Odgovori

Moramo li se ponovo vjenčati

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Esselamu alejkum, Rastavila sam se od muža prije tri mjeseca, posvađali smo se i ja sam otišla u drugi stan. On je tri puta reko da sam puštena. Nismo se viđali svo to vrijeme, međutim kada smo se vidjeli poslije tri mjeseca i 4 dana opet smo se zaljubili jedno u drugo. Znam da me smije vratit da opet mu budem žena, čitala sam da može mi samo reći “Vratio sam te”. Da li je to tačno, ili se moramo opet šerijatski vjenčati? Bila sam u čistoći i imala sam od tada 4 puta pranja od kada sam otišla od njega. Allah vas nagradio..

ODGOVOR: Alejkumusselam. Ovo što se među vama desilo ima tri bitna momenta sa šerijatske strane:

Prvo – to što si ti nakon što ste se posvađali otišla od njega. To nisi smjela uraditi sama od sebe, niti je njemu (tvome mužu) dozvoljeno da kada ti da talak da te istjera iz kuće sve dok ne istekne iddet. Kaže Uzvišeni: “O Vjerovjesniče, kada htjednete žene pustiti, vi ih pustite u njihovom iddetu, i brojte iddet i Allaha, Gospodara svoga, bojte se. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, a ni one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahovi propisi” (Et-Talak, 1). Znači, Uzvišeni zabranjuje da muž, nakon što da talak ženi, da je istjera iz kuće a takođe, naređuje da one same od sebe ne izlaze. Smisao ovoga je u tome da kada puštena žena ostane zajedno sa čovjekom u kući stvaraće se prilika da je on vidi i da je kao ženu poželi (to je ono što ti kažeš da ste se ponovo zaljubili jedno u drugo).

Pa ako je imalo u njihovom braku hajra neminovno je i neizbježno je da je vrati, a ako je zaista ne može podnijeti i ne može sa njom da živi tada će to potvrditi i još bolje učvrstiti. Ovo je prva greška koju ste napravili i koja se, nažalost, uobičajeno čini prilikom davanja talaka i svađa među supružnicima.

Drugo – nije dozvoljeno mužu da kada već daje talak ženi da joj tri puta odjedanput daje talak. Dokaz za to su riješi Uzvišenog: “O Vjerovjesniče, kada htjednete žene pustiti, vi ih pustite u njihovom iddetu, i brojte iddet …” (Et-Talak, 1). I kaže: “Puštanje može biti dvaput, pa ih ili velikodušno zadržati ili im na lijep način razvod dati” (El-Bekare, 229). Iz ovih ajeta se razumije da puštanje žene biva davanjem jednog talaka i brojanjem jednog iddeta a ne da se odjedanput daju sva tri talaka i da im se broji jedan iddet. A što se tiče mes’ela da kada već muž dadne ženi odjedanput tri talaka da li je pao talak ili nije učenjaci imaju podijenjeno mišljenje.

Naime, ako muž da ženi talak riječima: Puštena si triput, ili kaže: Puštena si, puštena si, puštena si, ili joj kaže: Puštena si, zatim nakon nekoliko dana dok je još u iddetu kaže joj: puštena si, pa se to još jednom ponovi nakon nekoliko dana dok je u iddetu, u sve tri ova slučaja se smatra da je muž izgovorio ženi talak tri puta, s tim da su se učenjaci razišli da li je talak pao tri puta ili samo jednom. Zanimljiva je stvar da su sve četiri poznata mezheba hanefije, malikije, šafi’ije i hanbelije, na tome da se talak dat tri puta odjedanput broji tri puta. Međutim, ispravno mišljenje je da talak pada samo jedanput.

Najjači argument koji ukazuje na ispravnost ovog mišljenja je ono što bilježi Muslim od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da mu je rekao Ebu Es-Sahba’i: “Zar ne znaš da se u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekra i na početku hilafeta Omera, radijallahu anhuma, talak dat tri puta brojao samo jednom?” A on je odgovorio: “Da”. Prema tome, tri talaka koja ti je dao tvoj muž se broje samo jednim talakom, te da si ti sada još uvijek u iddetu, on bi imao pravo da te vrati zašto bi mu bilo dovoljno da izgovori riječi da te je vratio ili da ti priđe u postelji.

Treće – učenjaci se razilaze po pitanju brojanja iddeta koji je spomenut u kur’anskom ajetu: “Raspuštenice neka čekaju tri kuru’a” (El-Bekare, 228): da li je kuru’ tri mjesečna pranja ili tri čistoće između dva hajza. A s obzirom da su već prošla četiri pranja (hajza) to znači da je tvoj iddet istekao i po jednom i po drugom mišljenju. A to onda znači da mu ti više nisi žena, tj. da si mu haram sve dok se ponovo ne vjenčate sa svim šartovima sklapanja braka: dozvolom staratelja, prisustvom svjedoka i slično, odnosno kao da se prvi put uzimate. Sada nakon što ti je istekao iddet nije ispravno niti dovoljno da ti on samo kaže da si vraćena ili da ti priđe u postelji.

Prema tome, pogriješila si što si otišla od njega, a njemu je bilo haram da ti da talak tri puta odjedanput iako se to brojao jedan talak, a s obzirom da ti je istekao iddet trebate ponovo da se vjenčate kao da se prvi put uzimate ako hoćete da živite. Ve billahi tevfik.

Dr. Zijad Ljakić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: