Odgovori

Spajanje porodica u džennetu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Selam alejkum. Ako, inšallah, budemo ja i moja uža i šira porodica jedni od stanovnika Dženneta da li ćemo i tamo biti povezani kao porodica tj. da li ću ja biti žena mome mužu, majka mojoj djeci, kćerka mojim roditeljima?

ODGOVOR: We alejkumusselam we rahmetullah we berakatuh.

Hvala Uzvišenom Allahu.

Žena će biti u Džennetu zajedno sa svojim mužem, djecom, roditeljima i svim ostalim članovima porodice, ako oni umru kao muslimani. Ulazak u Džennet neće poništiti njihove rodbinske veze. Ovo je potvrđeno u Kur’anu u nekoliko ajeta:

„Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključit ćemo djecu njihovu, djela njihova nećemo nimalo umanjiti – svaki čovjek je zalog za ono što je uradio.“ (Kur’an, sura Et-Tur, 52:21)

„Gospodaru naš, uvedi ih u vrtove Adna koje si im obećao, i one koji su bili dobri od predaka njihovih, i žena njihovih, i potomstva njihovog. Ti si, uistinu, Silni i Mudri.“ (Kur’an, sura El-Mu’min, 40:8)

„Vrtovi Adna u koje će ući i oni, i roditelji njihovi, i žene njihove i porod njihov – oni koji su bili čestiti – meleci će im ulaziti na vrata svaka.“ (Kur’an, sura Er-R’ad, 13:23)

„…oni i supruge njihove bit će u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni…“ (Kur’an, sura Ja-Sin, 36:56)

„Uđite u Džennet, vi i supružnici vaši, radosni!“ (Kur’an, sura Ez-Zuhruf, 43:70)

A Allah najbolje zna.

Alim Hasanagić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: