Odgovori

Džunub i namasko vrijeme_Post zbog kršenja obečanja _Kupovina zlata i srebra putem interneta

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

DŽUNUB KOJEM ISTIĆE NAMASKO VRIJEME

Pitanje:

Esselamu alejkum.
Šta raditi ako si džunub a ističe namasko vrijeme?

Odgovor:

Alejkumusselam. Po ovom pitanju učenjaci imaju dva stava.

Prvi stav: da je džunub obavezan uzeti gusul pa makar to odvelo do toga da izađe namasko vrijeme. Ovo je stav hanefija, šafija i hanabila. Svoj stav dokazuju time što se u ovom slučaju daje prednost vadžibu kupanja, tj. gusula, nad vadžibom klanjanja u namaskom vremenu.

Drugi stav: da je džunub u tom slučaju obavezan uzeti tejemum i klanjati kako mu ne bi isteklo namasko vrijeme. Ovo je stav malikija. Oni daju prednost obavezi ispunjavanja šarta klanjanja u namaskom vremenu nad ostalim šartovima i vadžibima. Ovo dokazuju time što ako bi džunub znao na početku namaskog vremena da neće naći vodu za gusul tek nakon što istekne namasko vrijeme on je obavezan da uzme tejemum i klanja u namaskom vremenu po idžamu učenjaka, a ne da nakon isteka namaskog vremena klanja sa gusulom.

Iako i jedno i drugo mišljenje imaju osnovu s tim da stav malikija ima jače uporište, a Allah zna najbolje.

Prema tome, ako je musliman džunub a ističe namasko vrijeme obavezan je uzeti tejemum i klanjati kako mu ne bi prošlo namasko vrijeme. Ve billahi tevfik.

POST ZBOG KRŠENJA OBEČANJA I POST PETKOM

Pitanje:

Esselamu alejkum.
Poslije prekršenog obećanja se posti tri dana, da li je dozvoljeno postiti petak?

Odgovor:

Alejkumusselam. Poslije prekršenog obećanja nema nikakvog osnova da se posti tri dana. Kršanje obećanja je osobina munafika kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Ebu Hurejre, radijallahu anhu: “Znak munafika su tri stvari: kada govori laže, kada obeća prekrši i kada mu se povjeri iznevjeri”. Međutim, onaj ko prekrši zakletvu, tj. namjerno se zakune Allahom da će uraditi ili da neće uraditi nešto u budućnosti pa to prekrši, kefaret (otkup) te zakletve je spomenut u suri El-Maide. Kaže Uzvišeni: “Otkup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao – neka tri dana posti”. (El-Maide, 89) Znači, onaj ko prekrši zakletvu ima izbora između toga da nahrani deset siromaha ili da ih odjene ili da roba oslobodi, a ako ne bude mogao ništa od ovog troga treba da posti tri dana.

A što se tiče posta petkom, o tome su prenešeni sljedeći hadisi:
Prvi: od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka niko od vas ne posti petkom osim ako posti dan prije ili dan poslije”. Hadis je mutefekun alejhi.
Drugi: takođe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nemojte noć uoči petka izdvajati između ostalih noći sa kijamom, niti dan petak između ostalih dana sa postom osim ako je to post koji posti neko od vas”. Hadis bilježi Buharija nu svom Sahihu.
Treći: prenosi se od Džuvejrije, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao kod nje u petak a ona je bila zapostila, pa ju je pitao da li postila juče a ona je odgovorila da nije, a onda ju je upitao da li će postiti sutra, a ona je odgovorila da neće. Pa joj on reče: “Omrsi se”. Hadis bilježi Buharija u svom Sahihu.
Spomenuti hadisi jasno ukazuju da nije dozvoljeno izdvajati dan petak sa postom, a da je dozvoljeno postiti petkom ako se posti dan prije ili dan poslije. Ve billahi tevfik.

KUPOVINA ZLATA I SREBRA PUTEM INTERNETA

Pitanje:

Esselamu alejkum,
Zanima me da li je dozvoljeno kupovati :zlato, srebro, pšenicu, sol i hurme preko interneta, tako što ću robu platiti, alI je neću vidjeti, dok ne stigne poštom.

Odgovor:

Alejkumusselam.
Nije problem u ovoj kupovini preko interneta to što robu nećeš vidjeti jer je ispravno da se kupuje neviđena roba na osnovu njenog opisa ili poznatog primjerka.
Ono što je sporno u nekim vrstama roba koje su spomenute u pitanju je to što u njima ide (teče) kamata. Nije dozvoljeno da se preko interneta sa novcem kupuje zlato i srebro tako što će roba tek da stigne poštom. Zato što je šart da bi bilo dozvoljeno kupiti novcem zlato ili srebro da preuzimanje robe (zlata i srebra) i davanje novca bude iz ruke u ruku, tj. na licu mjesta, a to u ovom slučaju nije ostvareno.
Dokaz da u zlatu, srebru i novcu ide kamata, kao i da je šart njihove međusobne kupoprodaje da bude iz ruke u ruku je sljedeći hadis:
Prenosi se u hadisu ‘Ubadete ibn Es-Samita, radijallahu anhu, kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zlato za zlato, srebro za srebro, pšenica za pšenicu, ječam za ječam, datule za datule, sol za sol, isto za isto, iz ruke u ruku; a ako su različite vrste prodajite kako hoćete ako je iz ruke u ruku”.
Prema tome, u hadisu su zlato i srebro spomenuti kao stvari u kojima ide kamata, a učenjaci su složni da ove dvije stvari imaju posebnu zajedničku osobinu (illet) zbog kojih u njima ide kamata, a to je njihova vrijednost, tj. oni predstavljaju protuvrijednost za sve ostale stvari i zato su se i koristili kao novac. Složni su savremeni učenjaci da se sve novčane valute pridružuju zlatu i srebru, tj. da i u njima teče kamata, jer imaju osobinu da predstavljaju vrijednost nečeg drugog. Na osnovu toga, šart da bi bilo dozvoljeno sa novcem kupovati zlato ili srebro je ono što je spomenuto na kraju hadisa “a ako su različite vrste prodajite kako hoćete ako je iz ruke u ruku”.
A ostale stvari u kojima ide kamata, a spomenute su u hadisu, tj. pšenica, ječam, sol i datula, pošto nemaju zajedničku osobinu zbog kojih u njima ide kamata, jer je njihova zajednička osobina to što su hrana i što se mjere zapreminom ili težinom (a ta zajednička osobina kod novca je vrijednost), nije šart dozvole kupovine ovih stvari sa novcem da bude iz ruke u ruku, nego je dozvoljeno da bude i na odgodu.
Prema tome, nije dozvoljeno preko inerneta novcem kupovati zlato i srebro (ili neku drugu novčanu valutu), a dozvoljeno je kupovati pšenicu, sol i hurme. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: