Aktuelnosti

Historijat kiraeta u Bosni i Hercegovini

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Uskoro izlazi knjiga: “Historijat kiraeta u Bosni i Hercegovini” – autor hfz. Dževad Gološ

Predgovor uvaženog šejha Muhammeda Kurejma Radžiha,
šejha svih karija Šama

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

Zahvala pripada Allahu koji je objavio Kur´an i koji se obavezao da će ga čuvati, pa nije izmijenjen niti u značenju niti u riječi i neka je salavat na našeg predvodnika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kome je Uzvišeni Allah objavio Kur’an, koji je ostao opomena sve do Sudnjeg dana. A zatim:

Uvaženi šejh, Dževad Gološ, sin Halilov, iz Bosne i Hercegovine, iz Mostara, jeste čovjek obdaren inteligencijom i nesvakidašnjom oštroumnošću, te velikom željom za učenjem i aktivan je na polju širenja znanja.

Ko ga sretne u njemu će pronaći više od jednog čovjeka. Allah, dželle ša’nuhu, podario mu je pa je naučio Kur an napamet, a zatim 10 kiraeta, pri čemu je naučio napamet Šatibiju i Durru, zatim je naučio arapski jezik, potom izučavao pravila arapskog jezika i čitao arapsku knjizevnost, tako da je naučio arapski jezik kao da je odrastao među Arapima.

Zatim je studirao šerijatske nauke, poput tefsira, hadisa i fikha i pritom se nije zadovoljio samo učenjem u svom mjestu, nego je putovao u više mjesta u potrazi za naukom.

Tako je došao kod mene u Damask i izučavao nauku, a posebno nauku o kiraetima, pa sam bio počašćen družiti se s njim, gdje smo zajedno učili Kur an i onoliko kiraetske nauke koliko nam je vrijeme dozvolilo.

Zatim me posjetio u gradu Dohi (Katar), gdje smo također učili Kur an i kiraete onoliko koliko nam je vrijeme dopustilo. Tom prilikom dao mi je uvid u svoju knjigu koju je napisao na bosanskom jeziku, u kojoj je spomenuo biografije šejhova koji su bili hafizi Kur’ana i hafizi 10 kiraeta.

Od šejhova koje je spomenuo bio je šejh Abdullah Kaukčija, koji je 1256. godine učio pred šejhom Ahmedom Merzukijem, poznatijim kao Ebul-Fevz, istim onim šejhom pred kojim je učio naš veliki šejh-Ahmed el Hulvani u istom vremenu kad je učio i šejh Kaukčija.

Zatim je šejh Dževad spomenuo biografije drugih učenjaka koji su širili nauku o kiraetima u Bosni i Hercegovini, a on je jedan od tih učenjaka. Kod nas je u Damask došlo i studiralo više Bošnjaka, među kojima je bilo i onih koji su naučili Kur’an napamet i proučili ga pred šejhovima. Međutim, ono što treba istaći jeste da se bošnjački studenti odlikuju lijepim ahlakom i pobožnošču.

Ja sam lično posjetio Bosnu i Hercegovinu i uvjerio se s koliko se poteškoća susreću ovi studenti kad je u pitanju učenje, podučavanje i prenošenje šerijatskog znanja na tim prostorima. To nije ni čudo jer su ti prostori dio Evrope i Zapada, a poznato nam je kolika je borba protiv islama na Zapadu ovih dana. Ali Allahova mudrost je veća, pa je tako s tih prostora izašla generacija koja radi na polju oživljavanja Kur’ana, hadisa Allahovog poslanika s. a. v. s, te ozivljavanju kiraeta, te islamskih vrijednosti općenito. Ko posjeti ove prostore može vidjeti dosta razgolićenosti među ženama, ali isto tako možeš vidjeti one koje u svojoj nošnji i svom ponašanju i pridržavanju vjere liče na muslimanke prvih generacija; sve je to zahvaljujući ovakvim studentima, među kojima bih posebno istakao šejha Dževada, pisca ove knjige.

Šejh Dževad je čovjek velikih ambicija. Osnovao je školu i okupio studente, čime je preporodio sredinu koja je daleko od islama, pa makar to i ne bilo njima po volji.

Ono što se danas dešava u Siriji od nasilja, ubijanja, rušenja identično je onome što se dešavalo na području Bosne i Hercegovine od strane srpskog agresora, baš kao što se to danas dešava u Siriji od strane alevitskog agresora.

Dok pišem predgovor za ovu knjigu, ovim putem tražim od Bošnjaka da se okrenu islamu i da ga se prihvate, da se čvrsto drže njegovih propisa i da budu na pomoći svakome ko krene na put stjecanja znanja. A Allah je dovoljan pomagač!

Muhammed Kurejm Radžih,

šejh svih karija Šama, 2. zul-ka’de 1433. h. g.
________________________________________________

Predgovor uvaženog šejha Ejmena Suvejda, predsjednika Naučnog vijeća pri Svjetskoj organizaciji za učenje Kur’an-i-Kerima napamet

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na našeg predvodnika i Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, sve ashabe, i sve one koji ih budu slijedili u dobru sve do Sudnjeg dana.

Moj dragi brat Dževad Gološ, sin Halilov, Allah ga sačuvao, pokazao mi je djelo koje je napisao na bosanskom jeziku, a u kojem se govori o historijatu kiraeta na području Bosne i Hercegovine. Kroz ovo djelo pojasnio je doprinos uleme ovih prostora na polju izučavanja Kur`ana, tedžvida i kiraeta. Pohvale je vrijedan trud koji je uložio tom prilikom, nastojeći to predočiti kroz hronološki prikaz.

Njegova prvenstvena namjera tom prilikom bila je podsticaj omladine tih prostora da, baš poput njihovih djedova i uspješnih predhodnika, budu od onih koji, kao ulema, rade i žive po tom znanju.

Neka Allah da berićet u bratu, šejhu Dževadu, da ga okoristi i da učini da bude korist drugima, i da nas Allah učini ustrajnim na polju učenja i podučavanja Njegove knjige i sunneta Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pozivanju Kuranu i sunnetu, sve dok Ga ne sretnemo, a On nama bude zadovoljan.

Neka je salavat i selam na našeg prethodnika i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellam, njegovu porodicu i njegove ashabe i sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova.

Sluga Kur’ana, dr. Ejmen Rušdi Suvejd, predsjednik Naučnog vijeća pri Svjetskoj organizaciji za učenje Kur’an-i-Kerima u Džiddi

Džidda, 12. 6. 2012

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: