Odgovori

S kojim mužem će žena ući u Džennet?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Da li je istina da ce zena uci u dzennet samo sa prvim covjekom, tj. ako je bila udavana jednom i prvi covjek joj poginuo, ili se razvela od prvog covjeka i udala se po drugi put. Da li ima veze skojim se uci u dzennet u koliko jedan od njih je bio vjernik a drugi nije. Unaprijed hvala, neka vas Allah dz.s. nagradi.

Odgovor::

Imaju dva mišljenja učenjaka po pitanju žene koja je bila više puta udavana kome će biti žena u Džennetu ako njeni bivši muževu uđu Džennet.

Prvo mišljenje: da će ona u Džennetu biti žena onog muža koji je prema njoj bio najboljeg ahlaka, ili da će ona izabrati od njih onog koji je prema njoj bio najboljeg ahlaka.

Dokaz za ovo je hadis od Enesa, radijallahu anhu, da je Ummu Habiba, radijallahu anha, pitala Allahog Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za ženu koja je bila udavana za dva čovjeka na dunjaluku, pa svi umru i uđu u Džennet, čija će ona žena biti? Kaže: “Od onog koji je bio kod nje ljepšeg ahlaka na dunjaluku”, zatim je dodao: “O Ummu Habiba, lijep ahlak uzima ono što je najbolje i na dunjaluku i na Ahiretu”[1].

Takođe, bilježi Taberani da je Ummu Seleme, radijallahu anha, pitala isto pitanje, pa joj je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O Ummu Seleme, dat će joj se da izabere, pa će izabrati onog koji je bio najljepšeg ahlaka. Reći će: O Gospodaru, ovaj je bio najljepšeg ahlaka pema meni na dunjaluku pa me učini njegovom ženom. O Ummu Seleme, lijep ahlak uzima ono što je najbolje i na dunjaluku i na Ahiretu”[2]. Hadis je slab jer je u njemu Sulejman ibn ebi Kerime kojeg su Ebu Hatim i Ibn ‘Adijj ocijenili slabim[3].

Drugo mišljenje: da će biti žena zadnjeg muža na dunjaluku.

Dokaz za to je hadis u kojem je došlo da je Muavija, radijlallahu anhu, zaprosio Ummu Derda’, radijallahu anha, pa je ona odbila rekavši da je čula od Ebu Derda’, radijallahu anhu, (njenog bivšeg muža) da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kojoj god ženi umre muž pa se uda za drugog, biće žena (na Ahiretu) od zadnjeg muža”, te je rekla: “Ja ne želim zamjenu za Ebu Derda'”[4].

Ovom hadisu svjedoče još dva esera (predaje od ashaba): prvi – da se Esma’ kćerka Ebu Bekra, radijallahu anhuma, žalila svom ocu na strogost njenog muža Zubejra, radijallahu anhu, pa joj je rekao: “O kćeri, saburaj, jer žena koja ima dobrog muža pa on umre a ona se ne uda poslije njega, Allah će ih sastaviti u Džennetu”[5], drugi od Huzejfe, radijallahu anhu, da je rekao svojoj ženi: “Ako hoćeš da budeš moja žena u Džennetu, ne udaji se poslije mene, žena će pripasti u Džennetu zadnjem mužu na dunjaluku. Zato je Allah zabranio ženama Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se udaju poslije njega jer su one njegove žene u Džennetu”[6]. Iako u ove dvije predaje od ashaba ima slabosti koja nije jaka one podupiru i osnažuju hadis Ebu Derda.

Hadisi sa kojima se dokazuje i jedno i drugo mišljenje imaju u sebi slabosti te na osnovu toga se ne može zauzeti jasan i čvrst stav, s tim da su hadisi i eseri po kojima će žena, koja je bila više puta udavana ako ona i njeni bivši muževu uđu u Džennet, biti žena zadnjeg muža na dunjaluku malo snažniji od hadisa sa kojima se podupire drugo mišljenje. A Allah zna najbolje.

[1] Bilježi ga Taberani u “El-Kebiru” (18927), a kaže El-‘Iraki u “Tahridžu ehadisil-ihja'” (6/336) da mu je sened slab.

[2] U “El-Mu’adžemu el-evsat” (3265),

[3] Fethul-kadir (3/195).

[4] Hadis bilježi Taberani u “El-Mu’adžem el-evsat” (3248), u njegovom senedu je Ebu Bekr ibn ebi Merjem a on je slab (Medžme’al-zevaid 2/189). Međutim, Albani je sakupio sve rivajete ovog hadisa kojih je mnogo u „Es-Sahihi“ (3/275) i ocijenio ga vjerodostojnim uzimajući u obzir mnoštvo rivajeta.

[5] Ibn ‘Asakir (1/193/19).

[6] Bejheki (7/70).

Mr. Zijad Ljakic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Slijedeći tekst će biti poslat administratorima stranice: