Sihr i džinni

Džinski svijet 2. dio

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Muslimani i nemuslimani

Uzvišeni Allah nam kaže u Časnom Kur’anu da su neki od džina rekli: …i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate Pravi put su izabrali, a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti. (El-Džinn, 14.-15.) Muslimani među džinnima su različitih stepena u pogledu ispravnosti i bogobojaznosti. U Kur’anu piše: …a među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih. (El-Džinn, 11.)

Priču o prvom džinu koji je postao musliman prenio je Abdullah Ibn ‘Abbaas, radijallahu anhu, koji je rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem se sa grupom ashaba zaputio u Ukaz u vrijeme kad se nešto ispriječilo između šejtana i vijesti sa neba. Na njih su poslane vatrene strelice. Vratili su se svome narodu koji ih je upitalo šta im je. Oni su rekli: ‘Nešto se ispriječilo između nas i vijesti sa neba, pa smo zasuti vatrenim strelicama.’ Narod im je potom kazao: ‘To što se ispriječilo između vas i neba neki je krupan događaj, pogledajte po svim krajevima zemlje šta bi to moglo biti.’ Oni koji su se uputili ka Tihami (primorska oblast sjeverno od Hidžaza) došli su kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio u Nahli. Klanjao je sa ashabima sabah u mjestu Ukaz. Kad su čuli učenje Kur’ana, slušali su i rekli: ‘Tako nam Allaha, ovo se ispriječilo između nas i vijesti sa neba.’ Vratili su se svome narodu govoreći: ‘Narode naš, uistinu smo čuli čudesni Kur’an koji vodi dobru. Povjerovali smo u njega i Gospodaru svome nikoga nećemo za druga pripisivati.’ Zatim je Allah Uzvišeni objavio: ‘Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo…’ Ustvari, objavljeno mu je ono što su govorili džini.’” (Buhari)

 Polaganje računa na Kijametskom danu

Džini će biti pozvani na odgovornost na dan proživljenja. Mudžahid, Allah mu se smilovao, je rekao tumačeći ajet:...a džini odavno znaju da će oni koji tako govore u vatru biti bačeni... (Es-Saffat, 158.) – ‘Bit će izvedeni pred Allahov sud.’ (Buhari)

Zaštita od džina

Budući da nas džini mogu vidjeti, a mi njih ne možemo vidjeti, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je naučio mnogim načinima da se zaštitimo od njih, kao što je traženje utočišta kod Allaha od prokletog šejtana, učenje sura Feleq i Nas, te izgovaranje riječi koje je Allah spomenuo u Časnom Kur’anu: …i reci: ‘Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš! (El-Mu’minun, 23.)

Potom Izgovaranje Bismille pri ulasku u kuću, prije jela ili pića, i prije snošaja sa supružnikom. To će također spriječiti šejtana da uđe u kuću ili da sudjeluje s osobom u njegovoj hrani, piću i intimnom odnosu.

Slično tome, spominjanje Allahovog imena prije ulaska u toalet ili skidanja odjeće spriječit će džine da vide nečija stidna mjesta ili mu naude, kao što je rekao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dova koju učimo prilikom ulaženja u toalet je: (Bismi-l-Lahi) Allahhumme inni e’uzu bike mine-l-hubsi ve-l- habaisi, a prijevod dove je: (U ime Allaha) Allahu moj, prizivam Te protiv zla šejtana i šejtanica.

Allah je vjernicima najbolji Zaštitnik.

Izvor:www.islamweb.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta