Odgovori

Dva nova pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Šta da radim: bojim se bluda, a oženjen sam, supruga ne želi da živi po islamu?

PITANJE: Selam alejkum! Imam dvadeset devet godina, u braku sam četiri godine. Prije tri godine počeo sam proučavati islam. Od tada već evo pune dvije godine praktikujem islam u pravom smislu, tj. redovno klanjam, postim… Međutim, kako sam počeo prakticirati islam, tada su počeli i problemi sa mojom porodicom….

Moji najbliži smatraju me vehabijom, niko od njih ne klanja pet vakat-namaza. Imam kćerku kojoj su tri godine i hoću, inšallah, da bude odgojena u islamu. Sa suprugom imam problema jer neće da prihvati ništa što je zasnovano na Kur’anu i sunnetu. Naravno, ni na što je ne prisiljavam, nego kroz normalan razgovor pokušavam djelovati na nju kako bi se vratila islamu. Ali, ona jednostavno neće da klanja, ne želi da se pokrije, hoće da ide na more, oblači se neprikladno.

Seksualni odnos gotov da i nemamo, možda jednom mjesečno. Potrebna mi je pomoć jer sam izložen iskušenjima, obaram pogled, borim se s tim što nekad i ne mogu da istrajem u tome. Padne mi na pamet da počinim blud, što je Allahu najmrže djelo, ili masturbaciju. Saburam i zaista imam strpljenja, ali ne znam do kada…  Da li mogu da joj dam neki rok pa da se razvedem ili da još saburam? Volio bih da dijete bude uz oca i majku i da je odgajamo u islamu, pa mi zbog toga i razvod teško pada… Ako mi možete dati neki savjet…

ODGOVOR:

AlejkumusSelam!

Uvaženi brate u vjeri, na samom početku Allaha molimo da vas učvrsti na putu istine i da vam podari dobro na oba svijeta. Vaša situacija identična je situaciji u kojoj su se našli mnogi drugi bračni parovi, kada se jedan supružnik vrati vjeri, a drugi ne želi da živi po načelima vjere.

Kada je u pitanju muškarac kao vi, koji se vrati vjeri, a supruga (koja je u osnovi muslimanka) to ne želi, ja uvijek savjetujem sljedeće:

Treba da znaš da je pred tobom jedna od dvije opcije, ili da se razvedeš ili da pokušaš da se strpiš određeno vrijeme u nadi da će tvoja supruga da prihvati islamski način življenja. Normalno, svaka od ove dvije opcije nosi u sebi pozitivnosti i negativnosti. Mi ćemo spomenuti negativnosti, nadajući se da su pozitivnosti manje-više poznate svima:

Prva opcija je razvod i na nju se nije lahko odlučiti iz razloga što to sa sobom nosi dovođenje djece u nezgodnu poziciju, tako da odrastaju u ambijentu u kojem vide svoje roditelje razdvojene, što nikome nije prijatan prizor. Ovdje treba ukazati na jednu pojavu koja je veoma proširena u našem narodu, a to je pitanje dopuštenosti razvoda braka. Postoji dosta ljudi koji trpe u braku mnogo toga smatrajući da su grješni prema supruzi ako se razvedu.

Međutim, tačno je da čovjek nije grješan ako razvede svoju ženu u slučaju kada za razvod braka postoji validan šerijatski razlog. U osnovi, savršenstvo islama ogleda se i u tome što je čovjeku ostavio tu opciju, koja treba da bude zadnja opcija, da ako ne može da nađe zajedničku riječ sa svojom suprugom u braku, da je razvede i da svako od njih pokuša da nađe sebi nekoga s kim će moći da živi. Koliko je samo bračnih parova koji su nakon razvoda ponovo stupili u bračne veze i nastavili ostatak života da žive veoma sretno.

Druga opcija jeste strpljenje i ova opcija također nosi negativnost, tako što se može desiti da čovjek čeka godinama i da na kraju ipak bude primoran da se odluči na razvod.

Stoga, dragi moj brate u vjeri, ti si taj koji veoma dobro poznaje svoju suprugu i ti si taj koji treba da donese odluku šta mu je da čini. Ako misliš da dodatno čekanje može polučiti pozitivne rezultate, tada ti je moj savjet da se strpiš, naročito zbog vaše djece. S druge strane, ako si u proteklom periodu shvatio da se teško može desiti da tvoja supruga prihvati islamski način života, smatram da imaš potpuno pravo da se razvedeš. Ako na sve to pridodamo činjenicu da se nalaziš u takvom stanju da se bojiš za sebe da ćeš počiniti blud, to je dodatni faktor koji ide u prilog tome.

Kada islamski učenjaci govore o propisima braka, spominju da stupanje u brak određenim osobama može biti obaveza (vadžib), kao u slučaju kada se čovjek boji da će upasti u grijeh (blud), a ima mogućnost da se ženi. U toj situaciji stupanje u brak postaje obaveza. A Allah najbolje zna!
_____________________________________

2. Namaz učenika u školi i tokom vožnje u autobusu

PITANJE:

Selam alejkum!

Zanima me vaše mišljenje o sljedećem: Ja sam učenik, idem u školu i za vrijeme podne-namaza nalazim se u autobusu, kad se klanja ikindija tad sam na času, također akšam-namaz ne mogu da stignem da klanjam, jer se tad vraćam kući i u autobusu sam. Mene zanima da li je ispravno da ja te namaze naklanjam, jer ne mogu da stignem da ih klanjam na vrijeme?
Unaprijed hvala!

ODGOVOR:

Uvaženi brate u vjeri, mnogo toga bi se trebalo kazati da bi odgovor na pitanje bio potpun, mi ćemo rezimirano spomenuti nešto najbitnije.

Prvo, namaz je najbitniji stub islama, nakon što čovjek uđe u vjeru izgovaranjem šehadeta. Allahov Poslanik kazao je Muazu ibn Džebelu, r.a, kada ga je slao u Jemen, u kojem su tada živjeli ehlul-kitabije: ”Neka prvo u što ćeš ih pozivati bude da posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i poslanik, pa ako ti se odazovu, obavijesti ih da im je Allah propisao klanjanje pet namaza u toku dana i noći.” (Buharija i Muslim) Mnogo je drugih argumenata koji nam ukazuju koliko mjesto u islamu ima namaz.

– Namaz je vremenski ograničena obaveza. Kazao je Uzvišeni Allah: ”A kada molitvu završite, Allaha spominjite, i stojeći, i sjedeći, i ležeći. A u bezbjednosti obavljajte molitvu u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme molitvu obavljaju.“ (En-Nisa, 103) Islamski učenjaci kazali su da kao što nije dozvoljeno klanjati namaz prije nastupanja namaskog vremena, tako isto ga nije dozvoljeno odgađati i klanjati nakon isticanja namaskog vremena.

– Odgađanje klanjanja namaza, izvan njegovog propisanog vremena, smatra se  velikim grijehom (osim situacija koje su izuzete vjerodostojnim argumentima, kao što je stanje putnika kada je dozvoljeno kraćenje i spajanje namaza). Kazao je Uzvišeni Allah: ”Teško se klanjačima, koji su nemarni prema namazu.“ (El-Ma’un, 4-5) Islamski tumači Kur’ana, u komentaru riječi ”nemarni”, rekli su da to znači da odgađaju klanjanje namaza izvan propisanog vremena.

Također, Uzvišeni Allah je kazao: ”A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći.“ (Merjem, 59) Ibn Mes’ud, r.a., komentarišući riječi ”koji molitvu napustiše”, kazao je da to znači da su ”odgađali namaz i klanjali ga izvan propisanog namaskog vremena”.

Drugo, tvoje pitanje je malo nedefinirano. Kažeš da se za vrijeme podne-namaza nalaziš u autobusu. Ne mogu da vjerujem da se cijelo vrijeme od podne do ikindije nalaziš u autobusu.
Ali, pod pretpostavkom da si cijelo vrijeme u autobusu, onda treba da znaš da osoba koja se vozi u autobusu može biti u jednoj od dvije situacije:

1. Da putuje autobusom koji na toj relaciji ima zaustavljanje (odmaranja). U ovakvoj situaciji osobi nije dozvoljeno da klanja u autobusu obavezne namaze, jer bi na taj način izostavila rukn (stajanje u namazu, sedždu i okretanje prema Kibli) koji se u pauzi koju pravi autobus mogu ispoštovati.

2. Da putuje autobusom koji se na određenoj relaciji ne zaustavlja, ili se zaustavlja nakon što istekne namasko vrijeme, i u tom slučaju nije dozvoljeno odgađati namaz do zaustavljanja autobusa, već će klanjati namaz u sjedećem položaju. Ovo u slučaju čovjeka koji ne potpada pod pojam musafira/putnika. Ako se radi o putniku, tada može da spoji podne sa ikindijom i akšam sa jacijom.

Što se tiče sedžde, nju će činiti tako što će se tijelom pognuti naprijed, malo više od poginjanja prilikom obavljanja ruku’a.

Treće, ako nisi cijelo vrijeme u autobusu, odnosno ako se nalaziš u autobusu onda kada nastupi početak podne-namaza, onda treba da znaš da je namaz validan bez obzira u kojem dijelu namaskog vremena se obavio: da li ga obavili u prvom namaskom vremenu ili ga odgodili do pred kraj namaskog vremena. Međutim, učenjaci su za većinu namaza kazali da ih je najbolje klanjati u prvom namaskom vremenu, ali to ne znači da se namaz ne može odgoditi i klanjati poslije, bitno je da se klanjanje namaza ne odgađa izvan propisanog namaskog vremena.

Jednog dana Džibril je došao Allahovom Poslaniku i tog dana klanjali su svaki namaz u prvom namaskom vremenu, a narednog dana opet mu je došao i tog dana klanjali su svaki namaz na isteku namaskog vremena, pa mu je nakon toga kazao: ”Namasko vrijeme je između ova dva.” (Muslim) To znači da je čovjeku dozvoljeno, naročito ako ima potrebu, da odgodi klanjanje namaza i nije obavezan da ga klanja na samom početku namaskog vremena, bitno je da ga ne odgodi izvan vremena koje je propisano za taj namaz.

Četvrto, mnogo je muslimana koji misle da se namaz striktno mora klanjati u kući ili džamiji, na tepihu, sedžadi i sl., a istina je na drugoj strani. Dozvoljeno je klanjati na svakom čistom predmetu, kao što je daska, beton, karton, kao što je dozvoljeno, u osnovi, klanjati na zemlji koja nije uprljana, bez da se na nju prostire bilo šta. Spomenuto ubjeđenje nosi sa sobom mnoge negativnosti od kojih je i ostavljanje namaza i njegovo naklanjavanje od strane onih koji idu u školu, ili od strane ljudi koji imaju svakodnevnu radnu obavezu.

Također, mnogo je ljudi koji ostavljaju klanjanje namaza u njegovom namaskom vremenu iz razloga što ne poznaju šta je to nečistoća, a šta nije, tako da mnogi smatraju da čovjek ne može da klanja u radnom odijelu koje je ”uprljano” prašinom, cementom, zemljom, malterom, farbom, krečom, uljem, tovatnom mašću, a sve spomenute stvari, po vjerskom shvatanju, su čiste i ne utječu na validnost namaza.

Ako čovjek može da klanja u posebnoj odjeći – ona koja je čista i od spomenutih stvari, naravno da je to bolje, ali to ni u kojem slučaju ne znači da, ako to nije u mogućnosti, treba dozvoliti da propusti klanjati namaz u njegovom propisanom vremenu. Slična situacija je i sa pitanjem mjesta klanjanja namaza.

Rezime: Dragi brate, ako se nalaziš u vožnji tokom cijelog namaskog vremena, tada ti je obaveza da klanjaš shodno mogućnosti. Ako se autobus zaustavlja, obaveza ti je klanjati u toku pauze. Ako si u toku namaskih vremena u školi, iskoristi odmore između časova i klanjaj obavezne namaze u njihovom namaskom vremenu, na mjestu koje je čisto. U tom periodu dovoljno je da klanjaš samo farzove, obavezne namaze, bez da klanjaš nafilu, dobrovoljne namaze. A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta