Odgovori

Sedam pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Analni odnos na zahtjev zene

Pitanje: Esselamu alejkum! Imam jedno pitanje u vezi sexualnog odnosa među supružnicima: Da li je dozvoljen analni sex na zahtjev žene. Znači muskarac to ne želi (zna da je zabranjeno, ali bi to za svoju ženu uradio POD USLOVOM DA NIJE VELIKI HARAM. Negdje sam pročitao da ALLAH dž.s. neće pogledat na Sudnjem danu onoga ko je ženi prilazio sa zada-analno) ali žena želi to. Esselamu alejkum!

Odgovor: Alejkumusselam. Polno općenje u stražnjicu (duburu) žene je strogo zabranjeno u islamu, tj. to veliki je grijeh. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu od Huzejme ibn Sabita, radijallahu anhu: “Zaista se Allah ne stidi istine, ne prilazite ženama u njihove stražnjice” (Darimi (2213), Nesai’ u “El-Kubra” (8982), Ahmed (21907), Ibn Madže (1924), Bejheki (13894), Ibn Hibban (4200), Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u “Irvaul-galil” (2005)).

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u više rivajeta i različitih tekstova se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah neće gledati u čovjeka koji je polno općio sa svojom ženom u njenu stražnjicu” (Ahmed (2/344)), “Proklet je onaj ko priđe svojoj ženi u njenu stražnjicu” (Ebu Davud (2162), Darimi (1140), Nesai’ u “El-Kubra” (9012), Ibn Madže (1923), Ahmed (2/272) i ostali), “Ko ode proroku i povjeruje mu u ono što kaže, ili priđe ženi koja je u stanju hajza, ili priđe ženi u njenu stražnjicu, on je čist od onoga što je objavljeno Muhammedu” (Ebu Davud (3904), Tirmizi (135), Ibn Madže (639) i Darimi (1136), Ahmed (10170)).

U hadisima je došlo da Allah, dželle še’nuhu, neće gledati na Sudnjem danu (što je velika prijetnja i znak ogromne Allahove srdžbe) čovjeka i da je proklet čovjek koji polno opći sa svojom ženom u stražnjicu, kao i da je onaj koji to radi čist od onoga što je objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. Ovakve prijetnje se ne govore osim za ono što je veliki grijeh i što je krupna stvar kod Allaha, dželle še’nuhu.

Sa druge strane, normalnoj ljudskoj prirodi to je ogavno i nastrano, učenjaci ga ubrajaju u vrstu homoseksualizma. Takođe, žena koju čovjek prisiljava na takav način polnog odnosa i ne odustaje od toga ima pravo da traži razvod braka jer joj time nanosi štetu kako fizičku tako i psihičku, a nanošenje štete je zabranjeno u Šerijatu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

A što se tiče toga da to sama žena zahtijeva i traži od njenog muža, to je neprihvatljivo od jedne muslimanke koja vjeruje u Allaha kao Gospodara i Muhammeda kao poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji to izričito zabranjuju. Ona ujedno time samog muža navodi na grijeh i izlaže i sebe i njega Allahovom prokletstvu. Tako nešto muslimanka sebi ne smije dozvoliti. A ako bi pretpostavili da mu žena nije muslimanka nego kitabijka to ne utiče na propis po ovom pitanju. Ve billahi tevfik.
***************************************

2. Zabrana brušenja zubi

Pitanje:

Esselamu alejkum! Pročitala sam na Vašoj stranici u rubrici ‘Pitanja i odgovori’ hadis koji govori o zabrani čupanja obrva, brušenju zuba itd. Nije mi jasno šta se podrazumijeva pod ‘brušenjem zuba’? Je li onda zabranjeno stavljati plombe, nadograditi izgubljeni zub, izbjeljivanje zuba i slično, ili se pod tim misli na neki običaj koji je tada bio prisutan kod Arapa (ne znam ništa o tome, ali eto)? Da li se zabrana čupanja dlaka odnosi i na dlake iznad gornje usne, i na cijelo lice uopšte (kod žena, naravno)?

Odgovor:

Alejkumusselam!

Pod zabranom brušenja zubi se misli na brušenje zdravih zubi, pravilnih bez ikakvih mahana tako što se brušenjem napravi razmak između zubi sa ciljem uljepšavanja. Ovo je bio običaj kod Arapa, takvi izbrušeni zubi su kod njih predstavljali poseban vid ljepote pa je došao islam i zabranio taj vid brušenja zubi jer je on mijenjanje Allahovog stvaranja.

Stavljanje plombi, nadogradnja izgubljenih zubi, izbjeljivanje zubi i slično ne ulazi u zabranu brušenja zubi koja je spomenuta u hadisu. Jer stavljanje plombi, nadogradnja izgubljenih zubi, izbjeljivanje zubi i slično predstavlja liječenje istih i otklanjanje njihovih mahana a ne mijenjanje Allahovog stvaranja. Ve billahi tevfik.
***************************************************

3. Liječenje alergije učenjem Kur’ana

Pitanje:

Selam Alejkum! Imam jedno pitanje da Vas pitam i nadam se da cete mi pomoci. Elhamdulilah imam cetvoro djece. Dvije djevojcice mi imaju alergiju na hranu. Ja znam da je to od Allaha dz.s. i znam da Allah s.w.t. nije dao ni jedne bolesti a da nije dao lijeka. I takodje znam da je med i maslinovo ulje u Kuranu dato kao lijek. Interesuje me sta bih mogla da izucim na med i da redovnom upotrebom toga meda i ucenjem dova Allahu da pojacam mogucnosti otklanjanja ovih alergija.

– I jos jedno pitanje pitala sam jednoga “hodžu” on mi je tražio vodu sa dvanaest izvora i da mi na nju izuči Kuran i da tom vodom kupam cerku i da tako mogu da maknem ove alergije. Htjela bih da znam jeli to ispravno i dali ako ne ja bih voljela da sama izučim na med i da dovim Allahu dz.s. da mi otkloni ove alergije. Vaša redovna čitateljka iz USA.

Odgovor:

Alejkumusselam!

Nema nešto u šerijatskim tekstovima što upućuje na to da se alergije liječe učenjem Kur’ana na med i maslinovo ulje. Ako se u praksi potvrdilo da je neko uspio time da se izliječi onda nema smetnje da se to radi. Uči bilo šta iz Kur’ana, dovi jer se dova roditelja za njegovo dijete ne odbija. U osnovi je da se ova bolest liječi kod ljekara, tako da to ne zanemaruješ. A učenje Kur’ana, dove i zikrovi nek budu uopćeni, tj. kao što učiš Kur’an, doviš, zikriš za to da ti Allah da bereket u imetku, da ti da slogu u kući, da ti olakša neki posao, da te uvede u Džennet i slično, isto to radiš da ti Allah da zdravlje djeci.

Inače, pogrešno je da neki muslimani imaju ubjeđenje i da vjeruju da sve što ih zadesi od belaja, bolesti, tuge i slično da trebaju da uče Kur’an i da će to time proć. Kur’an je objavljen da se čita, da se razmišlja o onome što je došlo u njemu i da se primjenjuju i praktikuju naredbe i zabrane koje su došle u njemu. Jednom riječju Kur’an je objavljen kao Uputa po kojoj treba živjeti na dunjaluku, a ne da se uči Kur’an kako bi njime rješavali svakojake naše životne probleme.

Kao što imamo u praksi: onoj pobjegla kćerka sa momkom pa pita šta iz Kur’ana da uči da joj se vrati, onoj ukradeno nešto pa pita šta da uči iz Kur’ana da bi joj se vratilo, onaj uselio u kuću pa pita šta je najbolje da se da uči iz Kur’ana za useljenje, onoj umrla majka pa pita šta joj treba učiti za njenu dušu, usidjelica ne može se udati pa pita šta da uči da bi joj došao suđeni da je oženi i tako dalje.

Ovakvo razumijevanje odnosa muslimana prema Kur’anu je apsolutno pogrešno, jer se zasniva na tome da je samo učenje Kur’ana kao čarobni štapić sa kojim se rješavaju svakodnevni ljudski problemi. A ispravno je da je Kur’an objavljen da bi se čitanjem i razmišljanjem o onome što je u njemu živjelo i radilo po njemu.

Takav vid liječenja koje praktikuje taj “hodža”, duhovni iscjeljitelj, nema uporišta u Šerijatu. Kakva god voda da se uzme bila izvorska, kišnica, destilovana, iz bunara i slično a zatim se nauči na nju ne mijenja na suštini, tj. bitno je da je voda i da se na nju nauči a porijeklo vode nije bitno. Tako da njegov zahtjev izaziva veliko podozrenje i sumnju, u najmanju ruku da je to narodno praznovjerje sa kojim duhovni iscjeljitelj želi učiniti stvar velikom, jer treba sakupiti vodu sa dvanest izvora, u očima osobe koju liječi. Ovo je u najmanju ruku. Trebaš se raspitati da li se ovaj “hodža” bavi pravljenjem hamajlija, zapisa i sličnih stvari, pa ako se to potvrdi onda znaj da je on šarlatan, gatar i sihirbaz. Ve billahi tevfik.
*********************************************

4. Da li svaka djevojka ima suđenu osobu

Pitanje: Esselamu alejkum! Imam jedno pitanje a to je da li mi muslimani svi imamo suđenog/suđenu osobu? Sa tim mislim dali svi imaju tu jednu osobu sa kojom će završiti i stupiti fameliju? Uvijek roditelji govore, doće sudjeni. Znam da je naša sudbina sva određena prije nego sto se rodimo ali da li u to spada i ovo za suđenu osobu?

Odgovor: Alejmusselam! Iz pitanja se razumije da ti vjeruješ u kader i da znaš da je Allah sve odredio od dobra ili zla. I nema sumnje da je Allah, dželle še’nuhu, odredio suđenu osobu onome kome je određeno da se oženi ili uda. Takođe, odredio je nekome da nema suđene osobe jer mu je određeno da se ne oženi ili ne uda, ali mi neznamo šta je Allah, dželle še’nuhu, odredio.

To što roditelji kažu doće suđeni ne mora da bude tako, jer neko nema suđenu osobu za koju će se udati, ali mi to ne znamo. Nego je na inasanu da uzima za uzroke, nije sporno šerijatski da se djevojka raspituje za momka koji joj se sviđa, da mu da neki znak da joj se sviđa, ili da njen otac je ponudi, ili njena majka i tako. Jer se Hatidža ponudila Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a tako i Omer, radijallahu anhu je ponudio Hafsu prvo Osmanu a zatim Ebu Bekru, i mnoštvo je takvih primjera. Ve bilalhi tevfik.
***********************************

5. Psovanje islamskih svetinja

Pitanje:

Jedan brat je postavio pitanje u vezi svoje zene koja na svakom koraku psuje islamske svetinje a svoju zensku djecu naziva ogavnim imenima. Brat kaze da ju je savjetovao mnostvo puta, medjutim ona tada biva samo gore, pa brat pita za savjet sta da radi. Inace ona potice iz muslimanske porodice.

Odgovor:

Alejkumusselam!

Psovanje Allaha, Poslanika, mushafa i slično automatski izvodi onog ko je bio musliman iz islama oko čega nema razilaženja među učenjacima ovog Ummeta. Muslimanu nije dozvoljeno da živi sa ženom murtedkinjom (otpadnicom od islama) po idžmau učenjaka, kao što mu nije dozvoljeno ni da oženi ženu mimo muslimanke ili kitabijke.

Prema tome poštovani brate, vadžib ti je da ostaviš tu ženu, da je pustiš i da joj daš talak. A bićeš veliki griješnik ako i dalje nastaviš živjeti sa njom a ona je u takvom stanju.

Takođe, nije ti dozvoljeno da njoj ostaviš djecu, moraš ih uzeti sa sobom svetroje, jer nije dozvoljeno da djeca budu pod skrbništvom nevjernice, jer će ih odvesti i navoditi na kufr, neće voditi računa o njihovom islamskom odgoju, moralu i slično. Poznato je fikhsko pravilo “Nema skrbništva kjafiru nad muslimanom“.

Po onome kako si ti opisao nema nade u njen popravak, prema tome uradi kako ti je gore rečeno znaj da u tome nemaš grijeha nego imaš sevap jer ona zbog psovanja Allaha i Poslanika zaslužuje mnogo gore i mnogo više od toga što ti je rečeno. Ve billahi tevfik.
*************************************************

6. Abdest i pranje male djece

Pitanje:

Selam alejkum!

Imam dvoje male djece, od 8 mjeseci i 4 i pol godine, nisam prije na to obraćao pažnju ali u zadnje vrijeme mi se zna često desiti da kad sam pod abdestom znam ih oprati nakon nužde. Da li u tom slučaju gubim abdest ako ih operem nakon velike ili male nužde? Molim Uzvišenog da vas nagradi najvećom nagradom na dunjaluku i na Ahiretu.

Odgovor:

AlejkumusSelam!

Dodirivanje polnog organa djeteta (muškog ili ženskog) ne kvari abdest, po ispravnom mišljenju islamskih učenjaka. Prema tome, oni koji čiste djecu prilikom male ili velike nužde i tom prilikom dodiruju njihove polne organe, njihov abdest se ne kvari time. Na ovom stavu je Udruženje Visokorangiranih učenjaka i šejh Usejmin, rahimehullah. Ve billahi tevfik.
*************************************************

7. Kako da naviknem muža da klanja

Pitanje:

Selam alejkum!

Poštovani, želela bih da mi date savet kako je najbolji način da mog muža uvedem u ilum. Ja imam dvoje dece od 9 i 7 godina i cilj mi je da im od malih nogu usadim običaje naše vere i da cene i praktikuju islam. Ja potičem iz porodice gde svi klanjaju svih 5 namaza…a moj muž iz porodice gde to nije tako…i volela bih da bar ponekad ode na džumu namaz. Ja postim mesec Ramazan i klanjam kad mi to vreme dozvoljava jer sam zaposlena žena i imam obaveza. Kako da moj muž u tridesetim godinama počne klanjati i da to često radi…selam

Odgovor:

Alejkumusselam!

Poštovano sestro, ti trebaš prvo sebe da natjeraš da klanjaš svih pet propisanih namaza, jer nemaš opravdanja za njihovo ostavljanje. Da ne znam koliko imaš obaveza i koliko si zaposlena, namaz se mora obaviti i to u njegovom namaskom vremenu.

Isto djecu ti trebaš navikavati na vjerske obaveze, naravno da je bolje da i ti i muž zajedno učestvujete u tome, ali ako ne može ili neće ti si obavezna da ih odgajaš u duhu islama.

A što se tiče muža, treba da doviš da ga Allah uputi, da ga lijepo i na blag način savjetuješ, da mu daješ islamsku literaturu da je čita, da ga podstičeš da se druži sa onima koji praktikuju vjeru i da mu svojim primjerom pokažeš kako treba da živi jedan musliman. Ve billahi tevfik.

Na pitanja odgovorio mr. Zijad Ljakic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: