Odgovori

O znanju i neznanju_Nešto o dovi i psovanju_Razapeće Isaa a.s._Dobra djela

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

O ZNANJU I NEZNANJU

Pitanje:

Esselamu alejkum. Naš imam na hutbi, često govori o značaju znanja i kako je znanje veoma bitno za muslimana. Ali je spomenuo, da znanje ima svoje granice a neznanje nema. Malo mi je to nejasno, oko granica znanja i neznanja, sa obzirom da čovjek uči dok je živ .Dakle na koje se granice znanja misli, da li postoji granica kada je vjera u pitanju?
Dakle da li ja svoj vid znanja mogu povećavati preko dokumentarnih emisija koje prikazuju naučne metode u vezi: svemira, zemlje same, vode, medicine i drugog? Recimo i pored toga što ne mogu da priuštim sebi neku knjigu o stvaranju svemira na TV-u više puta pogledam takve emisije i širim svoje znanje.
Također čitam knjige islamske preko interneta, obilazim islamske stranice itd. Dakle da li to širi moje znanje o vjeri, sa obzirom kako Imam kaže “Koliko je bitno učiti o vjeri, toliko je bitno i učiti stvari nauke”?

Odgovor:

Alejkumusselam. Ovakav opis znanja i neznanja sa šerijatske strane je neprihvatljiv jer znanje kao znanje ne može biti ograničeno niti da se kaže da je neznanje neograničeno, što vodi u to da se razumije da je neznanje veće od znanja.
Po ovom pitanju najispravnije se vratiti na šerijatske tekstove. Kaže Uzvišeni: “A vama je dato samo malo znanja” (El-Isra, 85). Dok je mnoštvo ajeta koji su došli u Kur’anu koji govore o tome da je samo Allah onaj koji sve zna. A to znači da je ljudsko znanje u odnosu na znanje Allaha, dželle še’nuhu, veoma malo. Takođe, u kur’anskoj priči susreta Musa, alejhi selam, sa Hidrom, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prepričavajući tu priču koju bilježi Buharija u svom Sahihu, je naveo slikovit primjer poređenja znanja koje imaju Musa, alejhi selam, i Hidr sa ukupnim znanjem koje posjeduje Allah, dželle še’nuhu. Naime, Hidr i Musa, alejhi selam, su plovili na lađi i u toku te plovidbe sletio je vrabac na ivicu lađe i kljunom jedanput ili dvaput zahvatio vode iz mora, pa je rekao Hidr Musau, alejhi selam: O Musa moje i tvoje znanje ne umanjuje od Allahovog znanja osim koliko umanji kljucanje ovog vrapca od morske vode. Prema tome, ovi šerijatski tekstovi upućuju na to da znanje nije ograničeno, nego znanje koje je dato čovjeku je malo u odnosu na znanje koje je kod Allaha, subhaneh.

A drugi dio pitanja, tj. to što ti radiš se smatra skupljanjem podataka i informacija o nekim znanostima, svejedno bile one šerijatske ili naučne i dunjalučke, a ne istinskim sticanjem znanja kojeg ti možeš prenositi na druge. Da bi se moglo reći za nekoga da nešto zna potrebno je da to znanje koje uzima stekne sa pravog izvora, od pravih osoba koje mu mogu dati to znanje. Zatim to znanje mora provjeriti kod učenjaka i znastvenika, zavisno od vrste znanja, pa kada mu oni potvrde za određeno znanje koje je stekao da ga je ispravno naučio, a to se danas uglavnom radi u školama ili u halkama kod šejhova kroz različite vrste ispita, tek nakon potvrde njegovog znanja od istih on može reći za sebe da ima znanje u tome. A mimo ovoga se ne zna da li je uopšte ispravno razumio ono što je slušao, čitao ili gledao. A takođe, upitni su i izvori iz kojih se na takav način uzima znanje. Šerijatsko znanje je neuporedivo vrijednije od naučnog znanja jer ono je to koje vodi čovjeka u Džennet ili Džehenem. Ve billahi tevfik.

NEŠTO O DOVI I PSOVANJU

Pitanje:

Esselamu alejkum. Naveče kad legnem, imam običaj da dovu učim svaku noć istu ili približnu. Ali pošto sam u ležećem položaju ruke ne držim prema licu, već okrenem se na desnu stranu i počnem da učim i predajem dovu.
Imali tu značaja ili smetnje u predaji dove?

Također u mojoj kući ima i nevjernika, koji Bože sakloni psuju Boga i ako ih često opominjem i riječima i srcem, nema efekta. Ali ja se bojim, da moja dova zbog istih neće biti primljena!!
I da pitam za svog kolegu. Sa ženom je u lošim odnosima, koja i pored ostalog psuje mater i odgovara ga protiv majke. Psuje sve što je za Islam vezano, drugim riječima Boga. Ucjenjiva ga, jer ona radi a on nedavno ostao bez posla. Sa njom ima djevojčicu i ne želi baš rastavu radi djeteta, za koje se boji da će odrasti u kjafirskim običajima. Dakle ima želju da odgoji to djete po islamu i žrtvuje se a prema svojoj majci je još bolji. Takođ er se boji da njegov ibadet, namaz i ostalo neće biti prihvaćeno pa vas moli za savjet?!

ODGOVOR:

Odgovor:

Alejkumusselam. Pošto iz tvog pitanja nije sasvim jasno kako učiš dove pred spavanje ni koje dove učiš, najbolje je da se vratiš na džepnu knjižicu pod naslovom “Hisnul-muslim” (Zaštita svakog muslimana) koja je prevedena na bosanski jezik. U njoj je detaljno pojašnjeno koje dove i zikrovi se uče pred spavanje a sve je zasnovano na vjerodostojnim hadisima. Poslaćemo ti ovu knjigu u PDF-u.
Primanje tvoje dove kod Allaha, dželle še’nuhu, ili bilo kojeg drugog dobrog djela nema nikakve ovisnosti o lošim djelima drugih ljudi pa makar ti oni bili najbliži. Kaže Uzvišeni na pet različitih ajeta u Kur’anu da čovjek neće nositi tuđe grijehe: “Nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi” ( En-Nedžm 38, El-Isra 18, El-En’am 164, Ez-Zumer 8, Fatir 18). Primanje tvoje dove je vezano za tebe a ne za druge, pa tako ako si ti zaslužio da ti dove bude primljena i ispunio si šarte za njeno primanje drugi neće uticati na to. Međutim, ti si dužan da negiraš munker a u ovom slučaju je to psovanje boga, shodno hadisu kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu: “Ko od vas vidi neki munker (loše djelo) neka ga otkloni rukom, a ako nije u stanju onda jezikom, a ako i to ne može onda srcem, a to je najslabiji vid imana”. Pa ako si glava porodice, to moraš otkloniti rukom, a to znači da zabraniš psovanje boga u svojoj kući. A ako nisi i ne možeš to rukom otkloniti obavezan si to riječima negirati, a u negiranje riječima ulazi: savjet, prijekor, ljutnja izražena riječima i slično. A ako i to ne možeš onda je na tebi da to srcem negiraš a ovo treće ti je vadžib i nikad ga ne smiješ ostaviti. Prema tome, ti možeš imati grijeh ako ne budeš radio po ovom hadisu ali opet ti taj grijeh ne utiče na tvoja dobra djela, osim onoliko koliko je velik taj grijeh, kako kažu mnogi učenjaci Ehlus Sunneta vel džemata.
Što se tiče kolege i prihvatanja njegovih ibadeta i namaza već je odgovoreno u prethodnim pitanjima.
Osoba koja opsuje Allaha automatski izlazi iz vjere islama, svejedno u kom stanju to uradila. Znači takva osoba je murted, otpadnik od islama, naravno ako je prije uopšte bila muslimanka. A muslimanu nije dozvoljeno da živi u bračnoj vezi sa ženom koja je murted oko čega nema razilaženja među islamskim učenjacima. Dozvoljeno mu je da oženi muslimanku i kitabijku (kršćanku i židovku), a sve druge vjere ili nevjere i ideologije su mu haram u što ulazi žena murted, ateist, komunist i slično.
Prema tome, prvo nek zatraži da ona učini iskrenu tevbu i počne praktikovati vjeru. Ako tako uradi nek ostane živjeti sa njom zajedno u braku. Drugo: ako odbije pokajanje i praktikovanje vjere vadžib mu je da se razvede od nje, a nij mu dozvoljeno da dijete prepusti njoj jer nema vilajeta (skrbništva) kjafiru nad muslimanom. Ve billahi tevfik.

DA LI JE ISA, alejhi selam, RAZAPET

Pitanje:

Esselamu alejkum, Ovo pitanje se odnosi na Isa., alejhi selam, jer sam gledao jedan dokumentarac u vezi tzv “Torinskog platna” za kojeg kršćani vjeruju, da sa njim nakon što je razapet, Isus je bio pokriven . No platno je od naučnika ispitano i potvrdili su da se na platnu, nalaze pored krvi i par ljekovitih sastojaka.
Dakle osoba koja se nalazila u grobnici,bila je liječena a zatim tjelo premazano još ljekovitim sastojkom, koji je pružio dokaze da je možda preživjela razapeće i napustila grobnicu. Oni i dalje vjeruju da je riječ o Isusu, odnosno Isau alejhi selam, unatoć kontra dokazima. Na platnu je zahvaljujući tome lijeku koji se nanosi po tijelu, ocrtan lik Isusa. Eh sada, neki naučnici tvrde da se onda poklapa sa Islamskim vjerovanjem, o Isusu i da je on otišao živjeti na Istok negdje..Međutim naši islamski učenjaci tvrde da je Juda, (Isaov prijatelj) bio razapet jer je sličio Isau alejhi selam, te da je umro u grobnici. Sad me zanima, je li svi učenjaci jednako misle o Isusovom odnosno Judinom raspeću? To platno se čuva u crkvi, negdje u Španiji i prema dokazima potiče iz prvog stoljeća.

Odgovor:

Alejkumusselam. Kao prvo nije islamsko vjerovanje po pitanju Isa, alejhi selama, da je on otišao živjeti negdje na Istok. Nego je islamsko vjerovanje ono što je došlo u kur’anskim ajetima i oko čega nema razilaženja među učenjacima ovog Ummeta, a to je: Da je Isa, alejhi selam, živ uzdignut na nebesa prije nego što su Jevreji došli do njega, tako da ga nisu niti ubili ni razapeli. A u vjerodostojnom Sunnetu je došlo u mutevatir predajama (predaje koje je nemoguće da budu lažne) da je on živ i dan danas i da će se spustiti pred Sudnji dan iznad Bijele munare u Damasku.
Kaže Uzvišeni: “I zbog riječi njihovih: “Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika!” A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. – A Allah je silan i mudar” (En/Nisa, 157-158).
A što se tiče stava islamskih učenjaka ko je razapet umjesto Isaa, alejhisselam, tu postoji razilaženje; jedni smatraju ad je to bio Juda koji ga je izdao, drugi smatraju da je Isa, alejhisselam, tražio od havarijina (apostola) da se neko od njih žrtvuje umjesto njega. Tako se jedan od njih dobrovoljno javio pa mu je Allah dao da liči na Isaa, alejhisselam, pa kada su Jevreji došli mislili su da je on Isa, alejhisselam, te su ga razapeli.
Poštovani brate, musliman koji vjeruje u Kur’an kao zadnju Allahovu objavu u kojoj je jasno i nedvosmisleno objašnjen slučaj Isaa, alejhisselam, nema nikako potrebu, a niti smije da ima, da po tom pitanju informacije traži u kršćanskim izvorima ili u tzv. naučnim izvorima (jer ta nauka uopšte ne priznaje da postoji bog). Tako da nama nije uopšte bitno šta oni kažu o tome, kakva platna nalaze, imal na njima nekih tragova, gdje to oni čuvaju i kako neće da priznaju istinu i slično. Ono što je muslimanu dovoljno po ovom pitanju mi nalazimo u Kur’anu i vjerodostojnim hadisima. Belaj je što muslimani malo čitaju Kur’an i hadise a imaju kompleks spram zapadne nauke i civilizacije, pa se slomiše da štagod oni naučno potvrde da ima kod nas od istine pa se mi onda rastopimo što ukazuje na to koliko nam je slab jekin i uvjerenje u ono što nam je Allah objavio u Kur’anu i Sunnetu. Ve billahi tevfik.

KADA I OD KOGA SE PRIMAJU DOBRA DJELA

Pitanje:

Esselamu alejkum, Oduvijek me je zanimalo nesto u vezi grijeha i dobrih djela.Recimo jedan slučaj prije rata,kada je čovjek pijan se vraćao kući,vidio je djevojčicu predvečer kako se guši u rijeci.Nije mnogo okolijevao i skočio je u hladnu rijeku i spasio djevojčicu.Nemisleći na svoje srce, koje je lahko moglo stati u hladnoj rijeci. Oni koji ga poznaju kažu da je bio musliman i pored alkohola kojeg je nečesto pio bio je pobožan. E sada me zanima, da li se u grijehu dobro djelo priznaje kao što je slučaj ovde?
Takodjer vezano pitanje.U rijeci sam sa kolegama i sam učestvovao u spasavanju djeteta,
ali imao sam svega 14 godina, a bio sam i iskusan plivač pa smo ga uspijeli izvući.Dijete je preživjelo hvala Allahu a ja sam i zaboravio na to. No negdje sam pročitao da se djela
počinju upisivati u 18 godini, dakle otprilike u punoljetnosti čovjeka.Da li meni to djelo ostaje prihvačeno i još puno dobrih djela koja sam učinio prije punoljetnosti?

Odgovor:

Alejkumusselam. Činjenje velikih i malih grijeha i istrajavanje na njima ne utiče na primanje dobrih djela koje čovjek radi. Iz ovoga se izuzima ono što je prenešeno po pitanju velikog širka da on poništava sva dobra djela, ili malog širka da on poništava ono djelo pri kome se nađe. Kaže Uzvišeni: “A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: ‘Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će, sigurno, propasti, a ti ćeš izgubljen biti” (Ez-Zumer, 65). U ovo takođe, ulazi poništavanje sevaba (nagrade) zbog prigovaranja i uznemiravanja kao što kaže Uzvišeni: “O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama (El-Bekara, 264).

Isto tako se prenose tekstovi o poništavanju nagrade obavljenog namaza onome ko pije alkohol i onome ko ode vračaru i sihirbazu iako se broji da su izvršili taj ibadet i nisu ga dužni ponovo obaviti.
Bilježi Tirmizi u rivajetu od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, a Ahmed u rivajetu od Ebu Zera, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko pije vino (alkohol) Allah mu neće primiti namaz četrdeset sabaha, a ako se pokaje Allah će mu primiti. A ako se vrati (istom grijehu) Allah mu neće primiti namaz četrdeset sabaha, a ako mu oprosti pa se opet vrati Allah mu neće primiti namaz četrdeset sabaha, … a ako se vrati četvrti put Allah mu neće primiti namaz četrdeset sabaha, a ako se pokaje Allah mu neće primiti tevbu i napojiće ga od Habala”, pitali su Abdullaha ibn Omera: A šta je to rijeka Habal? A on im odgovori: “Rijeka od gnoja od stanovnika Vatre”. Hadis su ocijenili dobrim Tirmizi i Šuajb Arnaut, a vjerodostojnim šejh Albani.
Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu:“Ko ode vračaru i upita ga o nečemu neće mu biti primljen namaz četrdeset noći”.
Međutim, nakon svega ovoga spomenutog treba napomenuti da je onaj koji ustrajava u činjenju velikih i malih grijeha je u opasnosti iz ovog ugla. Prenosi Ibn Muflih u “El-Adabuš-šer’ije” od Ibn Tejmije: “Jedan veliki grijeh ne poništava sva dobra djela međutim, može poništiti onoliko dobrih djela koliko je velik taj grijeh
koji je počinio kod većine Ehlus-sunne.
Kaže Ibn Muflih: “A taj stav je izabrao (Ibn Tejmije) takođe i na drugom mjestu dokazujući to time da se nagrada sadake poništava uznemiravanjem i prigovaranjem”. Poslije toga kaže Ibn Muflih: “Kaže u “Nihajetil-mubtedi” kaže Aiša robinji Zejd ibn Erkam, radijallahu anhuma: “Obavijesti Zejda ibn Erkama da da je poništio svoj džihad sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, osim ako se pokaje”. Pa je proučila ajet: “O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa” (El-Hudžurat, 2)”. (ovaj hadis od Aiše prenosi Bejheki u svom “Sunnenu”, Darekutni i Abdurrezak u “El-Musannefu”)
Takođe, treba imati u vidu činjenicu da grijeh ostavlja tamu u srcu kao što je pokornost svjetlost srca i da ustrajavanje na grijesima rezultira otuđenost od samog sebe i teškoću u grudima. Kaže Uzvišeni: “A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti” (Taha, 124).

Neprestano vraćanje na isti grijeh nam govori da u samoj tevbi griješnika ima nedostataka pa čak i neispunjenih šartova tevbe da bi ona bila primljenja. Jer od šartova tevbe je da pokajnik automatski prestane činiti taj grijeh, da se iskreno kaje zbog počinjenog grijeha i da čvrsto odluči da se više nikada neće vratiti na taj grijeh. S obzirom da se pokajnik vraća na isti grijeh da nije ispunio treći šart pa čak ni prvi, a pitanje da li se i kaje pošto se vraća na njega. Znači, takva osoba mora dobro povesti računa o iskrenoj tevbi i njenim šartovima.

Moramo napomenuti da je neispravno i nelogično reći za čovjeka poznatog kao pijanicu, pa makar rjeđe pio, da je bio pobožan.
Ostaje da se objasni da punoljetnost muške osobe nije vezana za godine nego za pojavu znakova punoljetnosti. A jedan od najjačih znakova da je jedan mladić postao punoljetan je noćno poluciranje, tj. izlazak sjemena iz polnog organa prilikom spavanja. Tu su još pojava dlaka na oko stidnog mjesta, ispod pazuha, promjena glasa, rast brade i tako dalje. Prema tome, moguće je da si ti tada već bio punoljetan jer obično dječaci postaju punoljetni u 12, 13, 14 i 15. godini.
Ali bez obzira da li si bio punoljetan ili ne dobra djela muslimana se primaju i prije punoljetnosti, razlika je samo u tome što mu se ne pišu grijesi prije punoljetnosti. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Podignuto je pero od trojice: od spavača dok se ne probudi, od ludaka dok mu se pamet ne vrati i od djeteta dok ne postane punoljetno”. (bilježi ga Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže i Hakim, hadis je općeprihvaćen kod učenjaka a vjerodostojnim ga ocjenjuje Albani). Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: