Kultura ponašanja prilikom razvoda braka

Islam posebnu pažnju pridaje braku i bračnim odnosima. Brižljivo pazi i čuva bračnu harmoniju. Sa puno pažnje i takta pokušava sačuvati bračnu zajednicu od raspadanja. To dozvoljava samo ako nema nikakvog načina da bračni sklad i harmonija opstanu. Ukoliko, eventualno, i dođe do raspada bračne zajednice, islam je precizno regulirao sve detalje vezano za taj … Continue reading Kultura ponašanja prilikom razvoda braka