Odgovori
multicolored heart LED light on wall

Da li je dozvoljeno oženiti ženu u menstrualnom ciklusu ?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: 

Da li je dozvoljeno oženiti ženu koja je u menstrualnom ciklusu?

Odgovor:

Hvala Uzvišenom Allahu.

Sklapanje braka sa ženom koja je u menstrualnom ciklusu dozvoljeno je i ispravno. Nema nikakve prepreke za sklapanje takvog braka, jer ne postoji dokaz iz Kur’ana ili sunneta koji to zabranjuje.

Međutim, zabranjeno je dati talak ženi koja ima hajz. Buhari, Muslim i drugi autori hadiskih zbirki bilježe da je Ibn Omer, radijallahu anhuma, dao talak svojoj ženi kada je bila u hajzu. Kada je Omer, radijallahu anhu, upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, o tome, on mu je rekao: „Naredi mu neka je vrati, potom neka je ostavi dok ne bude čista, potom dobije menstruaciju, potom bude čista, potom ako hoće neka je zadrži, a ako hoće neka joj da talak prije nego polno opći sa njom, to je iddet koji je Allah naredio da se sa njime žene razvode!“

Rekao je Uzvišeni Allah u Kur’anu:

„O Vjerovjesniče, kad htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kad su čiste pustite, i brojte to vrijeme, i Allaha, Gospodara svoga, bojte se. Ne izgonite ih iz kuća njihovih, a ni one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahove granice. Onaj koji Allahove propise krši, sam sebi je zulum učinio…“ (Kur’an, Sura Et-Talak, 65:1)

Također, potrebno je napomenuti da, iako je dozvoljeno sklapanje braka sa ženom koja je u menstrualnom ciklusu, nije dozvoljeno spolno općiti s njom sve dok se ne očisti (tj. dok joj ne prestane menstruacija i dok ne uzme gusul nakon toga) zbog jasne zabrane koja je došla u Kur’anu:

„I pitaju te o mjesečnom pranju! Reci: “To je neprijatnost!” Zato, ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja i ne prilazite im dok se ne očiste! A kada se očiste, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio! Allah, doista, voli one koji se kaju i voli one koji se čiste.“ (Kur’an, Sura El-Bekare, 2:222)

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: „Ko ima spolni odnos sa ženom koja je u menstrualnom ciklusu ili sa ženom u njen analni otvor ili ko ode vračaru i povjeruje u ono što mu kaže, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu!“ (Zabilježili Tirmizi [135], Ebu Davud [3904] i Ibn Madže [639]. Hadis je vjerodostojnim ocijenio šejh Albani.)

Alim Hasanagić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: