Odgovori

Kreme sa alkoholom_Ženidba amidžine kčeri_Svjedoci pri talaku

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

KORIŠTENJE KREMA KOJE SADRŽE ALKOHOL

Pitanje:

Esselamu alejkum.
Zanima me kakav je stav o korištenju krema koje sadrže alkohol? Danas skoro svaka krema koja je iole kvalitetna ima alkohola. U ruci držim Nivein proizvod koji sadrži: Myristyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Alcohol Denat, itd…? Molim Vas da mi odgovorite. Allah Vas nagradio i podario Vam svaki hajr. Amiiin!!!

Odgovor:

Alejkumusselam.
Odgovor na ovo se vraća na pitanje da li je alkohol čist ili nečist, pa ako je nečist onda nije dozvoljeno da se koriste kreme koje u sebi sadrže alkohol i obrnuto ako je obrnuto.
Oko čistoće alkohola, svejedno bio on medicinski ili obični, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Osnov u stvarima je da su čiste sve dok nam ne dođe validan šerijarski dokaz da je nešto nečisto. Oni koji dokazuju nečistoću alkohola time što je alkohol zabranjen to nije ispravno, jer nije sve što je zabranjeno nečisto. Takođe, dokazivanje nečistoće alkohola sa ajetom: “O vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su nečistoća, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite” (El-Maide 90), je slabo jer se ovdje misli na nečistoću u prenesenom značenju zbog toga što su kocka i strelice za gatanje same po sebi čiste. Iako su na stavu da je alkohol nečist četiri mezheba ispravno je ono na čemu su Lejs ibn S’ad, Rebi’atu Er-R’ej, El-Muzeni (učenik Šeafije), čejh Albani i Ibn ‘Usejmin, da je alkohol čist jer nema dokaza da je nečist.
Prema tome, dozvoljeno je da se koriste kreme koje u sebi sadrže alkohol, a Alah zna najbolje. Ve billahi tevfik.


ŽENIDBA SA AMIDŽINOM KČERI

Pitanje:

Esselamu alejkum. Čula sam jednu zapunjujuću informaciju od jednog insana koji klanja, da je rekao da je pročitao u Kur’anu da je dozvoljeno oženiti amidžinu kćer. Znači, od amidže, tj. rođeni brat od oca, pa njegovu kćer. Ja sam mu’minka i pročitala sam Kur’an, ali to nisam zapazila, pa mi odgovorite. I rekao je još da može svekar oženiti snahu, ako mu sin preseli. Ove dve informacije su me zapanjile, budući da vodim strogo računa o mahremu, i ne rukujem se, osim sa dajidžama, amidžama, ocem, bratom, svekrom i mužem naravno, kao i da ne nosim pred njima hidžab jer su mi mahremi. Ne rukujem se, tj. ne dotičem sa dajđinim, tetkinim i amidžinim sinovima, deverove nemam. Da li je i sa njima zabranjeno? Za devera znam, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da je dever smrt.

Odgovor:

Alejkumusselam.
To što si nazvala zapanjujućom informacijom je u Šerijatu jasno definisano oko čega nema razilaženja među učenjacima. Složni su učenjaci da je dozvoljeno oženiti amidžišnu, dajdžišnu i tetišnu našto ukazuju dva ajeta iz sure En-Nisa (23 i 24).
Kaže Uzvišeni: “Zabranjuju vam se: matere vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše i sestre očeva vaših, i sestre matera vaših i bratične vaše, i sestrične vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod okriljem od žena vaših s kojima ste imali bračne odnose, – ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh -, i žene vaših rođenih sinova, i da sastavite dvije sestre, – što je bilo, bilo je, Allah zaista prašta i samilostan je, -,
I udate žene, osim onih koje zarobite; to su vam Allahovi propisi, – a ostale su vam dozvoljene. Ako želite da im vjenčane darove date i da se njima oženite, a ne da blud činite. A ženama vašim s kojima ste imali bračne odnose podajte vjenčane darove njihove kao što je propisano. I nije vam grehota ako se, poslije određenog vjenčanog dara, s njima nagodite. Allah zaista sva zna i mudar je”.
(En-Nisa’ 23-24)
U prvom ajetu i na početku drugog Uzvišeni Allah nabraja koje žene je muslimanu zabranjeno oženiti, a onda kaže: “To su vam Allahovi propisi, – a ostale su vam dozvoljene”. Kažu mufessiri, poput Ibn Kesira, El-Džessasa, Ibnul-‘Arebija, Ibn Dževzija, S’adija, Rešida Ride i mnogih drugih, da se pod ovim riječima “a ostale su vam dozvoljene” misli na sve žene koje nisu spomenute u prethodnom tekstu ajeta. Neki od njih, kao Rešid Rida u svom tefsiru “El-Menar” (5/7) i S’adi u svom tefsiru “Tejsiru el-kerimi er-rahman” (1/173), da bi stvar bila jasnija kažu “riječi Uzvišenog “a ostale su vam dozvoljene”, tj. poput kćerke amidže, kćerke daidže, kćerke tetke od oca i kćerke tetke od majke”. Negirati ovo što je došlo u ova dva ajeta znači utjerivati Uzvišenog Allaha u laž a to je djelo kufra. Zato nema razilaženja među učenjacima ovog Ummeta da je dozvoljeno oženiti kćerku amidže, didže i i tetki sa obe strane. I to je praksa muslimana od ashaba do dana današnjeg pa čak i u Turskoj.
Nakon poznavanja ova dva ajeta (En-Nisa’ 23-24) suvišno je svako filozofiranje oko ove teme.
A što se tiče druge informacije, tj. da svekar može oženiti snahu ako mu sin preseli, ona je suprotna prethodnoj, tj potpuno je netačna. Svekru je zabranjeno za sva vremena da oženi ženu koju je ženio njegov sin, svejedno razveo se njegov sin od nje ili umro. Na ovo ukazuje isti gore spomenuti ajet u suri En-Nisa’ broj 23, tj. riječi Uzvišenog: “i žene vaših rođenih sinova”, odnosno i žene vaših rođenih sinova su vam zabranjene. Takođe, oko ovog nema razilaženja među učenjacima niti smije biti.
Ve billahi tevfik.


UZIMANJE SVJEDOKA PRI DAVANJU TALAKA

Pitanje:

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Da li su prilikom talaka potrebni svjedoci? Allah vam dao svako dobro!

Odgovor:

Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berkatuhu. Ono na čemu je većina učenjaka ovog Ummeta od prvih i potonjih generacija je da se valjanost talaka ne uvjetuje svjedočenjem svjedoka. Jer je davanje talaka je pravo muškaraca, pa kada muž da ženi talak smatra se da je pao talak pa makar nemao svjedoke da je dao talak.
Međutim, uzimanje svjedoka pri davanju talak je mustehab na osnovu riječi Uzvišenog:
“I dok traje vrijeme određeno za čekanje, vi ih ili na lijep način zadržite ili se velikodušno od njih konačno rastavite i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite, i svjedočenje Allaha radi obavite! To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje – a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći”. (Et-Talak, 2)
Kaže imam Kurtubi u svom tefsiru (18/157) da se u ajetu riječi Uzvišenog “I kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite” po nekim učenjacima vraća na talak a po drugima na vraćanje žene, dok po trećima i na jedno i na drugo, a da vanjsko značenje ajeta ukazuje da se ove riječi odnose na vraćanje žene a ne na talak. Zatim Kurtubi dalje navodi da je uzimanje svjedoka prilikom vraćanja žene a i davanja talaka mustehab kod Ebu Hanife, dok je kod Šafije vadžib prilikom vraćanja žene a mustehab pri davanju talaka.
Korist od uzimanja svjedoka pri davanju talaka je u tome da ne bi neko od supružnika negirao talak kao i da neko od njih tvrdi trajanje braka prilikom smrti drugog a razvod se desio. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: