Sihr i džinni

Svijet džina

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kur’an i sunnet ukazuju na to da džini postoje i da je svrha njihovog postojanja u ovom životu kao i naša – obožavanje jedino Uzvišenog Allaha. Uzvišeni Allah kaže:Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju. (Ez-Zarijat, 56.)

U drugom ajetu kaže Uzvišeni: O skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili koji su vam ajete Moje kazivali i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan dočekati?’ Oni će reći: ‘Mi to priznajemo na svoju štetu.’ Njih je život na Zemlji bio obmanuo i oni će sami protiv sebe posvjedočiti da su bili nevjernici.” (El-En’am, 130.)

Svijet džina je od nas neovisan i odvojen svijet, sa svojom posebnom prirodom i osobinama koje su skrivene od svijeta ljudi. Džini i ljudi imaju neke zajedničke stvari, kao što je posjedovanje razuma i izbor između puta dobra i puta zla. Oni nas vide, dok mi njih ne vidimo u njihovoj formi. Uzvišeno Allah kaže: On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. (El-A’raf, 27.)

Allah nam je u Plemenitom Kur’anu rekao od čega su stvoreni džini. On kaže: ...a još prije smo stvorili džine od vatre užarene. (El-Hidžr, 27.)

Prema hadisu koji je prenijela Aiša, radijallahu anhu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Meleci su stvoreni od svjetlosti, džini su stvoreni od vatre, a Adem je stvoren od onoga što vam je opisano (tlo).”  (Muslim)

Vrste džina

Uzvišeni Allah je stvorio različite vrste džina. Među njima su neki koji mogu poprimiti različite oblike, poput pasa i zmija, neki su letači, a neki koji brzo mogu putovati (kako je nama ljudima teško zamisliti).

Džini i Adamova djeca

Svaki pojedinac među Adamovim potomcima ima džina koji je određen da mu bude stalni pratilac, tzv. džin karin. Ibn Mesud, radijallahu anhu, je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nema nijednog od vas koji nema džina koji mu je određen da mu bude stalni pratioc.”, ashab rekoše: “Zar i ti, Allahov Poslaniče?” , a Poslanik odgovori: “I ja, ali Allah mi je pomogao i on se pokorio (postao vjernik), tako da mi pomaže da činim dobro.” (Muslim)

Njihove moći

Uzvišeni Allah je džinnima dao moći koje nije dao ljudima. Ispričao nam je neke od njihovih moći, kao što je sposobnost brzog kretanja i putovanja. Jedan iz reda džina jamčio je Poslaniku Sulejmanu, da će donijeti prijestolje jemenske kraljice u Jeruzalem u trenutku brže nego što je potrebno da čovjek ustane odakle sjedi. Allah nas je o tome obavijestio u Kur’anu: Ja ću ti ga donijeti’ – reče Ifrit, jedan od džina – ‘prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan.’, ‘A ja ću ti ga donijeti’ – reče onaj koji je učio iz Knjige – ‘prije nego što okom trepneš.’ I kad Sulejman vidje da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu: ‘Ovo je blagodat Gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan – u svoju je korist zahvalan, a ko je nezahvalan – pa, Gospodar moj je neovisan i plemenit. (En-Neml, 39. – 40.)

Hrana i piće džina

Džini jedu i piju. Prenosi se od Ibn Mesuda da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Došao mi je jedan od džina i pozvao me, pa sam otišao s njim i učio Kur’an.” Tražili su hranu, pa im je Poslanik rekao: ‘Pripada vam svaka kost nad kojom je spomenuto Allahovo ime, u vašim rukama ona postaje meso i svaka balega je hrana vaših životinja.’” Zato nam je Poslanik kazao: “Nemojte se nakon nužde čistiti kostima ili balegom, jer je to hrana vaše braće džina.” (Muslim)

Prebivalište džina

Džini žive na ovoj zemlji gdje živimo i mi. Uglavnom se nalaze u ruševinama i nečistim mjestima kao što su kupaonice, smetlišta i groblja. Stoga nas je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poučio da preduzmemo mjere opreza pri ulasku na takva mjesta, učeći zikr i dove. Jedna od njih, prilikom ulaska u toalet je: Allahhumme inni e’uzu bike mine-l-hubsi ve-l- habaisi, odnosno u prijevodu: Allahu moj, prizivam Te protiv zla šejtana i šejtanica.

Nastaviće se…

 Izvor: www.islamweb.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta