Odgovori

Tri ramazanska pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Griješnica i ramazan

Pitanje: Selam alejkum! Željela bi postaviti jedno pitanje u vezi posta. Ja sam od malena išla u mejtef, klanjala sam, učila Kur’an, međutim kada sam ušla u “lude godine”, tj. pubertet, ostavila sam sve što je imalo veze sa islamom i činila sam mnoge grijehe, i takav način života živim i dan danas. Ali kako se bliži mjesec ramazan sve me nešto, sve više i više, vuče da…

zapostim i da počnem ponovo klanjati, međutim osjećam da će to uzaludno biti zbog mojih grijeha i zbog toga što sam prije praktikovala vjeru pa sam to sve napustila. Šta da radim, voljela bih postiti, ali imam osjećaj da Allah, dž.š., neće ništa od mene primiti?

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Zaista je Allah, subhanehu ve te’ala, svoje robove obasuo mnogim blagodatima, a najveća od tih blagodati je ta da od svojih robova odabere onoga koga On hoće i uputi ga u Islam. To je najbolje što jednog čovjeka može zadesiti u ovom dunjalučkom životu. Pa tako i ti, poštovana sestro, treba da znaš da je uputa, tj. držanje za Allahovo uže, pridržavanjem onoga što je On naredio i ostavljanjem onoga što je On zabranio, najveća blagodat i nešto najljepše što ti se može desiti u životu.

Sa druge strane šejtan, koji zna da je njegova završnica u Džehenemu, želi da sa sobom povuče što je više moguće Allahovih robova uljepšavajući im ono što im je Allah, subhanehu ve te’ala, zabranio i poružnjavajući im ono što im je naredio. Ono što mu je najteže je kada vidi da se Allahov rob hoće iskreno pokajati i vratiti svome Gospodaru ostavljajući grijehe koje je prije radio i okrećući se činjenju dobrih djela. Pa stoga radi sve da bi tog roba odvratio od toga. Tako mu ponekad prilazi sa strane da je on već previše zapao u grijehe i da mu nema povratka, ili umanjujući mu težinu tih grijeha time da mnogi ljudi rade i gore stvari, ulijeva mu lažnu nadu u Allahu milost i da će on sve oprostiti i tako dalje.

Ono što ti treba sada da uradiš je da se odmah i bez oklijevanja pokaješ za grijehe koje si radila i da ih prestaneš činiti. Da bi tvoje pokajanje (tevba) bilo ispravno mora da ispuni nekoliko šartova a to je:

1- Da smjesta prestaneš raditi te grijehe,
2- Da se iskreno kaješ zbog toga što si radila,
3- Da čvrsto odlučiš da se nikad više ne vratiš na takva djela.

Ako jedan od ova tri šarta ne ispuniš tevba ti neće biti ispravna.

Nakon toga treba da praktikuješ ono što ti je islamom naređeno od namaza, posta, zekata, ostavljanje harama, alkohola, kamate, zinaluka, tj. treba da uskladiš svoj svakodnevni život sa onim što nam je naš Gospodar objavio u Svojoj knjizi Kur’anu, i što nam je objasnio Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Tvoj osjećaj da je sada za tebe beskorisno da se vratiš vjeri i činjenju dobrih djela jer si radila stvari koje su zabranjeno nije ništa drugo nego šejtanska vesvesa (došaptavanje) kojim želi da te odvrati od Allahove jedine ispravne vjere sa kojom ćeš zaraditi, inšaallah, Džennet i sačuvati se Džehenema. Allah, subhanehu ve te’ala, je u Svojoj Knjizi svojim robovima obećao da će im oprostiti grijehe pa kaže: “Reci: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv” (Ez-Zummer, 53)

Isto tako kaže: “Allah, sigurno, neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostiće kome hoće ono što je manje od toga” (En-Nisa, 116) i još su mnogi ajeti u kojima se spominje Allahova milost i oprost za one koji se pokaju za ono što su radili.

Isto tako veliki je broj hadisa u kojima se spominje da Allah prašta grijehe, da su vrata tevbe (pokajanja) otvorena sve dok Sunce ne izađe sa Zapada ili dok duše ne dođe do grkljana (tj. dok ne umre), da se Allah obraduje tevbi svoga roba kao što se obraduje onaj koji izgubi svoju jahalicu na kojoj su sve njegove stvari u pustinji kada mu se ona vrati i slično.

Zato požuri sa tevbom, ne obraćaj pažnju na šejtanske vesvese kojim želi da te odvrati od Allahove vjere i iskoristi blagodati mjeseca Ramazana jer Allah u njemu prašta grijehe više nego u ostalim mjesecima, u njemu su šejtani vezani u lance, vrata Džehenema su zatvorena a vrata Dženneta otvorena, u njemu se nagrada za dobra djela udvostručava, a sve ovo je spomenuto u hadisima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Moraš da se boriš, da ustraješ i da odlučno pristupiš praktikovanju vjere i da ne obraćaš pažnju na one koji te žele odvratiti od nje i da im se ne predaješ. Jer zaista je Islam jedina ispravna vjere i jedini ispravan put koji čovjeka vodi do uspjeha i na Dunjaluku i na Ahiretu. Molim Allaha Uzvišenog da te u ovom blagoslovljenom mjesecu Ramazanu obaspe svojom milošću tako da te uputi na pravi put i da ti olakša pridržavanje vjere i ostavljanje onoga što je On, subhanehu, zabranio. Ve billahi tevfik.
______________________________

2. Ostavljanje posta zbog fudbalskih treninga

Pitanje:

Essalamu alejkum.

Imam jedno pitanje a vezano je za post u mjesecu ramazanu vezano za moj posao. Ja sam fudbaler i igram profesionalno fudbal na visokom nivou već od svoje 19.godine. Hvala Allahu pa mi je dao sansu i mogućnost da od neceg sto volim zaradjujem sebi i svojoj porodici za opskrbu. Svaki mjesec Ramazan dosad sam, elhamdulillah, postio i pored svih treninga i utakmica, istina, ne sve dane ali sve dane koji su bili laksi treninzi (jedan trening na dan) i naravno sve slobodne dane sam hvala Allahu izdrzao.

Mnogo je veliki pritisak s klubske strane da igrači unose hranu i piće u sebe pred utakmice, jer klub ulaže velika sredstva da se pobjedjuje i naravno da klub želi da posluje dobro, ali eto ja sam deklarisao dane za koje ja smatram da cu postiti da nemaju pravo da mi nista prigovaraju. Znam da im nije to po volji ali tako je. Moram priznati da dane koje sam postio i trenirao naporno su bili stvarno naporni, i molio sam Allaha da mi da snage da mi tijelo izdrži samo da se ne bi povrijedio i da ostanem zdrav.Jer treninzi koje imamo se teško podnose kad u sebe unosiš velike količine hrane i pića a da ne pričam o tome kad ne unesem nista.
Volio bi znati vase mišljenje o ovome, koliko sam dužan, sta sam dužan postiti kad nastupi mubarek mjesec Ramazan. Unaprijed hvala. Essalamu alejkum.

ODGOVOR:

Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Post mjeseca Ramazana kao jedan od ruknova (temelja) islama je stroga vjerska dužnost svakog pametnog i punoljetnog muslimana. Kaže Uzvišeni: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili” (El-Bekare, 183). Takođe, u drugom ajetu: “Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede“.

Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhu: “Islam je izgrađen na pet stvari…postu Ramazana“.

Data je olakšica za pet skupina ljudi da ne poste mjesec Ramazan, s tim da te iste dane moraju ili napostiti dan za dan, ili napostiti i za svaki dan nahraniti siromaha, ili samo nahraniti za svaki dan siromaha. Te skupine ljudi su: putnici, bolesnici, dojilje, trudnice i starci (starice). Argumenti da je ovim vrstama ljudi data olakšica su ajeti: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane” (El-Bekara, 183-184)

Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate” (El-Bekare, 185). U ajetu riječi “Onima koji ga jedva podnose” se odnose na dojilje, trudnice i starci (starice).

A ženama u stanju hajza i nifasa je zabranjeno da poste s tim da su dužne da naposte te dane. Argument za to je hadis mutefekun alejhi od Aiše, radijallahu anha, u kojem ona kaže: “Bilo nam je naređeno da napostimo propuštene dane Ramazana (zbog hajza i nifasa), i nije nam naređeno da naklanjavamo propuštene namaze“.

U izuzetke obaveze posta ne ulaze ni osobe koje rade težak fizički rad, poput onih koji rade u rudnicima, građevini i slično. Nego su i oni obavezni da zaposte svaki dan a kada dođu u stanje da više ne mogu izdržati od gladi i žeđi dozvoljeno im je da pojedu i popiju onoliko koliko je dovoljno do iftara, a zatim da nastave sa postom do iftara. A nakon Ramazana obavezni su napostiti svaki dan u kojem su se omrsili.

Prema tome, treninzi i igranje utakmica nisu olakšica zbog koje je dozvoljeno nepostiti određene dane Ramazana. Dane koje nisi postio zbog teških treninga trebaš napostiti ako nisi znao da ih nisi smio izostaviti, a ako si znao trebaš učiniti prvo tevbu pa ih onda napostiti. Ve billahi tevfik.
_________________________________

3. Mršenje dane ramazana zbog bolesti

Pitanje:

Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Imam jedno vrlo važno pitanje. Imam neke probleme sa kamenjem koje se često stvara u bubrezima. Čuli ste za bolove, patnju, operacije, itd… koje to prate. Dolazi mjesec Ramazana i trebalo bi se postiti. Doktor mi je rekao da moram da pijem najmanje 2-3 litra vode na dan da bi se čistili bubrezi, tj. da bi se spriječilo stvaranje kamenja…. Znam da se ne može postiti, a konzumirati voda.

Prošle godine sam dao nešto para da se da nekome ko će postiti (a te pare su bile dovoljne za mjesec dana posta, tj. za hranu). Šta mi vi savjetujete? Šta da radim? Ne bježim od posta, ali se bojim da prođem kroz ono sto sam prošao (bolovi, operacije, itd.). Molim vas da mi date nasihat. Wesselamu alejkum.

ODGOVOR:

Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Kaže Uzvišeni: “A ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti” (El-Bekare 185). Ovim ajetom je dozvoljeno bolesniku da ne posti dane Ramazana sve dok je u bolesnom stanju, a zatim da naposti taj isti broj dana kada ozdravi. Ovo je propis onih bolesnika čija je bolest izlječiva. A sama bolest zbog koje se dozvoljava da se zbog nje bolesnik omrsi je ona čije štetne posljedice po tijelo i organizam bi sam post uzrokovao, ili bi povećavao ili bi usporavao ozdravljenje.

To znači da lagani kašalj, glavobolja, zubobolja i slično nisu bolesti zbog kojih se mrse dani Ramazana. Većina učenjaka, a od kojih su i četvorica imama mezheba, su stava da je bolest zbog koje se mrse dani Ramazana teža bolest a ne bilo kakva bolest. Teška bolest je ona koja se sa postom povećava, ili ona usporava ozdravljenje, ili uzrokuje jaku teškoću, a po nekim učenjacima ovome se pridružuje i opravdan i realan strah da će post uzrokovati bolest.

Ovakav opis bolesti zbog koje se dozvoljava mršenje tokom Ramazana navode Ibn Kudame u El-Mugniju (4/403) i Nevevi u El-Medžmu’u (6/261). A stav nekih učenjaka da se pod bolešću misli na bilo koju bolest većina učenjaka odbacuje i smatra pogrešnim anomalnim mišljenjem. Dok bolesnici čija je bolest hronična, tj. ne očekuje se njeno izlječenje, na njima je da za svaki dan Ramazana nahrane jednog siromaha analogno starcu i starici a nisu dužni napaštati te dane, ovo je mišljenje većine učenjaka. Dok drugi dio učenjaka smatra da hronični bolesnici ne trebaju niti napostiti propuštene dane niti nahraniti siromaha za svaki propušteni dan, a prvi stav je ispravniji.

Na osnovu toga kako si opisao svoje stanje ti imaš pravo na olakšicu ostavljanja posta danima Ramazana zbog bolesti. A ako ne očekuješ da će ti se stanje nekada popraviti i poboljšati onda si dužan za svaki dan nahraniti jednog siromaha. Hranjenje se može izvršiti i na kraju Ramazana i to da se sva hrana da jednoj siromašnoj osobi. Takođe, hrana se može dati u brašnu, po većini učenjaka za svaki dan se daje pola sa’a, tj. dva pregršta, a to iznosi oko 37,5 kg brašna za 30 dana.

To što si prošle godine dao pare da se da nekome ko će postiti a te pare su bile dovoljne za mjesec dana posta, tj. za hranu, ovakav postupak nema osnova u Šerijatu te je prema tome to što si uradio ništavno i pogrešno. Bio si obavezan nahraniti za svaki dan Ramazana jednog siromaha (može to biti jedna te ista osoba), a to znači da nije ispravno davati novac nego hranu (za jedan dan jedan osrednji obrok) i da osoba mora biti siromašni musliman a ne bilo koji musliman. Zato si obavezan za neispoštene dane Ramazana od prošle godine odmah sada nahraniti za svaki dan jednog siromaha. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: