Odgovori

Kupovina kuće na kamatni kredit

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Živim u Nizozemskoj i plaćam oko 400 eura mjesečno za kiriju, moje pitanje je, da li je u ovoj situaciji dozvoljeno kupit kuću na kredit u kojoj se plaća kamata isto kao sto plaćam 400 eura mjesečno za kiriju, jer na ovaj način mi na kraju ostaje kuća a plaćam isto kao što sam plaćao za kiriju…?

ODGOVOR: Nije dozvoljeno muslimanu da ulazi u kamatne kredite u Vašoj situaciji. Allah, subhanehu ve te’ala, je strogo zabranio kamatu: „Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: ‘Kamata je isto što i trgovina.’ A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu… Allah uništava kamatu a unapređuje milosrđa…. . O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako to ne učinite, eto vam onda, nek znate, – rata od Allaha i Poslanika Njegova!” (prijevod zančenja, El-Bekare, 275-279)

Od Džabir, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, prokleo: “Onoga ko uzima kamatu, i onoga ko daje kamatu, i oba svjedoka koji posvjedoče kamatni ugovor, i onoga ko zapiše taj ugovor. I rekao je: „Oni su isti.“ (Muslim) A od Abdullaha b. Mesuda se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Kamata ima sedamdeset i nekoliko načina. Najmanji od njih je da čovjek stupi u bračnu vezu sa svojom majkom ……“(Hakim, i tvrdi da je autentičan)

Iz prethodni šerijatski tekstova uviđa se strožost zabrane kamate, kao i da ta zabrana obuhvata i davaoca kamate. Zamjena za kamatne ugovore je u beskamatnim bankarskim poslovanjima, kao što je preprodaja uz višu kupovnu cijenu na rate (murabaha i taksit) i sl.. Neke evropske banke u svojim uslugama nude mušterijama islamski način poslovanja, tako da se to može iskoristiti, ako ne postoji banka koja se bavi isključivo islamskim poslovanjima. Budite strpljivi, poduzimajte sve dozvoljene uzroke za ostvarivanje vašeg cilja, i bojte se Allaha, „..a onome koji se Allaha boji, On će izlaz dati. I opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta.“ (prijevod značenja, Et-Talak, 2,3)

Odgovorio: Mr. Zijad Ljakić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: