Za sestre

Uzori ženi muslimanki

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Neka ti cijenjena sestro, uzor u životu budu naše Majke, Poslanikove, savs, žene

U današnje vrijeme, vrijeme fitne i smutnje, biti vjernik, Allahu, s.w.t. pokoran u svakom segmentu i nije tako jednostavna stvar. Sa svih strana vrebaju napadi i iskušenja. Međutim, naše sestre (majke, žene, sestre, kčerke), imaju možda više iskušenja nego mi muškarci. Odijevanje hidžaba te njegovo prilagođavanje društvu, porodica, brak, odgoj djece, školovanje čak i u nekim situacijama…

obavljanje nekih funkcija i društvenih poslova, zaista predstavljaju teret za jednu sestru. Cijenjena sestro, na svakom od nas je da svoja stanja popravljamo koliko možemo. Jedan od načina popravljanja našeg imana i ahlaka, jeste da se ugledamo na prijašnje generacije, sa kojima je Uzvišeni Gospodar, s.w.t bio zadovoljan. Dio te generacije su i žene Allahovog Poslanika, savs, a koje su ujedno i naše majke. One su svojim imanom, ahlakom, saburom, odnosu prema drugima, pokazale uspjeh jedne vjernice. Podsjećam vas na neke od njihovih osobina, samo sa jednim ciljem, da kod sebe neke stvari promijenimo na bolje.

Pokušaj da budeš koliko su u mogučnosti učena ili školovana kao naša majka Aiša, r.a.

– Bilježi Imam Et-Tirmizi i Ibn Ebi Hejseme od Ebi Musa el-Eš’arija, r.a. da je rekao: “Kada bi god drugovi Resula, saws, naišli na neke nejasnoće u vezi nekog hadisa, pitali bi Aišu, r.a i onda bi dobili zadovoljavajući odgovor“. (Sunen Et-Tirmizi, 3877, a Imam Ez-Zehebi je rekao da je sened ove predaje sahih u Sijeru, 2/179)

– Prenosi nam Seid ibn Mensur, Ibn Ebi Hejsem, Taberani i Hakim sa hasen senedom od Mesruqa, rahimehullah da je se znao zaklinjati Allahom, kako je vidio šejhove ashabe kako pitaju Aišu, r.a. o propisima feraida (nasljednog prava iz fikha)“. (Taberani u Kebir, 23/182; Hakim u Mustedreku, 4/11 i Ibn Sa’d u Tabaqat, 8/66).

– Takođe bilježe Ibn Ebi Hejseme, Taberani i Hakim, kao i Ibn Asakir, da je Urve ibn Zubejr, rekao: “Nisam vidio nikoga da je poznavao bolje Kur’an, feraid, halal i haram, fikh, medicinu, hadis, pjesništvo, porijeklo arapa, od Aiše, r.a.“ (Taberani u Mu’džemul Kebir, 23/182; Hakim u Mustedraku, 4/11, predaja je hasenu sahih).

Ovo su samo neke predaje koje govori o vrlinama naše majke Aiše, r.a. Potrudi se koliko si u mogučnosti da stekneš određeno znanje iz nekih oblasti. Ne mora to da bude vjerska oblast, iako bi trebala da poznaješ osnove svoje vjere, nego može i bilo koja društvena oblast od koje će muslimani a i društvo općenito imati koristi.

Pokušaj biti skromna, darežljiva i plemenita kao naša majka Aiša, r.a.

– Prenosi se da je Abdullah ibn Zubejr poslao 1800 dirhema Aiši, r.a. Kada joj je novac došao, ona je postila taj dan. Uzela je novac i počela ga dijeliti narodu. Kada je došlo vrijeme iftara u kući nije bilo ni dirhema, a svoju sluškinju je pozvala da joj donese za iftar ulje i hljeb“. (Sifetu Safwe, 2/29; Ibn Sa’d u Tabaqat, 8/68; Ebu Ne’im u Hilijje, 2/48)

– Prenosi se da je Muavija, r.a. poslao našoj majki Aiši, r.a. ogrlicu koja je vrijedila 100 000 dirhema, pa ju je Aiša, r.a. prodala a novac podijelila drugim Poslanikovim, saws ženama“. (Ensab Ešraf, 1/423; Zehebi u Sijeru, 2/187).

Kad god ti se nađe pri ruci koji dinar, višak odjeće, dovoljno prehrambenih namirnica, sjeti se da ima neko (druga porodica, tvoj brat i tvoja sestra te njihova djeca) koji nemaju novca, čija djeca nemaju šta obuči i sl. Dijeli koliko si u mogučnosti, pa će i tebi Allah iz Svoje milosti dati.

Pokušaj biti ustrajna u slijeđenju sunneta Resula, saws kao naša majka Umu Habiba, r.a.

Bilježi Imam Muslim, da je Ummu Habiba, r.a rekla: “Čula sam Poslanika, saws da je rekao: “Ko klanja tokom dana i noći 12. rekata, napravit će mu se kuća u Džennetu“, pa je Umu Habiba dodala:’Od kada sam to čula od Poslanika, saws, nikada ih nisam izostavila“. (Sahihul Muslim, 3/432).

Ovo je dovoljan primjer kako se trebamo prema nafilama odnositi, posebno vi, jer kao majke večinu vremena provodite u kući, pa nemojte dozvoliti da svoje kuće učinite grebljima, ni vi niti vaši muževi. Naša majka Umu Habiba, r.a. od kad je čula da za obavljanje tih 12 rekata nafile slijedi nagrada, kuća u Džennetu, nikada ih više nije izostavila.

Pokušaj biti uzor drugim ženama, kao što je bila naša majka Zejneb bint Džahš, r.a.

Bilježe Imami Muslim, Ahmed i Nesai, od Aiše, r.a. da je rekla: “Nisam vidjela ženu da je bila bolja od Zejneb bint Džahš u vjeri, nisam vidjela niti jednu da je se bojala više Allaha od nje, nisam vidjela nikoga tako iskrenog u govoru, nekoga koje održavao rodbinske veze i dijelio sadaku sirotinji, a sve sa ciljem približavnja Allahu, swt.“ .

Bilježi Taberani od Rašid b. Sa’da, da je rekao: “Ušao je Resul, saws u svoju kuću a sa njim je bio i Omer b. Hatab, r.a., kad Zejneb bint Džahš klanja i dovi u namazu. Poslanik, saws joj reče: “Zaista je ona iskreno skrušena“. (Bilježi ga Taberani u Mu’adžemu-l-Kebir, 24/39, Imam Hejsemi je rekao u Medžme’a Zevaid 9/247:’ovaj sened je prekinut, ali postoje druge predaje koje ovu podupiru).

SubhanAllah, pogledaj naše majke Zejneb, pogledaj kako je hvali i uzdiže jedna Aiša, r.a. Dobro pogledaj kako je opisala Aiša, r.a Zejneb, r.a., uzmi njene osobine, slobodno… nemoj odugovlačiti… odmah budi poput nje, zar neće biti lijepo na Sudnjem danu, kada meleci posvjedoće da si oponašala i željela da budeš poput Zejneb bin Džahš, Poslanikove, saws žene, koja je prva umrla od njegovih žena za njim…..Subhanallah..zar ne želiš da kad god pokažeš strah od Allaha, iskrenost u govoru…da se sjetiš nje…..

Pokušaj biti milostiva poput naše majke Zejneb bint Huzejme, r.a.

Bilježi Imam Taberani od Zuhrija, da je rekao: “Oženio je Poslanik, saws, Zejneb bint Huzejme, a imala je nadimak „Ummu-l-mesakin“ – majka siromaha, a nazvana je zbog toga što je puno dijelila i pomagala siromahe“. (Taberani u Kebir, 24/58).

Subhanallah, osvojila je Poslanikovo, saws srce zbog dobrote i čestitosti, a sa njim je živjela veoma malo, neki kažu dva mjeseca samo, neki osam, neki tri….subhanallah umrla je mlada, imala je samo 30 god, kada je ukopana u Beqiji, tako mlada, a zaslužila takav nadimak.

Pokušaj da Allaha često spominješ kao naša majka Džuvejrija bint Haris, r.a.

Bilježi Imam Muslim, da je naša majka Džuvejrija rekla: “Došao je kod mene Resul, saws a ja sam sjedila i zikrila, zatim je on otišao od mene zbog neke svoje potrebe, pa kad je se vratio oko polovine dana, reče mi: ‘Još sjediš (znači zikriš)’. Rekoh mu: “Da“. Tada mi Resul, saws reče: “Hoćeš li da te podučim riječima koje kada izgovoriš imati istu vrijednost svega onoga što si ti dosad zikrila, a to su riječi:Subhanallahi a’dede halkihi (3 puta) subhanallahi zinete aršihi……(hadis)

Potrudi se da redovno učiš jutarnji i večernji zikr, da svako jutro i veće kažeš po 100 puta: La havle ve la kuvvete illa billah, Subhanallahi ve bi hamdihi, estagfirullah, salavati na Poslanika, saws, ili u toku dana.

Pokušaj biti blaga i milostiva, da puno praštaš, kao naša majka Safija, r.a.

Prenosi se da je robinja od Safije, r.a. kazala Omeru, kako Safija voli subotu (jer je prije islama bila jevrejka) i kako posječuje jevreje. Pa ju je Omer pitao, a ona mu je r.a. rekla: “Što se tiče subote, ja je ne volim od kada mi je Allah zamijenio petkom, a što se tiče posjete jevrejima, ja imam tamo rodbine koju posječujem. Zatim je rekla robinji: “Šta te navelo da me ovako optužiš? Ona reče: šejtan! A Safija, r.a. joj odgovori: “Idi ti si slobodna“. ( Ibn Hadžer u El Isabe, 7/345).

Subhanallah, potvora ali…nema osvete…nema mržnje…..nema odbojnosti…NE, toga nije bilo u srcima naših majki…..one su na loše uzvračale dobrim, a zbog čega, samo zbog Allahovog zadovoljstva.

U svemu ovome, nađi ti sebe, odaberi sebi jednu titulu i u njoj ustraj!

Ebu Bilal

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: