Odgovori

Ženidba sa Aišom, r.a._Pitanje iz Sire_Sunnet namazi prije i poslije džuma namaza

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

ŽENIDBA SA AIŠOM, radiallahu anha

Pitanje:

Esselamu alejkum. Molim vas da mi objasnite kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mogao da oženi curicu od 6 godina i da sa njom imao odnos kad je imala 9 godina?

Odgovor:

Alejkumusselam. Kako razumjeti to što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio Aišu, radijallahu anha, kada je imala šest (ili sedam) godina a prišao joj u postelji kada je imala devet (ili deset) godina? Obični musliman sasvim normalno i prirodno prihvata sve ono što je došlo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jer on je onaj koji nam tumači Allahovu vjeru, on je bio Kur’an koji hoda po zemlji i on je bio bezgriješan u prenošenju Allahove vjere. Da je u bilo čemu od prenošenja i tumačenja vjere pogriješio i postupio suprotno onome što Allah traži i naređuje Allah bi ga u tome ukorio. Pa kao što muslimani sasvim normalno prihvataju i razumiju da se kamenuje udata ili oženjena osoba koja počini zinaluk ili da se ubija onaj ko se odmetne (postane murted) od vjere, a sve ovo je došlo od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a nije spomenuto u Kur’anu, tako isto prihvataju udaju Aiše, radijallahu anha, prije punoljetnosti, jer u čemu je razlika. Sa druge strane, Allah nam naređuje da slijedimo ono sa čime nam dođe Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. “Ono što vam Poslanik dā – to uzmite, a ono što vam zabrani – ostavite” (El-Hašr 7). “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu” (El-Ahzab 21). “Budite pokorni Allahu i Njegovom Poslaniku” (El-Enfal 1,2 i 46, El-Mudžadele 13).
Za muslimane je sunnet, tj. ono što je radio, rekao i prešutio njihov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izvor vjere, odnosno iz njegovih postupaka se crpe vjerski propisi. Uzvišeni Allah im je naredio da ga slijede i budu mu pokorni u svemu sa čime dođe od vjere. Svejedno mogli oni dokučiti mudrost određenih propisa ili ne. Oko ovih stvari kod muslimana nema razilaženja.
Konkretno iz njegove ženidbe sa Aišom, radijallahu anha, prije nego je postala punoljetna je nastao šerijatski propis dozvole staratelju (ocu i slično) da uda svoju kćerku prije punoljetnosti a da ne traži njen pristanak i dozvolu. Jer je tako postupio Ebu Bekr, radijallahu anhu, kada je udao Aišu, radijallahu anha. A što joj je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prišao u devetoj godini to je zato što je tada postala punoljetna. Iz toga su učenjaci izvukli zaključak da žena može biti punoljetna čak i u tim godinama te da se već od tih godina za ženu mogu vezati određeni propisi. Oko razumijevanja svega ovoga jedan obični musliman uopće ne bi trebao da ima problema i nejasnoća.
Problem nastaje kod onih koji posmatraju i analiziraju postupke Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili propise islama uopćeno, iz ugla svetonazora, pogleda, kriterija vrednovanja i principa Zapada ili neke druge filozofije gledanja na svijet. Pa ako Zapadni kriterij vrednovanja smatra ženidbu maloljetnice pedofilijom onda se malodušnici i neznalice od strane muslimana, koji su inače opčinjeni zapadnom “kulturom”, nađu u nedoumici kako da to opravdaju i pojasne. Pa onda pribjegavaju oprobanom sistemu samoodbrane da to sve pripišu arapskim običajima a ne islamu, ili nešto slično tome. Što naravno ne pije vode kod zapadnih kritičara islama. Umjesto toga oni trebaju da istraže ispravno tumačenje ovog pitanja i njemu sličnih, da pročitaju kako to tumače islamski učenjaci od početka islama do dana današnjeg te nakon toga jasno i otvoreno kažu: ovo je naša vjera jedina koju Allah priznaje i prihvata pa makar to bilo mrsko kjafirima. Ve billahi tevfik.

SIRA ALLAHOVOG POSLANIKA , sallallahu alejhi ve selleme.

Pitanje:

Esselamu alejkum. Možete li mi reći koliko su tačni ovi hadisi:
1.) Prenosi Muslim od Enesa , radiallahu anhu, da je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao Džibril u vrijeme dok se igrao sa djecom (dok je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio dječak). Onda ga je uzeo, spustio na tle i rasjekao mu grudi sve do srca i izvadio ugrušak i rekao: ,,U ovome je šejtan mogao da ti naudi” – zatim ga spustio.A djeca su vikala: ,,Muhamed je ubijen.”
2.) Zatim jedan hadis kaže(ne mogu se tačno sjetiti ko ga je prenio ali se sječam ovog dijela) ,,Onaj ko kaže da je Muhammed mrtav, vara se, on je živ i odsjeći će noge i ruke svakom ko je to mislio.
Sve ovo sam našao u knjizi ,,Zapečaćeni džennetski napitak” od Safijurarahman el-Mubarekfuri.

Odgovor:

Alejkumusselam. Prvi hadis prenosi Enes, radijallahu anhu, u njemu je došlo da je se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, igrao sa dječacima (kada je bio dječak i boravio kod plemena Benu S’ad), pa je neko (Džibril alejhisselam) došao i uzeo ga, otvorio mu stomak, izvadio iz njega ugrušak te ga bacio, a zatim rekao: “Ovo je udio šejtana kod tebe”. Nakon toga okupao ga je u zlatnoj posudi Zemzem vodom a zatim mu sastavio stomak. A dječaci su došli njegovoj dojilji govoreći: Muhammed je ubijen, Muhammed je ubijen, pa je ona dočekala Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a njegova se boja već promijenila”. Kaže Enes, radijallahu anhu: “Vidjeli smo trag šivenja na njegovim prsima”. Ovaj hadis je mutefekun alejhi, tj. bilježe ga Buharija i Muslim koji predstavljaju po idžmau učenjaka najispravnije knjige poslije Kur’ana, što znači da nema sumnje da je vjerodostojan i da se to što je spomenuto u hadisu zaista desilo. Ovaj događaj predstavlja mu’džizu, tj. nadnaravnu pojavu, koju svaki musliman treba prihvatiti baš onako kako je prenešeno i u tome ne bi trebalo da bude nešto čudno i neobično, jer smo mi povjerovali našem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, mnogo veće i krupnije stvari. Ve billahi tevfik.

SUNNET NAMAZI PRIJE I POSLIJE DŽUMA NAMAZA

Pitanje:

Esselamu alejkum, interesuje me koliko rekata je ispravno klanjati poslije džume namaza jer vidim da svako klanja različito i imaju jake adute kad se upitaju zašto toliko ili ovoliko?

Odgovor:

Alejkumusselam. Džuma namaz ima svoje sunnete koji se klanjaju nakon džume, a što se tiče sunneta prije džume namaza nije prenešeno od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je on praktikovao ili riječima podsticao da se klanjaju. Zato kaže Ibn Tejmije (Medžmu’ul-fetava 24/188): “A što se tiče Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, on nije klanjao prije džuma namaza nakon ezana ništa, niti je ovo iko prenio od njega”. S tim da nema smetnje da onaj ko ode u mesdžid a hatib se još nije popeo na minber da klanja nafilu koliko hoće i to je mustehab. Jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao na to u hadisu kojeg bilježi Buharija u rivajetu od Selmana Farisija, radijallahu anhu, rekavši: “Neće se čovjek okupati na dan džume, očistiti se koliko može, namazati se kremom ili namirisati kućnim mirisom, a zatim otiđe (u mesdžid), ne razdvoji dvojicu a zatim klanja koliko mu je propisano, pa sluša kada imam govori a da mu neće biti oprošteno između te i druge džume”. Međutim, ova nafila je opća a ne potvrđeni ili nepotvrđeni sunnet prije džumme.
A što se tiče klanjanja suneta nakon džume namaza po nekima je sunnet da se klanjaju četiri rekata, dva po dva, nakon klanjanja džume namaza, ako se klanja u mesdžidu, a dva rekata ako se klanja u kući. Na ovome su Ibn Tejmije i njegov učenik Ibnul-Kajjim. Međutim, šejh Albani im je ovo zanegirao rekavši: “Za ovakvo preciziranje ja ne znam da ima osnova u sunnetu … Pa kada klanja nakon džume dva ili četiri rekata u mesdžidu ili u kući to mu je dozvoljeno, a u kući je vrijednije”. (Temamul-minne, str. 341) A da je vrijednije klanjati ove sunnete u kući nego u mesdžidu na tome su Šafija, Malik i Ahmed i ostali a dokazuju sa hadisom mutefekun alejhi: “Najbolji namaz je namaz čovjeka u njegovoj kući osim farzova”.
Dokaz za propisanost klanjanja četiri rekata je hadis kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj ko klanja poslije džume neka klanja četiri rekata”. A dokaz za klanjanje dva rekata je takođe ono što bilježi Muslim u svom Sahihu od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je na dan džume klanjao dva rekata u svojoj kući”. Kaže imam Ahmed: “Ako hoće klanja poslije džume dva rekata a ako hoće klanja četiri” (El-Mugni 2/464).
Dio učenjaka smatra da je propisano klanjati šest rekata nakon džume. Ovo se pripisuje Aliji, Ebu Musau El-Eš’ariju, radijallahu anhum, od ashaba i Mudžahidu, Humejdu i Sevriju od tabi’ina. Dokaz za ovo im je ono što se prenosi od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, da kada bi klanjao džumu u Meki nakon nje bi klanjao dva rekata a zatim četiri rekata, a kada bi klanjao džumu u Medini a zatim se vratio svojoj kući u njoj bi klanjao dva rekata a ne bi klanjao u mesdžidu. Pa je bio upitan o tome pa je odgovorio: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je radio ovako”. Hadis bilježi Ebu Davud i Hakim, a vjerodostojnim ga ocjenjuju Hakim, Iraki, Nevevi i Albani. S tim da ima razilaženje kod muhaddisa da li je A’ta čuo od Abdullaha ibn Omera a svi su složni da ga je sreo, pa tako imam Ahmed to negira a ostali, poput Buharije, Muslima i Ibn Medinija potvrđuju. U svakom slučaju nije potvrđeno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ijednom klanjao džumu u Meki, tako da mu se to ne može pripisati, a dva rekata poslije džume u kući je potvrđeno u drugim hadisima.
Prema tome, ispravno je da džuma ima samo sunnete poslije džume namaza i to dva ili četiri (dva po dva) svejedno klanjali se u džamiji ili kod kuće. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: