Odgovori

Dvadeset dva pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Pitanje: Da li je dozvoljeno korisiti u braku sredstva za zastitu protiv trudnoce, kao npr: anti-baby pilula ili kondom?

ODGOVOR: Dozvoljena je upotreba sredstava za privremeno sprečavanje trudnoće kod večine islamskih učenjaka. Takođe, ovo je stav Muhammeda ibn Ibrahima, Abdulaziza ibn Baza i Muhammed ibn Usejmina, kao i Udruženja visokorangiranih učenjaka iz Saudijske arabije i Kolegija islamskog prava pri Rabiti. (pogledaj: El-Fetava el-muteallika bit-tibbi ve ahkamil-merda 1/306)

U odluci Udruženja visokorangiranih učenjaka se kaže: “Ako je sprečavanje trudnoće zbog stvarne nužde, kao što je da žena ne rađa osim operacijskim zahvatom, ili da se odgađa trudnoća zbog koristi koju procijene supružnici, onda nema smetnje da se sprečava trudnoća ili odgađa“. (Karar broj 42 na osmom skupu)

Isto tako u odluci Kolegija islamskog prava se kaže: “Dozvoljeno je privremena kontrola u rađanju s ciljem da se razmaknu periodi trudnoće, ili obustavi rađanje na određeni period ako za to postoji šerijatski opravdan razlog shodno procjeni supružnika, pod uslovom da to ne prouzrokuje štetu i da sredstvo bude šerijatski dozvoljeno“. (Karar broj 1 na petom skupu)

Međutim ova dozvola nije apsolutna nego je uslovljena sa tri šarta:

1. Postojanje istinske potrebe za tim, svejedno da li je u tome pribavljanje koristi ili otklanjanje štete.

2. Saglasnost supružnika i njihovo zadovoljstvo s tim, jer oboje imaju pravo na to.

3. Da se njihovom upotrebom ne dogodi veća šteta od koristi, a određivanje te štete i koristi se vraća na pravednog doktora muslimana.

U određenim okolnostima privremeno sprečavanje trudnoće postaje obavezno, kao na primjer da trudnoća nanosi sigurnu štetu zdravlju žene ili postoji bojazan da se to može desiti. A kada prestane potreba za korištenjem kontracepcijskih sredstava obaveza je prestati sa njihovim korištenjem, jer nije dozvoljena njihova stalna upotreba.
******************************************************

2. Nepokrivena zena i vjecni ostanak u Dzehennemu

Pitanje: Da li je tacno da zena koja nije pokrivena nikad nece vidjeti Dzenet???

ODGOVOR: To nije tačno. Žena muslimanka koja nije pokrivena a izvršava druge vadžibe (namaz, post, zekat i slično) je velika griješnica zbog nepokrivanja s tim da samo nepokrivanje neće biti…

razlog da nikada ne uđe u Džennet. Od akide Ehli sunne vel džema’ je da će svaki veliki griješnik (onaj koji čini velike grijehe poput zinaluka, krađe, laganja, nepokrivanja i slično) ako se ne pokaje za svoje grijehe prije smrti a Allah mu ne oprosti te grijehe biti bačen u vatru i pržen u njoj shodno vličini počinjenih grijeha a da će kad tad biti izvađen iz Džehennema i ući u Džennet jer je umro na tevhidu, tj. na LA ILAHE ILLELLAH i nije činio širk Allahu. Kaže Uzvišeni u prijevodu značenja: “Allah neće oprostiti da mu se širk čini a oprostiće mimo toga kome hoće” (En-Nisa 48) Prema tome, nepokrivanje je velik grijeh i ona osoba koja to svjesno radi biće kažnjena žestokom kaznom ali to ne znači da nikada neće vidjeti Džennet.
***************************************

3. Pitanje: Da li je tacno, da se nesmije uciti Fatiha umrlim osobama, ako da onda zasto ih vecina ljudi uci od hafiza, politicara itd, koje bih se sure onda trebale uciti???

ODGOVOR: Učenje Fatihe umrlim osobama nije prenešeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti ashaba niti tabi’ina, a niti selefa (dobrih prethodnika) ovog Ummeta. Da je to od vjere i da je u tome hajr ne bi ih mi u tome pretekli. Ono što nije bila vjera za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije ni danas. Ono što je kod nas praksa da se uči Fatiha u raznim prigodama: za dušu umrlih, nakon zikra poslije farz namaza, nakon ezana, nakon salavata i slično, nema nikakvog osnova u vjeri. To je novotarija koju nije dozvoljeno praktikovati.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Onaj ko unese u ovu našu stvar (vjeru) ono što nije od nje to mu se odbija” (mutefekun alejhi). Takodje kaže: “Čuvajte se novina u vjeri, jer je svaka novina novotarija, a svaka novotarija dalalet a svaki dalalet vodi u vatru” (Tirmizi i kaže da je hadis vjerodostojan, a to je potvrdio i Ibn Redžeb i ostali). Učenje Fatihe umrlim ili u bilo kojim drugim prigodama (s obzirom da je ona postala poput džokera u kartama jer kod mnogih muslimana mijenja sve drugo što se uči) je novotarija a svaka novotarija je dalalet, zato nije dozovljeno da se njeno učenje praktikuje osim za ono što imamo dokaz u šerijatskim tekstovima.

A to što Fatihu uče hafizi, političari i mnogi drugi to nije dokaz da je nju propisano učiti. Jer njihovo djelo nije dokaz u Šerijatu nego oni samo moraju imati dokaz za sve što rade a smatraju to od vjere. Ono što mnogi muslimani rade i pripisuju to vjeri islamu nije dokaz da je to od islama, pa makar ih ljudi smatrali učenim, makar oni bili muftije i hodže, pa čak i reis uleme. Svi ovi za ono što rade oni sami moraju imati uporište u Kur’anu i sunnetu, a njihova djela nisu šerijatski dokaz.
*******************************************

4. Pitanje: Je li dozvoljeno jesti mesne proizvede u BIH od Kompanija koji tvrde sa njihovim etiketama da imaju Halal-certifikat? Ukolike ne, pa gdje onda covjek da uzima meso kada nema mesnica kao sto ima recimo u Austriji, Njemackoj gdje je sve garant Halal, sta ako ipak se konzumira meso za koje se ne zna da li je halal ili ne???

ODGOVOR: U osnovi je dozvoljeno jesti mesne proizvode u BiH od kompanija koje su dobile halal certifikat. Iz ovog se izuzima jedenje goveđeg mesa istih tih kompanija koje su dobile certifikat, jer se potvrdilo da te firme uvoze goveđe meso iz vana čiji način klanja nije poznat. Takođe iz ove opće dozvole se izuzimaju one kompanije za koje se potvrdilo da im je cilj bilo samo da dobiju certifikat, a da u praksi ne vode računa o ispravnom šerijatskom klanju. Meso se može jesti od bilo kojeg pojedinca ili kompanije koji zadovolje šartove šerijatskog klanja, a takvih ima mnogo u BiH.

Šartovi šerijatskog klanja su: 1- da onaj koji kolje bude musliman (koji ima namaz pa makar i neredovan) ili ehli kitabija (židov ili kršćanin), 2- da se pri klanju presiječe jednjak, dušnik i dvije vratne vene, 3- da klanje bude sa oštrim predmetom (koji nije kost niti nokat), 4- da se izgovori Bismila (ovo je šart za muslimana a ne za ehli kitabiju), a ako zaboravi Bismilu meso je ispravno. Kada se zadovolje ovi šarti klanja meso je halal. Kod nas u Bosni poremećaj dolazi sa strane onih “muslimana” koji kolju jer im se često ne može potvrditi islam s obzirom da ne praktikuju ništa od islama. Takođe, drugi poremećaj je način klanja jer se u praksi uglavnom pikuju životinje, a mnoge vrste pikovanja su u stavari ubijanje hajvana, čime hajvan postaje strvina koju je zabranjeno jesti po tekstu Kur’ana. Zbog svega ovoga musliman u BiH treba provjeravati gdje i od koga uzima meso i ne treba da uzima meso za koje ne zna da li je halal ili ne.
**************************************************

5. Pitanje: Da li se smije nakon predanog selama, i zikrenja i namaske dove, na kraju da se kaze; Molim dragog Allaha da nasem Poslaniku Muhamedu s.a.w.s. i njegovoj pordici, ashabima i onima koje ga slijede podari Dzenet i oprosti nam nase grijehe.

ODGOVOR: Učenje namaske dove koja se uči kod nas nije prenešeno u vjerodostojnim predajama od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te stoga tu takozvanu “namasku dovu” nije propisano učiti. A spomenuti način dovljenja nije prenešen u ovakvom obliku i u zikrovima poslije namaza. Nema smetnje da se tako postupi ponekad, međutim to ne treba da bude stalna praksa. Sa druge strane, jedno od značenja salavata koji se uče na Etehijatu (Allahumme salli ala Muhammedin va ala ali Muhammed –Allahu moj oprosti Muhammmedu i onima koji slijede Muhammeda) je traženje oprosta grijeha, pa bi se takvim dovljenjem (zikrom) ponavljalo ono što se već učilo na Etehijatu.
************************************************

6. Pitanje: Da li je dozvoljeno poljubit svoju curu tokom posta, a da normalno nema nikakvog spolnog odnosa. Znam da je dozvoljeno ako je zena u pitanju, a ovako???

ODGOVOR: Ašikovanje i zabavljanje koji su prisutni kod nas nisu prihvatljivi jer se kose sa mnogim šerijatskim tekstovima. A poljubiti ženu (djevojku ili curu) stranjkinju (onu kojoj muškarac nije mahrem) je haram po idžmau učenjaka. A u državi koja sudi po Šerijatu kada bi se onaj koji poljubi ženu staranjkinju tužio kadiji i to posvjedočili dvojica svjedoka bio bi kažnjen bičevanjem shodno koliko kadija odredi. U šerijatskim tekstovima je došla zabrana osamljivanja sa ženom stranjkinjom, rukovanje sa njom, gledanja u nju osim prvog pogleda, i tako dalje, pa kako da bude dozvoljeno da momak poljubi curu?

Iz pitanja se razumije da onaj koji pita ima nejasnoću oko ljubljenja cure u toku posta a to znači da kod njega u ljubljenju cure mimo posta nema smetnje, što je veliki džehl o relaciji između muška i ženska u islamu.
*************************************************

7. Pitanje: Da li se smije uzimati abdest u kupatilu, banji?? Ako da, kako treba postupit??

ODGOVOR: Nema smetnje da se abdest uzima u kupatilu jer u tome nije došla zabrana. A abdesti se kao i van kupatila osim što Bismilu ne treba izgovarati naglas nego u sebi.
********************************************

8. Pitanje: Da li je potrebno pustiti bradu kao musliman, tj. da li to spada pod farz?? Ukoliko da, jel dovoljna duzina brade onakvu kakvu recimo ima pjevac Ilahija Sami Yusuf???

ODGOVOR: Puštanje brade je vadžib svakom mušakarcu muslimanu i odlika je njegove muškosti. Dokaz za to je hadis u naredbodavnoj formi: “Puštajte brade a kratite brkove” (mutefekun alejhi). Oko obaveze puštanja brade i griješnosti onog ko brije bradu nema razilaženja među učnjacima ovog Ummeta, takođe, na tome su sve četiri mezheba: hanefijski, malikijski, šafijski i hanbelijski. Učenjaci su se razišli oko kraćenja brade, da li je uopće dozvoljeno i ako jeste koliko? A ispravno je da je dozvoljeno kratiti od brade ono što pređe preko dužine šake a da je kraćenje ispod dužine šake suprotno praksi selefa i onome na što ukazuju vjerodostojni hadisi.

Ne znam koliku bradu ima pjevač ilahija Sami Jusuf, a ako je u pitanju milimetarska ili centimetarska brada onda je to suprotno sunnetu.
*****************************************************

9. Pitanje: Zasto se u mnogim ilahijama spominje neki Mustafa?? Jel ima kakvo znacenje??

ODGOVOR: Vjerovatno je u pitanju Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jer je jedno od njegovih imena Mustafa. A arapska riječ mustafa znači odabranik.
************************************************

10. Pitanje: Da li je tacno da buduca supruga nesmije uzeti prezime svog buduceg muza, i da li je to grijeh ako ipak uradi? Sta ako se buduca supruga ostavlja svoje prezime a uzima muzevo kao dodatak?? Cije onda prezime uzimaju djeca buduca, ocevo?? Ako se svi u porodici prezivaju kako i muz/otac a supruga ne, onda za mene to djeluje kao da nije clan te porodice!?

ODGOVOR: Tačno je da je ženi zabranjeno uzeti muževo prezime jer Kur’an i sunnet jasno ukazuju da je zabranjeno i veliki grijeh da neko svjesno i namjerno pripiše svoje porijelo nekome mimo njegovog stvarnog porijekla. Onaj ko je to uradio iz neznanja nije griješan ali je dužan da se vrati na svoje pravo prezime čim bude u mogućnosti. Takođe, nije dozvoljeno da supruga uzme muževo prezime ni kao dodatak jer je i u tome polovično pripisivanje porijekla onome ko joj nije ni otac ni djed. Uglavnom, uzimanje porijekla (prezimena) od muža je nemuslimanski običaj koji je oprečen islamu koji strogo zahtijeva da se nazivamo po stvarnim očevima.

Djeca se pripisuju ocu i uzimaju njegovo prezime oko čega nema razilaženja među učenjacima ovog Ummeta, osim što su se razišli oko djece rođene u zinaluku ili djece čiji su roditelji nepoznati.

Nije prezime ibret i mjerilo u tome da li je žena član porodice ili ne, nego je sklapanje validnog šerijatskog braka ono što određuje je li žena član porodice ili ne. Koliko je familija koje imaju isto prezime a nisu članovi iste porodice ili čak nisu ni rođaci a imaju isto prezime.
**************************************

11. Pitanje: Da li je dozvoljeno klanjati sa svojim suprugom i djecom u istoj prostoriji, jel onda suprug kao recimo glavni imam tog dzemata??

ODGOVOR: Nema smetnje da muž, žena i djeca klanjaju u istoj prostoriji svejedno u džematu ili pojedinačno. Sunnet je da muž kao glava i staratelj porodice bude imam džemata u svojoj kući bilo ukućanima bilo gostima pa makar među njima bilo onih koji su učeniji i boje uče Kur’an od njega. Dokaz za to je hadis kojeg bilježi Muslim u rivajetu od Ebu Mes’uda, radijallahu anhu: “I neka nikako ne predvodi (neki) čovjek (nekog drugog) čovjeka ondje gdje je on vladar (stratelj)“.
***************************************************

12. Pitanje: Kada se kaze klanjajte svoje namaze na vrijeme, dali to znaci recimo da ako npr. podne pocinje u 12.50h da se mora tada da se klanja, ili insan ima vremena od 12.50 pa do 16.45h recimo, jel se to podrazumjeva s time??

ODGOVOR: Musliman je dužen klanjati svaki namaz u njegovom namaskom vremenu svejedno klanjao ga na početku ili na kraju namaskog vremena. S tim da je mustehab klanjati sve namaze na početku namaskog vremena osim jacije koju je mustehab odgoditi do kraja prve trećine noći. Iz ove slobode klanjanja namaz na početku, u sredini ili kraju namaskog vremena izuzima se slučaj kada musliman stanuje blizu džamije u kojoj se klanja u džematu, tada je obavezan klanjati u onom vremenu kada se klanja u džematu. Jer je klanjanje u džematu vadžib po ispravnom stavu učenjaka.
***********************************************

13. Pitanje: Kad je pravilno klanjat Sabah namaz,odmah nakon zore ili covjek moze tj ima vremena do prije samog izlaska sunca? Posto ovdje u Tuzli Muezini uce pred sami izlazak sunca??

ODGOVOR: Već je bilo govora o tome da je bilo koji farz namaz valjan ako se klanja u njegovom namaskom vremenu. Oko vremena u kojem je najbolje klanjati sabah namaza učenjaci imaju dva stava. Tri mezheba osim hanefijskog su na stavu da je sabah namaz mustehab klanjati odmah nakon pojave zore. Dok hanefije smatraju da je mustehab klanjati sabah namaz kad se razdani pred izlazak sunca. Dokazi sa kojima se dokazuje prvi stav su jači sa strane seneda i značenja hadisa dok je dokaz hanefija slabiji i ima više značenja.
***************************************************

14. Pitanje: Sta ako cujem ezan, a znam da kasni, da li sam duzan ipak cekat dok zavrsi pa da onda klanjam??

ODGOVOR: Ako se ne nalaziš i ne klanjaš u džamiji gdje se uči ezan nema potrebe da čekaš da završi taj ezan. A u slučaju da si u džamiji bolje je da sačekš i pratiš muezzina sa propisanom dovom, s tim da ako bi i klanjao dok uči ezan nema smetnje, jer je slušanje i praćenje ezana mustehab a ne vadžib.
**************************************************

15. Pitanje: Sta je pozeljno reci prilikom sehura tj nakon sto se insan iftari??

ODGOVOR: Nakon sehura nije mi poznato da je prenešena neka posebna dova koja se uči osim uobičajne dove koja se uči nakon jela: EL-HAMDU LILLAHILEZI ‘AT’AMENI HAZA VE REZAKANIHI MIN GAJRI HAVLIN VELA KUVVE. A nakon prilikom iftara se uči dova: ZEHEBE ZAMEU’ VEB TELETIL-‘URUKU VE SEBETEL-EDŽRU INŠALLAH. S tim da hadis u kojem je prenešena ova dova kod Ebu Davuda (2357) ima slabosti jer je ravija Mervan ibn Salim el-Mukaffe’a nepoznat. Međutim, hadis su ocijenili dobrim Darekutni i Albani a vjerodostojnim Hakim.
*******************************************************

16. Pitanje: Da li ja kao brat, suprug odogovaram za svoju sestru, oca, suprugu, djecu ako ne vrse namaz???

ODGOVOR: Naravno da si odgovoran i da ćeš biti pitan ako ne uložeš dovoljno truda u njihovom navraćanju da klanjaju namaz. Kaže Uzvišeni: “Naređuj svojoj porodici da klanja namaz i budi strpljiv u tome” (Taha 132). I kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Svi ste vi čuvari i svi ćete biti pitani o onome što vam je povjereno na čuvanje…” (mutefekun alejhi). Tvoja odgovornost prema supruzi i djeci je veća nego prema udatoj sestri i ocu, jer si ti staratelj prvima, a nisi drugima.
***********************************************

17. Pitanje: Ukoliko se clanovi porodice drze svih islamskih naredbi osim namaza, da li ce te osobe vidjet Dzenet ikad??

ODGOVOR: Ovo je pitanje samo po sebi kontradiktorno i skoro nemoguće, jer kako se može neko može držati svih islamskih naredbi osim namaza s obzirom da je namaz ono od čega se počinje u prodržavanju vjere.

Da li je ostavljanje namaza kufr, tj. da li izvodi iz islama, je jedno od poznatih pitanja oko kojeg postoji veliko razilaženje islamskih učenjaka. Imami Ebu Hanife, Malik i Šafija su na tome da to ne izvodi iz islama, dok su imam ahmed i mnogi učenjaci selefa na stavu da ostavljanje namaza od strane musliamana koji priznaje da je namaz vadžib kufr. Ovo pitanje je jako komplikovano jer i jedna i druga strana imaju jake dokaze na koje se oslanjaju. Ispravno je da ovo pitanje zavisi od slučaja do slučaja. Takođe zavisi šta se porazumijeva pod ostavljanjem namaza: da li se misli da nije nikada klanjao, ili klanjao je pa prestao i sada ne klanja nikako, ili ponekad klanja a većinom ne klanja ili većinom klanja a ponekad ne klanja, ili klanja samo bajrame, ili klanja samo džume i bajrame, itd. Najbliže je da je ostavljanje namaza kufr, s tim da spuštanje tog propisa kufra na pojedinca zavisi od stanja do stanja te se ne treba sa njim da bavi onaj ko nema dovoljno šerijatskog znanja iz oblasti kadiluka.
*****************************************************
18. Isao kod sihirbaza na ljecenje

Pitanje: Selam alejkum! Bio sam kod jednog hodze, posto se nesto nisam najbolje osjecao pa sam odlucio da ga posjetim da vidim da li on sta moze pomoci. Trazio mi je ime moje i majke, datum rodjenja itd. Pitao me da li imam neke bolove na pojedinim dijelovima tijela, rekao sam da nemam, te mi je rekao da sam nagazio na sihre, sa nekom djevojkom, tj. da imam ljubavni sihr.

Rekao mi je da kupim 3 kg rize i da prospem u rijeku i da dodjem ponovo za rodjendan da napravi mi zapis. Dosao sam ponovo, trazio ponovo ime moje i majke itd. Rekao je da su sihri otklonjeni, a opet je rekao da kupim 1 kg rize i prospem u rijeku,a zapis da nosim uzase kojeg je zamotao u selotep traku… Ovo je bilo nedavno, a posto sam slucajno poceo na internetu da citam o sihrima, vidim da su zapisi zabranjeni i ovo ostalo sto sam nabrojao… mislim da nemam nikakve simptome sto sam citao da mogu biti ,ali me nekako malo strah i nezgodno mi sto sam otisao kod njega i ne znam sta da radim sada, sta sa zapisima i ostalim, jer i moja majka je tako jednom davno isla kod hodze i dao joj zapise…sta raditi sada???

Odgovor:

AlejkumusSelam!

Zapalite te zapise, učinite tevbu i ti i tvoja majka zbog odlaska kod sihrbaza i džinhodža i ne dozvolite da vam se to više ponovi. Jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko ode proroku i pita ga nešto neće mu biti primljen namaz četrdeset noći” (Muslim 2230). Ako već imate potrebe da se liječite od sihra i sličnog idite kod osoba koje otklanjaju sihr učenjem Kur’ana. Ve billahi tevfik.
**********************************************************

19. Pitanje: Da li je dozvoljeno cestitati rodjendan samo sa porukom: “Sretan Rodjendan??”, i da li je dozvoljeno primiti poklon na taj dan??

ODGOVOR: Proslavljanje i čestitanje rođendana je karakteristika i osobenost nevjernika a muslimanima je zabranjeno da ih oponašaju i kopiraju u onome što je njima svojstveno. Musliman treba da se razlikuje od kjafira. Muslimanu nije dozvoljeno oponašanje kjafira jer je došlo u vjerodostojnom hadisu: “Ko oponaša jedan narod (neke ljude) on je od njih” (Ebu Davud 4031 i Ahmed 5114, Ibn Hadžer i mnogi drugi ga ocjenjuju dobrim). Prema tome, muslimanima nije dozvoljeno da proslavljaju niti čestitaju jedni drugima rođendane kao ni da primaju poklone za taj dan.
*************************************************

20. Pitanje: Da li se smije cestitati neki drugi praznik koji ne pripada islamu osobi koja je clan, tj. dio familije ???

ODGOVOR: Čestitanje kjafirima njihove vjerske praznike, poput božića, uskrsa, nove godine i slično, je zabranjeno oko čega nema razilaženja među učenjacima, kako prenosi Ibn Kajjim u svojoj knjizi “Ahkamu ehliz-zimme”. Kaže Ibn Kajjim: “Čestitanje kjafirima njihova vjerska obilježja je zabranjeno na čemu su složni učenjaci. Poput toga da im čestita njihove praznike i post, pa im kaže: sretan vam praznik ili slično, iako sa ovim ne čini kufr ono je haram. To je poput toga da im čestita njihovo činjenje sedžde kipu, nego čak i veći grijeh i više prezreno kod Allaha od čestitanja kjafirima pijenje alkohola, ubijanja, zinaluka i slično. Mnogi ljudi kod kojih vjera nije na velikom nivou upadaju u slične stvari neznajući odvratnost tog djela. Onaj ko čestita nekome njegovo činjenje grijeha, novotarije ili kufra taj se izlaže Allahovoj mržnji i srdžbi“.

Čestitanje kjafirima njihovih praznika je haram jer u sebi sadrži potvrđivanje onog na čemu su od njihovih obilježja vjere i zadovoljstvo sa onim na čemu su od kufra. A muslimanu nije dozvoljeno da bude zadovoljan sa obilježejima kufra kao ni da čestita onima koji su na tome, jer Uzvišeni kaže u prijevodu znacenja: “Ako vi budete činili kufr, – pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan, da robovi Njegovi čine kufr, a zadovoljan je sa vama ako budete zahvalni” (Ez-Zumer 7), i kaže Uzvišeni takođe u prijevodu značenja: “Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera” (El-Maide 3). Iz ovih ajeta je jasno da Allah subhanehu nije zadovoljan da Njegovi robovi čine kufr, pa kako onda da mi budemo zadovoljni s njim time što čemo kjafirima čestitati na njihovom kufru?

A ako bi oni nama čestitali njihove praznike nije dozvoljeno da im potvrdno odgovorimo. Jer to nisu naši praznici, i jer su to praznici sa kojima Allah nije zadovoljan. I jer su ti praznici jedno od dvoga: novotarija u njihovoj vjeri, ili su propisani u njihovoj vjeri ali su derogirani sa Islamom sa kojim je Allah subhanehu poslao Svoga zadnjeg Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Uzvišeni: “A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati” (Ali Imran 85).

Takođe, nije dozovljeno muslimanu da se odazove njihovom pozivu da prisustvuje ili učestvuje u bilo kakvim njihovim svečanostima tim povodom, jer je to gore od samog čestitanja. Tako isto nije dozvoljeno muslimanima da obilježavaju te praznike kojekakvim priredbama, prigodama ili gozbama. Pod ovo ulazi razmjenjivanje poklona, dijeljenje slatkiša, sahana zgotovljene hrane, prekidanje s poslom taj dan i tome slično. Jer kaže Posalnik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko oponaša neke ljude (jedan narod) on je od njih” (Ebu Davud (4031), Ibn ebu Šejbe (19401) i Bejheki u “Šu’abil-iman” (1199), a ocijenili su ga dobrim i vjerodostojnim Ibn Hibban, El-‘Iraki, Ibn Tejmije, Ibn Hadžer u “Fethul-bari” (10/271), Albani u “Irvaul-galil” (1269) i Sulejman ‘Alevan). Molim Uzvišenog Allaha da učini muslimane ponosne sa njihovom vjerom, da ih učvrsti na tome i pomogne ih protiv Allahovih neprijatelja. A Allah je jak i moćan.
**********************************************

21. Pitanje: Sta ako je osoba imala odnos sa svojom djevojkom, a tu djevojku namjerava uzeti kao suprugu, kakav je to grijeh, velik…?

ODGOVOR: To se u islamu tretira kao zinaluk, a propis zinaluka je poznat svakom muslimanu koji iole nešto zna o vjeri islamu. Nema sumnje da je to veliki grijeh za koji treba učiniti iskrenu tevbu. Za njih dvoje je najbolje da se što prije uzmu, tj. sklope šerijatski brak, da se iskreno pokaju za počinjeni grijeh i da o tome nikome ne govore.

A ako neće ili ne mogu da se trenutno uzmu obavezni su da prekinu svako kontaktiranje za sva vremena ili do vremena dok ne budu u stanju da se uzmu. Takođe, dna njima je da se istovremeno pokaju Allahu iskrenom tevbom.
****************************************

22. Pitanje: Da li je potrebno izgovarati nijet prilikom zapocinjanja namaza i da li treba prati vrat prilikom uzimanja abdesta?

ODGOVOR: Nijet klanjanja određenog namaza je šart valjanosti tog namaza namaza s tim da se on donosi u srcu. Jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zaista se djela vrednuju prema nijetu, svakom pripada samo ono što je zanijetio” (mutefekun alejhi) A izgovaranje nijeta riječima prije namaza je novotarija u vjeri. To nije prenešeno ni u jednom hadisu pa makar bio i izmišljen. Takođe, to nije radio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, niti selef ovog Ummeta.

Svi hadisi koji su prenešeni oko pranja vrata prilikom uzimanja abdesta su jako slabi, oko čega nema razilaženja među muhaddisima, te ih nije dozvoljeno uzimati kao dokaz po tom pitanju. Prema tome, pranje vrata prilikom abdesta nije propisno. Ve billahi tevfik.

Na pitanja odgovorio mr. Zijad Ljakic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: