Kur'an

Prijevod Kur’ana prepun grešaka

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

O greškama prijevoda značenja Kur’ana Besima Korkuta

PITANJE: Esselamu alejkum. Nedavno sam citala o greskama u prevodu Korkut/Mlivo, trenutnih bh. prevoda Kur’ana, primjerice da se u Korkutu ne navodi da se “Allah nalazi iznad Arsa” nego prevode da je On zavladao svemirom, sto nalikuje sufijskom ucenju da se Allah nalazi svuda oko nas i na svakom mjestu. S druge strane…

Mlivo se u kontekstu podudara s prevodom koji je iskoristen u bosanskom izdanju Ibn Kesirovog tefsira. Interesuje me, koji je prevod “ispravan”, da li takvih “gresaka” ima jos i generalno, kome čovjek da vjeruje onda, i ako uči prevode ajeta, koje da slijedi? Da vas Allah nagradi.

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Na samom početku da naglasim da je ispravno reči PRIJEVOD ZNAČENJA KUR’ANA, a ne prijevod Kur’ana, jer se Kur’an ne može prevesti. Naravno, ovo je tema sama za sebe. Prijevod Kur’ana od Besima Korkuta je pun akidetskih grešaka kao i grešaka vezanih za šerijatsku terminologiju.

Što se tiče ovog drugog, bosanski jezik nije poput nekih drugih stranih jezika, poput engleskog i francuskog, jer bosanski jezik je pun arapskih riječi a koje u stvari istovremeno predstavljaju šerijatsku terminologiju. Poput riječi ezan, ikamet, salat, takvaluk, ihsan, iman, hajz, zulum, kufr, nifak i slično. A oni koji su prevodili Kur’an zapostavili su ovu stranu osobenosti bosanskog jezika. Graške ove prirode u prijevodu Besima Korkuta su mnogobrojne, poput konstantnog prevođenja riječi ibadet sa klanjanjem, riječ zalimi sa nevjernici i slično, međutim one su zanemarljive u odnosu na greške akidetske prirode.

Što se tiče grešaka prijevoda Besima Korkuta sa akidetske strane, te greške u prijevodu ne treba da čude jer je sam prevodilac koristio kao osnovni tefsir na koji se vračao prilikom prevođenja tefsir “El-Keššaf” poznatog mu’atezilskog učenjaka Zamahšerija. A njihova (mu’atezilska) akidetska odstupanja i zabludjelost je općepoznato iole obrazovanijem muslimanu. Pa sa te strane i zbog tog razloga prijevod Besima Korkuta je došao sa velikim akidetskim odstupanjima.

Pa tako Besim nastojeći da pobjegne od opisivanja Uzvišenog Allaha osobinama koje su svojstvene Njegovom stvorenjima, a što oni nazivaju TEDŽSIM, naravno slijedeći mu’atezilka pogrešna tumačenja Allahovih svojstava, on je upao u pogrešno tumačenje ili negiranje svojstava sa kojima Uzvišeni Allah sam sebe opisuje u Kur’anu. Nema sumnje da je ovo oprečno akidi Ehli sunneta vel džemata.

Od primjera pogrešnog prevođenja je sljedeće:

Sura El-Fedžr 22. ajet: “I kad dođe naređenje Gospodara tvoga“, a ispravno je: “I kada dođe Gospodar tvoj“.

Sura E-Zuhruf 82, ajet: “Onaj koji svemirom vlada“, a ispravno je: “Gospodar Arša“.

Sura Er-Rahman 27. ajet: “Ostaje samo Gospodar tvoj“, a ispravno je: “Ostaje lice tvoga Gospodara“.

Sura El-Kasas 88. ajet: “Sve će osim Njega propasti“, a ispravno je: “Sve će osim lica Njegovog propasti“.

Na svim mjestima u Kur’anu gdje se spominje riječ Arš on je prevodi sa Svemir. Sura Taha 5. Ajet: “Milostivi, koji upravlja svemirom svim”, a ispravno je: “Milostivi, koji se na Arš uzdigao”.

Svi ajeti u kojima je došlo “Džennetske bašče kroz koje rijeke teku” on prevodi sa “Džennetske bašče kroz koje će rijeke teči” jer po mu’atezilskoj akidi Džennet i Džehennem još ne postoje, tj. još nisu stvoreni. I tako dalje i tako dalje.

Ovakvih je primjera na stotine i to ako ne računamo ponavljanje iste greške. Oni koji su odabrali i odobrili da se štampa ovaj prijevod između ostalih biće odgovorni pred Allahom.

Oko prijevoda Mustafe Mlive, Džemaludina Čauševića i drugih teba napraviti istraživanje, meni nisu poznati detalji. Ono što se može reči na ovom mjestu i u ovoj prilici je da je najpouzdanije korištenje prijevoda onog koji je u kod nas odštampanoj skračenoj verziji tefsira Ibn Kesira uz obavezu upoređivanja tog prijevoda sa tefsirom i tumačenjem samog Ibn Kesira. Jer je Tefsir Ibn Kesira najpouzdaniji tefsir sa akidetske strane, naravno poslije Tefsira Ibn Džerija Taberija. A zatim nakon tefsira Ibn Kesira i Ibn Džerija Taberija dolazi na treće mjesto Tefsir Begavija. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić !
___________________________________

Izašao je novi prijevod (značenja) Kur’ana na bosanskom jeziku – Prevod: mr. Muhamed Mehanović / recenzija: mr. Mustafa Prljača i dr. Safet Kuduzović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: