Odgovori

Kamata na štednoj knjižici_Kako se riješiti haram imetka_Treperenje oka u Šerijatu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

KAMATA NA ŠTEDNOJ KNJIŽICI

Pitanje:

Esselamu alejkum. Imam dva pitanja.
1.Prvo je o kamati…imam štednu knjižicu i na njoj stavljam ostatak novca npr. ako mi ostane od plate 300 eura ili više tu..i ima godišnja kamata na to dobivam 12 eura….jesam li ja od onih koji učestvuju u tome i da li sam ja onda proklet kod Allaha…ZNAM DA ALLAH NAREĐIVA DA ODUSTANEMO OD KAMATE AKO SMO VJERNICI….to je najmanja ta cinsa 0.0125 …bila je 3,5 % al smanjilo se???

2. Drugo pitanje je kako čitam iz života ashaba i kasnijih generacija…žene nisu toliko izlazile kao danas i otkrivene bile.
Kako sada shvatiti da Allah naređuje da žene borave u svojim kućama i samo po potrebi izlaze i da se ne miješaju sa muškarcima?
A kod nas se miješa i u ŠKOLI; NA CESTI TRGOVINI U KUĆI….danas mnoge žene hoće da rade van kuće i kad se udaju da idu u trgovinu kad hoće…ISKENO STRAH ME JE U VEZI TOGA I ŽENITI SE KAKO ĆU PRED ALLAHA A JA ZA NJU ODGOVARAM.
Te iste osobe nose i hidžab a neke i ne…U DŽAMIJI JEDNOJ GDJE SU NOVOTARIJE OMLADINA SE SKUPLJA I DRŽE PREDAVANJA ALI MUŠKI I ŽENSKI ZAJEDNO, ZATIM BAJRAMSKO SIJELO ISTO ZAJEDNO….I KAKO SADA SVATITI KAD SU SESTRE UGROŽENE I KAD INSAN KAŽE NEŠTO TAKO, KAŽE ONA NA TO “NEĆU BITI ČITAV DAN U 4 ZIDA” ili “TI MENE MISLIŠ ZATVORITI DA NE IDEM NIGDJE.”
Prije isto muškraci nisu hodali zajedno sa hanumama, imali su svoje odvojene puteve, prvo su išle žene iz džamije pa muškarci….danas svagdje miješanje….KAKO SADA TO GLEDATI I SPASITI SE KAZNE ALLAHOVE I ZASLUŽIT MILOST ALLAHOVU I OPROST?

Odgovor:

Alejkumusselam.

1.Nije ti dozvoljeno da stavljaš dio plate na štednu knjižicu tako da to dobivaš određen procenat kamate, svejedno koliki on bio. To je čista kamata koju je Allah zabranio, nije bitno daješ li ti kamatu banci ili banka tebi jer oboje je po tekstu hadisa zabranjeno. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg bilježi Muslim: “Prokleo je Allah onoga koji daje kamatu, koji je uzima, ko to zapisuje i dvojici koji to svjedoče”. Na tebi je da smjesta podigneš te pare i da više ne koristiš takav način štednje. Ako si ovo radio iz neznanja računati je, inšaAllah, da nemaš grijeha, a ako si znao trebaš se pokajat a time prestati sa tim grijehom i ne vraćati se više na njega. Ve bilalhi tevfik.

2.Vezano za tvoje drugo pitanje od svega što si naveo ovde većina stvari su tačne, dok ima nekih pojedinosti koje nisu tako crno bijele.
U vrijeme ashaba a i poslije njih žene muslimanke su izlazile onoliko koliko su imale potrebe da izlaze, poput odlaska u džamiju, na pijacu, zijareta rodbini, međusobna druženja i slično. Pogrešno je shvatanje da one nisu nikako izlazile, nego su izlazile kad su imale potrebu.
Što se tiče današnje situacije i toga kako da se primijeni ovaj šerijatski propis nemiješanja muškaraca i žena koji nisu jedni drugima mahrem, tu musliman ne treba da ide ni u jednu ni u drugu krajnost.
Prva krajnost je da se zbog lošeg stanja muslimana po ovom pitanju, tj. međusobnog miješanja na svakom koraku čak i od strane onih koji praktikuju vjeru, bilo to u džamiji, školi ili na drugom mjestu, opravdava nepraktikovanje ovog propisa pod raznim izgovorima. A neki od tih izgovora su: da je to nemoguće danas primijeniti, da su se vremena promijenila, da mi nismo ashabi i da je to (miješanje) danas postalo nešto sasvim normalno, da muškarci i žene vladaju svojim strastima te je tako ružno zamisliti da će oni poput životinja odmah poželjeti jedno drugo čim se sretnu i tome slično.
Naravno, ovakvo razumijevanje ovog pitanja je pogrešno jer ne treba islam prilagođavati stvarnosti i stanju ljudi nego obrnuto, trebaju se ljudi navikavati, prilagođavati i odgajati u skladu šerijatskih propisa. Nema razilaženja među prvim učenjacima ovog Ummeta, a od kojih su i učenjaci četiri mezheba, da je miješanje muškaraca i žena šerijatski zabranjeno. Tek u skorije vrijeme su se pojavili neki kojima se pripisuje znanje koji tvrde da je miješanje dozvoljeno i da u Šerijatu nije došla zabrana istog što je pogrešno. Obavezan je svaki musliman i muslimanka da praktikuju ovaj propis gdje god su to u stanju: u njihovim kućama, prilikom zijareta, na svadbama, u školama i slično. Oni se ne smiju pomiriti sa stvarnošću i prepustit se uticaju sredine u kojoj žive nego su obavezni da mijenjaju sredinu u kojoj žive u skladu sa šerijatskim propisima.
Druga krajnost je pogrešno razumijevanje i primjenjivanje u praksi ovog pitanja, tj. shvatanje da zabrana miješanja muškaraca i žena znači da one apsolutno ne smiju imati kontakta sa muškarcima, niti razgovarati sa njima, da potpuno treba izolirati ženski svijet iz zajednice, da ona ne treba izlaziti među ljude i da ako tako ne postupa da je ta osoba pod upitnikom, svejedno bila muška ili ženska. Od primjera toga je da ako dođe nekoj takvoj ženskoj osobi na vrata i pokuca joj na vrata i pita je nešto (npr. gdje joj je muž) ona neće da odgovori, ili ako je neko nazove na telefon neće se javiti, ili ne daj bože da joj neko sazna njeno pravo ime nego je ona Ummu ova ili Ummu ona, ili da je čovjek zaključa u kući i ne ostavi joj ključ sve dok se on ne vrati, da ni u kom slučaju ne bi posjetila prvu komšinicu, koja praktikuje vjeru, jer je može neko muško vidjeti (i to svu pokrivenu) i takve slične situacije koje su daleko od onoga sa čim je došao Šerijat.
A da je ovo pretjerano i pogrešno tumačenje nemiješanja i nekontaktiranja žene sa muškim svijetom dovoljan je primjer Aiše, radijallahu anha. Prenosi se u hadisu mutefekun alejhi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Upotpunili su se od muškaraca mnogi, a od žena se nisu upotpunile osim Merjem kći Imranova i Asja žena faraonova, a vrijednost Aiše nad ostalim ženama je kao vrijednost serida (vrsta hrane) nad ostalom hranom”. A Aiša, radijallahu anha, koja je najvrijednija žena zbog svoje učenosti i praktikovanja vjere, ona je prenijela Sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, muškarcima s tim da je bila potpuno pokrivena što ukazuje da je razgovarala sa muškarcima, njeno stvarno ime se spominje u svim islamskim knjigama dok njen nadimak Ummu Abdurrahman mnogo rjeđe, ona je izlazila iz kuće kad god se za to ukazala potreba, imala je svoje prijateljice sa kojima se međusobno zijaretila, pa gdje su žene koje pretjeruju u ophođenju sa muškim svijetom spram Aiše, radijallahu anhu, zar su one bogobojaznije i više mogu da praktikuju vjeru od nje.
Takođe, treba znati da nisu sve vrste miješanja žena i muškaraca šerijatski zabranjene, pa tako miješanje žena i muškaraca na javnim mjestima u gradu, autobuskim stanicama, aerodromima, trgovima i trgovinama i slično nije šerijatski zabranjeno. Naravno, žena i muškarac su obavezni na tim mjestima da se pridržavaju islamskih adaba od oblaćenja, obaranja pogleda, neusiljenog razgovora i slično. Ve billahi tevfik.

KAKO SE RIJEŠITI HARAM IMETKA

Pitanje:

Esselamu alejkum. NAIME EVO KAKO SMO UŠLI U GOD. 2011, OBRAČUN NA BANCI JE GOTOV I POKAZUJE MI KOLIKO SAM DOBIO KAMATE OD 2010 GOD. POSJEDUJEM 3 KONTA, I IZRAČUNAO SAM CIFRU,ZNAČI KOLIKO UKUPNO KAMATE IMA SA OVA 3 KONTA. MOJE PITANJE GLASI, DALI JA OVE PARE (OD KAMATE) MOGU DATI RECIMO NEKOME BRATU KOGA ZNAM, ILI DA DADNEM NEGDJE KAO SADAKU, A SVIJESTAN SAM DA NEMAM SEVAPA OD TOGA. ŠTA BI NAM VI PREPORUČILI? NA KOJI NAČIN DA SE UKLONE OVE PARE OD KAMATE, ALLAH VAS NAGRADIO.

Odgovor:

Alejkumusselam. Kaže Uzvišeni: “O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate – rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti” (El-Bekare, 278 – 279). Ovim ajetom Uzvišeni obavezuje onog ko se pokaje od konzumiranja kamate da uzme samo glavnicu imetka a da onaj višak, tj. kamatu vrati njegovom vlasniku. Pa ako se ovo odnosi na onog koji se pokajao od kamate preče je da se odnosi na onog koji zna i priznaje da je kamata haram i ne konzumira je osim što ga je nužda na to natjerala. Znači, osnova je da se višak imetka koji je uzet kao vrati njegovom vlasniku ako je on određena i poznata osoba. A ako je ta osoba umrla obaveza je vratiti imetak njegovim nasljednicima, a ako nema nasljednika obaveza je da se u njegovo ime (vlasnika tog imetka) podijeli taj imetak kao sadaka. U slučaju da ta osoba nije poznata niti određena nego je ona banka ili firma onda ovo pitanje ima malo drugačiju i složeniju dimenziju.
Polazeći od toga da si ti položio novac na banku koja radi na kamatnom sistemu zato što si prinuđen na to svejedno zbog toga što nemaš gdje čuvati veću svotu novca ili zato što se ne može drugačije poslovati, ako je tako onda ti pred sobom imaš nekoliko solucija šta da se uradi sa haram imetkom dobijenim putem kamate. Naravno, ovo kažemo računajući da je općepoznata stvar svakom muslimanu da se mora riješiti haram imetka.
Prva solucija je da se taj haram imetak uzme i koristi njime. Nema razilaženja među učenjacima da uopćeno haram imetak nije dozvoljeno koristiti a u ovom slučaju dovoljan nam je hadis u kojem kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Allah je prokleo onog ko uzima kamatu, ko je daje , ko je zapisuje i dva svjedoka koji tome svjedoče”. (Muslim)
Druga solucija je da ostavimo taj haram imetak (kamatu) samoj banci, a koji svakako i jest imetak od banke, da se ona koristi njime i da radi sa njim šta hoće. Ova solucija ima jaku osnovu uzimajući u obzir to da muslimanu nije dozvoljeno da koristi haram imetak bez obzira šta će vlasnik tog imetka raditi sa njim. Međutim, problem u ovoj soluciji je što mi znamo da banka posluje na haram način a ostavljanjem tog haram imetka (kamate) kojeg smo dobili, što mi time potpomažemo banku u njenim poslovanjima na haram način. A Uzvišeni nam zabranjuje da pomažemo nekoga u griješenju rekavši: “A nemojte se potpomagati u griješenju i neprijateljstvu” (El-Maide, 2).
Treća solucija je da uzmemo taj imetak a zatim da ga bukvalno uništimo. Ovo nije dozvoljeno jer je zabranjeno upropaštavanje imetka kao što je došlo u hadisu kojeg bilježi Buharija gdje kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da Allah: “… mrzi kod vas rekla kazala, mnoštvo zapitkivanja i upropaštavanje imetka”.
Četvrta solucija je da uzmemo ovaj imetak i podijelimo ga siromašnima, zaduženima ili za opće potrebe muslimana (gradnja puteva, mostova, bolnica i slično) ali bez toga da očekujemo nagradu od Allaha, dželle še’nuhu, nego samo sa ciljem rješavanja od haram imetka.
Peta solucija je da uzmemo taj imetak i da ga damo nekome od koga je ta banka uzela određeni imetak kao vid kamate. Naravno, ovde se misli na osobu koja nije znala da je kamata haram pa je to uradila a nakon toga se pokajala.
Ove dvije zadnje solucije su najbolji način kako da se čovjek u današnje vrijeme riješi haram imetka, a četvrtu soluciju mnogi savremeni učenjaci izabiru kao najprihvatljiviju. Ve billahi tevfik.

TREPERENJE OKA U ŠERIJATU

Pitanje:

Esselamu alejkum, Imam jedno pitanje koje sam pokušavala već duže vremena
da postavim i drugima,ali nisam dobijala odgovor.Naime,
meni se već mjesecima trese kapak od oka, to me
tako iritira, čak me probudi noći. Moje pitanje je da li ima ikakve
osnove na isl.bazi ili je to samo novotarija? Neznam da li ste se susretali sa tim, ali meni jako smeta uz napomenu da je to u intervalima?

Odgovor:

Alejkumusselam.Tresenje kapka je u stvari rad nerva i nije povezano sa sudbinom niti sa onim što se čovjeku događa. Nije dozvoljeno vjerovati da to tresenje ima neko značenje jer nema u Šerijatu potvrde za to. Ono što se u narodu prenosi o tome su čista praznovjerja, naklapanja i sujevjerja. Oni koji tu pojavu vežu za pesimistična događanja u budućnosti time potpadaju pod zabranjenu stvar koja se u Šerijatu zove TIJERE, tj. zloslutno vezivanje određenih pojava, događaja i slično, poput letenja ptica i slično, za nešto loše što će se desiti u budućnosti. Nije ispravno to treperenja oka nazvati novotarijom jer je novotarija vezana za ibadete a ovo nema veze sa ibadetom. Trebala bi da se posavjetuješ sa ljekarom. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: