Odgovori

Tri pitanja od jednog brata

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Selam draga braco! Ko prvo moram da pohvalim Vašu stranicu i Vaš trud da nam odgovorima i savjetima pokažete pravi i jedini ispravan put-put Islama.Vasu stranicu često pratim i kada sam na poslu, čak je i mojim kolegama koji su hrisćani zanimljivo da čitaju pitanja i Vaše mudre odgovore i vidim da se potajno dive našoj vjeri… Imam nekoliko kratkih pitanja koja sigurno zanimaju i ostalu braću i sestre: 1. Da li je muslimanima dozvoljeno kratiti nokte noću i da li je dozvoljeno utorkom šišati se, brijati i kratiti nokte?

ODGOVOR:

AlejkumusSelam!

Nema nikakve smetnje da se krate nokti i šiša u bilo koje doba dana i noći i bilo koji dan u sedmici. Ono što se prenosi u narodu da ne valja kratiti nokte utorkom ili nekim drugim danom, da odrezane nokte treba zakopati u zemlju i tome slično sa strane islama nema nikakve validnosti niti ima u islamu uporišta. To su puka praznovjerja, naklapanja ili nasljeđeni običaji koji su bili rasprostranjeni u ovim krajevima (Bosne i Balkana) prije dolaska islama. Od sunneta vjere islama je da musliman i muslimanka redovno obrezuju nokte, otklanjaju dlake sa stidnih mjesta i ispod pazuha, da muškarac krati brkove i da se osuneti.

Bilježe Buharija i Muslim u svoja dva Sahiha od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pet stvari je od fitre: otklanjanje dlaka sa stidnih mjesta, sunećenje, skraćivanje brkova, otklanjanje dlaka ispod pazuha i kraćenje noktiju“. A imam Muslim bilježi od Enesa, radijallahu anhu, da je rekao da im je određeno (od strane Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem) da skraćivanje brkova, kraćenje noktiju, otklanjanje dlaka ispod pazuha i sa stidnih mjesta ne ostavljaju više od četrdeset noćiju”.

A što se tiče brijanja brade složni su prvi učenjaci ovog Ummeta, od kojih su i učenjaci svečetiri mezheba hanefijskog, malikijskog, šafijskog i hanbelijskog, da muslimanu nije dozovljeno brijeti bradu i da je puštanje brade stvar od vjere a ne od običaja. Bilježe Buharija i Muslim od Ibn Omera, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Razlikujte se od mušrika, puštajte brade i kratite brkove“. Kada postane brada bujna i naraste dozvoljeno ju je kratit i uzimati ono što pređe preko dužine šake. Kraćenje brade je prenešeno od nekoliko ashaba, tabi’ina i to je opći stav selefa ovog Ummeta.
*****************************************************

2. Da li je dozvoljeno uciti Kur’an i kad nismo okupani ili pod abdestom i da li je dozvoljeno uciti Kur’an u poluležećem položaju?

ODGOVOR: Oko pitanja učenja Kur’ana bez abdesta i u stanju džunubluka učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Ispravno je da je dozvoljeno učiti Kur’an u stanju džunubluka kao i bez abdesta, svejedno učili ga napamet ili držeći Mushaf u rukama. S tim da je mustehab (preporučeno) da se uči pod abdestom i u stanju čistoće oko čega nema razilaženja među učenjacima.

Dokaz da je dozvoljeno učiti bez abdesta i u stanju džunubluka je hadis od Aiše, radijallahu anha, kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu u kojem ona kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spominjao Allaha u svakom stanju”. A pod spominjanjem Allaha ulazi i učenje Kur’ana. A hadis u kojem je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kur’an ne dodiruje osim onaj koji je čist“, bilježe ga Malik, Nesai’ i Ibn Hibban. Kao i hadis od Alije, radijallahu anhu, u kojem kaže: “Poučavao nas je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Kur’anu ako nije bio džunub“, a bilježe ga Ebu Davud, Nesai’, Tirmizi, Ibn Madže, Ahmed i Ibn Hibban. Oba ova hadisa su slabi te se ne mogu uzeti kao dokaz po ovim pitanjima, pojašnjenje slabosti ovih hadisa uzelo bi mnogo prostora.

A što se tiče učenja Kur’ana u ležećem položaju, od adaba učenja Kur’ana je da se uči pod abdestom, u sjedećem položaju okrenut u pravcu Kible. Kada kažemo od adaba to znači da je lijepo učiti Kur’an na takav način, osim što je biti pod abdestom mustehab. A nema nikakve smetnje da se Kur’an uči u ležećem položaju jer nema dokaza koji to zabranjuje.
***********************************

3. Svake noći prije spavanja svom 2-godišnjem sincicu na uho izučim El-Fatihu i Sehadet pa me zamima da li to ima “efekta” to jest’ da li je tada pod zaštitom Allaha od džina i loših stvari koje koje mu se mogu desiti dok spava?

ODGOVOR: Nije ništa preneseno što upućuje na vrijednost učenja Fatihe ili Šehadeta u ovoj prilici i sa tim ciljem.

Sunnet je da učiš dovu sa kojom se zaštićuju djeca koju bilježi Buharija u svom Sahihu od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio dovu za zaštitu njegovih unuka Hasan i Husejna a koja glasi: “U’izukuma bi kelimati-l-lahi-t-tammati min kulli šejtanin vehhammetin, ve min kulli ‘ajnin lammetin” (što znači: Molim Allahovu zaštitu za vas dvojicu pomoću Allahovih savršenih riječi pred šejtanom i pred zlim pogledom). Ako učiš za jedno dijete umjesto riječi “U’izukima” reci “U’izuke”, a ako učiš za više djece od dvoje reci “U’izukum”. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: