Odgovori

6 pitanja i odgovora o propisima vezana za ramazan

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Dodirivanje i ljubljenje supruge za vrijeme posta

Pitanje: Selam alejkum! Da li se ja i moja žena smijemo držati za ruke za vrijeme dok postimo? Na pr. na putu, u kupovini, kada legnemo poslije sehura itd. Da li se smije poljubiti supruga u toku posta, ako taj poljubac nije popraćen sa strašću?

ODGOVOR: Alejkumusselam. Pitanje dodirivanja žene za vrijeme posta se vraća na hadis mutefekun alejhi, tj. bilježe ga Buharija i Muslim u svojim Sahihima, od Aiše, radijallahu anha, koja kaže: Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bi poljubio (svoju ženu) a postio i dodirivao (ženino tijelo) a postio, međutim on je najbolje od vas vladao svojom strašću“, u rivajetu kod Muslima je dodatak da je to radio u Ramazanu.

Kažu učenjaci da je značenje ovog hadisa da se postač treba čuvati da poljubi ženu tokom posta i da sebi ne umišlja da je poput Posalnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je to radio jer je on vladao sobom i bio siguran da ga poljubac ne odvede u pobuđivanje polne strasti ili izlazak sjemena i sličnog a drugi ljudi mimo njega nisu sigurni od tih posljedica pa se trebaju toga čuvati.

Dio učenjaka smatra da je Aiša, radijallahu anha, smatrala poljubac i dodir tokom posta zabranjenim, dokazuju to onim što je došlo u rivajetu kod Nesaija kada je na pitanje dodirivanja postača (svoje) žene odgovorila negativno. Druga skupina smatra da je njen stav bio pokuđenost kao što prenosi hanefijski učenjak Ebu Jusuf u knjzi Es-Sijam u rivajetu od Hamada ibn Seleme da je bila upitana o dodirivanja postača (svoje) žene pa je izrazila pokuđenost. Dok neki učenjaci, poput Kurtubija, smatraju da je to njen idžtihad, tj. samo njeno mišljenje a ne nešto što treba slijediti.

Međutim, vanjština hadisa ukazuje na dozvolu ljubljenja i diranja (svoje) žene od strane postača, jer je osnova da se mu’mini povode i slijede za postupcima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.

Po pitanju poljubca i dodira žene za vrijeme posta učenjaci imaju pet stavova:

Prvi – da je uopćeno mekruh na čemu su malikije.

Drugi – da je haram i da onaj ko poljubi da je pkvario post. Dokazuju to riječima Uzvišenog: “Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama; one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. Allah zna da vam je bilo teško, pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajte sa njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio“, misleći na riječi “zato se sada sastajte sa njima“, međutim, u ajetu se misli na polno općenje a ne na dodirivanje kao što je pojašnjeno u vjerodostojnom hadisu.

Treći – da je dozovljeno, a kod nekih zahirija je mustehab.

Četvrti – da je pokuđeno mladiću a dozvoljeno starcu što se prenosi od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma. A dokazuju to sa hadisom kojeg bilježi Ebu Davud u kojem je došlo da je Posalnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom čovjeku dozvolio dodirivanje žene tokom posta a u drugoj prilici drugom čovjeku zbaranio, čovjek kojem je dozovolio je bio starac a kojem je zabranio mladić. Međutim, ovaj hadis je slab, takvim ga ocjenjuje Albani, jer u njegovom senedu je ravija Ebu El-Anbes koji je slab.

Peti – da onaj ko može vladati sobom da mu je dozovljeno i poljubiti i dodirivati tijelo (svoje) žene, a onaj ko ne može da mu nije dozovljeno. Ovo je stav Šafije.

Najbliži stav ispravnom, a Allah zna najbolje, je dozvola onima koji vladaju svojim strastima našto ukazuje hadis Aiše, radijallahu anha. Takođe, dokaz dozvole je hadis od Omera, radijallahu anhu, u kojem je došlo da je se jednog dana odmarao i opustio te poljubio svoju ženu a bio je postač. Onda je otišao do Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, i rekao mu da je uradio krupnu stvar, poljubio je ženu a postio je. Pa ga upita Poslanika, sallahu alejhi ve sellem: “A šta misliš da si ispirao usta vodom dok postiš?” Odgovorio je: Nema smetnje u tome. Pa mu onda reče Poslanik, sallahu alejhi ve sellem: “Pa zašto pitaš“. Hadis bilježe Ebu Davud, Ahmed, Hakim, Ibn Huzejme i Bejheki, a Hakim, Zehebi, Albani i Šujab Arnaut ga ocjenjuju vjerodostojnim.

Prema tome, nema smetnje da se ti i tvoja supruga dodirujete i poljubite za vrijeme posta ako ste u stanju da vladate svojim strastima. Međutim, ostaje pitanje da li priliči vjerniku i vjernici da se drže za ruke na putu, pri kupovini i sličnim javnim mjestima. Ve billahi tevfik.

dr. Zijad Ljakić
_________________________________

2. DA LI KVARI POST AKO SE KAŽE DJEVOJCI “VOLIM TE” I “POŽELIO SAM TE”

Pitanje: Eselamu alejkum, Postim za vrijeme Ramazana i nastojim se pridržavati propisa posta. U vezi toga imam jedno pitanje. Imam djevojku s kojom sam duže u vezi i koja živi u drugom gradu. Interesuje me da li sam se “omrsio” ako djevojki kažem u razgovoru da je volim i da sam je se poželio. Pri tom ne mislim nista loše, jer sa tom djevojkom imam namjeru da stupim u brak. Unaprijed zahvalan na odgovoru.

ODGOVOR: Alejkumusselam. Post kvare sljedeće stvari: jelo, piće, spolni odnos, izlazak sjemena u budnom stanju (svejedno bilo to pri dodirivanju tijela žene, ljubljenju ili samozadovoljavanjem i slično), primanje hranjivih injekcija (poput infuzije) i nastupanje hajza i nifasa kod žene.

Sve drugo mimo spomenutog ne kvari post. Od stvari koje ne kvare post su: stavljanje kapi u oko, uho ili nos, povraćanje, vađenje krvi, činjenje hidžame, izlazak krvi iz nosa, krvarenje, vađenje zuba, izlazak mezja ili vedja, korištenje paste za zube, primanje nehranjive injekcije i slično.

Prema tome, kazati djevojki da je voliš i da si je poželio ne kvari post. Međutim, samo ašikovanje sa tom djevojkom, koje je po Šerijatu haram, je pitanje o kojem ne pitaš a trebao bi znati detaljan stav islama o tome. Pa te savjetujem da se vratiš na nekoliko odgovora o zabavljanju i ašikovanju na istoj ovoj stranici. Ve billahi tevfik.

dr. Zijad Ljakić
___________________________________

3. SPREMANJE HRANE SVEKRU KOJI NE POSTI

Pitanje: Selam alejkum! Ja živim sa mužem i troje djece. Elhamdullilah, živimo islamskim životom. Sad preko ljeta moj svekar je došao u posjetu i ostaje ovdje do petnaestog augusta, što znaci ostaje preko Ramazana. Medutim, on ne posti, niti je ikad prije postio, niti je klanjao. Prije nekoliko godina je operisao stitnu zlijezdu i to mu je sad izgovor. Moj muz je trazio od mene da mu pravim hranu u toku dana sto sam ne drage volje prihvatila. Moje pitanje je da li je zena muslimanka duzna da poslusa svog muza sa seriatskog stava gledista? Molim vas odgovorite mi sto prije i da vas Allah nagradi. Ramdan Mubarak!

ODGOVOR: Alejkumusselam. Ako tvoj svekar sebe smatra muslimanom onda to što ne posti (naravno i ne klanja) predstavlja jedan od najvećih grijeha u islamu. Za to što radi nije mu opravdan izgovor operacija štitne žlijezde. Sa druge strane, tebi nije dozovljeno da mu spremaš hranu u toku dana Ramazana sa kojom se mrsi i ne posti, jer to predstavlja potpomaganje u griješenju. A Uzvišeni Allah je to zabranio rekavši: “A nemojte se potpomagati u griješenju i neprijateljastvu” (El-Maide, 2).

U ovome ti nije dozvoljeno da budeš pokorna mužu, jer nema pokornosti stvorenju u neposlušnosti Stvoritelju. Nema poslušnosti u griješenju, odnosno u neposlušnosti Gospodaru, nego poslušnost je samo u dobru. Ovo je opće šerijatsko pravilo oko kojeg nema razilaženja među učanjacima. Jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže u hadisu muttefekun alejhi: “Nema poslušnosti u grijašenju Allahu, poslušnost je samo u dobru“(Buharija (7257) i Muslim (4871)).

Takođe, u drugom hadisu kaže: “Nema poslušnosti stvorenju u griješenju Stvoritelju“. Hadis bilježe Ahmed (20672), Hakim (5870) i Taberani (367), a kaže Ahmed Šakir i Albani da mu je sened vjerodostojan.
A ako tvoj svekar sebe ne smatra muslimanom, a što i odgovara njegovom stanju jer ne klanja niti posti, onda ti je dozvoljeno da mu spramaš hranu jer kjafir nije obavezan da posti prije nego što primi islam a i ako bi postio post mu se ne prima jer mu nedostaje šart valjanosti posta a to je islam.

Prema tome, prvo trebaš ustanoviti stanje svoga svekra, tj. pitati ga da li on sebe smatra muslimanom ili ne, pa onda postupiti kako je gore pojašnjeno. Ve billahi tevfik.

dr. Zijad Ljakić

________________________________

4. Post bolesnika (dijabetičara)

Pitanje: Esselamu alejkum! Ja sam od skoro dijabetičar. Desilo mi se jednom dok sam postila nafilu (tada nisam znala da imam dijabetes), da mi se krvni pritisak jako podigao, a inače još iz djetinjstva imam problema sa srcem. Približava nam se mubarek Ramazan, a ja moram tri puta na dan uzimati tablete. Pošto su dani ljeti duži nego zimi, da li mogu umjesto Ramazana postiti isti broj dana u decembru, jer je tad dan vrlo kratak, oko 8 sahata, a i toliko bih mogla inšaAllah podnijeti zbog moje bolesti? Ako bi smjela tako uraditi, kakav je propis ako preselim na Ahiret prije decembra?

Odgovor: Kaže Uzvišeni: „A ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti.” (Prijevod značenja El-Bekare, 185.) Ovim ajetom je dozvoljeno bolesniku da ne posti dane Ramazana sve dok je u bolesnom stanju, a zatim da naposti taj isti broj dana kada ozdravi. Ovo je propis onih bolesnika čija je bolest izlječiva.

Dok bolesnici čija je bolest hronična na njima je da za svaki dan Ramazana nahrane jednog siromaha, a nisu dužni napaštati te dane, po mišljenju većine učenjaka. Dok drugi dio učenjaka smatra da hronični bolesnici ne trebaju niti napostiti propuštene dane niti nahraniti siromaha za svaki propušteni dan. A pošto ti, cijenjena sestro u Islamu, boluješ od dijabetesa i moraš tri puta na dan uzimati tablete, tebi je haram da postiš, kao što kaže Ibn ‘Usejmin (Eš-Šerhul-mumti’a, 6/353.), i nisi dužna da napostiš te dane s tim da si obavezna da nahraniš za svaki dan Ramazana po jednog siromaha.

Prema tome, nisi dužna napostiti te dane u decembru jer ti post i u tim danima može pogoršati stanje i povećati bolest, a ovo je ujedno i odgovor na pitanje šta ako preseliš prije decembra. Što se tiče hranjenja siromaha, dozvoljeno je da se svaki dan hrani isti siromah, ili da na kraju Ramazana nahrani trideset siromaha odjednom. Nije dozvoljeno davanje novca siromahu u vrijednosti hrane. Također, pod hranjenjem siromaha se misli na davanje jednog obroka u toku dana i to u srednjoj količini od koje je dovoljno da se najede. Kao na primjer da mu se kupi srednja porcija ćevapa sa pavlakom ili sokom. Ve billahi tevfik.

dr. Zijad Ljakić

_______________________

5. Kupanje i post

PITANJE: Selam alejkum! Zanima me da li poslije intimnog odnosa, koji se dogodi u ramazanu nakon iftara, treba oprati kosu da bi se sljedeći dan moglo postiti?

ODGOVOR: Vjerodostojne predaje, koje opisuju kupanje Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ukazuju na to da je jedan od uvjeta validnosti kupanja poslije stanja džunupluka – pranje cijelog tijela, u koje spada i pranje kose (sve do korijena), svejedno bilo to u ramazanu ili van njega, s tim da žena nije dužna da rasplete svoje pletenice prilikom kupanja, već je dovoljno da opere svezanu kosu u toj mjeri da je u potpunosti nakvasi i opere sve do korijena. Allah najbolje zna!

mr. Osman Smajlović
_______________________________

6. Sehur poslije zore

PITANJE: Selam alejkum! Da li sam dužan napostiti prvih pet dana ramazana pošto nisam tačno znao do kada traje sehur, pa sam tako greškom (nenamjerno) tih pet dana jeo do izlaska sunca, znači ako je izlazak sunca bio naprimjer u 5 sati i 10 minuta, ja sam jeo sve do pet sati?

ODGOVOR: Islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje u vezi napaštanja osobe koja je jela iz ubjeđenja da je i dalje noć odnosno sehur. Jedni od njih obavezuju spomenutu osobu sa napaštanjem, dok je drugi ne obavezuju, smatrajući neznanje opravdanjem za nenapaštanje. Shodno prethodnom, vaš post je ispravan, ali ako biste napostili, to bi bilo sigurnije i na taj način biste izašli iz razilaženja. Također, musliman treba da vodi brigu o svom postu i tačnim vremenskim terminima sehura i iftara. Allah najbolje zna!

mr. Osman Smajlović

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: