Odgovori

Hadždž i dugovi_Rad sa svinjetinom_Krediti u BBI banci

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

KO OBAVI HADŽDŽ A NIJE VRATIO DUGOVE

Pitanje:

Esselamu alejkum.
Obavio sam Hadždž ali sam imao dugove, istovremeno sam bio u minusu na banki, pa me zanima da li je moj Hadždž ispravan?

Odgovor:

Alejkumusselam. Hadždž je ispravan kada se obavi sa obavljenim svim ruknovima i izvršenim vadžibima hadždža. Ruknovi hadždža su: ihrami – nijet ulaska u obrede hadždža, stajanje na Arefatu, hadždžski tavaf i saj. A vadžibi hadždža su: ihramljenje na Mikatima, boravak na Muzdelifi, boravak na Mini, brijenje glave ili skraćivanje kose i oprosni tavaf. Osoba koja obavi hadždžske ruknove njen hadždž je valjan, u protivnom dužna je ponoviti hadždž. A ako izostavi neko od vadžiba ili više njih dužan je za svaki izostavljeni vadžib zaklati kurban.
Svi drugi grijesi i propusti, poput uzimanja kamate, zaduživanja i nevraćanja duga na vrijeme i slično, ne utiču na valjanost hadždža. Za te grijehe obaveza je učiniti tevbu (pokajanje) i vratiti tuđi hak (pravo) njegovom vlasniku ako je u pitanju imetak. Ve billahi tevfik.

RAD U RESTORANU U KOJEM SE NUDI SVINJETINA

Pitanje:

Esselamu alejkum.
Naš čovjek musliman drži restoran u kojem nudi svinjsko meso, nastanjen je u Austriji a tamo se nalazi i restoran. Pa tako da tamnošnja klijentela traži uostalom svinjsko meso, znači da to se priprema za kršćane. Zanima me da ako odem kod njega raditi koliki bi mi bio grijeh ako bi nekad morao doći u kontakt sa svinjetinom?

Odgovor:

Alejkumusselam. Prodaja svinjskog mesa je haram po idžmau učenjaka. Na tu zabranu ukazuje vjerodostojan hadis kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima u rivajetu od Džabir ibn Abdullaha, radijallahu anhuma, u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao godine kada je oslobođena Mekka: “Zaista su Allah i Njegov Poslanik zabranili prodaju vina (alkohola), strvine (uginule životinje), svinje i kipova, …”.
A što se tiče rada u restoranima i sličnom u kojima se mušterijama nudi svinjsko meso, alkohol i slično, rad u takvim restoranima se može svesti na na dvije vrste.
Prva vrsta: da ta osoba radi oko svinjskog mesa, tako što ga sprema ili dostavlja mušterijama, u tom slučaju njegov posao nije dozvoljen jer predstavlja potpomaganje u griješenju. A Uzvišeni zabranjuje potpomaganje u grijehu: “A nemojte se potpomagati u griješenju i neprijateljstvu” (El-Maide, 2). Ono što zaradi radnik u obavljanju ovakog posla ta zarada je haram imetak jer je zarada na haramu haram. Onaj ko je znao da je taj posao haram i na tome zaradio imetak dužan je da se pokaje iskrenom tevbog i da se riješi tog haram imetka tako što će ga dati u opće potrebe muslimana, tj. da udijeli siromahu, zaduženom ili da za izgradnju ili popravku puteva, mostova i slično, a za rješavanje od tog haram imetka nema nikakvog sevapa.
Druga vrsta: da osoba koja radi u takvim restoranima u kojima se konzumiraju harami (svinjetina, alkohol i slično) radi samo poslove koji su halal, tj. nema kontakta sa haramima, onda je preče da taj posao ostavi kako bi sačuvao svoju vjeru i čast i kako bi se udaljivo od sumnjivih stvari, te da traži posao koji je daleko od harama. Na ovo ukazuje hadis mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) od En-Nu’mana, radijallahu anhu, u kojem je došlo: “Zaista je halal jasan i zaista je haram jasan, a među njima su sumnjive i nejasne stvari koje ne poznaju mnogi ljudi, pa ko se čuva sumnjivih i nejasnih stvari sačuvao je svoju vjeru i čast a ko ih čini upadne u haram, …”. Ono što zaradi od ovakvog posla u kojem nema dodira sa haramom to mu je halal.
Musliman treba znati da onaj ko ostavi radi Allaha ono što je haram Allah mu olakša i otvori esbabe (razloge i povode) rizka (opskrbe). Kaže Uzvišeni: “A onaj ko se Allaha boji On mu nađe izlaz i opskrbi ga odakle se ni nenada” (Et-Talak, 2-3).
Prema tome, dozvoljeno ti je raditi u tom restoranu ako nećeš imati direktnog kontakta sa svinjetinom, alkoholom i sličnim haramima, a u protivnom nije ti dozvoljeno raditi u njemu. Ve billahi tevfik.

UZIMANJE KREDITA SA BBI BANKE

Pitanje:

Esselamu alejkum,
Interesuje me da li je uzimanje kredita kod BBI banke halal ili haram ?

Odgovor:

Alejkumusselam. Nakon što sam lično analizirao nekoliko poslovnih ugovora ove banke utvrdio sam da nisu lišeni kamate i još nekih drugih po Šerijatu spornih uvjeta. Uz to, u tim ugovorima se drsko i neodgovorno trvdi da su zasnovani na Šerijatu te da u njima nema ništa oprečno islamskom načinu poslovanja što je navodno potvrdila šerijatska komisija, a što klijente podstiče na potpisivanje i prihvatanje istih, a istina je da su ti ugovori zasnovani na kamati i drugim spornim momentima. Zbog ovog dvoga, odgovorno tvrdim da je osnova uzimanja kredita kod ove banke haram. S tim da je najbolje je da sam klijent uzme ugovor i da ga da na analizu nekom učenom koji je stručnjak u ovim pitanjima, jer se može desiti da neki ugovori nemaju kamate ili drugih Šerijatom zabranjenih radnji. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: