Odgovori

Odnos čovjeka sa robinjom_kad je Džihad farz ajn

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

ODNOS ČOVJEKA SA ROBINJOM

Pitanje:

Esselamu alejkum.

Nije mi jasan hadis:
Hadis Džabira ibn Abdullaha, radijallahu anhuma, prenosi da je došao čovjek Poslaniku, salallahu alejhi ve selem, i rekao mu: “Imam robinju koja služi kod nas i ja joj prilazim, a ne bih volio da ostane trudna”, pa reče Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem: “Čini azl …”. (prenosi ga Muslim, broj hadisa 1439).Pa želim da mi neko objasni, da li je ta robinja bila supruga tom čovjeku? I šta se podrazumjeva pod tim izrazom ”robinja”? Da vas Allah nagradi.

I imam još jedno pitanje. Ja sam u četvrtom mjesecu trudnoće i da li mi je haram ako ne postim zbog trudnoće? Inače slabo jedem, pa se plašim da mi to ne ugrozi zdravlju dijeteta, jer imam rizičnu trudnoću. Napominjem da sam mu’minka, inshaAllah, koja klanja i nosi strogo odjeven hidžab, kao i da mi je muž mu’min, inshaAllah. Naravno, da inšaAllah posle porođaja post nadoknadim.

I imam pitanje kada se inšaAllah porodim, tada žena krvari oko 40 dana i da li mogu tada da klanjam? I posle koliko muž sme da mi priđe? Koliko treba da prođe da mogu da klanjam? Da li je to isti slučaj kao sa hajzom?

Odgovori:

Alejkumusselam.

Robinja koja se spominje u hadisu nije bila žena tom ashabu nego robinja, a muslimanu je dozvoljeno da ima intimni odnos sa robinjom, bila ona muslimanka ili nemuslimanka, pod uslovom da se nije udala nakon što je postala njegov rob. Musliman može imati koliko hoće robinja, sa svakom od njih može imati polni odnos …

Ako se trudna žena boji da će post naštetiti njoj ili njenom djetetu u utrobi dozovljeno joj je da mrsi dane Ramazana. Dokaz za ovo su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Zaista je Uzvišeni Allah oslobodio musafira od posta i pola namaza, a trudnicu i dojilju od posta”. Hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže i Ahmed, a vjerodostojnim ga ocjenjuje Albani a dobrim Tirmizi i Šuajb Arnaut, dok Abdulhakk Išbili i Ebu Hatim prenose jako razilaženje oko seneda i teksta ovog hadisa. Pošto je dozvola ostavljanja posta trudnice spojena u istom hadisu i u istom kontekstu sa dozvolom ostavljanja posta musafira, a musafir je dužan da naposti, tako isto trudnica je dužna da naposti propuštene dane Ramazana kada prođe trudnoća.
Sa druge strane, trudnica potpada pod propis bolesnika, jer bolesnici kojima je dozovljeno da mrse dane Ramazana se dijele na dvije vrste: prva – oni koje je već zadesila bolest i drugi – koji se boje da će oboliti zbog posta. Trudnica ulazi pod propis ove druge vrste bolesnika jer se ona boji da će post nanijeti štetu i uzrokovati bolest njoj samoj ili djetetu u njenoj utrobi.
A one trudnice koje se samo boje da će im post uzrokovati neku teškoću koja neće prerasti u bolest zbog koje se mrsi postač takvoj trudnici nije dozvoljeno da mrsi dane Ramazana, jer je sasvim uobičajno i normalno da post Ramazana sadrži u sebi određenu teškoću koju osjete skoro svi ljudi…

Krv koja ističe nakon poroda se zove nifas i ima isti status i pravila kao i hajz. Nifas traje dokle god krv izlazi, u nifasu nije dozovljeno imati intimni odnos niti klanjati i postiti, a post se napasta a namazi ne. Po većini učenjaka ako nifas bude duži od 40 dana onda nakon 40 dana to nije više nifas neko krv nekog poremećaja. Te po njima nakon tih 40 dana ako i dalje ima nifas dužna je da klanja tako što će se za svaki namaz oprati i uzeti abdest, i dozovljeno joj je da ima odnos sa mužem. Ve billahi tevfik.

KADA JE DŽIHAD FARZ AJN

Pitanje:

Esselamu alejkum.

Da li je farz ili važdib boriti se na Allahovom putu i postoje li neki uvjeti da bi neko mogao se boriti, kako bi se sad jedan mladi musliman trebao postaviti u ovoj situaciji, šta da radim?

Odgovor:

Alejkumusselam.
Džihad, tj. borba rukom, je u osnovi fard kifaje (ako ga obavi jedna skupina muslimana spada obaveza sa ostalih) shodno ajetu: ”Naređuje vam se borba.” (El-Bekara, 216) Džihad nije fard ajn shodno ajetu: “Svi vjernici ne treba da idu u boj” (Et-Tevba, 122), a na početku islama bilo je naređeno svim muslimanima: ”Krećite u boj bili slabi ili snažni.” (Et-Tevba, 41)
Džihad je od najvrednijih djela kako je došlo u vjerodostojnom hadisu: ”Jutarnji odlazak i večernji povratak s Allahovog puta su vrijedniji od dunjaluka i onoga što je na njemu.” (Buharija i Muslim)
A džihad je farz ajn, tj. postaje obavezan nekom muslimanu, u tri slučaja:
Prvi: kada musliman prisustvuje i učestvuje u bitki zbog riječi Uzvišenog Allaha:
”O vjernici, kada se s kakvom skupinom sretnete budite smjeli (čvrsti).” (El-Enfal, 45)
Drugi: kada neprijatelj napadne zemlju, mjesto ili sredinu u kojoj musliman živi:
”Borite se na Allahovom putu ili se branite.” (Ali Imran, 167)
Treći: kada mu vladar naredi odlazak u džihad shodno hadisu: “Kada vam bude naređeno izađite u borbu” (Buharija i Muslim), i ajetu: ”O vjernici pokoravajte se Allahu, Njegovom Poslaniku i vašim nadređenim.” (En-Nisa, 59)
Džihad nije obavezan ženama shodno hadisu Aiše: ”Allahov Poslaniče da li je na ženama da idu u džihad?” rekao je: ”Da, ali u džihad u kome nema borbe: Hadž i umra.” (Ahmed i Ibn Madže) Nije obavezan djeci zbog govora Ibn Omera, radijallahu anhu: ”Ponudio sam se Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da učestvujem na Uhudu, a imao sam četrnaest godina, pa mi nije dozvolio.” (Buharija i Muslim)
Te onima koji su slijepi, hromi i bolesni shodno ajetu: ‘‘I nema smetnje za slijepe, i nema smetnje za one koji su hromi (šepaju), i nema smetnje za one koji su bolesni.” (El-Feth, 17) Kao i oni koji su nesposobni da idu u boj: ”Osim onih koji su za borbu nesposobni.” (En-Nisa, 95) Kao i oni koji su slabi: ”I oni koji su slabi …” (Et-Tevba, 91) Kao i oni koji se ne mogu osposobiti za borbu: ”I oni koji ne nađu sredstva za borbu.” (Et-Tevba, 91) Kao i oni koji nemaju jahalicu (sredstvo za prevoz): ”Ni onima kojima si rekao kada su od tebe tražili životinje za jahanje: ‘Ne mogu naći za vas životinje za jahanje’.” (Et-Tevba, 92)
Ne može se otići u džihad dobrovoljno, osim sa dozvolom svojih roditelja shodno govoru Ibn Mes’uda, radijallahu anhu: ”Upitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Koje je djelo najvrednije kod Allaha?’ Rekao je: ‘Namaz u njegovo vrijeme.’ Rekao sam: ‘Zatim koje?’ Rekao je: ‘Dobročinstvo prema roditeljima.’ Rekao sam: ‘Zatim koje?’ Rekao je: ‘Borba na Allahovom putu’.” (Buharija i Muslim) Zatražio je jedan čovjek od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolu da učestvuje u borbi pa mu je rekao Poslanik: ”Da li su tvoji roditelji živi?“ Rekao je: „Da, jesu.“ Rekao mu je Poslanik: „Tvoj džihad je kod tvojih roditelja.“ (Buharija i Muslim).

Mr. Zijad Ljakić!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: