Odgovori

Učenje sure na 3. rekatu_Dova za životinje_Džunubluk i klanjanje namaza

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

UČENJE SURE NA 3. I 4. REKATU

Pitanje:

Esselamu alejkum.
Da li je farz namaz ispravan ako na trećem ili četvrtom rekatu poslije fatihe proučim suru?

Odgovor:

Alejkumusselam. Od upute i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je da se na trećem i četvrtom rekatu farz namaza uči samo Fatiha. Bilježe Buharija i Muslim u svoja dva Sahiha od Ebu Katade, radijallahu anhu, da je rekao: “Klanjao je Allahov Poslanik sa nama pa je na prva dva rekata podne i ikindije namaza učio Fatihu i dva rekata, ponekad bi ajet učio tako da ga čujemo, odužio bi prvi rekat, a na zadnja dva (trećem i četvrtom) učio bi Fatihu”.
Pa je tako učenje sure na trećem i četvrtom rekatu farz namaza suprotno sunnetu. Po nekim učenjacima ko to uradi mustehab mu je da učini sehvi-sedždu jer je dodao u namazu nešto što se ne uči, a sehvi-sedžda se između ostalog čini kada se neko učenje ili neke radnje dodaju ili oduzmu u namazu. Ve billahi tevfik.

UČENJE DOVE ZA ŽIVOTINJE

Pitanje:

Esselamu alejkum.
Da li je dozvoljeno učiti dove za životinje, nešto kao “Allah te zaštitio”?

Odgovor:

Alejkumusselam. Bilježi Ebu Davud u svom Sunenu od Amr ibn Šuajba od njegovog oca a on od njegovog djeda da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas oženi ženu i kupi slugu neka kaže: Allahu moj, molim te da mi daš hajra u njoj i hajra u onome na čemu si je stvorio, i utječem ti se od njena zla i od zla onoga na čemu si je stvorio. A kada kupi devu neka je uzme za vrh grbe i neka dovi isto”. Hadis su ocijenili vjerodostojnim Hakim, Zehebi i Abdulhak Išbili, a dobrim šejh Albani. U hadisu je potvrđena propisanost dovljenja Allahu da učini životinju hairli. Prema tome, nema smetnje da se dovi slična dova za zaštitu životinje. Ve billahi tevfik.

KLANJANJE NAMAZA U STANJU DŽUNUBLUKA

Pitanje:

Esselamu alejkum,
Da li si griješan ako nisi znao da si džunub a klanjaš?

Odgovor:

Alejkumusselam. Ko klanja namaz a džunub je, svejedno bilo to iz zaborava ili neznanja da je džunub, namaz mu je neispravan jer je šart ispravnosti namaza čistoća. Kaže Uzvišeni: “A ako ste džunubi onda se okupajte” : (El-Maide, 6).
S tim da onaj ko to uradi nije griješan jer je Uzvišeni oprostio ovom Ummetu ono što se iz zaborava uradi. Bilježi Muslim u svom Sahihu od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da Uzvišeni kada je objavio: : “Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili nehotice uradimo”, :kaže Uzvišeni: :“Učinio sam to”….”:. takođe, bilježi Ibn Madže u svom Sunenu od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je Allah oprostio mom Ummetu ono što nehotice, iz zaborava i u prisili urade”. Šejh Albani i Šuajb Arnaut hadis ocjenjuju vjerodostojnim. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: