Savjeti

Da li sam ja munafik (licemjer)?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Mislim da ovo pitanje slabo sebi postavljamo, a kako ćemo ga i postaviti, kad smo mi „spašena grupa u svjetlu Kur’ana i Sunneta“, savršeni, najbolji, a svakome smo spremni mahane naći pa čak i u gajb se petljati. Ako bi te neko upitao da li si munafik, odgovor bi sigurno bio negativan, osjećao bi se povrijeđen, jer ko si ti da sumanjaš u moj iman i u moja djela. Čudni smo mi današnji vjernici, pa zbog toga…

nas i ima svakakvih, nažalost i onih koji svojim vjerovanjem, djelima i ponašanjem, daju ružnu sliku o islamu. Časni ashabi, r.a., su stalno bili oprezni kad je u pitanju njihov iman, živjeli su među munaficima u Medini, pa su se pribojavali da ne budu na spisku koji je bio kod Poslanika, savs. Najviše, koji se bojao za svoj iman, bio je Omer ibn Hattab, r.a. Znao je Omer, r.a. često da posjeti Huzejfu ibn Jemana, r.a. (koji je bio čuvar Poslanikove, savs, tajne, znao je imena munafika u Medini), da provjeri, da li je on na spisku..To je Omer, a mi smo MI!

Kad govorimo o munaficima, Kur’an upozoravajući na njihovu štetnost u vjeri pa i u društvu, spominje ih na dosta mjesta, opisujući njihove osobine, kakvi su u međuljudskim odnosima, kaznu koja ih očekuje i druge stvari, čak je i jedna kur’anska sura nazvana po njima.

Takođe i u Sunnetu Poslanika, savs, spominje se dosta hadisa koji govovre o munaficima i njihovim osobinama. Siguran sam da je među muslimanskim masama, kad su u pitanju osobine munafika na osnovu kojih možemo ih prepoznati, najrasprostranjeniji hadis kojeg su zabilježili Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, r.a. u kojem se kaže: “Tri su osobine munafika: kad nešto kaže slaže, kad obeća ne ispuni i kad mu se nešto povjeri, on iznevjeri.

Isto tako, velika većina muslimana misli da ako neko od vjernika/muslimana ima kod sebe ove ili neke od navedenih osobina, da je odmah munafik i često možemo vidjeti u našim raspravama, da jedni druge zbog neke osobine spomenute u hadisu, nazivamo munaficima ili ga barem podsjetimo na osobinu munafika koju je spomenuo Poslanik, savs u hadisu. Ipak, islamski učenjaci imaju pet mišljenja (stavova) u vezi spomenutog hadisa, a zbog pogrešnog shvatanja ovog hadisa, navest ćemo svih pet:

– Da su ovo pokuđene osobine koje se mogu naći kod muslimana i njegovo uspoređivanje sa munafikom. Ovo zastupa Imam En-Nevevi, rhm i on smatra da je ovaj hadis u stvari metafora.

– Licemjerstvo spomenuto u hadisu, je samo licemjerstvo u djelima a ne u vjerovanju i ovo zastupa većina učenjaka i to je najodabranije mišljenje.

– Misli se na nifak uopćeno, kako bi se muslimani upozorili na njega.

– Misli se na one muslimane kojima spomenute osobine postanu stalne, smatrajući ih bezopasnim po svoju vjeru. Kod ovakve osobe, vjerovanje može doći u opasnost

– Mišljenje da sa hadis odnosi samo na munafike Medine za vrijeme Poslanika, savs. Ovo mišljenje je slabo.

Znači, ne mora značiti ako neko laže, vara ili pronevjeri obećano, da je munafik i da je ostao bez imana. Ne, takva osoba je griješnik, ima pri sebi pokuđene osobine koje radi u svojim djelima. Tako da takva osoba nije munafik, koja javno ispoljava iman a u srcu krije mržnju prema islamu.

Dakako, munafik ima mnogo osobina i njih je ponekad teško prepoznati, osim ako javno ne djeluju i ne uhvati se na djelu.

Ovim tekstom, želim da vam uputim jedan iskren savjet a da u isto vrijeme sebi postavite tri pitanja i da njih iskreno sami sebi odgovorite. Radi se o stvarnim osobinama munafika, koje čovjek ako često ima pri sebi ili još gore, ako se uživi u takve osobine, postoji velika mogučnost da je duša oboljela od najgore bolesti srca, licemjerstva!

Ko je munafik? Munafik je onaj ko ima pri sebi slijedeće osobine:

1) Musliman koji voli da ga hvale onim osobinama koje nema kod sebe.

2) Musliman koji mrzi i prezire da mu se govori kako ima grešaka i grijeha.

3) Musliman koji prezire one koji su saznali za njegove mahane i upozoravaju ga na njegove mahane i greške.

Hm, volim te u ime Allaha i bojim se za tebe, ali nakon ove tri osobine, pitam te:“Da li si ti munafik?!“ Sigurno ćeš da kažeš:“Nisam!“ Dobro, drago mi je da nisi, ali opet te pitam, da li voliš da te hvale onim osobinama koje nemaš kod sebe? Koliko nas ima, kad nas neko hvali u društvu pa malo nadoda, a mi cvjetamo od dragosti jer će sad društvo da misli kako sam ja takav i takav, a nisam ni blizu. Ovo je opasno. Pitam te, da li mrziš kad ti neko kaže kako imaš grešaka, grijeha i sl?

Problem današnjice, ne spominji, odmah za vratove. Da li su ti mrski oni ljudi koji ti ponekad ili često ukažu na tvoje mahane, recimo da koristiš često viceve, da ne obaraš pogled, da brzo klanjaš i sl., pa ti takvi ljudi postanu mrski, jer eto oni se petljaju u tvoje ponašanje? Ovo zna takođe da bude opasno, stvara se mržnja prema vjernicima, jer nečeš da shvatiš da te on ustvari savjetuje.

Allah neka se smiluje Omeru, r.a. kad je rekao:“Allah se smilovao čovjeku koji mi je danas ukazao na moju grešku!“ A pravedni halifa Omer ibn Abdulaziz, r.a. je rekao svom slugi:“Brate moje, moji namjesnici imaju ljude koji prate ponašanja ljudi, ja tebe postavljam kako bi me pratio, pa ako kod mene vidiš neku mahanu, uzmi me za vrat i reci:“Boj se Allaha Omere!“

Razmisli o navedenim osobinama, da li imaju kod tebe. Ako ima barem jedna, odstrani je iz svoga srca i prazninu popuni i ihlasom i zikrom.

Saudin Cokoja

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta