Odgovori

Granice intimnog odnosa sa ženom u hajzu (menstruaciji)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Selam alejkum, uvaženi profesore.

Šta je dozvoljeno u hajzu odnosno koje su granice?

Pročitao sam hadis da činite sve osim polnog odnosa, i je li uredu ako žena ejakulira bez polnog odnosa?

Allah vas nagradio za odgovor.

Odgovor:

We alejkumusselam we rahmetullah we berakatuhu!

Hvala Uzvišenom Allahu.

Muškarac može biti intiman sa ženom, koja se nalazi u hajzu ili nifasu, na jedan od tri načina:

1. Potpuna intimnost, tj. da sa njom spolno opći u njen spolni organ. Ovo je zabranjeno po konsenzusu (idžma’u) i nema razilaženja među muslimanima o zabrani ovakvog čina. Dokaz za zabranu jasno je izražen u kur’anom ajetu:

„I pitaju te o mjesečnom pranju! Reci: “To je neprijatnost!” Zato, ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja i ne prilazite im dok se ne očiste! A kada se očiste, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio! Allah, doista, voli one koji se kaju i voli one koji se čiste.“ (Kur’an, Sura El-Bekare, 2:222)

2. Intimnost u obliku ljubljenja, grljenja i dodirivanja dijelova tijela koji su iznad pupka i ispod koljena. Ovo je dozvoljeno po konsenzusu (idžma’u).

3. Intimnost sa ženom između njenog pupka i koljena bez dodirivanja njenog spolnog organa. U pogledu ovoga učenjaci imaju različite poglede. Imami Ebu Hanife, Malik i Šafija bili su stava da je zabranjena intimnost sa ženom između njenog pupka i koljena u periodu hajza ili nifasa. Imam Ahmed bio je suprotnog stava, tj. da je ovo dozvoljeno. Sa njim su se složili i neki kasniji učenjaci hanefijske, malikijske i šafijske pravne škole.

Jače mišljenje je da je ovakva intimnost među supružnicima dozvoljena zbog tri primarna razloga:

a) Uzvišeni Allah kaže u ajetu kojeg smo spomenuli: „…Zato, ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja (fi-l-mehid) i ne prilazite im dok se ne očiste…“ (Kur’an, Sura El-Bekare, 2:222)

Arapska fraza „fi-l-mehid“ odnosi se na vrijeme i na mjesto mjesečnog pranja (tj. ženski spolni organ). Ajet tako zabranjuje samo spolno općenje sa ženom u njen spolni organ, a ne zabranjuje više od toga. Ovo nam pokazuje da je dozvoljeno biti intiman sa ženom na bilo kakav način osim u obliku spolnog odnosa.

b) U Muslimovom Sahihu (302) naći ćemo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „Radite sa njima šta god hoćete, osim spolnog odnosa!“ Ove riječi povezane su direktno sa spomenutim ajetom kojeg je Uzvišeni Allah objavio kada su ashabi upitali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, o praksi Židova koji se nisu sastajali sa svojim ženama u njihovim kućama niti su jeli zajedno sa njima dok su bile u hajzu. Uzvišeni Allah je tim povodom objavio spomenuti ajet, a Allahov Poslanik izrekao je gornje riječi.

c) Hadisi koji su došli o zabrani ili uputi Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da se izbjegava intimnost sa ženom između njenog pupka i koljena dok se nalazi u hajzu imaju mnogo prigovora i nisu vjerodostojni. Čak i da su neki hadisi vjerodostojni iz njih se može razumjeti da se radi o preporučenom djelu, a ne o naredbi ili zabrani.

Drugi dio pitanja: Da li je dozvoljeno da muž zadovolji rukom svoju ženu dok se nalazi u hajzu ili nifasu bez spolnog odnosa?

Odgovor na ovo bio bi sljedeći: Nije dozvoljeno muškarcu da svojom rukom dira ženski spolni organ za vrijeme hajza ili nifasa, jer bi to značilo da dira nečistoću. Međutim, dozvoljeno je to činiti putem neke pregrade (poput odjeće, tkanine i sl.). Tako da nema prepreke da žena dostigne vrhunac dok se nalazi u hajzu.

A Allah najbolje zna.

Alim Hasanagić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Slijedeći tekst će biti poslat administratorima stranice: