Kur'an

Dva prelijepa teksta

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Utjecaj ajeta iz sure Ali-Imran na odluku vjernice o životnom saputniku

Kada sam imala dvadeset godina zaprosio me je mladić, baš onakav o kakvom sam maštala. Bio je student islamskih nauka, poznat po pobožnosti i ustrajnosti na pravom putu. Nakon što sam klanjala istiharu-namaz i posavjetovala sa sa roditeljima odlučila sam prihvatiti. Nakon što smo se zaručili svakodnevno sam razmišljala o svom predstojećem životu. Prožimao me osjećaj izuzetne sreće i nepisivog zadovljstva pri pomisli da će moj dom biti dom znanja i pobožnosti. Uskoro je moje spokojstvo bilo narušeno. Sve češće sam od ‘dobronamjernih’ slušala savjete i upozorenja da se ne trebam vezivati za takvog čovjeka jer ljudi poput njega vjeru shvataju suviše ozbiljno, strogi su,…

pretjeruju i ne znaju ni za kakavu radost u ovome životu. Ova učestala zastrašivanja poljuljala su moju prvobitnu odlučnost. Postala sam kolebljiva, zabrinuta. Pomišljala sam da odustanem od sklapanja braka, pod utjecajem priča koje sam slušala, da bih u drugom momentu govorila sebi kako moram ostati pri svojoj ranijoj odluci i da ne smijem dozvoliti da ogovaranja sruše moje principe. Ponekad bih i plakala zbog konfuzije koju su mi stvarale priče koje sam slušala. A datum vjenčanja bio je sve bliži.

Jedno jutro nakon što sam klanjala sabah-namaz uzela sam mushaf i sjela da učim Kur’an čekajući izlazak sunca. Učeći suru Ali-Imran proučila sam riječi Uzvišenog Allaha: „One kojima je, kada su im ljudi rekli: “Neprijatelji se okupljaju zbog vas, trebate ih se pričuvati!” – to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: “Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!“ (Ali-Imran, 173) Ovaj ajet jako me se dojmio te sam prestala učiti Kur’an i počela razmišljati o njemu. Nisam tada znala njegovo tumačenje, niti povod zbog kojeg je objavljen, ali me prožimao snažan osjećaj da su ove riječu upućene upravo meni povodom moje kolebljivosti. Spontano sam počela ponavljati: ‘Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!’

Shvatila sam da je jedina ispravna odluka da nastavim s pripremama za vjenčanje ne obazirući se na glasine. Danas, nakon dvadeset i pet godina braka vidim kako se u pogledu mene ostvaruje značenje ajeta koji slijedi: „I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan – a Allah je neizmjerno dobar.“ (Ali-Imran, 174)
________________________________________________

Impresije o nekim kur’anskim ajetima

Često puta čujemo riječi Uzvišenog Allaha: „Pojavio se nered na kopnu i na moru zbog onoga što rade ruke ljudske da bi Allah dao da okuse kaznu za dio onoga što rade ne bi li se povratili.“ (Sura er-Rum, 41) Zastanimo kod ovog ajeta i razmislimo o ponašanju ljudi i njihovim djelima koja uzrokuju nered na Zemlji, na njenom kopnu i moru! Razmislimo o upozorenju Uzvišenog Allaha da će ljudi još na ovome svijetu osjetiti kobnost barem jednog dijela svojih postupaka – „da bi Allah dao da okuse kaznu za dio onoga što rade“.

Zatim dobro razmisli o ovim Njegovim riječima „za dio onoga što rade“ i zapitaj se šta bi bilo s nama kada bi nas Allah, dželle šanhu, kaznio za sve ono što uradimo. Potom, ajet završava objašnjenjem mudrosti te kazne: kaže Uzvišeni Allah: „ne bi li se povratili.“

Allahu dragi, kako Si blag i milostiv prema Svojim slabašnim robovima! Gospodaru naš, učini nas od onih koji se Tebi kaju!

Dok sam učila napamet suru el-Enfal često sam bila pod dojmom riječi Uzvišenog Allaha: „O vi koji vjerujete! Odazovite se Allahu i Poslaniku kad vas pozove onom šta vas oživljava, i znajte da Allah djeluje između čovjeka i srca njegovog, i da je On Taj kojem ćete biti sabrani.“ (el-Enfal, 24) Ovaj ajet postao mi je mjera po kojoj se ravnam jer tako na lahak i brz način razlučujem postupam li ispravno ili se udaljavam s Pravog puta.

Apelirajući na iman, ajet naređuje vjerniku da se žurno odazove svakoj naredbi Allaha, dželle šanuhu, i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upozorovajući da bi neodazivanje ili kolebljivost za posljedicu moglo imati to da se Allah, dželle šanuhu, uplete između vjernika i njegovog srca udaljavajući ga od Pravog puta.

Allahu moj, o Ti Koji okrećeš srca, učvrsti naša srca na Pravom putu!

Iz knjige Hakeza ašu me’al-Kur’an, dr. Esme er-Ruvejšid
Preveo: Abdullah Nasup

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: