Odgovori

Udaja za nevjernika_Abdest poslije gusula_Bračni status robinje u Islamu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

UDAJA ZA NEVJERNIKA

Pitanje:

Esselamu alejkum. Ako musliman-ka oženjen ili udata za nekoga ko je druge religije i njihovi supružnici ne prihvate Islam, da li u tom slučaju oni izlaze iz vjere i neomogućen im je ulazak u Dženet? U ovom slučaju na žalost moram da kažem kako su moji roditelji u pitanju i kako mislim da nemaju namjeru da se razvedu od svojih supružnika.

P.S. moji su roditelji razvedeni i ponovo su se upustili u bračne vode ali
kako sam već naveo sa pripadnicima drugih religija. Unaprijed hvala i da
vas Allah nagradi !!

Odgovor:

Alejkumusselam. Muslimanu je u osnovi dozvoljeno da ženi muslimanku uopćeno i kitabijku, tj. jevrejku i kršćanku pod određenim uslovima. Sve ostale žene mimo ove dvije vrste muslimanu je zabranjeno da ih ženi po idžmau učenjaka. A ženi muslimanki nije dozvoljeno da se uda osim za muslimana po idžmau učenjaka. Dokazi iz Kur’ana za gore spomenuto su sljedeći ajeti: riječi Uzvišenog: “Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice; uistinu je robinja-vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici; uistinu je rob-vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu u Džehennem, a Allah, voljom Svojom, nudi Džennet i oprost, i objašnjava ljudima dokaze Svoje, da bi razmislili”. (El-Bekara, 221) Ovim ajetom zabranjuje se muslimanu da ženi sve kjafirkinje a muslimanki da se uda za bilo kojeg kjafira. Kaže Uzvišeni: “I čestite vjernice su vam dozvoljene, i čedne kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas, kad im vjenčane darove njihove dadete s namjerom da se njima oženite, a ne da s njima blud činite i da ih za ljubavnice uzimate”. (El-Maide, 5) Ovim ajetom Uzvišeni je izuzeo iz opće zabrane ženidbe muslimana sa bilo kojom vrste nemuslimanke ženidbu sa kitabijkom, odnosno kršćankom i jevrejkom, po ispravnom mišljenju učenjaka, iako su se učenjaci razišli oko tumačenja na koga se misli pod riječima “onih kojima je data Knjiga prije vas”. A ono na čemu je većina učenjaka ovog Ummeta je dozvola ženidbe kitabijke, tj. kršćanke i jevrejke uopćeno pod šartovima spomenutim u ajetu, tj. da ta kitabijka bude čedna, da joj se da mehr, da ženidba ne bude vid prostitucije ili bluda sa ljubavnicom, to jest da bude šerijatski brak koji ispunjava sve svoje ruknove i šartove.
Ako musliman i muslimanka prekrše ove zabrane pa musliman oženi kjafirkinju mimo kitabijke a muslimanka se uda za kjafira uopćeno tim djelom su učinili veliki grijeh i neposlušnost prema Allahu, njihov brak je sa strane Šerijata ništavan kao da ne postoji, smatra se zinalukom a djeca koja se rode u njemu su kopilad, i na njima je da se pokaju i da ostave to djelo, izuzev ako su im supružnici primili Islam. Sa ovim djelom, pa makar i ustrajavali u njemu oni ne izlaze iz Islama, naravno ako su prije toga potvrdili svoju pripadnost Islamu.
Prema tome, tvoji roditelji muslimani sa ovim djelom, koje je veliki grijeh, nisu izašli iz vjere niti im je zabranjen ulazak u Džennet osim ako čine neka druga djela koja ih izvode iz vjere. Ako bi ustrajali na tom grijehu i umrli na njemu oni su u Allahovoj volji, ako hoće oprostiće im a ako neće kazniće ih džehenemskom vatrom ali će kad-tad nakon ispaštanja zaslužene kazne biti vraćeni u Džennet jer su umrli kao muslimani na tevhidu. Ovo je stav učenjaka Ehlu Sunneta vel-džema’ata po pitanju velikih grešnika. Ve billahi tevfik.

ABDEST POSLIJE GUSULA

Pitanje:

Esselamu alejkum. Da li trebamo poslije kupanja da uzimamo abdest ili nema potrebe jer smo upravo izvršili čišćenje cijeloga tijela?

Odgovor:

Alejkumusselam. Postoje dvije vrste kupanja: prva je kupanje radi rashlađivanja, otklanjanja nečistoće, znoja i slično pri čemu se ne nijeti šerijatsko kupanje, tj. gusul. Ako se tvoje pitanje na ovo odnosilo onda ovo kupanje ne obuhvata abdest nego je obaveza nakon njega uzeti abdest za ono što se inače uzima abdest.
Ako pod kupanjem podrazumijevaš gusul (gusul predstavlja pranje čitavog tijela vodom), tj. kupanje poslije džunubluka i hajza, koje je vadžib onda uzimanje gusula obuhvata i sam abdest pod uslovom da se u toku gusula ne uradi nešto što inače kvari abdest, poput puštanja vjetra, mokrenja ili diranja šakom polnog organa. Svejedno da li se abdest uzeo onako kako je došlo u sunnetu da ga je uzimao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pri čemu bi na samom početku gusula uzeo abdest ili se gusul uzimao tako što bi se samo okupalo čitavo tijelo bez abdesta. I svejedno da li je prilikom uzimanja gusula nijetio abdest ili ne. Kaže Ebu Bekr ibnul-Arebij: Nema razilaženja među učenjacima da abdest ulazi pod gusul i da nijjet čišćenja od džunubluka je dovoljan da bi čovjek bio čist za ono za što treba i gusul i abdest. Od jasnih dokaza koji ukazuju da je sa uzimanjem gusula uzet i abdest je hadis od Aiše, radijallahu anha, u kojem ona kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi uzimao gusul i klanjao dva rekata i sabah namaz i ne bi ga vidjela da je abdestio poslije gusula”. Hadis bilježi Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže, a šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim. Ve billahi tevfik.

BRAČNI STATUS ROBINJE U ISLAMU

Pitanje:

Esselamu alejkum. zanima me kakav je “bračni” status između robinje i njenog gospodara u islamu, s obzirom da Allah Uzvišeni kaže: :“A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom; ili – eto vam onih koje posjedujete…” : (Nisa 3.)? I da li to znači da ukoliko uzme robinju da prema njoj nema straha od nepravde? Također, u 24. ajetu iste sure gdje Uzvišeni navodi žene koje je muslimanu zabranjeno oženiti kaže: :“i (zabranjene su vam) udate žene, osim onih koje zarobite…” : Pa ako bi čovjek zarobio udatu ženu, da li mu time postaje dozvoljen intimni odnos s njom? U 25. ajetu kaže: :“A onome među vama koji nije dovoljno imućan da se oženi slobodnom vjernicom – eto mu one u vašem vlasništvu, robinje vaše, vjernice.” : Da li će nju ženiti na isti način kao i slobodnu ili ne? I da li mu je dozvoljeno da je proda, ako je s njom imao odnos?
Allah vas nagradio!

Odgovor:

Alejkumusselam. Pitanje robstva u Islamu je jedno od pitanja koje se danas, uglavnom, može izučavati samo sa teoretske strane iz razloga što je danas robstvo skoro iščezlo u svijetu.
Jedini način kako neko može postati rob u Islamu je zarobljavanje kjafira u ratu. Isto tako, musliman može da stekne roba kupovinom, svejedno bio taj rob musliman ili kjafir. Gospodar robinje, odnosno njen vlasnik, ima pravo da sa njom ima intimni odnos kad god poželi. Dužan je da je izdržava, tj. hrani je i odijeva i obezbijedi joj mjesto stanovanja shodno njegovim mogućnostima. Ne treba da je opterećuje poslovima koje ne može podnijeti. Ona je u njegovom posjedu i vlasništvu. Ako hoće može da je proda ili uda, s tim ako je imao sa njom odnos zabranjeno mu je da je proda ili uda sve dok ne prođe vrijeme istibra’, tj. iddeta robinje. Ako je trudna njen iddet se završava porodom, a ako nije njen iddet je jedno mjesečno pranje.
Takođe, ako je žena postala robinja time što je zarobljena u ratu a bila je udata njen iddet je jedno mjesečno pranje. Kada vlasnik robinje uda svoju robinju zabranjeno mu je da ima sa njom polni odnos iako je i dalje njegova robinja. Jedan čovjek može imati neograničen broj robova i robinja a dozvoljeno mu je sa svim tim robinjama da ima intimne odnose.
Vlasnik robinje sa kojom ima polni odnos nije dužan da bude pravedan prema njoj u smislu da i ona ima pravo na boravak njenog vlasnika kod nje, niti da ima pravo na visinu izdržavanja poput slobodne muslimanke i sve drugo što se podrazumijeva pod pravednošću između više žena.
Slobodnom muslimanu je dozvoljeno da oženi robinju muslimanku pod uslovom da je ona čedna, da joj da mehr i da taj brak ispuni svoje šarte valjanosti, kao što je došlo u ajetu u kojem kaže Uzvišeni: : “A onome među vama koji nije dovoljno imućan da se oženi slobodnom vjernicom – eto mu one u vašem vlasništvu, robinje vaše, vjernice – a Allah najbolje zna kakvo je vjerovanje vaše – ta jedne ste vjere. I ženite se njima, s dopuštenjem vlasnika njihovih, i podajte im vjenčane darove njihove, kako je uobičajeno, kada su čedne i kada javno ne čine blud i kada tajno ne žive s ljubavnicima. – A kada one kao udate počine blud, neka se kazne polovinom kazne propisane za slobodne žene. – To je za onoga od vas koji se boji bluda; – a bolje vam je da se uzdržite! Allah prašta i samilostan je. : (En-Nisa, 25) Ajet takođe upućuje na to da udata robinja koja počini blud se kažnjava polovinom od kazne kojom se kažnjava slobodna žena.
Ako robinja rodi dijete iz intimnog odnosa sa svojim vlasnikom tada ona potpada pod propis tzv. “ummu veled”, tj. njen vlasnik je po ispravnom mišljenju učenjaka ne smije prodati, a ona nakon njegove smrti postaje slobodna oko čega nema razilaženja. Sve gore spomenuto je zasnovano na šerijatskim tekstovima Kur’ana i Sunneta ali zbog bojazni od oduživanja u odgovoru svjesno je izostavljeno njihovo navođenje. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: