Odgovori

Deset pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Otkrivanje proscu detalje griješne prošlosti

Pitanje: Upoznala sam jednog muškarca koji je zainteresiran da me oženi, ali kako sam ja prije živijela u džahilijetu tako da se nisam uspjela sačuvati od nemorala. Sad on zahtijeva od mene da mu priznam kada sam s kim i koliko puta to počinila, a pošto ja znam za hadis koji kaže “Allah dž.š neće oprostiti onim osobama čije je grijehe sakrio a on ih potom otkrije.” Molim vas obijasnite mi da li sam ja dužna mom budućem mužu odgovotiti na takva pitanja?

ODGOVOR: Alejkumusselam. Ono što si ga bila obavezna obavijestiti to si već uradila, a to je da nisi djevojka odnosno da nisi nevina. Vadžib je da se prosac o ovome obavijesti jer to bitno utiče na odluku prosca a može izazvati negativne posljedice ako se uđe u brak i tek onda otkrije isto. Svejedno je da li se djevičanstvo izgubi od strane osobe koja praktikuje vjeru pa učini znaluk a zatim se pokaje ili od osobe koja je bila džahilka te u toku svog džahilijetskog života učini zinaluk pa se prihvati vjere.

Bilježi Muslim u svom Sahihu da je Poslanik, sallallahi alejhi ve sellem, rekao ‘Amr ibn El-‘Asu: “Zar nisi znao da Islam poništava ono što je bilo prije njega, da hidžra poništava ono što je bilo prije nje i da Hadždž poništava ono što je bilo prije njega“. Riječi “poništava ono što je bilo prije njega” znače da primanje Islama, činjenje hidžre i obavljanje Hadždža poništavaju grijehe koji se počine prije njih. A šerijatskih tekstova koji ukazuju da iskrena tevba briše i poništava grije za koje se osoba pokaje je veoma mnogo i to je nužno poznato svakom muslimanu.

A nisi obavezna, ili preciznije pokuđeno ti je (a moglo bi se reći čak i da je haram) da govoriš i pričaš nekome detalje grijeha koje si radila ako su oni sakriveni od ljudi. Dokaz za to je hadis kojeg bilježi Buharija u svom Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svima u mom Ummetu će biti oprošteno osim mudžahirima (onima koji javno rade grijehe), a od javnog griješenja je i to da čovjek uradi neko djelo po noći, a zatim osvane a Allah mu sakrio to što je radio, a on priča: ‘O fulane (neka osoba), sinoć sam uradi to i to’. Prenoćio je tako što mu je njegov Gospodar sakrio griješenje a zatim osvanuo i otkrio Allahovo skrivanje o njemu“.

Sa druge strane, prosac nema vidljive i bitne koristi od saznavanja detalja tih grijeha, a te informacije mogu itekako imati negativne posljedice. Prema tome, pokuđeno ti je ili čak haram da o detaljima tih grijeha pričaš, pa ako tvom proscu “ne smeta” to što ti se desilo u prošlosti a zašto si se pokajala, neka te sa takvom prošlošću oženi i prihvati, a ako to ne moža prihvatiti ili ne želi da sa tim živi, ne mora te ženiti, ima ko hoće i kome to apsolutno ne smeta. Ve billahi tevfik.
_________________________________

Da li svaka djevojka ima suđenu osobu

Pitanje: Esselamu alejkum! Imam jedno pitanje a to je da li mi muslimani svi imamo suđenog/suđenu osobu? Sa tim mislim dali svi imaju tu jednu osobu sa kojom će završiti i stupiti fameliju? Uvijek roditelji govore, doće sudjeni. Znam da je naša sudbina sva određena prije nego sto se rodimo ali da li u to spada i ovo za suđenu osobu?

Odgovor: Alejmusselam! Iz pitanja se razumije da ti vjeruješ u kader i da znaš da je Allah sve odredio od dobra ili zla. I nema sumnje da je Allah, dželle še’nuhu, odredio suđenu osobu onome kome je određeno da se oženi ili uda. Takođe, odredio je nekome da nema suđene osobe jer mu je određeno da se ne oženi ili ne uda, ali mi neznamo šta je Allah, dželle še’nuhu, odredio.

To što roditelji kažu doće suđeni ne mora da bude tako, jer neko nema suđenu osobu za koju će se udati, ali mi to ne znamo. Nego je na inasanu da uzima za uzroke, nije sporno šerijatski da se djevojka raspituje za momka koji joj se sviđa, da mu da neki znak da joj se sviđa, ili da njen otac je ponudi, ili njena majka i tako. Jer se Hatidža ponudila Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a tako i Omer, radijallahu anhu je ponudio Hafsu prvo Osmanu a zatim Ebu Bekru, i mnoštvo je takvih primjera. Ve bilalhi tevfik.
***********************************************

Nepokrivena žena i vječni ostanak u Džehennemu

Pitanje: Da li je tačno da zena koja nije pokrivena nikad nece vidjeti Dzenet???

ODGOVOR: To nije tačno. Žena muslimanka koja nije pokrivena a izvršava druge vadžibe (namaz, post, zekat i slično) je velika griješnica zbog nepokrivanja s tim da samo nepokrivanje neće biti razlog da nikada ne uđe u Džennet. Od akide Ehli sunne vel džema’ je da će svaki veliki griješnik (onaj koji čini velike grijehe poput zinaluka, krađe, laganja, nepokrivanja i slično) ako se ne pokaje za svoje grijehe prije smrti a Allah mu ne oprosti te grijehe biti bačen u vatru i pržen u njoj shodno vličini počinjenih grijeha a da će kad tad biti izvađen iz Džehennema i ući u Džennet jer je umro na tevhidu, tj. na LA ILAHE ILLELLAH i nije činio širk Allahu.

Kaže Uzvišeni u prijevodu značenja: “Allah neće oprostiti da mu se širk čini a oprostiće mimo toga kome hoće” (En-Nisa 48) Prema tome, nepokrivanje je velik grijeh i ona osoba koja to svjesno radi biće kažnjena žestokom kaznom ali to ne znači da nikada neće vidjeti Džennet.
*************************************************

Razvod braka (talak) od opsihrenog muza

Pitanje Jedna sestra je pitala da li je razvod braka, koji joj je dao njen muz tri puta, validan iz tog razloga sto njen muz ima problema sa sihrom, a ona licno je tom prilikom imala hajz (menstruaciju).

Odgovor: Alejkumusselam. Da bi se odgovorilo na ovo pitanje potrebno je da se obradi nekoliko šerijatskih pitanja.

Prvo: Da li pada talak od strane opsihirene osobe?

Odabrano mišljenje učenjaka po ovom pitanju je da zavisi od stanja opsihirene osobe. Pa tako ako je opsihireni pod takvim uticajem sihra da je prisiljen da izgovori riječi talaka, tj. da nema kontrole nad samim sobom, u tom slučaju ne pada talak. A ako opsihireni zna šta govori, kontroliše samog sebe i ne osjeća da ga neko prisiljava na izgovaranje riječi talaka, onda je talak pao.

Iz onoga kako si opisala njegovo davanje talaka tebi, uzimajući u obzir da je tvoj muž pod sihrom, ispravno je da je talak pao, jer je on bio u prisebnom stanju, svjestan šta govori i ništa ne ukazuje na to da je bio prisiljen od strane džina da talak.

Drugo: Da li pada talak u stanju hajza?

Većina učenjaka je na stavu da talak u stanju hajza, koji se naziva talak bidi’, tj. talak koji nije po Sunnetu i koji je haram, pada, a što je i ispravno mišljenje. Dokaz da je ovaj stav ispravan je poznati hadis koji je osnovni argument i za jedno i za drugo mišljenje, a to je da je Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, dao svojoj ženi talak dok je ona bila u stanju hajza. Pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Omeru, radijallahu anhu: “Naredi mu neka je vrati …”. ovaj dio hadisa je mutefekun alejh, a u nekim rivajetima je došlo da je pao talak a u drugima da nije.

Međutim, ono što presuđuje po ovom pitanju je rivajet od samog Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, kojeg bilježi Buharija u svom Sahihu u kojem on pojašnjava da mu je se brojio jedan talak kada ga je dao ženi u stanju hajza.

Prema tome, ako uzmemo u obzir da si bila u stanju hajza kada ti je muž dao talak ispravno je da se broji i da je pao talak.

Treće: Da li se talak izgovoren tri puta ili odjedanput broji tri talaka ili jedan?

Ako muž da ženi talak riječima: Puštena si triput, ili kaže: Puštena si, puštena si, puštena si, ili joj kaže: Puštena si, zatim nakon nekoliko dana dok je još u iddetu kaže joj: puštena si, pa se to još jednom ponovi nakon nekoliko dana dok je u iddetu, u sve tri ova slučaja se smatra da je muž izgovorio ženi talak tri puta, s tim da su se učenjaci razišli da li je talak pao tri puta ili samo jednom. Ispravno mišljenje je da je u ovom slučaju pao talak samo jedanput.

Najjači argument koji ukazuje na ispravnost ovog mišljenja je ono što bilježi Muslim od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da mu je rekao Ebu Es-Sahba’i: “Zar ne znaš da se u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekra i na početku hilafeta Omera, radijallahu anhuma, talak dat tri puta brojao samo jednom?” A on je odgovorio: “Da”.

Prema tome, tri talaka koja ti je dao tvoj muž se broje samo jednim talakom, te se ti sada u iddetu, a dao ti je samo jedan talak. On ima pravo da te vrati zašto je dovoljno da izgovori riječi da te je vratio ili da ti priđe.

Četvrto: s obzirom da si ti u stanju iddeta i to iddeta u kojem te čovjek može vratiti ako hoće, zabranjeno je tvom mužu da te udalji iz njegove kuće sve dok si u iddetu na osnovu riječi Uzvišenog: “O Vjerovjesniče, kada htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kada su čiste pustite, a onda vrijeme koje treba proći brojte i Allaha, Gospodara svoga, bojte se. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, a ni one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahovi propisi. Onaj koji Allahove propise krši – sâm sebi nepravdu čini. Ti ne znaš, Allah može poslije toga priliku pružiti”. (Et-Talak, 1)

Peto: Savjetujemo te da se smjesta vratiš u kuću svoga čovjeka jer si u iddetu. Pojasni mu gore spomenute propise i nađi načina da te vrati u okrilje braka, a zatim mu pomozi, kao supruga i najbolji prijatelj da se izliječi od sihra. Traži od njega da ide nekom ko uči rukju ili ako ne može drugačije dovedite učača rukje u kuću. Budi strpljiva i uporna, mnogo dovi Uzvišenom Allahu da ga izliječi od sihra i popravi vaše bračno stanje. Molim Uzvišenog da vam olakša. Ve billahi tevfik.
********************************************

Kako da naviknem muža da klanja

Pitanje:

Selam alejkum!

Poštovani, želela bih da mi date savet kako je najbolji način da mog muža uvedem u ilum. Ja imam dvoje dece od 9 i 7 godina i cilj mi je da im od malih nogu usadim običaje naše vere i da cene i praktikuju islam. Ja potičem iz porodice gde svi klanjaju svih 5 namaza…a moj muž iz porodice gde to nije tako…i volela bih da bar ponekad ode na džumu namaz. Ja postim mesec Ramazan i klanjam kad mi to vreme dozvoljava jer sam zaposlena žena i imam obaveza. Kako da moj muž u tridesetim godinama počne klanjati i da to često radi…selam

Odgovor:

Alejkumusselam!

Poštovano sestro, ti trebaš prvo sebe da natjeraš da klanjaš svih pet propisanih namaza, jer nemaš opravdanja za njihovo ostavljanje. Da ne znam koliko imaš obaveza i koliko si zaposlena, namaz se mora obaviti i to u njegovom namaskom vremenu.

Isto djecu ti trebaš navikavati na vjerske obaveze, naravno da je bolje da i ti i muž zajedno učestvujete u tome, ali ako ne može ili neće ti si obavezna da ih odgajaš u duhu islama.

A što se tiče muža, treba da doviš da ga Allah uputi, da ga lijepo i na blag način savjetuješ, da mu daješ islamsku literaturu da je čita, da ga podstičeš da se druži sa onima koji praktikuju vjeru i da mu svojim primjerom pokažeš kako treba da živi jedan musliman. Ve billahi tevfik.
**************************************

Zabrana brušenja zubi

Pitanje: Esselamu alejkum! Pročitala sam na Vašoj stranici u rubrici ‘Pitanja i odgovori’ hadis koji govori o zabrani čupanja obrva, brušenju zuba itd. Nije mi jasno šta se podrazumijeva pod ‘brušenjem zuba’? Je li onda zabranjeno stavljati plombe, nadograditi izgubljeni zub, izbjeljivanje zuba i slično, ili se pod tim misli na neki običaj koji je tada bio prisutan kod Arapa (ne znam ništa o tome, ali eto)? Da li se zabrana čupanja dlaka odnosi i na dlake iznad gornje usne, i na cijelo lice uopšte (kod žena, naravno)?

Odgovor: Alejkumusselam! Pod zabranom brušenja zubi se misli na brušenje zdravih zubi, pravilnih bez ikakvih mahana tako što se brušenjem napravi razmak između zubi sa ciljem uljepšavanja. Ovo je bio običaj kod Arapa, takvi izbrušeni zubi su kod njih predstavljali poseban vid ljepote pa je došao islam i zabranio taj vid brušenja zubi jer je on mijenjanje Allahovog stvaranja.

Stavljanje plombi, nadogradnja izgubljenih zubi, izbjeljivanje zubi i slično ne ulazi u zabranu brušenja zubi koja je spomenuta u hadisu. Jer stavljanje plombi, nadogradnja izgubljenih zubi, izbjeljivanje zubi i slično predstavlja liječenje istih i otklanjanje njihovih mahana a ne mijenjanje Allahovog stvaranja. Ve billahi tevfik
************************************************

Da li je po hanefijskom mezhebu dozvoljeno klanjati samo farzove?

Pitanje: Selam alejkum! Da li je po hanefijskom mezhebu dozvoljeno klanjati samo farzove? Jer ima hadis ili ajet nisam sigurna da ce se prvo gledati u farzove pa ako ih ne bude dovoljno i u sunnete? Takodjer sam cula da podnevski i sabahski farz ne “vrijedi” ako se ne klanja sunnet?

Odgovor: AlejkumusSelam! Ono što je musliman obavezan klanjati od namaza su farzovi pet dnevnih namaza po svečetiri priznata fikhska mezheba: hanefijskom, malikijskom, šafijskom i hanbelijskom. Suneti koji se klanjaju uz farzove je mustehab klanjati oko čega nema razilaženja među učenjacima, pa ko ih klanja ima nagradu, a ko ih izostavlja nema grijeha. Jedino su se učenjaci razišli oko vitr namaza, kod hanefija je vitr namaz vadžib, dok je kod ostala tri mezheba potvrđeni sunnet što je bliže ispravnom.

A hadis o kojem govoriš prenosi ga Ebu Hurejre, radijallahu anhu, gdje kaže da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Prvo za što će polagati rob račun na Sudnjem danu je propisani namaz, pa ako ga je upotpunio (dobro i jest). A u suprotnom biće rečeno: Pogledajte ima li on nafile (dobrovoljnog namaza). Pa ako bude imao nafile biće mu upotpunjen propisani namaz sa nafilom. Zatim će se uraditi slično tome sa ostalim farzovima“. (hadis bilježi Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže i Ahmed sa vjerodostojnim senedom) Prema tome, hadis upućuje da onaj ko ne upotpuni farz namaz u njegovom načinu klanjanja, a po nekima izostavljajući određeni namaz, da će mu to biti nadopunjeno nafila namazima. A što se tiče toga da podnevski i sabahski farz ne “vrijedi” ako se ne klanja sunnet, tako nešto nema osnova u Šerijatu. Ve billahi tevfik.
****************************************

Kada su djeca dužna da poste

Pitanje: Esselamu alejkum! Imam dva sina, jedan ima 11 god. a drugi sin ima 10 god. Prošli ramazan su ispostili uz Allahovu pomoć dosta dana, međutim ipak nisu čitav ramazan ostalo im je par dana. Da li su dužni te dane da naposte ili ne? Ja ih savjetujem da naposte te dane, a inače, kada poste osjećaju se zdravo i dobro, elhamdulillah.

Odgovor: Alejkumusselam! Sunnet je navikavati djecu da poste mjesec Ramazan prije nego što postanu punoljetni, jer ovo bila praksa ashaba kako se prenosi u vjerodostojnoj predaji od Rubei’ja bint Muaviz, radijallahu anha, u hadisu kojeg bilježi Buharija i Muslim gdje ona kaže da su navikavali djecu na post tako da ako bi neko od njih zaplakao tražeći hranu davali bi im igračke koje su pravili od vune kako bi ih zabavili do iftara.

Islamski učenjaci su složni da djeca koja postanu punoljetna da im je vadžib da poste, ali su se razišli oko toga kad ih treba početi navikavati da poste, pa tako neki kažu da treba početi od sedme analogno na namaz, dok drugi imaju drugačije mišljenje.

Tvoji sinovi u osnovi nisu dužni da poste ramazan sve dok ne postani punoljetni, a znakovi punoljetnosti kod muškaraca su noćna polucija (koja je osnovni orjentir), promjena glasa, izrastanje dlaka oko polnog organa i slično, što otprilike bude kod muške djece u 13, 14 i 15 godini. Prije punoljetnosti djeci se naređuje post da bi se navikli na njega a ne za to što im je obaveza i što su griješni ako ne poste. Tako da u ovom što si ti uradila nema nikakve smetnje, s tim da ne smatraš da su oni bili obavezni da isposte i da to nisu uradili da bi imali grijeh jer oni u ovim godinama najvjerovatnije još nisu punoljetni. Ve billahi tevfik.
*****************************************************

Knjiga “Razgovor sa džinom muslimanom”

PITANJE: Esselamu alejkum, čitao sam knjigu Muhammeda Isa Davuda, Razgovor sa džinom muslimanom. Zanima me da li je moguče toj knjizi u potpunosti povjerovati i da li su činjenice koje su spomenute u toj knjizi istinite?

ODGOVOR: Alejkumusselam. Ono što je spomenuto u toj knjizi o opisu života i rada džinskog svijeta što se slaže sa onim što je došlo u Kur’anu i u vjerododstojnom sunnetu to je istina i u to moramo vjerovati.

Sve ostalo mimo ovoga što je spomenuto u toj knjizi su stvari za koje ne znamo jesu li tačne ili ne, moguće je da je to istina a moguće je da je čista izmišljotina i laž. Džini i šejtani mnogo lažu te se ne možemo osloniti na njihov govor. Nije ispravno uzimati te stvari koje su spomenute, a nisu potvrđene Kur’anom i Sunnetom, kao istinite događaje i stvarne činjenice zbog velike mogućnosti da je to laž, te još na tim pričama graditi neke stavove, teorije o njihovom životu.

Džinski svijet je gajb, a gajb je ono što je nepoznato i ne može se vidjeti te jedini izvor iz kojeg crpimo pouzdane vijesti o džinskom svijetu su Kur’an i Sunnet. A ono što učači rukje, tj. oni koji liječe Kur’anom zbog čestog kontakta sa džinima prilikom liječenja saznaju o njihovom životu nije nam obaveza da vjerujemo u to da je to tako, osim ako se slaže sa onim što je došlo u Kur’anu i Sunnetu.

Treba znati da knjige poput “Razgovor sa džinom muslimanom” ne treba pisati niti čitati zbog toga što je u njima pomiješana istina sa mogućom laži što odvede mnoge muslimane u bezrezervno prihvatanje svega što je u njima kao činjenicom i istinom što je pogrešno i neprihvatljivo. Zašto da se musliman zamara da čita takvu jednu knjigu pa je poslije upoređuje sa onim što je došlo u Kur’anu i Sunnetu, a on nema dovoljno znanja o tome, kada mu je dovoljno da se vrati na knjige koje su svoj govor o ovoj temi zasnovale na Kur’anu i Sunnetu. Ve billahi tevfik.
*************************************************

Propisi oko novorođenčeta i akike

Pitanje: Selam alejkum! Postavio bih pitanje vezano za akiku i o propisima klanja kurbana u slučaju da nije na vrijeme već nakon više godina, a želja mi je da i ovaj dug oduzim.

Odgovor: AlejkumusSelam! Akika (tj. klanje kurbana povodom dobijanja novorođenčeta) je sunnet jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaklao akiku za Hasan i Husejna. Sunnet je da se akika kolje sedmi dan po rođenju shodno hadisu: ”Svako dijete vezano je za svoju akiku, koja se kolje sedmi dan po njegovu rođenju, a isti dan mu se brije kosa i nadijeva ime.” (Ahmed (19579), Ebu Davud (2838), Tirmizi (1522), Nesai (4220), hadis je vjerodostojan) Akika se kolje za muško i za žensko dijete kao što je došlo u hadisu: ”Za muško dijete se kolju dvije jednake ovce, a za žensko dijete jedna ovca.” (Ebu Davud (2834), Nesai (4215-4218), Ibn Madže (3162))

Dozvoljeno je za muško dijete zaklati jednu akiku jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tako učinio sa Hasanom i Husejnom. Akika se kolje sedmi dan, četrnaesti ili dvadeset i prvi kako je došlo u sunnetu. A poslije toga bilo koji dan sve dok dijete ne postane punoljetno. Nakon punoljetnosti akiku nije propisano klati po ispravnom mišljenju učenjaka. Djetetu se glava brije sedmi dan po rođenju shodno hadisu: ”A kosa mu se brije i ime mu se nadijeva sedmi dan po rođenju.” (Ahmed (19626, 27709), Ebu Davud (2838), Tirmizi (1522), Nesai (4220)

Kolika bude težina obrijane kose toliko će se u srebru dati sadake siromasima: ”O Fatima, obrij mu glavu i daj u sadaku srebra siromasima kolika je težina obrijane kose.” (Ahmed (26642, 26655), Tirmizi (1519), s tim da ovaj hadis ima slabosti). Proučit će se ezan na djetetovo uho kao što je učinio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada se rodio Hasan, s tim da taj hadis ima slabosti. Ve billahi tevfik.

Meso zaklane akike se može podijeliti kao što se dijeli kurbansko meso povodom Kurban bajrama. Takođe, ispravno je da se zaklana akika ispeče na ražnju pozovu prijetelji, komšije i rođaci i pojede. Ve billahi tevfik.

Na pitanja odgovorio mr. Zijad Ljakic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: