Odgovori

5 pitanja jedne sestre_ Broj vjerovjesnika i poslanika_Krađa internet signala

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

5 PITANJA JEDNE SESTRE

Pitanje:

Esselamu alejkum. Imam 5 pitanja i zamolila bih vas da mi odgovorite.

1. Živim u Austriji od 1992 godine, imam 30 godina, da li ima neka dova za udaju jer ne mogu nikako da nađem nekoga da se udam a niko se i ne raspituje za mene pa sam zabrinuta?

2. Htjela bih da znam ko su vehabije i kakva je razlika između Vehabija i bosanskih muslimana?

3. Neki narod kaže da nije Allah odredio kad će djevojka da se uda, ali ja mislim da je Allah odredio kad će djevojka da se uda pa možete li mi nesto reći o ovome ?

4. Kako postupiti prema sestrama koje se smiju kad vide pokrivenu ženu i koje se hvale za sve što su kupile?

5. Jedan arap koji ima 50 godina rekao mi je da je preko interneta upoznao neku arapkinju njegovih godina I kaže da je nije htjeo oženiti ali da mu je ta žena napravila sihir i da je on nju oženio. Rekao mi je da je bila djevojka nevina ali ja nisam to povjerovala i ja sam mu rekla da ide kod jednog hodže arapa da mu ući rukju i kad je otišao kući kod žene kaže da ju je drugačije gledao i da je nije mogao da zamisli da sa takvom živi. Sada bi on htjeo da se razvede od nje ali se plaši da ne izgubi stan I da ona mu na razvodu ne uzme stan jer u Austriji je takav zakon kad se razvjenča da stan pripada ženi.Zamolila bih vas da mi kažete da li je moguće da se sihir napravi da bi ta žena se udala za njega, a da čovjek u tom stanju ne zna šta radi, možete li mi ovo objasniti.
Zahvaljujem se unaprijed, da vas Allah nagradi.

Odgovor:

Alejkumusselam.
1.Allah, subhanehu ve taela, je svakom čovjeku odredio njegovu sudbinu, i sve biva sa Njegovom odredbom.
Pa tako i tvoja udaja je stvar Allahove odredbe, biće onako kako je On odredio.
A ti bi trebala da moliš Allaha da ti da ono što je najbolje za tebe, pa ako je udaja dobra za tebe da ti je da a ako nije da te sačuva. Nema određena dova koja se uči za udaju, nego se ti svojim riječima obraćaj svome Gospodaru da ti da šta je najbolje za tebe.
Isto tako, dozvoljeno ti je da sa svoje strane uložiš određeni trud po tom pitanju, pa ako ima neko s kim bi volila da stupiš u brak da se indirektno ponudiš preko nekoga ko poznaje tu osobu, da pokažeš neke znakove zainteresovanosti, da učiniš neke korake koji bi mogli dovesti do braka između tebe i te osobe. Naravno to ne smije preći u nešto što je šerijatski zabranjeno.
2. Što se tiče razlike između vehabija i bosanskih muslimana treba da znaš da ne postoje vehabije, nego imaju ljudi koji se dosljedno drže Kur’ana i Sunneta u svom praktikovanju vjere. Oni u svojim životima nastoje da praktikuju što više moguće od vjere, namaz, post, hadž, zekat, islamsko odijevanje i slično.
A što se tiče bosanskih muslimana,većina njih se uopšte ne drži vjere, niti je praktikuje, niti vjera ima nekog uticaja u njihovim životima ali se deklarišu kao muslimani.
Pa je tako razlika između onih koje nazivaju vehabijama (a oni to nisu) što praktikuju vjeru, dok većina bosanskih muslimana nema ni namaza od vjere, a kamoli neke druge stvari.
3. Allah je svakome odredio ša će mu se desiti, pa ako je nekome određeno da se uda ta će se i udati a kome nije Allah odredio ta se neće udati, sve biva sa Allahovom voljom i odredbom i čovjek treba da bude zadovoljan sa onim što mu je Allah odredio.
4. Nije dozvoljeno muslimanu da se ismijava na račun drugog muslimana a posebno ako mu se ismijava zbog nečega što je od obilježja islama. Kaže Uzvišeni: “O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su onī bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su onē bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju – sami sebi čine nepravdu”. (El-Hudžurat,11)

5. Moguće je da osoba napravi sihr drugoj osobi da bi stupila u brak sa njom, i da taj sihr djeluje te se taj brak desi zbog djelovanja sihra. Međutim, musliman mora da zna da je bavljenje sihrom i traženje usluga od sihirbaza ma zbog čega bilo veliki grijeh i strogo zabranjeno te se ni u kom slučaju ne smije upuštati u to. Onaj ko na sebi primijeti djelovanje sihra treba da se liječi na šerijatski ispravan način, tj. šerijatskom rukjom i nikako ne smije da ide raznim hodžama koji pišu i prave zapise i svakojake čarolije da bi se oslobodili tog sihra. Ve bilalhi tevfik.

BROJ POSLANIKA I VJEROVJESNIKA

Pitanje:

Esselamu alejkum. Zovem se Niklas i zajedno sa mojom mamom prešao sam na islam prije ca. 2god. Iako mi mama puno priča o islamu imam još puno pitanja, pa mi je mama dala vašu stranicu, jer je i ona vas već puno puta pitala za savjet.
Zanima me koliko poslanika postoji jer čitam priče o nekima, ali ne o svima pa me zanima koji su svi i kako se zovu.
Unaprijed hvala i neka vas Allah nagradi dobrim.

Odgovor:

Alejkumusselam. Kur’an i vjerodostojan Sunnet su najvažniji izvori istorije za muslimane oko čega nema razilaženja. Oko broja poslanika i vjerovjesnika imamo nekoliko jasnih ajeta, u njima su navedena imena poslanika i vjerovjesnika koje je Allah poslao ljudima u vremena u kojem su živjeli. Kaže Uzvišeni: “To su dokazi Naši koje dadosmo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo. Gospodar tvoj je, uistinu, Mudri i Sveznajući.I Mi mu poklonismo i Ishaka i Jakuba; i svakog uputismo – a Nuha smo još prije uputili – i od potomaka njegovih Davuda, i Sulejmana, i Ejjuba, i Jusufa, i Musaa, i Haruna – eto, tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine – i Zekerijjaa, i Jahjaa, i Isaa, i Iljasa – svi su oni bili dobri – i Ismaila i Eljese‘a i Junusa i Luta – i svima smo prednost nad svijetom ostalim dali” (En’am, 83 – 86). U ovom ajetu je spomenuto 18 imena poslanika, ali ne sa ciljem obuhvatanja svih poslanika a spomenuta su imena drugih poslanika u mnogim drugim ajetima. Ibn Kesir je sakupio imena svih spomenutih poslanika i vjerovjesnika u Kur’anu, pa je njihov broj bio 25. Pa kaže Ibn Kesir u svom tefsiru (2/469): “Ovo su imena vjerovjesnika koji su spomenuti u Kur’anu a to su: Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Jakub, Jusuf, Ejub, Šuajb, Musa, Harun, Junus, Davud, Sulejman, Ilijas, El-jese’u, Zekerijah, Jahja, Isa, Zul-kifl kod mnogih mufesira, a njihov prvak je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem”.
A što se tiče poznavanja broja svih poslanika i vjerovjesnika od onih koje Kur’an nije spomenuo, najbliže je da je to veoma teško odrediti i to iz dva razloga:
Prvi: što Uzvišeni kaže: “Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur – i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali – a Allah je, sigurno, s Musaom razgovarao” (En-Nisa, 163 -164). U ovoj ajetu se jasno naznačava da je Allah, subhanehu ve te’ala, prešutio mnoge priče o poslanicima i da nije obavijestio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o njima, a to obuhvata i određivanje njihovog broja takođe.
Drugi: što u hadisima u kojima se spominje broj poslanika i vjerovjesnika postoji veliko razilaženje oko njihove vjerodostojnosti i međusobnom neslaganju rivajeta. Ovi hadisi, iako ih neki potonji učenjaci hadisa smatraju dobrim, poput šejha Albanija, ispravno je da su oni slabi. Prenosi Šejhul-islam Ibn Tejmije u Medžumu’ul-fetava (7/409) od imama Ahmeda i Muhammeda ibn Nasra da je hadis od Ebu Zerra, radijallahu anhu, a on je najpoznatiji hadis koji govori o broju poslanika i vjerovjesnika, odnosno da je broj poslanika 315, a vjerovjesnika 124000, da taj hadis nije vjerodostojan kod njih.
Tekst tog hadisa je ono što bilježe Ahmed, Ibn Hibban i Taberani od Ebu Zerra, radijallahu anhu, da je rekao: “O Allahov Poslaniče koliko je vjerovjesnika? A on odgovori: sto dvadeset četiri hiljade. Pa sam pitao: O Allahov Poslaniče a koliko je bilo poslanika među njima? Odgovorio je: “Tri stotine i trinaest” (u nekim rivajetima 314 i 315) …”. Kaže Šuajb Arnaut za ovaj hadis da je jako slab, a Ibnul-Dževzije ga je svrstao među krivotvorene hadise.
Pa tako, imena poslanika koja su spomenuta u Kur’anu, njih dvadeset pet, su općepoznati, dok je tačan broj vjerovjesnika i poslanika nepoznat po ispravnom mišljenju učenjaka. Ve billahi tevfik.

KORIŠTENJE TUĐEG INTERNETA

Pitanje:

Esselamu alejkum. Ovo pitanje će sigurno interesovati mnoge mlade osobe. Danas, skoro svi imamo “potrebu” za internetom. Mnoge mlade osobe, naročito studenti, koriste nešto što vjerovatno, jednom muslimanu, nije dozvoljeno. U pitanju je, korišćenje signala nekog wireless modema u blizini, bez pitanja. Samo je potrebna šifra. Kako se do nje dolazi!? Pa vrlo lako. Ako osoba koja posjeduje internet nije promijenila ime koje će se pojaviti ostalim “korisnicima” već uz ime modema ostaje niz od šest heksadecimalnih cifara, bilo ko je u mogućnosti da jednostavnim korišćenjem generatora za password, “hakuje” isti. I to, koliko god da zvuči loše, je vrlo rasprostranjeno. Ali uglavnom, mnogi kažu, možda jeste haram, možda nije. (znajući da sigurno nije halal) Zašto?! Zato što “gazda” ima neograničen internet protok i jedino što on gubi je malo jačine signala. Svejedno, rijetko ko vodi računa o tome da ne koristi neke internet usluge koje će osobi od koje se (mogu slobodno reći) krade internet naglo usporiti internet. Preporučio bih svima koji imaju wireless modeme da promijene ime modema koje se pojavljuje korisnicima (npr. DiscusA3B45F u bilo šta). A ovo pitanje postavljam da se razjasni mnogima koji imaju mišljenje “možda jeste možda nije dobro”, da ne bude više sumnje.
Inša’Allah, da se ljudi više ne griješe, jer koliko god malo izgledalo, činjenica je činjenica a to je krađa (osim ako ne griješim).

Odgovor:

Alejkumusselam. Osoba koja uplati bilo koju vrstu internet linije ili signala, korištenje te usluge spada u njen vlastiti imetak. A šifrirani internet signali su jasan znak da vlasnik te internet usluge ne dozvoljava da neko drugi koristi njegovo pravo.
Opće poznati šerijatski princip i pravilo je da nije dozvoljen imetak nekog čovjeka, ono što je u njegovom vlasništvu i ono na što samo on ima pravo osim sa njegovom dozvolom. Kaže Uzvišeni: “O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte – ali, dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak” (En-Nisa 29). Bilježi Muslim u svom Sahihu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je vaša krv, vaši imetci i vaša čast zabranjeni …”. Bilježe Ebu Davud i Bejheki od Ebu Hanifete Er-Rekašija, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije dozvoljen imetak čovjeka muslimana osim sa njegovim zadovoljstvom”. Šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim, a Šuajb Arnaut ga takođe ocjenjuje vjerodostojnim na osnovu drugih rivajeta.
Prema tome, korištenje tuđe internet linije, svejedno bežične ili žičane, nije dozvoljeno osim uz dozvolu vlasnika i korisnika te linije. Od znakova da korisnik internet usluge dozvoljava korištenje njegove linije je da ne stavi šifru ili stavi a obavijesti onoga koga hoće što je znak da pristaje da taj koristi njegovu internet liniju. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: