Namaz

Šest pitanja i odgovora o namazu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Esselamun alejkum! Molim Vas da mi odgovorite na par mojih pitanja, stvarno mi je hitno pa bi Vas zamolila za sto brzi odgovor: Ako zbog posla nisam u mogucnosti da obavljam namaz na vrijeme kako da ga onda naklanjavam ,kako se to radi, sta se uci na sjedenjima?

ODGOVOR: Alejkumusselam. Nema razilaženja među učenjacima da onaj ko propusti namaz iz zaborava ili ga prespava da je obavezan naklanjati taj namaz. Takođe, složni su učenjaci da žena u stanju hajza i nifasa i kjafir koji primi Islam da nisu dužni naklanjati propuštene namaze. Zatim su se razišli učenjaci oko obaveze naklanjavanja propuštenih namaza sljedećih osoba: ona koja je propustila namaze namjerno, murtedu, ludoj osobi, onesvještenoj, ko primi Islam u nevjerničkoj zemlji i ona osoba koja nije mogla uzeti abdest niti gusul ni tejemum.

U šerijatskim tekstovima je došlo da se naklanjavaju oni namazi koji se izostave zbog spavanja i zaborava. Kaže Poslanik, sallallahi alejhi ve sellem, u hadisu mutefekun alejhi: “Ko prespava namaz ili ga zaboravi klanjati neka ga klanja kada se sjeti”.

Što se tiče tvog ostavljanja namaza radi posla, takav razlog namjernog ostavljanja namaza nije poznat u Šerijatu. Odnosno, nije ti dozvoljno namjerno ne klanjati namaz u njegovom namaskom vremenu zbog posla ma kakav taj posao bio. Obavezna si da nađeš mogućnosti, vremena i odgovarajućeg prostora kako bi obavila svaki namaz koji te zadesi na radnom mjestu u njegovom namaskom vremenu. Ne postoji naklanjavanje namaza izostavljenog zbog posla. To se može desiti samo kao izuzetak u nekim određenim profesijama a ne da bude stalna praksa.

Poput hirurga koji zbog hirurške operacije, tj. nemogućnosti da ga neko zamijeni dok bi on klanjao, izostavi jedan namaz pa je obavezan poslije da ga naklanja, a ni njemu nije dozvoljeno da mu to bude stalna praksa da tako ne klanja namaz u njegovom namaskom vremenu. Prema tome, nije ti dozvoljeno izostavljati namaz zbog posla. Bitno je napomenuti da musliman koji se nađe na radnom mjestu da mu je dovoljno da klanja farz i da je to ono što ga Allah duži, a klanjanje sunneta nije obavezno i smije ih izostaviti, naročito ako mu klanjanje sa sunnetima uzima puno vremena što bi izazvalo probleme od strane poslodavca. Ve billahi tevfik.
**************************************

PITANJE: 2. Da li se nakon svakog namaza uci odnosno da li je obaveza ucenja zikra i dove sa tespihom?

ODGOVOR: Zikrenje poslije farz namaza je potvrđeni sunnet, tj. ko ga praktikuje ima nagradu a ko ga izostavi nema grijeha za to, s tim da ne priliči muslimanu da potpuno ostavi zikrenje poslije farz namaza. Znači učenje zikra poslije farz namaza nije obaveza nego sunnet tako da nema smetnje da se nekada izostavi pogotovo ako za to postoji neki razlog. Od sunneta je da se zikri na prste, pojedinačno svako za sebe a ne džematski sa tesbihom.

Namasku dovu nije učio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, niti je prenešena u sunnetu. Ako se zikri (tj. uči 33 puta Subhanalah, 33 puta Elhamdulillah i 33 puta Allahu ekber) sa tespihom radi lakšeg brojanja onda nema smetnje po većini učenjaka da se tespih koristi, iako je od sunneta zikriti na prste. Ve billahi tevfik.
***************************************

PITANJE: 3.Da li muskarac mora prije svakog farza da uči ikamet i da li to vrijedi i za naklanjavanje?

ODGOVOR: Ako muškarci klanjaju u džematu u mesdžidu onda je farz kifaje da se prouči ezan i ikamet. A ako muškarci klanjaju u džematu van mesdžida ili muž sa svojom porodicom u kući, onda je sunnet da se prouči ezan i ikamet. S tim da ako bi ezan izazvao pometnju kod komšija onda je bolje da se ne uči ili da se uči samo unutar kuće.

Muškarac koji klanja sam van džemata farz namaz mustehab mu je da prouči i ezan i ikamet ako njegovo učenje ezana neće izazvati pometnju kod susjeda. Dokaz da je propisano učiti ezan i ikamet onome koji ne klanja u džematu su opći dokazi kojima se obavezuje učenje ezana i ikameta.

A što se tiče učenja ezana i ikameta prilikom naklanjavanja opravdano propuštenog namaza ono je takođe sunnet jer bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, spominjući priču u kojoj je došlo da su prespavali sabah namaz, pa im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da promijene mjesto a zatim naredio Bilalu, radijallahu anhu, da prouči ezan i ikamet. Znači, hadis ukazuje na propisanost učenaj ezana i ikameta prilikom naklanjavanja propuštenog namaza.

Takođe se to potvrđuje u događaju na Handeku kada su propustili ikindiju namaz zbog bitke, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio Bilalu, radijallahu anhu, da prouči ezan i ikamet pa su klanjali nakon što je Sunce zašlo prvo ikindiju a zatim akšam.

Kaže Ibn Tejmije: “Učenje ezana prilikom naklanjavanja propuštenih namaza nije vadžib. A ko klanja sam za sebe pojedinačno, svejedno klanjao namaz u njegovom namaskom vremenu ili ga naklanjavao pa prouči ezan i ikamet uradio je ono što je bolje, a ako prouči samo ikamet to mu je dovoljno. A ako bi prilikom naklanjavanja nekoliko propuštenih namaza proučio ezan na početku a za ostale namaze proučio samo ikamet takođe bi učinio ono što je bolje” (El-Ihtijaratu el-fikhijje, str. 70). Ve billahi tevfik.
***************************************

PITANJE: 4. Ja sam ucila u skoli da tokom uzimanja abdesta se uci samo bismilla i to po 3 puta,a cula sam od starijih zena da se uce neki ajeti za koje nisam nikad cula,e sad koji je nacin ispravan i da li mogu dalje da nastavim uzimati abdest sa bismilletom?

ODGOVOR: Prilikom uzimanja abdesta nije prenešeno da se uče bilo kakve dove ili ajeti izuzev učenja Bismile samo jedanput na početku abdesta. A s obzirom da je uzimanje abdesta ibadet, a ibadete nije dozvoljeno činiti osim onog što je došlo potvrđeno u Kur’anu i vjerodostojnom Sunnetu. A pošto učenje dova i ajeta prilikom abdesta nije prenešeno, učenje toga je novotarija koju nije dozvoljeno praktikovati.

Učenje Bismile na početku abdesta je prenešeno u rivajetu od Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: “Nema namaza onome ko nema abdesta niti abdesta onome ko ne spomene Allahovo ime”. Bilježe ga Ebu Davud, Ibn Madže i Ahmed. Takođe, bilježe Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed od Se’id ibn Zejda isti hadis, kao i Ibn Madže i Ahmed od Ebu Se’ida. Ono što je bitno naglasiti da su svi rivajeti ovog hadisa veoma slabi.

Zato kaže imam Ahmed: “Nije mi poznat vjerodostojan hadis po pitanju učenja Bismile na početku abdesta”. Kaže imam Buharija: “Najbolji hadis u ovom poglavlju (učenja Bismile na početku abdesta) je hadis Rebbah ibn Abdurrahmana (tj. hadis Se’id ibn Zejda)”. A za samog Rebbah ibn Abdurrahmana kaže Buharija da je munkerul-hadis, tj. da prenosi jako slabe hadise. Pa ako je po Buhariji najbolji hadis po ovom pitanju od onog koji prenosi jako slabe hadise pa šta je onda sa hadisima koji su gori od ovoga.

Nakon što se napravi analiza ovih rivajeta u kojima se prenosi hadis “Nema abdesta onome ko ne spomene Allahovo ime” dođe se do rezultata da su ti hadisi ništavni i veoma slabi, što znači da se zbog mnoštva njihovih rivajeta ne mogu podignuti na stepen dobrog hadisa. Iako ima učenjaka koji misle drugačije. Takođe, stvar koja dodatno ukazuje na slabost ovog hadisa je činjenica da je prenešeno mnoštvo vjerodostojnih hadisa u mnogobrojnim rivajetima od velikog broja ashaba u Sahihima Buharije i Muslima gdje se detaljno opisuje abdest Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a da ni u jednon jedinom hadisu nije spomeuto da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio Bismilu na početku abdesta.

Isto tako od stvari koje ukazuju na slabost ovog hadisa je sam tekst hadisa “Nema abdesta onome ko ne spomene Allahovo ime” čime se negira valjanost abdesta onome ko ne izgovori Bismilu. A da se sa tako slabim hadisima negira valjanost abdesta je veoma upitno i daleko. Izuzev ako bi protumačili hadis sljedećim značenjem: Nema potpunog abdesta onome ko ne spomene Allahovo ime, što bi značilo da je učenje Bismile mustehab a ne šart valjanosti abdesta, naravno kod onih učenjaka koji smatraju da je ovaj hadis dobar i prihvatljiv.

Ispravno je, a Allah zna najbolje, da je učenje Bismile na početku abdesta mustehab, ali ne na osnovu hadisu koji je veoma slab te ne može biti dokaz po ovom pitanju, nego na osnovu drugih situacija u kojima je došlo da je propisano da se uči Bismila, poput učenja Bismile pred polni odnos sa ženom sa čime Buharija u svom Sahihu dokazuje da je sunnet učiti Bismilu pri abdestu. Ve billahi tevfik.
**************************************

PITANJE: 5. Da li smijem abdest uzimati u kupatilu u kojem mi je smješten i wc, naravno abdest uzimam nad umivaonikom, ali sam cula da ga ne valja uzimati u wc pošto se tu rade nužde, ali gdje da naknadno prospem vodu jer živim u gradu u zgradi, pa me zanima jer znam da u džamijama isto pored abdesthane imaju wc.

ODGOVOR: Ako musliman ima mogućnosti da abdesti na mjestima koja su odvojena od WC-a i nužnika i gdje odvod od abdesta nije spojen sa njima, nema sumnje da je preče da na takvim mjestima abdesti. Ali to ne znači da je suprotno tome, odnosno da se abdesti nad umivaonikom u WC-u ili čak nad samim nužnikom, pokuđeno ili čak haram, jer za tako nešto treba imati dokaz. A čak imamo dokaz koji ide u prilog dozvoli uzimanja abdesta na tim mjestima, a to je dozvola gusula, pa ako je dozvoljen gusul dozvoljen je i abdest jer nema razlike među njima.

Zato, nema nikakve smetnje da se uzima abdest u umivaoniku u WC-u, pa čak i nad nužnikom. Prvo, što nema dokaza koji to zabranjuje ili da to čini čak pokuđenim, drugo što današnji WC-ovi nisu kao prijašnji jer su prethodnim nečistoća zadržavala na istom mjestu, dok u današnjim nečistoća odlazi kroz kanalizaciju, a i da nije tako nema veze. Nejasnoća i problem kod onih koji smatraju da je mekruh ili čak zabranjeno uzimanje abdesta na takvim mjestima dolazi sa više strana:

Prvo: što je kupatilo ili WC mjesta gdje borave džini i šejtani, pa kako da onda abdestimo u njima?

Odgovor: džini i šejtani borave često i u ostalim prostorijama kuće a nije nam došlo u Šerijatu da ne smijemo obavljati neki ibadet ako su oni prisutni. Allah, dželle še’nuhu, nam je zabranio (kao što se prenosi u vjerodostojnom hadisu) da obavljamo namaz u kupatilu, pa da je zabranjeno ili pokuđeno uzimanje abdesta u kupatilu ne bi nam to bilo prešućeno.

Drugo: što je pri uzimanju abdesta propisano učenje Bismile, pa kako da se Bismila uči u kupatilu?

Odgovor: izgovaranje Bismile nije šart da bude naglas nego može i u sebi.

Treće: da su to mjesta nečistoće te da ne priliči da se musliman u njima čisti uzimanjem abdesta za obavljanje namaza, kao i da se miješa voda abdesta sa prljavom vodom iz kupatila.

Odgovor: na tim istim mjestima niko nije rekao od učenjaka da je zabranjeno uzimanje gusula, a gusul je ibadet poput abdesta, pa kao što je dozvoljeno uzimanje gusula na takvim mjestima, analogno tome nema nikakve smetnej da se uzima i abdest. Ve billahi tevfik.
*******************************

PITANJE:  Kako da znam u stanu na koju stranu da se okrenem prema kibli, mislim kako da budem 100% sigurna da se pravilno okrećem kad klanjam, kako da provjerim sa kompasom?

ODGOVOR: Što se tiče određivanja kible za ljude koji žive na udaljenim mjestima od Meke, osnovni način je da se od mjesta u kome žive odredi pravac prema Meki u odnosu na strane svijeta. A onda na osnovu toga uz pomoć kompasa, Sunca po danu, zvijezde Sjevernjače po noći, mahovini i slično određuje se pravac prema kibli, svejedno čovjek bio u gradu, na selu, na njivi, na brdu ili šumi.

Takođe, musliman ako ima blizu svoje kuće ili stana džamiju ili mesdžid on se treba ravnati na osnovu njih. Ako ima komšije muslimane koji tu duže žive a klanjaju oni sigurno znaju pravac kible pa treba njih pitati. A od savremenih načina i mogućnosti da čovjek veoma lahko i jednostavno odredi pravac Kible iz svoje kuće ili stana je svakako određivanje pomoću programa Google Earth na internetu.

Pa tako na primjer, za muslimane koji žive na Balkanu i srednjoj Evropi pravac Kible je na jugoistočnoj strani svijeta. Musliman bi trebao znati kako da odredi na osnovu kompasa, Sunca, Sjevernjače, mahovine, mravinjaka i slično stranu sjevera, a zatim na osnovu poznavanja gdje je sjever vrlo lahko se odredi pravac jugoistok, tj. pravac Kible.

A ako nije sam u stanju da na ovakav način određuje stranu Kible ili nije siguran u sebe treba obavezno da se raspita kod komšija muslimana, na osnovu najbližeg mesdžida i tako dalje. U svakom slučaju vadžib je da klanjaš u pravcu Kible al treba da znaš da nikad ne možeš odrediti taj pravac 100%, kako ti kažeš, nego približno. Ve billahi tevfik.

Na pitanja odgovorio dr. Zijad Ljakić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: