Odgovori

Činila sam najgore grijehe / Da li je dozvoljeno klanjati našminkana?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Eselamu alejkum! Ja sam rodjena u islamu, moji roditelji se izjašnjavaju kao muslimani ali nikad neprakticiraju namaz, post i sl., ali daju zekat, vitre, prate islamske običaje i praznike, otac ode na bajram i nekad na džumu namaz, mati dok je bila mlađa isto ponekad je klanjala. Ja imam 28 godina i do skoro sam živijela nevjerničkim životom činila sam sve moguće grijehe, one najgore. Vjerovala sam u Allaha i znala 5-6 sura što sam naučila kao mala u mejtefu i ponekad sam ga dozivala kad mi je bilo teško i to je sve. Nikad nisam ni pomišljala da klanjam i učim o islamu. Sad u u zadnji 7, 8 mjeseci ja sam se potpuno posvetila vjeri i obavljam sve vakte namaza. Sad mene zanima je li se ja pred Allahom tretiram isto kao i oni što nisu rodjeni u islamu pa su prihvatili islam, odnosno da li moja haram dijela i dalje se računaju i da li ću odgovarati za njih na Sudnjem danu, ili ?

ODGOVOR: Alejkumusselam. Ti se ne tretiraš kao oni koji nisu bili muslimani jer si ti rođena kao muslimanka u muslimanskoj porodici i vjerovala si u Allaha kako sama tvrdiš, međutim nisi praktikovala od vjere osim nešto malo što nije bilo dovoljno da se smatra da si ispunila svoje osnovne obaveze prema Allahu kao muslimanka.

Međutim, to ne znači da ti Allah neće oprostiti grijehe koje si radila prije nego što si se pokajala. Ako je tvoja tevba iskrena i ispravna Allah će ti oprostiti ono što si radila od grijeha, inšaallah. Da bi tevba (pokajanje) bila ispravna treba da ispuni sljedeće uslove: 1- da se iskreno pokaješ za te grijehe i prestaneš sa njihovim činjenjem, 2- da se kaješ zbog onoga što si činila od grijeha, 3- da se odlučiš da se nikada više nećeš vratiti na te grijehe.

Tako nije ispravno pokajanje koje je popraćeno istrajavanjem na grijehu. Znači, ti trebaš da učiniš tevbu koja ispunjava ova tri uslova.

Kaže Uzvišeni: “Reci: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv. I povratite se Gospodaru svome i pokorite mu se prije nego što vam kazna dođe, – poslije vam niko neće u pomoć priskočiti.” (Zumer 53-54)

Prenosi imam Ahmed od Enesa ibn Malika da je on čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, kada bi vi griješili tako da vaši grijesi napune ono što je između nebesa i Zemlje, pa zatražili oprosta od Allaha On bi vam to oprostio. I tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, kada vi ne biste griješili Allah bi došao sa narodom koji griješi, pa poslije traži oprosta od Allaha pa im On oprašta“. Hadis ocjenjuje Šuajb Arnaut vjerodostojnim na osnovu drugih rivajeta, a Hejsemi kaže da su njegove ravije pouzdane.

Zaista su vrata tevbe (pokajanja) otvorena sve dok duša ne dođe do grkljana ili dok Sunce ne izađe sa zapada. Pa tako je na tebi da se iskreno pokaješ za ono što si radila i da počneš novi život kao iskrena Allahova robinja. Za grijehe koje si činila nećeš odgovarati na Sudnjem danu ako si se iskreno pokajala jer iskrena tevba sa ispunjenim šartovima tevbe briše ono što je bilo prije nje. Pa tako ti možeš da počneš svoj novi, islamski život sa praznom knjigom na kojoj će biti pisano samo ono što radiš nakon tvoje tevbe (pokajanja). Ve billahi tevfik.

__________________________

Da li je dozvoljeno klanjati našminkana?

PITANJE:  Selam alejkum! Da li je dozvoljeno klanjati našminkana?

ODGOVOR: Alejkumusselam. Ako žena prvo abdesti a zatim stavi šminku koja ne sadrži u sebi nečistoću, to joj ne utiče na valjanost i ispravnost abdesta i namaza. Iz ovog se izuzima šminka koja u sebi sadrži nečistoću jer su čistoća tijela i odjeće šartovi valjanosti namaza kod većine učenjaka. Ako bi se prvo našminkala a zatim abdestila tako da joj voda ne dopire do dijelova tijela koje je vadžib oprati prilikom abdesta, onda joj nije ispravan ni abdest niti namaz.

Takođe, treba naglasiti da ženi nije dozvoljeno da bude našminkana ispred muškaraca stranaca, tj. onih koji joj nisu mahremi, misli se na ženu koja ne pokriva lice, jer šminka predstavlja ukrašavanje a to je fitna za muškarce. A kaže Uzvišeni: “I neka ne pokazuju ukrase svoje osim muževima svojim …” (En-Nur, 31). A ako bi žena našminkana klanjala pred muškarcima strancima ima nagradu klanjanja namaza i ima grijeh zbog ukrašavanja i izazivanja fitne. Ve billahi tevfik.

Dr. Zijad Ljakić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: