Odgovori

Cetiri pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Ženidba sa djevojkom koja nije pokrivena

Pitanje: Esselamu alejkum, već sam prebacio tridesetu, a nisam oženjen. Pokušavam naći sestru da je u islamu i da ima hidžab, ali dosad nisam uspio. Prije desetak dana sam upoznao djevojku koja bi se htjela udati za mene, ali nije pokrivena. Kroz razgovor mi je rekla da još nije spremna da se pokrije, ali da želi obavljati namaz. Sad trenutno klanja ponekad, ali ne sve namaze. Da li mi je dozvoljeno ovakvu ženu oženiti?

Odgovor:

Sve dok se ona smatra muslimankom dozvoljeno je da je musliman ženi. S tim, da je osnova da musliman ženi muslimanku koja redovno klanja, pokrivena je, posti Ramazan i slično, a i obrnuto. Problem nastaje kada u sredini u kojoj živimo ne možemo lahko naći djevojku muslimanku koja praktikuje osnovne stvari vjere.

Tako pitanje nije trebalo glasiti da li je dozvoljeno ovakvu ženu ženiti ili nije, nego u kojim situacijama nema smetnje da se ženi, a u kojim je bolje da se ne ženi takva žena. Naime, islam preporučuje prilikom izbora bračnog druga da buduća životna družica bude od onih koji se ističu u praktikovanju vjere, tj. pridržavanju islamskih propisa.

Prenosi Ebu Hurejre, radijellahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Ženu žene zbog četiri srvari: zbog njenog bogatstva, porijekla, ljepote i vjere, izaberi onu koja praktikuje vjeru.“ (muttefekun alejhi, Buharija 5090, Muslim 3708) Hadis znači da ako bi mladić imao izbora između četiri djevojke: jedna je iz bogate porodice, druga iz ugledne familije, treća poznata po ljepoti i četvrta koju krasi čvrsto pridržavanje vjere, islam podstiče da oženi onu koja je prepoznatljiva po držanju vjere.

Pod praktikovanjem vjere u hadisu se ne misli na klanjanje pet vakata namaza, pokrivenost i slično, jer su to vadžibi, farzovi i temelji sa kojima musliman biva muslimanom i jer i ostale tri vrste djevojaka spomenutih u hadisu, bogata, ugledna i lijepa, moraju biti one koje se drže temeljnih propisa vjere (klanjanje i pokrivenost), nego se pod djevojkom koju krasi pridržavanje vjere podrazumijeva ono što je više od ispunjavanja temelja vjere (namaz, post, pokrivanje, i slično) i ostavljanja opće poznatih harama, poput mnoštvo ibadeta, prisustvovanje vjerskim kursevima, bavljenje davetskim aktivnostima, stid, neašikovanje i slično.

Sa druge strane, islamski pravnici kada govore o situacijama i okolnostima kada je mustehab ili vadžib (shodno razilaženju) mužu da dâ talak (tj. pusti) svojoj ženi, navode da je to slučaj kada ona ostavlja namaz, te ga klanja samo u njegovom prisustvu, ili kada ne vodi računa o propisnom pokrivanju (znači pokrivena je, ali nemarna u odijevanju) i tome slično. Naravno, ne možemo zanemariti sredinu i okolnosti u kojima živimo tj. da smo kao muslimanski narod prošli kroz pedesetogodišnje komunističko zatiranje vjerskih vrijednosti i odvraćanje od vjere, kao i da smo u periodu islamskog buđenja (sahve) i vraćanja islamskim vrijednostima, gdje oni koji sebe smatraju muslimanima ne izvršavaju ni osnovne temelje vjere, poput namaza.

Pa tako uzimajući u obzir gore spomenuto, tj. da islam podstiče na ženjenje djevojke koja se ističe u pridržavanju vjere (ne samo da klanja i da je pokrivena kakva treba biti svaka muslimanka), te da je mustehab razvesti se sa ženom koja je nemarna u praktikovanju vadžiba vjere (namazu, pokrivanju i slično), kao i okolnosti i uticaj sredine u kojoj mi musimani Bosne živimo, savjetujem te da postupiš na sljedeći način; da na lijep i mudar način podstakneš i ubijediš tu djevojku da počne klanjati beš-vakat (pet dnevnih namaza) i da se pokrije prije nego što sklopiš sa njom bračni ugovor, a ako neće bolje je da je ne ženiš (osim ako ona ima opravdan razlog za odbijanje).

Time ćeš uvidjeti da li je ona spremna i voljna da se pridržava vjerskih propisa i da li je iskrena u svojim obećanjima. U protivnom, ako bi je oženio u stanju u kakvom i jeste sa nadom da će sa vremenom sve doći na svoje, doći ćeš u neizvjestan položaj.

Da li će ona početi klanjati beš-vakat i pokriti se i kada će to biti, je veoma relativno i upitno. Moguće da prođe mnogo vremena a da se to ne desi, da dobijete djecu, da se brak učvrsti, a da ona pod raznoraznim izgovorima ne učini ono što ti je obećala i što joj je vjerska dužnost, pa ćeš doći u situaciju da postavljaš ponovo pitanje: živim sa ženom koja šara sa namazom ili klanja samo u mom prisustvu i odbija da se pokrije, je li dozovljeno živjeti sa njom, i trebam li se razvesti od nje? Ve billahi tevfik.
________________________________________________

2. Ženidba sa ženom koja ima vanbračno dijete

Pitanje.

Esselamu alejkum.

Planiram inšaAllah da se ženim, ali…. Mislio sam da je to osoba koju mi je Allah poslao iz Svoje milosti. Ona redovito klanja i uči Kur’an koliko je u mogućnosti. Poznajem je već godinu dana, te znam da se pridržava vjere, ali tek sad mi je rekla da ima vanbračno dijete…

Možete li me posavjetovati šta da ja uradim? Redovito molim Allaha da im ukaže na pravi put … od kojeg ću imati koristi na dunjaluku i na Ahiretu. Da vas Allah nagradi na vašem odgovoru! Amin!

Odgovor:

Ovo pitanje se vraća na mes’elu ženjenja žene koja je učinila zinaluk. Učenjaci oko toga imaju dva mišljenja:

Prvo – da je dozvoljeno takvu ženu oženit uopćeno, ovo je stav većine učenjaka.

Drugo – da je nije dozvoljeno oženiti sve dok ne učini tevbu i dok ne prođe jedno mjesečno pranje (kako bi se znalo da nije zatrudnila) ili dok se ne porodi ako je zatrudnila.

I jedan i drugi stav imaju argumente zasnovane na ajetima (sura En-Nur 3. i El-Maide 5.) i vjerodostojnim hadisima čije izlaganje bi uzelo mnogo prostora. I po jednom i po drugom mišljenju ti nemaš šerijatske zapreke da je oženiš. Po prvom mišljenju je jasno jer je po njemu uopćeno dozovljeno. A po drugom jer njeno redovno klanjanje, učenje Kur’ana i pridržavanje vjere upućuju da je učinila tevbu, a sa rađanjem djeteta je otklonjena druga zapreka, tj. čistoća maternice.

A to što te nije odmah obavijestila o djetetu, razumljivo je, jer da je to uradila odmah na samom početku nema sumnje da bi se ti okrenuo od nje. Prema tome, stvar je do tebe. A savjetujem te, da ako ti je se svidjela i ako si našao kod nje osobine zbog kojih vidiš da možete imati zajedničku budućnost, da provjeriš da li je se iskreno pokajala zbog učinjenog djela.

Pa ako jeste, onda uz Allahovu pomoć oženi je, jer svi smo mi griješnici kao što kaže Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Svaki sin Ademov puno giješi, a najbolji griješnici su oni koji se puno kaju.” (Tirmizi 2499, Ibn Madže 4251, Ahmed 13072, Darimi 2727 i Hakim 7617, ocijenili su ga vjerodostojnim Hakim i Ibnul-Kattan, dobrim Adželuni i Alabani, kaže Ibn Hadžer da mu je sened jak, a slabim su ga ocijenili Ahmed, Zehebi i ‘Iraki, jer je u senedu Alijj ibn Mes’ade, a oko njega se razilaze) Ve billahi tevfik.
_________________________________________

3. Relacija svekrva – snaha

Pitanje:

Esselamu alejkum poštovana redakcijo. Ja sam u braku dvije godine i dobro se mašaAllah slažem sa svojim mužem. Oboje se trudimo da što više praktikujemo Allahovu, džellešanuhu vjeru. Sada smo naišli na jedno veliko iskušenje. U pitanju je majka moga supruga, tj. moja svekrva. Dvije godine sam se trudila da uspostavim dobar odnos sa njom, ali ona to nije prihvatala, stalno me okrivljuje za svaki problem. Međutim ona je nastavila sa svojim ponašanjem i počela je čak da neistinu govori o meni, mojim roditeljima i mom mužu; što je prouzrokovalo probleme među nama.

Pokušala sam uz pomoć mojih roditelja da riješimo probleme, ali nije uspjelo; stanje se samo pogoršalo. Sada ona ne govori sa mnom. Kada joj ja nazovem selam ne odgovori mi nikada na njega itd… Moj muž traži od mene da se ja njoj izvinem i da prihvatim svu krivicu na sebe, iako nisam kriva, a to ne mogu da uradim i moj brak zbog toga može da dođe u pitanje. Zamolila bih vas da mi date savjet po ovome pitanju?

Odgovor:

Pitanje problema relacije svekrva – snaha je jedno od praktičnih pitanja za koje nema jednoobrazno rješenje. Dovoljno je samo značenje te dvije riječi svekrva i snaha. Svekrva je nazvana tim imenom od strane mlade jer je ona kriva za sve probleme kroz koje prolazi novi bračni par. Dok je mlada nazvana snahom od strane svekrve jer ona treba biti ona koja sve ‘snaha’, tj. snosi preko svojih leđa.

U osnovi, relacija između svekrve i mlade trebala bi biti izgrađena na uzajamnom razumijevanju, potpomaganju, opraštanju i saburanju. Međutim, u stvarnom životu preovlađuje velika ljubomora, netrpeljivost i želja za vladanjem jedne nad drugom tako da se odnos mlade i svekrve pretvori u serijal svađa, nesporazuma, smicalica, podmetanja nogu i završi sa nastojanjem i jedne i druge da se kutariše druge strane.

Naravno da ima i izuzetaka u ovome, ali obično je to rezultat prevlasti jedne nad drugom ili rezultat kompromisa među njima dvjema. Namjera mi je sa gore spomenutim da stavim do znanja da je relacije svekrva – snaha po svojoj prirodi takva problematična i komplikovana. Jedno od najpraktičnijih rješenja za gore spomenuto je da mladi bračni par živi odvojeno od njegovih i njenih roditelja čime se umanjuju prilike za nesporazume i nastojanje roditelja da se miješaju u njihov život.

Naravno da to ne znači da se prekine pomaganje, poštovanje, obilaženje roditelja i sva druga prava koja im pripadaju kao roditeljima,a konkretni savjeti za gore spomenuti slučaj su sljedeće:

● da ti sestro popustiš sa svoje strane koliko možeš, imajući u vidu da problemi ove prirode nisu nešto novo, posebno i karakteristično samo za tvoj život, nisi ti ni prva ni zadnja kojoj se ovo dešava. Sa druge strane, pređi preko svojih prava, progutaj neke stvari (zuluma koji ti se čini) i ne tjeraj u ovim problemima mak na konac sa namjerom da postigneš veći cilj, a to je očuvanje braka i lijepih bračnih odnosa. To što ona ne odvaća na selam to se vraća na nju, a ti opet sa njom lijepo kao sa vlastitom majkom. Jednostavno pobijedi je lijepim ahlakom.

● Drugo (ono što je vezano za tvog supruga): na njemu je da nastoji izgladiti odnose među vama dvjema koliko je to moguće. Također, treba svojoj majci mimo tvog prisustva staviti do znanja i pojasniti stvari u kojima je nepravedna prema tebi kako bi se promjenila. Sa druge strane, on treba znati da nije dužan poslušati roditelje u njihovom zahtjevu da pusti ženu samo zato što se ona njima ne sviđa, znači bez opravdanog i valjanog razloga, ako on sa njom ima lijep i normalan život. Ve billahi tevfik.
_____________________________________

4. Davanje talaka u srdžbi

Pitanje:

Kakav je status razvoda braka u srdžbi? Moja supruga nedavno se porodila, pa je nakon 2-3 mjeseca došlo do nesuglasica između nas. Nekad bi mi govorila uvredljive riječi, pa sam joj rekao da je puštena. Nakon toga se pokajala i sad je sve u redu. Da li trebamo ovo puštanje smatrati već jednim talakom?

Odgovor:

Talak (puštanje) u srdžbi je pitanje oko kojeg islamski pravnici imaju podijeljeno mišljenje. Međutim, najbolje što je kazano po ovom pitanju jeste ono što prenosi Ibnul-Kajjim od svog šejha šejhul-islama Ibn Tejmijje u knjigama ”Zadul-me’ad“ (5/215) i ”I’alamul-muvekki’in“ (3/52-54), u kojima se navodi da srdžba ima tri stanja: prvo – žestoka srdžba koja potpuno oduzme pamet tako da rasrđeni ne zna šta govori, i u ovakvom stanju talak nije validan, oko čega nema razilaženja među učenjacima.

Drugo stanje je srdžba u njenim počecima tako da rasrđeni zna šta govori i šta namjerava, i u ovakvom stanju talak je validan. I treće stanje je srdžba između žestoke koja oduzme pamet i lagane koja je na početku ljutnje. U ovom trećem srednjem stanju srdžba je jaka s tim da ne oduzima potpuno pamet, međutim, rasrđeni izgovara ono što nema namjeru tako da se nakon stišavanja srdžbe kaje za svoje riječi i postupke. Ovo je stanje oko kojeg su se učenjaci razišli, tj. da li je validan talak u ovakvom stanju. Ibn Tejmijje i Ibnul-Kajjim naginju stavu po kojem talak u ovakvom stanju srdžbe nije važeći, a koje je bliže ispravnom, inšallah.

Iz navedenog pitanja ne razumije se u kojem stanju srdžbe je bio muž, pa čak da li je uopće bio ljut kada joj je rekao da je puštena, nego se razumije da je žena bila ljuta kada je govorila uvredljive riječi jer se poslije pokajala. Ljutnja i srdžba žene nema nikakvog utjecaja na validnost talaka, nego se gleda stanje muža, da li je dao talak u stanju srdžbe ili ne. Dakle, ako je rekao ženi da je puštena, a nije bio u stanju srdžbe, ili je bio u prvom stanju srdžbe u njenim počecima, onda je talak važeći bez ikakve sumnje. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakic – islamski casopis “El-Asr”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: