Kur'an

Učimo zajedno kur’anske sure napamet

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ovu sedmicu cemo, inshaAllah, uciti suru “El-Bejjina” a ispod teksta je audio zapis ove sure, radi boljeg izgovora:

1. LEM JEKUNI-LLEZINE KEFERU MIN EHLI-L-KITABI VE-L-MUŠRIKINE MUNFEKKINE HATTA TE’TIJEHUMUL-BEJJINEH.

2. RESSULUN MINA-LLAHI JETLU SUHUFEN MMUTAHHEREH.

3. FIHA KUTUBUN KAJJIMEH

4. VE MA TEFERREKA-LLEZINE UTU-L-KITABE ILLA MIN BE”ADI MA DZAETHUMU-L-BEJJINEH

5. VE MA UMIRU ILLA LIJA’BUDULLAHE MUHLISINE LEHU-DDINE HUNEFAE VE JUKIMU-SSALATE VE JU TU-ZZEKATE VE ZALIKE DINU-L-KAJJIMEH.

6. INNE-LLEZINE KEFERU MIN EHLI-L-KITABI VE-L-MUŠRIKINE FI NARI DZEHENNEME HALIDINE FIHA ULAIKE HUM ŠERRU-L-BERIJJEH

7. INNE-LLEZINE AMENU VE AMILU-SSALIHATI ULAIKE HUM HAJRU-L-BERIJJEH.

8. DZEZAUHUM INDE RABBIHIM DZENATU ADNIN TEDZRI MIN TAHTIHA-L-ENHARU HALIDINE FIHA EBEDEN, RRADIJE-LLAHU ANHUM VE RADU ANHU ZALIKE LIMEN HAŠIJE RABBEH.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta