Aktuelnosti

Pomozimo održanje printanog izdanja časopisa SAFF

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Poštovani brate / sestro. Allah meni i tebi dao svako dobro na ovom i budućem svijetu. Kao što ti je poznato Saff je islamski medijski projekat edukativno-odgojno-informativnog karaktera koji na ovim prostorima egzistira već 13 godina. Uz Allahovu pomoć, a zatim trudom i zalaganjem ljudi koji na ovom projektu predano rade kroz cijeli…

ovaj period, Saff je ostvario značajne rezultate, kako na planu vjerskog odgoja i naobrazbe, tako i na planu političkog, kulturnog i nacionalnog prosvećenja Bošnjaka kod nas i u dijaspori, i zauzeo je jednu od vodećih uloga u profesionalnom, nezavisnom i korektnom informisanju javnosti o svim aktuelnim zbivanjima. Zahvaljujući pisanju Saffa pokrenuti su mnogi pozitivni procesi u našem društvu, kao što je privođenje licu pravde optuženih za ratne zločine, rasvjetljavanje kriminala i korupcije, pokretanje rasprava o pitanjima koja su dugo skrivana i zataškavana, upoznavanje BiH javnosti sa stavovima eminentnih islamskih institucija i učenjaka o važnim pitanjima koji se tiču pojedinca i zajednice, kao i sa kršenjem osnovnih ljudskih prava u slučaju naturalizovanih građana afroazijskog porjekla, razotkrivanje islamofobijskog diskursa u bh printanim i elektronskim medijima i u društvu općenito, humanitarne akcije i još mnogo toga.

Naravno, ne treba zaboraviti dobre ljude, koji su svojim dobrovoljnim prilozima i donacijama pomogli da ovaj projekat potraje što duže i da se, što je lakše moguće, nosi sa svim finasijskim izazovima, s kojim se nisu uspjele izboriti ni puno snažniji, materijalno i ljudski opremljeniji medijski projekti od nas. Tako je bilo sve donedavno kada su u upravi Saffa, zbog nagomilanih finansijskih problema (duga prema štampariji, slabe naplate od komitenata, opadanja prodaje, velikih finasijskih izdataka) bili prinuđeni obustaviti prinatno izdanje Saffa i preorjentisati se na elektronsko izdanje.

Pod pritiskom javnosti i velikog broja Saffovih simpatizera, donešena je odluka da se prinatnom izdanju Saffa da još jedna šansa, i to na način da se putem donacija i domaćih pretplata (njih oko 1000) obezbijede sredstva za štampanje 1000 primjeraka Saffa, koji bi se dostavljali na kućnu adresu donatora i pretplatnika, a višak sredstava od donacija i pretplate bi se iskoristila za tekuće troškove Saffa, poboljšanja kvaliteta printanog i elektronskog izdanja (povećanjem broja kvalitetnih saradnika i slično.). Da sve ne bi ostalo puko slovo na papiru, u upravi su, također, donijeli jednoglasnu odluku o tome da se svi oni aktivno uključe u ovu inicijativu i budu njena avangarda, materijalnim učešćem i aktivnim pozivom drugima da to učine. Naše zadnje riječi su: hvala Allahu Gospodaru svih svjetova!

Ugovor o donaciji

Bismillahirrahman nirrahim.

Hvala Allahu i neka je mir i spas na posljednjeg Poslanika, Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem.

Ovim se potvrđuje da je ________________________ (navesti ime i prezime), u skladu sa šerijatskim propisima, sredstva u iznosu 500 KM (260 eura, 310 $), koje su dosada bile njegovo vlasništvo, neopozivo donirao (udijelio kao sadaku) u korist G.I.D Saff, s tim da se ona ne mogu utrošiti u neku drugu svrhu, pokloniti, naslijediti niti založiti. Donator je, Allah mu se smilovao i svako mu dobro dao, donirao navedeni iznos, s čvrstim uvjerenjem da će njegov povjerenik raspolagati sa njim s punom odgovornosti i u navedenu svrhu. Spomenuti donator gore navedeni iznos dodijelio je od svog, na pošten način stečenog imetka, i odrekao se svoje vlasti i upravljanja nad njim i brigu o njemu povjerio spomenutom pravnom licu.

Uvjete navedene u ovoj donaciji nema niko pravo izmijeniti niti staviti van snage. Spomenuti donator je dobrovoljno, po slobodnom izboru, pri dobrom zdravlju i zdravoj savjesti, u skladu sa šerijatskim propisima, prihvatio gore navedene uvjete koji su bili potrebni za valjanost sadake i to javno posvjedočio.
Donacija zaključena: ________________ u _____________.
Donator: ___________________
Povjerenik: GID Saff

Napomena: Kao što vidite došlo je do male šerijatske korkecije prvobitnog ugovora, koji je bio zamišljen kao vakuf, međutim nakon konsultacija i razgovora sa nekim ljudima (alimima) iz IVZ-e utvrđeno je da vakuf, onako kako je bio zamišljen, tehnički ne bi mogao funkcionirati, zbog poteškoća u ostvarenju uvjeta koje su islamski pravnici postavili za novčani vakuf, tako da je donešena odluka da vaša pomoć bude ustvari donacija (sadaka), koju vi u ime Allaha halalite i time doprinosite opstanku prinatnog izdanja u spomenutoj formi, kao i poboljšanju kvaliteta printanog i elektronskog izdanja. Suština se ne mijenja, vi ste i u prvom i u drugom slučaju dobitnici, jer svako dobro kojeg ova novina uradi i vama će biti upisano. Allah vas nagradio svakim dobrom!

Nacin uplate

NASUF BUSATLIC
SENADA MANDICA – DENDE 2/1
SARAJEVO
IBAN CODE: BA391613000014600398
SWIHT CODE: RZBABA2S
Sluzbena adresa: Raiffeisen bank dd BIH
Zmaja od Bosne bb BIH

PRILIV SREDSTAVA IZ BOSNE NA SLJEDECI RACUN:
NASUF BUSATLIC
1613000014600398

Za vise informacija obratite se na: saffmagazin@yahoo.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: