220. Sestra N. K. iz Austrije…100 eura – po pola za obadvije kategorije221. Sestra S. B. iz Njemacke..10 eura za davu 222. Brat A. H. iz Njemacke…20 eura za NUM fond 223. M. i I. S. iz Svicarske…100 franaka za NUM fond 224. Brat J. H. iz Svedske…300 kruna za NUM fond 225. Brat V. K. iz Svedske…500 kruna za NUM fond226. Brat S. C. iz Svedske…500 kruna – po pola za obadvije kategorije 227. Brat Z. R. iz Svedske…875 kruna – 600 kruna za NUM fond i 287 za davu 228 Brat A. A. iz Svedske…150 kruna za NUM fond 229 Sestra A. V. A. iz Svedske…240 kruna – po pola za obadvije kategorijePAY PAL UPLATE(SPISAK DOPUNJEN 12.08.):• 50,00 EUR, S.S. za humanu. • 10,00 EUR, A.N. za humanu. • 50,00 $ , A.K. za humanu. • 100,00 EUR, A.M. za humanu. • 20,00 EUR, I.M. za humanu.• 20,00 EUR, E.I. za humanu. • 10,00 EUR, A.N. za humanu. • 20,00 EUR, Z.M. ( 10 EUR za dawu , 10 EUR za humanu) • 200,00 DKK, M.J. (100 dkk za dawu, 100 dkk za humanu) • 20,00 EUR, A.B. nije navedeno za koga?• 150,00 $, S.F. (50 $ za dawu, 50 $ za čovjeka za peč semizovac, 50 $ za djevojčicu sa alerg. semizovac) • 50,00 $, A.M. za dawu. • 50,00 $, E.H. za dawu. • 50,00 $, E.H. (25 $ za dawu, 25 $ za humanu) • 20,00 $, I.T. nije navedeno za koga?• 20,00 $, S.A. houston, nije navedeno za koga? • 50,00 $, Dž.H. nije navedeno za koga? • 10,00 EUR, R.M. nije navedeno za koga? • 100,00 $, S.A. houston, nije navedeno za koga? • 100,00 EUR , S.I. ZEKAT• 150,00 $ , I.T. ZEKAT • 50,00 CAD , I.A.O. ZEKAT • 150,00 $ , B.O. ZEKAT • 300,00 CHF , R.S. ZEKAT • 20,00 EUR, H.C. za humanu.• 9,00 $, F.S. za dawu. • 50,00 $ , A.M. ZEKAT • 15,00 $ , L.M. za humanu. • 10,00 $ , D.J. za humanu. • 10,00 EUR, K.A. za dawu.• 25,00 EUR, A.H. za dawu. • 25,00 EUR, A.H. za humanu. • 9,00 $, F.S. za dawu. • 13,00 $, S.E. (3 $ za dawu, 10 $ za humanu). • 50,00 $, E.H. nije navedeno za koga?• 50,00 EUR, M.M.B. nije navedeno za koga? • 20,00 EUR, H.C. za dawu. • 50,00 EUR, S.K. za humanu. • 50,00 $, F.B. za humanu. • 15,00 $, A.S. nije navedeno za koga?• 50,00 $, N.S. za humanu. • 20,00 EUR, H.C. za humanu.• 110,00 $ , A.S. ZEKAT D. • 11,00 $, F.S. za humanu. • 40,00 EUR, K.A. za humanu. – za ženu što ima rak • 30,00 $, DZ.S. (15 $ za dawu, 15 $ za humanu) • 25,00 GBP, E.G. (12,5 GBP za dawu, 12,5 GBP za humanu) • 5,00 $, D.J. za humanu.• 50,00 EUR, S.N. ( 20 EUR za dawu , 30 EUR za humanu) • 20,00 EUR, H.C. za dawu. • 20,00 EUR, E.O. za humanu. • 30,00 EUR, E.B. nije navedeno za koga? • 40,00 EUR, F.D. nije navedeno za koga? • 50,00 EUR, S.S. za humanu. • 50,00 $, E.K. za humanu.• 20,00 EUR, H.C. za humanu. • 5,00 $, D.J. za humanu. • 60,00 $, A.D. za humanu. • 12,00 EUR, S.T. za dawu. • 1.900,00 EUR , N.DZ. ZEKAT ( 1.100 EUR DAWA, 800 EUR HUMANA) • 20,00 EUR, Z.M. ( 10 EUR za dawu , 10 EUR za humanu)• 50,00 EUR, E.B. ( 25 EUR za dawu , 25 EUR za humanu) • 15,00 EUR, A.N. za humanu. • 20,00 $, E.H. za humanu. • 20,00 $, I.T. nije navedeno za koga?“Imetak koji udjelite drugima u vašu je korist, ono što udjelite drugima neka bude samo Allahu za ljubav – a ono što od imetka udjelite drugima nadoknadit će vam se potpuno, neće vam biti učinjeno krivo!” (Prijevod značenja El-Bekara, 272)
Podijeli sa drugima i zaradi sevapShare on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Print this page
Print

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: