Odgovori

Ko posti jedan dan na Allahovom putu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

KO POSTI JEDAN DAN NA ALLAHOVOM PUTU

Pitanje:

Esselamu alejkum. Pitanje je u vezi onog hadisa ili iz Ku’rana pošto nisam siguran za porijeklo ali evo.. “Ko isposti jedan dan, Allah će ga udaljiti vatre za 70 godina! ”
Dakle na koji se način misli ovdje 70 godina, je li čovjeka koji je zaslužio Džehenem pa će u njega padati 70 godina (jer je ispostio jedan dan) ili će Dženetlija biti odmaknut toliko od vatre kad bude prelazio sirat ćupriju?
Ako možete pojasniti ovo..

Odgovor:

Alejkumusselam.
Ovaj hadis bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Ebu Se’da El-Hidrija. Radijallahu anhu, da Poslanik, sallallahu laejhi ve sellem, rekao: “Ko posti jedan dan na Allahovom putu Allah će udaljiti njegovo lice od Vatre sedamdeset jeseni”.
Pod riječima “na Allahovom putu” se misli na džihad.
A pod udaljenošću u hadisu “Allah će udaljiti njegovo lice od Vatre” se misli u prenesenom značenju, kako navode Nevevi i drugi, da će biti sačuvan od nje a ne se misli da će biti udaljen od nje spomenutu udaljenost. Dok ‘Ajni i ostali smatraju da nema smetnje da se misli na stvarnu udaljenost. A umjesto riječi “njegovo lice” u više rivajeta je došlo “(Allah) će ga (udaljiti)”. Riječ “jeseni” znači godina jer u svakoj godini je jesen.
A što se tiče dužine udaljenosti, ona je u mnogim rivajetima hadisa došla različito:
– 70 jeseni u rivajetu Ebu Se’da, radijallahu anhu, kod Buharije i Muslima,
– 100 godina u rivajetu ‘Ukbe ibn ‘Amira, radijallahu anhu, kod Nesaija,
– 500 godina u rivajetu od Enesa, raijallahu anhu, kod Ibn ‘Adijja u “Kamilu”,
– udaljenost između nebesa i Zemlje u rivajetu od Ebu Umame, radijallahu anhu, kod Tirmizija, i tako dalje u drugim rivajetima.
Spoj između ovih rivajeta je u sljedećem:
– da se da prednost rivajetu kod Buharije i Muslima, tj. 70 jeseni, koji je osnovni i najvjerodostojniji za razliku od ostalih u kojima ima slabosti,
– ili da je Uzvišeni Allah obavijestio Svog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u početku sa najmanjom udaljenošću a zatim ga obavijestio o povećanju udaljenosti i to postepeno,
– ili je moguće da se ta udaljenost razlikuje shodno stanju postača, tj. da li im je post upotpunio sve šarte ili ima manjkavosti.
Prema tome, jedno značenje je da će zbog vrijednosti posta u džihadu biti sačuvan od Vatre u općem smislu, tj. neće u ući u Vatru uopće, pri čemu spomenuta udaljenost ne igra ulogu. A drugo značenje je da će u stvarnom smislu biti udaljen od Vatre 70 (ili više) godina, što znači da neće biti u Vatri nego mnogo daleko od nje. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: