Kur'an

Propis o šutnji kada se uči Kur’an

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Da li je isti propis o šutnji kada se uči Kur’an, ukoliko Kur’an uči neka osoba i mi tu prisustvujemo i kada se uči Kur’an na tv-u ili mobitelu ili na radio, tj. da li je dozvoljeno pričati kada čujemo da se uči Kur’an na tv-u ili ostalim uređajima a nismo u mogućnosti isključiti ih? Allah Vas nagradio na odgovoru.

ODGOVOR: We alejkumusselam we rahmetullah we berakatuh.

Hvala Uzvišenom Allahu.

Prije svega treba znati da je većina islamskih učenjaka stava da je preporučeno šutiti i slušati Kur’an kada čujemo njegovo učenje, a da to nije obavezno. Hanefije su jedino stava da je obavezno i oni se razilaze da li je to obaveznost svakog pojedinca ili je kolektivna dužnost (ako neko radi sa drugih spada obaveza). Međutim, većina učenjaka (zajedno sa stavovima ashaba i tabi’ina) smatra da se sljedeće riječi Uzvišenog Allaha odnose na slušanje Kur’ana u namazu:

„A kad se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.“ (Kur’an, sura El-A’raf, 7:204)

Bez obzira na sami propis treba znati da je od edeba da se šuti i sluša Kur’an kada ga čujemo i da se razmišlja o njegovim porukama. Prilikom slušanja nije dobro bespotrebno govoriti pa makar slušali Kur’an sa kasete, na televiziji, radiju ili nekom drugom mediju.

Navest ću nekoliko govora savremenih učenjaka na ovu temu:

Pitanje: „Skupina ljudi putovala je u autu pa je jedan pustio kasetu na kojoj je bilo učenje Kur’ana. Da li su svi u autu bili obavezni slušati ovu kasetu (i šutiti) i da li je čovjek griješan ako progovori?“

Odgovor šejha Muhammeda ibn Saliha El-Usejmina, Allah mu se smilovao, grijehe oprostio i u Džennet ga uveo:

„Rekao je imam Ahmed, rahimehullah, u pogledu ovog ajeta (tj. 204. ajeta sure El-A’raf): ‘Ovo se odnosi na namaz.’ I rekao je (imam Ahmed): ‘Složni su učenjaci da se ovo odnosi na namaz.’ Prema ovome, ako se nalazim pored čovjeka koji uči Kur’an naglas i izgovaram subhanallah i la ilahe illallah, onda nisam obavezan slušati učenje Kur’ana ovog čovjeka, jer se ovo odnosi samo na namaz.

Međutim, kažem ovom bratu koji je pustio kasetu: ‘Nemoj je puštati kada ljudi ne obraćaju pažnju (na slušanje), jer najmanje što možemo reći jeste da je ovo slično riječima Uzvišenog Allaha: Oni koji ne vjeruju govore: “Ne slušajte ovaj Kur’an, nego pravite buku da biste ga nadvikali!” Ako vidiš da tvoja braća ne žele slušati (Kur’an) i da su zauzeta sa razgovorom, nemoj puštati kasetu! Ukoliko želiš slušati Kur’an (sam za sebe) stavi slušalice u svoje uši.’ (Kur’an, sura Fussilet, 41:26)“

(Lika’atu-l-babi-l-meftuh [197/pitanje br. 26])

Pitanje: „Ponekad provedem mnogo vremena u kuhinji kako bi pripremila hranu svome suprugu i želim iskoristiti svoje vrijeme pa tako slušam učenje Kur’ana – nekad sa radija, a nekad sa kasete. Da li je ovaj moj postupak ispravan ili ne trebam ovo raditi, jer Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu: ‘„A kad se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.“’ (Kur’an, sura El-A’raf, 7:204)?“

Odgovor šejha, doktora Saliha El-Fevzana, Allah ga poživio:

„Nema prepreke da čovjek za vrijeme nekog posla sluša Kur’an sa radija ili kasete. Ovo nije u suprotnosti sa riječima Uzvišenog Allaha: ‘…vi ga slušajte i šutite…’, jer potrebno ga je slušati koliko god je čovjek u mogućnosti. Onaj koji pusti kasetu neka sluša Kur’an koliko god može.“

(El-Muntega min fetava El-Fevzan [3/pitanje br. 437])

Pitanje: Kakav je propis pustiti učenje Kur’ana sa radija ili kasete u kući kada čovjek izađe iz kuće kako bi posjetio svoju porodicu ili rodbinu?

Odgovor šejha Abdul-Aziza ibn Baza, Allah mu se smilovao, grijehe oprostio i u Džennet ga uveo:

„Nema prepreke u tome ako nema bespotrebnog i besmislenog govora (u toku učenja Kur’ana). Ako nema nikog ko govori ili priča bez potrebe za vrijeme učenja Kur’ana, onda nema prepreke za to. Međutim, ako je upaljeno učenje Kur’ana na radiju i neko govori ili priča bez potrebe, onda to nije u redu i preče je ugasiti učenje Kur’ana, jer je to vrsta nepoštivanja Kur’ana. U slučaju da je upaljeno učenje Kur’ana i nema nikog u blizini (radija) ili ima neko ko sluša, šuti ili spava onda nema prepreke.“

Izvor: https://binbaz.org.sa/old/37782

Kao što možemo vidjeti iz citiranih govora učenjaka, ako ne slušamo, ne pratimo i postoji potreba po pričanju, bolje je ugasiti ili „smanjiti“ učenje Kur’ana na televiziji, radiju, mobitelu ili nekom drugom mediju. A Allah najbolje zna.

Alim Hasanagić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: