Odgovori

Deset novih pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. ZAVOĐENJE DJEVOJKE POMOĆU CIGANSKE MAGIJE

Pitanje: Selam. Mlad sam, imam 18 godina. Bio sam zaljubljen u jednu djevojku i šejtan me navede da je pomoću magije zavedem. Nađem neku magiju koja kasnije nije funkcionisala pa sam kasnije to spalio i pokajao se. Jel ovo širk? To je neka navodno ciganska magija, u kojoj kaže da treba nešto crveno stavit na neko skriveno mjesto i ostavit tu dok se ne ispuni želja. Ali nit se želja ispunila, ali i da je se mogla ispunit ja bih poslije svakako to uništio, tu “magiju”. Nadam se da ste shvatili. Nek vas Allah dž.š. nagradi.

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Pretpostavljam da ti je jasna i poznata zabrana bavljenja sihrom i crnom magijom i posljedice toga na onoga ko se time bavi. To što si uradio nije djelo širka ali je veliki grijeh što si se poslužio time da dođeš do nekog svog cilja. Ta ciganska magija zavođenja djevojke više liči na neko praznovjerje nego na stvarni sihr (magiju), osim ako je to “nešto crveno” napravljeni sihr kojeg treba staviti na pdređeno mjesto kako bi djelovao. A to što si uradio nije djelo širka sa tvoje strane (sa kojim se inače izlazi iz vjere) jer ti lično nisi pravio sihr (tu magiju), ako je to uopće sihr. Nego je tvoja uloga bila u tome da ga staviš na određeno mjesto i uz navodno prethodno zamišljenu želju. Ali sve što si uradio je veliki grijeh jer si se služio zabranjenim načinom dolaska do cilja.

Trebaš se pokajati iskrenom tevbom za to što si uradio, a što znači da ti ne treba više nikada ni naumpast da tako nešto ponovo uradiš. Musliman kada ima neku potrebu ili probleme to traži u dovi i sličnim ibadetima od Allaha, subhanehu ve te’ala, i čini dozvoljene uzroke koji vode do cilja. Uzvišeni Allah je Onaj koji se odaziva molbi onih koji Ga mole i On je Jedini koji može da pribavi korist i otkloni štetu. Ve billahi tevfik.
**********************************

2. U VEZI SAM SA DJEVOJKOM…

Pitanje:

Selam alejkum! Da vas Allah subhanallahi we teala nagradi za vas trud i zalaganje jer nas informišete o propsima u vjeri, novostima itd. Redovno pratim vašu stranicu , pa dosao i na mene red da postavim pitanje. Naime, u vezi sam već 1 godinu, sa djevojkom koja je pokrivena i nikada nismo činili zinaluk niti to namjeravamo, znam da ne postoji “islamsko ašikovanje”, čitao sam o tome i upućen sam, ali me interesuje sljedeće. Nas dvoje imamo strah od toga da učinimo zinaluk, jer mladi smo, i do “pravog” braka nam je sada nemoguće doći, idemo u skolu – srednju, i ne možemo zajedno živit, a kao što i znate, samo često sastajanje je zabranjeno, pa da li mi možemo šerijatski da se vjenčamo, jer nakon toga sve bi bilo lakše, jer i sad se vidjamo samo na javnim mjestima gdje nas svi vide, naravno po danu. Hvala vam unaprijed, da vas Allah Uzvišeni nagradi lijepim Džennetom!

ODGOVOR:

Alejkumusselam. Vi imate otprilike neke tri solucije i mogućnosti da riješite vaš veliki problem: stupanje u brak, zaruka bez ašikovanja ili prekidanje veze. Naravno da je jedno od rješenja da se vjenčate, ali sa ispunjenjem svih šartova braka: pristanak njenog stratelja, dva svjedoka, i slično, uz obavezu da je izdržavaš (hraniš, odijevaš, nađeš stan) i svega drugog što zahtijeva stupanje u brak koji je težak ugovor (kako je došlo u ajetu) kod Uzvišenog Allaha.

Pretpostavljam da vi ovo ne možete ispuniti, onda vam ostaje drugo rješenje, da se dogovorite oko ženidbe tj. da je isprosiš (što se kod nas zove zaruka) i prestanete sa sastajanjem i izlascima (ašikovanjem) sve dok ne budete u mogućnosti da se uzmete, tj. vjenčate. Ima i treća solucija, pošto nemate uslova niti mogućnosti da se uzmete, a nećete ili ne možete da se zaručite bez ašikovanja jer je ašikovanje haram što vam je poznato, onda prekinite sa tom vezom, raziđite se kao da nije ništa bilo. Ako se ne možete razići tj. prekinuti vezu ili nećete to da uradite, a niste u stanju da se uzmete, znajte da na haram način komunicirate, tj. aškujete. Ve billahi tevfik.
________________________________________________

3. KLANJANJE SJEDEĆI U AUTU

Pitanje:

Esselamu alejkum,
imam jedno pitanje vezano za namaz: sa obzirom da sam putnik interesuje me dali mi je ispravan namaz kad klanjam za volanom u autu? Unaprijed hvala, Allah vas nagradio.

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Putnik može klanjati farz namaz, tj. pet propisanih namaza, ili nafilu pod kojom se misli na vitr namaz, sabahske sunnete i noćni namaz. Što se tiče klanjanja farz namaza musafiru je sunnet da krati i spaja, a osnov je da namaz klanja sa izvršavanjem svih ruknova od kijama (stajanja), ruku’a i sedžde, svejedno klanjao u nekom objektu, na vani ili u prevoznom sredstvu. Dokaz za ovo je hadis koji bilježi Buharija u svom Sahihu od Džabira, radijallahu anhu, da kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi klanjao na svojoj jahalicu u pravcu u kojem ona ide, a kada bi htio klanjati farz sišao bi i okrenuo se prema Kibli”. Iz hadisa se razumije da se farz namaz musafira u osnovi mora klanjati sa ispunjavanjem svih šartova i ruknova, između ostalog da se okrene u pravcu Kible i da klanja stojeći. Ako je musafir u stanju da ovako klanja i u prevoznom sredstvu poput broda, aviona i slično obaveza mu je to učiniti.

A ako musafir putuje u prevoznom sredstvu, on može da putuje u svom vlastitom prevoznom sredstvu ili u nekom od javnih sredstava prevoza, poput autobusa, vozova i slično. Pa ako putuje u svom autu i slično obavezan je da stane sa autom i nađe odgovarajuće mjesto gdje može obaviti farz namaz. Iz ovoga se izuzima situacija nužde, poput toga da nema gdje stati sa autom, ili ima gdje stati ali nema gdje klanjati zbog kiše, nevremena, blata, straha da će mu neko nauditi i sličnog, a boji se da će mu isteći namasko vrijeme ako ne klanja sjedeći u vlastitom autu. U ovom slučaju obavezan je da stane sa autom i okrene ga u pravcu Kible i tada mu je dozvoljeno da klanja sjedeći u autu. A ako bi predpostavili da ne može ni sa autom negdje stati, a bojazan je da će mu isteći namasko vrijeme, dozvoljeno mu je zbog nužde klanjati sjedeći u autu u pravcu u kojem auto ide. Ali sve ovo su izuzeci i nužna stanja i niukom slučaju ne smije biti pravilo u načinu klanjanja musafira farz namaza.

A ako musafir putuje u javnom prevozu, poput autobusa i voza i nema uslova i mogućnosti da klanja stojeći sa ruku’om i sedždom, a ako ne bi klanjao isteklo bi mu namasko vrijeme, dozvoljeno mu je zbog nuže da klanja sjedeći na mjestu gdje svakako sjedi.
A što se tiče klanjanja nafile od strane musafira pod kojom se misli na vitr namaz, sabahske sunnete i noćni namaz, njemu je dozvoljeno da ih klanja u prevoznom sredstvu, poput auta, autobusa, voza, aviona, jahalice i slično, na mjestu gdje sjedi pri čemu nije uslov da bude okrenut u pravcu Kible, niti da prilikom klanjanaj ispunjava ostale ruknove namaza, poput kijama (stajanja), ruku’a i padanja na sedždu.

Dokaz za ovo je isti gore spomenuti hadis “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi klanjao na svojoj jahalicu u pravcu u kojem ona ide, a kada bi htio klanjati farz sišao bi i okrenuo se prema Kibli”. Takođe, u hadisima koje prenose Abdullah ibn Omer, Enes, i Amir ibn Reb’ia, radijallahu anhum, a bilježe ih Buharija i Muslim, se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao vitre i noćni namaz na jahalici išareteći prilikom odlaska na ruku’u i sedždu i ne okrećući se prema Kibli nego u pravcu kretanja jahalice. U rivajetu od Amira ibn Rebi’e, radijallahu anhu, je došlo da je vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je klanjao noćni namaz na putovanju na jahalicu u pravcu u kojem ona ide, a u rivajetu kod Muslima je dodao da je išaretio svojom glavom (klanjajući) u bilo kom pravcu da se jahalica usmjeri, a nije to radio klanjajući propisane farz namaze. Ve billahi tevfik.
____________________________________________

4. POST DRUGOG DANA BAJRAMA

Pitanje:

Da li se smije postiti od drugog dana Bajrama? Negdje sam čula da je to haram, jer se tada treba jesti i sjećati Allaha subhanehu we te´ala, a negdje da se samo ne smije prvi dan Bajrama postiti? Šta je ispravnije?

ODGOVOR:

Od dana koje je zabranjeno postiti je i prvi dan ramazanskog Bajrama. Pod ovom zabranom se misli samo na prvi dan a ne drugi i treći. Bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Ebu Se’ida El-Hudrija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se poste dva dana: ramazanski Bajram i kurbanski Bajram. Prema tome, hadis jasno naglašava da je zabranjeno postiti dva dana pa onda u nastavku se navode ta dva dana: ramazanski Bajram i kurbanski Bajram, da je se mislilo na drugi i treći dan Bajrama onda bi u hadisu trebalo doći “dane Bajrama”, a ne dva dana. Prema tome, nema nikakve smetnje da postiš drugi dan Bajrama. Ve billahi tevfik.
__________________________________________________

5. UČENJE EZANA I IKAMETA OD STRANE ŽENA

Pitanje:

Esselamu alejkum.

Htela bih odgovor, ako žena klanja sama kući bez muža, je li mora ona učiti ezan, ili samo zanijetit i tako počet klanjat bez ezana. Ili ako klanja zajedno samo sa ženama, jel mora neka od njih učiti ezan. Allah vas nagradio!

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Složni su učenjaci da ženi nije dozovljeno učiti ezan i ikamet muškarcima koji klanjaju u džematu. Takođe, nema razilaženja među učenjacima da kada žene klanjaju same u džematu da im učenje ezana i ikameta nije vadžib. A učenjaci imaju podijeljeno mišljenje oko dozvole i preporučenosti učenja ezana i ikameta ženama koje klanjaju u džematu ili pojedinačno. Jedni kažu da je samo dozovljeno a ne da je sunnet, drugi da je sunnet a treći da uopće nije propisano. Ovo treće je najbliže ispravnom, jer nije poznato niti prenešeno da su žene u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhive sellem, niti četvorice halifa to radile.
Prema tome, žena kada klanja sama kod kuće nije joj propisano da uči ni ezan niti ikamet. Ve billahi tevfik.
___________________________________________________

6. DA LI JE ŽENI VRIJEDNIJE KLANJATI U DŽAMIJI ILI U KUĆI

Pitanje:

Esselamu alejkum,
imam pitanje u vezi prisustvovanja žene u džematu tj.džamiji. Navodi se u hadisima da je ženi bolje klanjati kod kuće nego u džamiji?!

ODGOVOR:

Ženama je dozovljeno da prisustvuju i klanjaju namaze u džamijama u džematu. Pod šartom da budu propisno obučene i da ne izlaze namirisane. A njihov namaz koji obave u kući je vrijedniji od namaza koji obave u džamiji u džematu. Oko ovoga skoro da nema razilaženja među učenjacima.

Argumenti za sve spomenuto su sljedeći:
Bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne zabranjujte Allahovim robinjama (ženama) (odlazak u) Allahove mesdžide”. A u rivajetu kod Ebu Davuda od Ibn Omera, radijallahu anhuma, takođe je došlao dodatak: “Ne zabranjujte Allahovim robinjama (ženama) (odlazak u) Allahove mesdžide, a njihove kuće su njima bolje”. Ovaj dodatak većina muhaddisa prihvata i ocjenjuje dobrim ili vjerodostojnim zbog mnoštva rivajeta u kojima je prenešen, poput Hakima, Zehebija, Nevevija, Albanija i Šuajba Arnauta. Takođe, u rivajetu kod Ebu Davuda ali od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, je došlo: “Ne zabranjujte Allahovim robinjama (ženama) (odlazak u) Allahove mesdžide, ali neka izlaze nenamirisane”. Ve billahi tevfik.
______________________________________

7. VELIKA DILEMA – ISLAM ILI SUNEĆENJE

Pitanje:

U velikoj sam dilemi i nadam se da mi možete pomoći. Jako dugo sam u platonskoj vezi sa čovekom islamske veroispovesti. Razmišljam o prelasku na islam, ali neću to uraditi dok ne proučim svaki aspekt ove religije i u potpunosti je osetim u svom srcu, jer mislim da bi suprotno bilo besmisleno i lažno. Već godinama čitam i istražujem na ovu temu, i gotovo da sam spremna da primim islam. Naš brak čeka na to. Trenutno zbog odredjenog sticaja okolnosti nismo u kontaktu, ali sam ja u kontaktu sa njegovom porodicom saznala da oni zahtevaju da se ja osunetim da bih mogla da udjem u njihovu porodicu. O tome sa njima nema diskusije, i vrlo su jasni u stavu da on za njih više neće postojati ako me prihvati neosunećenu. Znam da žensko sunećenje nije obavezno, kao i da je preporučivljo u predelima sa visokim temperaturama zbog uzročno-posledičnih mogućnosti. S obzirom da sam se u istraživanju islama mnogo više fokusirala na poentu i veću sliku, običaji i pravila vezana za banalnosti, svakodnevne trivijalne aktivnosti mi nisu bas poznati, a ni jasni.

Znam da muž ima najveće pravo nad ženom, da sam dužna da mu budem poslušna i da ne pravim razdor izmedju njega i njegove porodice. S druge strane, na sunećenje nikada ne bih pristala, ni zarad ogromne količine ljubavi i razumevanja koje imam sa ovim čovekom. Isto tako, znam da će stati na moju stranu povodom ovog pitanja kada mu objasnim koliko mi je pomisao na tako nesto jeziva. S toga sam u dilemi da li da odustanem od svega da ne bih bila kriva za njegovo odvajanje od porodice ili da ipak krenem za nasom srecom, jer za posledice ipak ne bismo bili krivi mi vec neinformisanost muslimana koji ne zele da se informisu, vec slepo prate naučene običaje.

ODGOVOR:

Molim Uzvišenog da te što prije učini muslimankom. Kao prvo, sunećenje žene muslimanke nije samo običaj nego ima potvdu u šerijatskim tekstovima, s tim da su se učanjaci (islamski pravnici) razišli oko toga da li je sunećenje žene samo mustehab ili vadžib ili je to počast ženi. Najbliže je da se kreće između mustehaba i počasti.

Kao drugo, njegovi roditelji nemaju pravo sa šerijatske strane da tvoju udaju za njega uslovljavaju sa tvojim sunećenjem. Na njemu je da nastoji da ih ubijedi da odustanu od tog zahtjeva, a bez obzira na rezultat uradite kako ste namjeravali, tj. da se uzmete. Kao treče, ne odustaji od svega nego se udaj za njega bez obzira na stav njegovih roditelja.

Kao četvro, a tebalo je biti prvo, primi Islam što prije, sad odmah čim ovo pročitaš, jer ko ti garantuje da ćeš sutra ustati živa. A ako umreš u takvom stanju kao nemuslimanka ode ti u Džehennem – vječnu vatru, jer si umrla kao kjafirkinja (nemuslimanka), a to nije toliko nebitno složit ćeš se. Nije nužno niti neophodno da izučiš svaki aspekt ove uzvišene vjere i u potpunosti je osjetiš u svom srcu kako bi primila Islam, suprotno tome nije besmisleno i lažno, jer ono što je presudno u ovom stanju i momentu je to da si spoznala da je Islam istina, da je Kur’an objava od Allaha i da je Muhammed, sallallahu laejhi ve sellem, Njegov poslanik i odabranik. Aspekti i detalji vjere se uče čitav život, učenje nikad ne prestaje, od kolijevke do groba.
Zato primi Islam odmah sada, ne oklijevaj da ne bi bilo kasno. Ve billahi tevfik.
_____________________________________________________

8. ODGAĐANJE NAPAŠTANJA DANA RAMAZANA

Pitanje:

Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!

Od prošlog Ramazana mi je ostalo 7 dana da napostim, i nisam ih stigla napostiti prije nastupa ovogodišnjeg. Iz mješanog neznanja i nemara nisam ih ispostila prije nastupa ovog Ramazana, požurila sam u julu da ispostim sto više, ali nisam stigla sve. (U pitanju je to što te dane proslog Ramazana nisam postila radi hajza). Sada je problem taj, što već jedno 9-10 dana ovog Ramazana nemogu da postim iz istog razloga, odnosno menstruacije, a to zna da mi i potraje nekada 12-13 dana. Pošto imam želju da postim i šest dana Ševvala, dolazim u dilemu radi svega ovoga – Da li ću stići napostiti, (nakon nastupa Bajrama), 7 dana prošlog Ramazana, pa cirka 10-12 dana ovog Ramazana i onda 6 dana Ševvala – s obzirom da postoji rizik da u Ševvalu ponovo dobijem hajz i da ne uspijem ispostiti te dane kako treba, drugim riječima da ponovo dobijem menstruaciju u Ševvalu i tako ne uspijem u toj namjeri.

Zato mi je pitanje: Kako da postupim u napaštanju dana prethodnog i ovogodišnjeg Ramazana, te šest dana Sevvala? Da li da prvo, nakon Bajrama, postim 10-12 dana ovog Ramazana, pa onda 6 dana Ševvala, i tek poslije da napostim dane od proslogodišnjeg Ramazana, ili moraju se prvo ispostiti dani proslogodišnjeg Ramazana, pa tek onda ovogodišnji a zatim Ševval? Ili tu ne postoje takve “hronološke” prepreke?

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

U osnovi musliman i muslimanka su dužni da neispoštene dane Ramazana naposte do početka sljedećeg Ramazana. Džumhur (većina) učenjaka je na stavu da onaj ko ne nenaposti propuštene dane Ramazana sve dok nastupi naredni Ramazan bez opravdanog razloga obavezan je uz napaštanje da učini kefaret, tj. fidju zbog odgađanja, a ako nije napostio propuštene dane sa opravdanjem dužan je samo napostiti te iste dane bez kefareta.

Kefaret se sastoji u hranjenju jednog miskina (siromaha) za svaki propušteni dan i to tako da mu napravi ručak i večeru ili da mu da pola sa’a (dva pregršta tj. oko 750 grama) u zrnu, riži, grahu, ječmu ili četvrtinu sa’a (375 grama) u pšenici.
Većina učenjaka je na stavu da davanje kefareta u novcu nije ispravno niti se broji da je učinio kefaret.
Oni ovaj stav obaveze davanja kefareta dokazuju hadisom od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem je došlo da ko nenaposti do sljedećeg Ramazana da je dužan dati kefaret uz post. A ispravno je da su ovo riječi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, a ne govor Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Takođe, ovo se prenosi od šest ashaba između kojih su i Ibn Abbas i Ibn Omer, radijallahu anhum.

Stav Ebu Hanife i njegovih učenika je da ako se napaštanje odgodi do sljedećeg Ramazana uz obavezu napaštanja nema fidje. To dakazuju time što Uzvišeni Allah u ajetu u kojem obavezuje bolesnike i musafire da naposte propuštene dane nije im naredio da učine kefaret ako odgode napaštanje, a kažu da je hadis u kojem je došla obaveza davanja fidje slab te ne može biti dokaz po ovom pitanju.

Takođe, od učenjaka koji su podržali stav ne davanja fidje je i učenjak Ševkani u svojoj knjizi “Nejlul-evtar”. Ona pojašnjava da nema vjerodostojnog hadisa po tom pitanju, a stavovi ashaba nisu dokaz u Šerijatu, takođe, to što je obaveza kefareta stav džumhura (većine) učenjaka ne ukazuje da je taj stav ispravan, jer u osnovi čovjek nije obavezan nešto izvršiti sve dok na to ne ukaže jasan dokaz a dokaza u ovom slučaju nema.

Ono što dodatno komplikuje ovo pitanje je to što se u slabom hadisu u kojem je došla obaveza davanja fidje ne pravi razlika između onog ko nema opravdanja za kašnjenje i onog ko ima. A što se tiče posta šest dana Ševvala i napaštanja propuštenih dana Ramazana, nema nikakve smetnje po ispravnom stavu učenjaka da prvo postiš šest dana Ševvala a zatim kad god stigneš do sljedećeg Ramazana napostiš propuštene dane Ramazana. Jer bilježi Muslim u svom Sahihu od Aiše, radijallahu anha, da je ona napaštala propuštene dane Ramazana u mjesecu Š’abanu. To znači da te dane nije odmah nakon Ramazana napostila a bila je u stanju, što je dokaz da se prije napaštanja tih dana može postiti bilo koja nafila post poput šest dana Ševvala. Ve billahi tevfik.
____________________________________________________

9. GRIJEH ZABORAVLJANJA KUR’ANA

Pitanje:

Da li je ispravan hadis “Prikazane su mi nagrade moga umeta i za trun koji se iznese iz džamije a prikazane su mi i kazne” i sad nešto u smislu da je najveća onoga koje zna nešto od Kur’ana pa to zaboravi”?

ODGOVOR:

Spomenuti hadis se prenosi od Enesa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prikazane su mi nagrade mog Ummeta pa čak i praška koju čovjek iznese iz mesdžida, a prikazani su mi i grijesi mog Ummeta pa nisam vidio većeg grijeha od sure ili ajeta iz Kur’ana kojeg čovjek nauči a zatim zaboravi”. Ovaj hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Huzejme, Bejheki i drugi. Hadis su ocijenili slabim Buharija, Ibn Hadžer, Kurtubi, Albani i mnogi drugi. U njegovom senedu su Ibn Džurejdž i El-Mutallib ibn Abdullah a obojica su mudellisi, a to je znak slabosti.

Takođe, po istom pitanju (griješnosti zaboravljanja Kur’ana) prenosi se još jedan hadis kojeg bilježi Ahmed u svom Musnedu od S’ad ibn Ubade i Ubadete ibn Sabita, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće neko biti emir (predvodnik) nad desetoricom a da neće doći na Sudnjem danu vezan (u lance) neće ga odvezati ništa osim njegove pravednosti. Nema čovjeka koji nauči Kur’an a zatim ga zaboravi a da sakat neće sresti Allaha na Sudnjem danu”. Šejh Albani je hadis od S’ad ibn Ubade, radijallahu anhu, ocijenio slabim, a Šuajb Arnaut je drugi dio hadisa, tj. “Nema čovjeka koji nauči Kur’an a zatim ga zaboravi a da sakat neće sresti Allaha na Sudnjem danu”, od Ubadete ibn Sabita, radijallahu anhu, ocijenio slabim. U oba rivajeta se nalazi ravija Isa ibn Faid a on je medžhul, tj. njegovo stanje je nepoznato muhaddisima.

Prema tome, nema nijednog prihvatljivog ili vjerodostojnog hadisa koji ukazuje na griješnost zaboravljanja nečeg naučenog iz Kur’ana. Međutim, nema sumnje da je to pokuđeno djelo ako je rezultat gafleta, nemarnosti i neopravdanog zapostavljanja obnavljanja onog što se nauči iz Kur’ana. U tom kontekstu je i rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim od Ebu Muse El-Eš’arija, radijallahu anhu: “Ponavljajte Kur’an, jer tako mi Onog u čijoj je ruci moja duša, on brža izmiče (brže se zaboravlja) od deve koja se pusti bez užeta”. Ve billahi tevfik.
_____________________________________________

10. KLANJANJE SJEDEĆI NA STOLICI

Pitanje:

Selam alejkum,

Poštovani, htela bih da vas pitam da li je dozvoljeno klanjati namaz sedeći na stolici? Imam problema sa okoštavanjem hrskavice u kolenu, sa čim su mi povezani i misići i što mi stvara veliki napor pri spuštanju na sedždu i pri ustajanju, osim toga, ne mogu izdržat da su mi kolena skupljena, jer me posle boli mnogo. Je li se trebam trudit i klanjat do kad budem mogla normalno ili mogu klanjat sedeći? Smanjuje li to vrednost namaza? Allah Vas nagradio!

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Kaže Uzvišeni: “Bojte se Allaha koliko možete” (Et-Tegabun, 16). U hadisu kojeg bilježe Buharija i Buslim u svojim Sahihima od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada vam nešto naredim uradite to koliko možete, …”. Ovim ajetom i hadisom vjernici su obavezni izvršavati naredbe shodno njihovim mogućnostima. Pa ono što nisu u stanju da izvrše Allah, dželle še’nuhu, ih neće za to ni pitati.

Od mes’ela koje ulaze u gore spomenuto pravilo je i pitanje načina klanjanja namaza od strane onih koji nisu u stanju da čine neke ruknove namaza poput stajanja, pregibanja i sedžde. Po ovom pitanju je prenešen vjerodostojan hadis od Imran ibn Husajna, radijallahu anhu, kojeg bilježi Buharija u svom Sahihu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Klanjaj stojeći, a ako nisi u stanju onda sjedeći, ako i to nisi u stanju pa onda na strani”. Ovaj hadis je dokaz da se farz namaz ne klanja sjedeći osim iz opravdanog razloga, a to je nemogućnost da se stoji, a pod ovo ulazi i strah od nanošenja štete. Naravno, pod nemogućnošću se misli i na bolest.

Prema tome, shodno tvom stanju kako si ga opisala tebi je dozvoljeno da klanjaš sjedeći na stolici ako zbog bolesti en možeš stojeći niti sjedeći.

Nakon ovoga ostaje da se pojasni kako u tom stanju trebaš klanjati. Naime, bilježi Bejheki u svom Sunnenu od Džabira, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao jednom bolesniku: “Klanjaj na zemlji ako si u stanju, a u protivnom klanjaj išaretom, neka tvoja sedžda bude niža od tvog ruku’a”. Kaže Ibn Hadžer da je sened ovog hadisa jak, međutim Ebu Hatim smatra da su ovo riječi Džabira, radijallahu anhu. Oko validnosti ovog hadisa muhadisi imaju podijeljeno mišljenje, s tim da ovaj hadis podupiru drugi rivajeti koji su takođe slabi.

Ovaj hadis ukazuje da onaj ko nije u stanju da čini sedždu, svejedno klanjao sjedeći na nogama, ili na stolici, ili klanjao stojeći, da je njegov način klanjanja takav da odlazak na sedždu išareti naginjanjem tijela naprijed, a činjenje ruku’a išareti naginajnjem tijela upola od išareta za sedždu. To znači da se sedžda ne čini na jastuku, stolici, stolu i sličnom nego u zraku a ruke se drže na koljenima. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakic

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: