Odgovori

Održavanje kontakta sa majkom koja se udala za kršćana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Esselamu alejkum. Da li mi možete odgovoriti na moje pitanje ?

Nana me je odhranila još iz bolnice a mama se preudala odmah za kršćanina. Ja sam odhranjena u duhu islama. Moje pitanje je koliko sam ja dužna i dali sam dužna održavati kontakte sa mamom sa braćom i sestrama sa majčine strane tj. iz majčinog drugog braka. Allah vas nagradio ako možete da mi odgovorite.

Odgovor:

We alejkumusselam we rahmetullah we berakatuh.

Hvala Uzvišenom Allahu.

To što je vaša mati nemuslimanka ne znači u nikakvom smislu da sa njom ne smijete ili da ne trebate održavati kontakte i ispoljavati dobročinstvo.

Onaj koga je Uzvišeni Allah uputio mora uložiti maksimalne napore da najprije pozove na Pravi Put svoju porodicu i rođake, jer su oni najpreči da se ih pozove u islam. Prilikom pozivanja treba biti strpljiv i blag i poželjno je da se koriste sve savremene metode pozivanja u islam. Nakon toga treba doviti Uzvišenom Allahu da uputi roditelje i rođake na Pravi Put i da im okrene srca prema islamu.

Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu:

„Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovome svijetu, velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti.“ (Kur’an, Sura Lukman, 31:14-15)

Ibn Kesir komentirajući ove ajete kaže: „Tj. ako se trude da te pridobiju da slijediš njihovu vjeru, ti ne prihvati to od njih, međutim neka te to ne sprječava da se prema njima na ovome svijetu velikodušno ponašaš, tj. da budeš dobar prema njima.“ (Tefsir Ibn Kesir, 6/337)

U fetvama Stalne komisije (12/255, 256) možemo naći lijep savjet u ovom pogledu:

„Obaveza ti je da nastaviš savjetovati ih, opominjati ih, prema njima velikodušno se ponašati i blagim riječima im se obraćati. Ako imaš imetka, troši ga na njih kako bi im Allah otvorio njihova srca i pokazao svijetlo. Rekao je Uzvišeni: ‘A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovome svijetu, velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća…’ (Kur’an, Sura Lukman, 31:15)

Potraži različite načine putem pisama, knjiga, audio snimaka itd. kako bi im dostavio istinu.“ (Članovi komisije: Abdu-l-Aziz ibn Baz, Abdu-r-Rezzak ‘Afifi i Abdullah ibn Gudejjan)

A Allah najbolje zna.

Alim Hasanagić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: