Odgovori

Pravac kible_Dizanje ruku u namazu_Neispravan abdest i namaz

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

KLANJANJE U MESDŽIDU KOJI ODSTUPA OD KIBLE ZA 45 STEPENI

Pitanje:

Esselamu alejkum.

Primjetili smo odstupanje u mesdžidu od Kible za čak 45 stepeni tj. klanjamo dosad prema jugu. Ne znam kako dosad nitko nije reagirao na to ali je li naša dužnost da to ispravimo bez obzira što će to izazvati u džematu veliku polemiku?!

Odgovor:

Alejkumusselam.
Okretanje u pravcu Kible je šart valjanosti namaza oko čega nema razilaženja među učenjacima. Iz ovog se izuzimaju dva slučaja: kada je klanjač u nemogućnosti okrenuti se prema Kibli i kada klanja nafilu jašući životinju ili putujući u prevoznom sredstvu. Takođe, nema razilaženja među učenjacima da onaj ko vidi Kabu da je obavezan okrenuti se tačno prema njoj. Za razliku od onog ko ne vidi Kiblu koji je obavezan okrenuti se prema pravcu Kible a ne prema samoj Kibli, na ovome je džumhur (većina) učenjaka, a od njih na ovom stavu su Ebu Hanife, Malik i Ahmed.
Dokaz za ovaj stav okretanja prema pravcu Kible (onome ko ne vidi svojim očima Kabu) su riječi Uzvišenog: “Ti lice svoje Svetom hramu okreni, i gdje god se nalazili, vi lica svoja prema toj strani okrenite” (El-Bekare, 150). Takođe hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kojeg bilježe Tirmizi, Nesai i Ibn Madže a kojeg su Albani i Abdulkadir Arnaut ocijenili vjerodostojnim (dok ga neki drugi muhaddisi ocjenjuju slabim), a u kojem je došlo: “Između Istoka i Zapada je Kibla”. A u zborci kod Rezina je dodatak: “Kada se okreneš u pravcu i nevidiš je”, a Ibn Omera, radijallahu anhu, kaže: “Kada učiniš Zapad sa tvoje desne strane a Istok sa lijeve ono što je između tog dvoga je Kibla kada se okreneš prema Kibli”. Ovaj hadis se odnosi na stanovnike Medine i one koji su u tom pravcu. Takođe, složni su učenjaci da oni koji klanjaju u dugom safu koji je mnogostruko veći od širine same Kabe da su klanjači na samom kraju safa okrenuti prema pravcu Kible a ne prema samoj Kibli (Kabi) a njihov namaz je ispravan po idžmau učenjaka.
U svjetlu gore spomenutog onaj ko je daleko od Kabe nije dužan da se okrene osim u njenom pravcu na način tako da preovlada kod njega mišljenje da se okrenuo u njenom pravcu.
A onaj ko klanja sa odstupanjem od pravca Kible za 45 stepeni taj je učinio Kiblu sa svoje lijeve ili desne strane te mu Kibla nije u njegovom pravcu okretanja, što znači da je njegov namaz neispravan i nije mu dozovljeno nakon što sazna za ovo da nastavi tako klanjati. A namaze koje je tu klanjao do sada nije dužan naklanjati.
Trebate tražiti od imama mesdžida ili džamijskog odbora da se to pod hitno riješi i da se klanja u pravcu Kible. A ako oni odbiju ili dobiju instrukcije od nadležnih da ništa ne mijenjaju nije dozvoljeno klanjati u tom mesdžidu u tom pravcu u kojem se okreću jer se ne ispunjava šart valjanosti namaza, a to je okretanje u pravcu Kible. Ve billahi tevfik.

MOGU LI RODITELJI ZABRANITI DIZANJE RUKU U NAMAZU

Pitanje:

Esselamu alejkum.
Da li mi roditelji mogu zabraniti dizanje ruku u namazu?

Odgovor:

Alejkumusselam. Nema poslušnosti roditeljima, vladaru ili nekome drugom u griješenju, odnosno u neposlušnosti Gospodaru, nego poslušnost je samo u dobru. Ovo je opće šerijatsko pravilo oko kojeg nema razilaženja. Jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže u hadisu muttefekun alejhi: “Nema poslušnosti u griješenju Allahu, poslušnost je samo u dobru”( Buharija (7257) i Muslim (4871)). Takođe, u drugom hadisu kaže: “Nema poslušnosti stvorenju u griješenju Stvoritelju”. Hadis bilježe Ahmed (20672), Hakim (5870) i Taberani (367), a kaže Ahmed Šakir i Albani da mu je sened vjerodostojan.
Međutim, pošto je dizanje ruku u namazu mimo početnog tekbira sunnet, poslušati roditelje u tome ne predstavlja neposlušnost Gospodaru. A da li trebaš poslušati roditelje u tome zavisi od razloga zašto to traže od tebe. Pa ako to traže zato da ne bi ličio na “vehabije” onda to ima svoju težinu. Pa tako ako je to jedini sunet koji praktikuješ po kojem ličiš na “vehabije” onda nema smetnje da ih u tome poslušaš jer svakako ništa drugo ne praktikuješ od onoga što je sunnet, tj. što je prenešeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A ako ti praktikuješ mnoge druge sunete (ono što je došlo u sunnetu), poput puštanja brade (što je vadžib) ili kraćenja pantola (što je takođe vadžib) ili slično, po kojima ličiš na one koje pogrdno nazivaju vehabijama, opet nema smetnje da ih opet poslušaš jer je dizanje ruku u namazu svakako sunet za čije ostavljanje nema grijeha. Nije ti dozvoljeno da ih poslušaš u ostavljanju vadžiba, poput puštanja brade, ili u činjenju harama, poput nošenja odjeće ispod članaka. A ako ovo i slično svakako ne praktikuješ dizanje ruku u namazu ne treba predstavljati problem između tebe i tvojih roditelja. Ve billahi tevfik.

KLANJANJE NAMAZA SA NEISPRAVNIM ABDESTOM
Pitanje:

Esselamu alejkum.
Imam jedno pitanje u vezi laka na noktima.
Prije nekoliko dana sam pročitala da je žena obavezna uklanjati lak svaki put kada se bude abdestila za namaz, kako bi voda mogla doći do nokata. U slučaju da ne ukloni lak prilikom abdesta, njen abdest će biti nevažeći, a samim tim i namaz. Mene zanima, da li to znači da je svaki namaz koji sam obavila nevažeći ? Jer ja sam klanjala sa lakom na noktima, naravno jer nisam znala.
Neka vam Allah da svako dobro za vaš trud.

Odgovor:

Alejkumusselam.
Osoba koja uzima abdest preko lakiranih noktiju, njen abdest je neispravan a samim tim i namaz koji obavi poslije njega.
Prema tome, sve namaze koje si obavila u takvom stanju se smatraju neispravnim jer im nedostaje šart, a to je šerijatski valjan abdest.
A to što si iz neznanja tako postupala ti nemaš grijeha sa te strane jer Allah, dželle še’nuhu, neće kazniti svoga roba koji uradi neki grijeh iz neznanja. Oko toga da je neznanje opravdanje kod Allaha, dželle še’nuhu, da ne kazni Svoga roba za ono što uradi iz neznanja nema razilaženja među islamskim učenjacima, osim u pitanjima grijeha velikog širka.
Međutim, da li ti imaš opravdanje kod Allaha, dželle šenuhu, što nisi naučila ili nastojala da naučiš ovo pitanje, to ostaje između tebe i Allaha, dželle še’nuhu.
A što se tiče naklanjavanja namaza koje si u tom stanju klanjala a oni se sa šerijatske strane smatraju neispravnim, pošto je u pitanju velik broj namaza (što se razumije iz pitanja), njihovo naklanjavanje je praktično teško izvodljivo, kako sa strane nepoznavanja tačnog broja neispravno klanjanih namaza, a tako i sa strane teškoće da se ti namazi naklanjaju, sa tebe spada odgovornost naklanjavanja tih namaza. Na tebi je da se pokaješ Allahu, dželle še’nuhu, za propuste koje si učinila po ovom pitanju i da se više ne vraćaš na slično djelo. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: