Namaz

Da li se prvo spuštaju ruke ili koljena kada se ide na sedždu?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu! Kada se klanja i kada ideš poslije ruku’a na sedždu, da li se prvo spuštaju ruke ili koljena? Čula sam različita mišljenja. Voljela bih znati kako je to po sunnetu našeg Poslanika, sallallahu alejhi we sellem?

ODGOVOR: We alejkumusselam we rahmetullah we berakatuhu. U vezi ovog pitanja postoji poznato razilaženje kod islamskih učenjaka koji se razilaze na dva mišljenja.

Prema mišljanju hanefija, šafija i jednog mišljenja imama Ahmeda ispravnije je da osoba najprije spusti svoja koljena, a zatim svoje dlanove kada ide na sedždu. Ovo mišljenje prenosi se od većine islamskih učenjaka. Svoj stav baziraju na hadisu Vaila ibn Hudžra koji kaže: „Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kada je činio sedždu, spustio je svoja koljena na zemlju prije ruku, a kada bi se dizao (sa sedžde na kijam), digao bi ruke prije koljena.“

Spomenuti hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Nesa’i, Ibn Madže i drugi.

Na stavu da se najprije spuštaju koljena bili su i Ibn Tejmijje i Ibn Kajjim, a od savremenjaka zauzeli su ovaj stav šejh Ibn Baz i Ibn Usejmin.

Drugi stav jeste stav imama Malika i učenjaka hadisa da je ispravnije najprije spustiti ruke. Svoj stav osnovali su na hadisu Ebu Hurejre: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: Ko bude činio sedždu neka spusti ruke prije koljena i neka, spuštajući se, ne oponaša devu.’“

Ovaj hadis bilježe Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesa’i i drugi.

Postoje i drugi hadisi koji podupiru jedan i drugi stav i oko ovoga ima mnogo govora od jedne i druge strane sa dobrim argumentima i kontraargumentima.

Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje u svojim Fetvama (22/449) rekao je nekoliko divnih riječi u vezi ove rasprave: „Prema jednoglasnom stavu islamskih učenjaka dozvoljeno je klanjati na jedan i drugi način. Ako hoće, klanjač može najprije spustiti koljena, a zatim ruke. I obratno, ako hoće, može najprije spustiti ruke, a zatim koljena. Namaz mu je ispravan u oba slučaja prema jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. Međutim, učenjaci se razilaze u pogledu toga šta je ispravnije.“

Prema tome, postupanje po jednom ili drugom stavu je ispravno. Prosječni musliman može za konačnu odluku ili ispravan stav upitati nekog od učenih kojem vjeruje i nakon toga raditi po odabranom stavu. A Allah najbolje zna.

Alim Hasanagić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Slijedeći tekst će biti poslat administratorima stranice: