Svijet džina

Kur’an i sunnet ukazuju na to da džini postoje i da je svrha njihovog postojanja u ovom životu kao i naša – obožavanje jedino Uzvišenog Allaha. Uzvišeni Allah kaže: “Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.“ (Ez-Zarijat, 56.) U drugom ajetu kaže Uzvišeni: “O skupe džinski i ljudski, zar vam iz … Continue reading Svijet džina