Dove i zikr

Tajne zikra poslije abdesta

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je onome ko se abdesti propisao da, nakon što se abdesti, izgovori šehadet i kaže:

اَللَّهُـمَّ اجْعَلْنِـي مِنَ التَّـوَّابِينَ
وَاجْعَـلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّـرِينَ

“ALLAHUME-DŽALNI MINET-TEVVABIN VE DŽALNI MINEL-MUTETAHIRIN!”

Allahu moj, učini me od onih koji se često kaju i koji se mnogo čiste. (Tirmizi, 55)

Ovo je način kojim se kod roba usavršavaju stepeni robovanja i stepeni čistoće, kako vanjske tako i nutrinske:

1. šehadetom (svjedočenjem da nema drugog boga osim Allaha) čovjek se čisti od širka;
2. teobom (pokajanjem) se čisti od grijeha;
3. vodom se čisti od vanjskih prljavština.

Na taj način čovjeku je propisan najviši stepen čistoće prije ulaska kod Uzvišenog Allaha i prije stajanja pred Njim. Nakon što se čovjek očisti vanjski i nutrinski, biva mu dozvoljeno da uđe kod Allaha i stane ispred Njega. Tom svojom čistoćom biva sačuvan od udaljavanja od Njega Uzvišenog.

Ibn Kajjim el-Dževzijje

______________

Od Omera, radijalahu anhu se prenosi da je Poslanik, sallallahu ´alejhi ve sellem, rekao:

Ko god se abdesti, upotpunjavajući svoj abdest, pa potom kaže: Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i daje Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik (EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH VE ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU), otvoriće mu se svih osam džennetskih kapija da uđe na koju želi.”

(Bilježi Muslim, Ahmed, Nesai i drugi)

U drugoj verziji stoji dodatak: “Allahu moj, učini me od onih koji se često kaju i mnogo čiste!” (ALLAHUME-DŽALNI MINET-TEVVABIN VE DŽALNI MINEL-MUTETAHIRIN)  (Bilježi Tirmizi)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta