Za sestre

Adabi ponašanja muslimanke u džematu (džamiji)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Svaka žena muslimanka koja teži ka Allahovom, subhanehu we teala, zadovoljstvu mora da prihvata savjete, jer muslimani se međusobno savjetuju zbog toga što se u ime Allaha vole i što se ponašaju kao da su jedna građevina, jedno tijelo i kao takvi čuvaju jedni druge od džehennemske vatre. Zbog toga, draga sestro po najčvršćoj vezi, ove propise koji ti se nude, shvati kao dobronamjeran nasihat (savjet) i potrudi se da ih naučiš, koristiš i druge njima podučiš:

-Žena muslimanka mora da vodi računa o svom izgledu uvijek i u svakoj prilici, a posebno kada krene na namaz, koji je stub vjere, jer Allah, subhanehu we teala, nam kaže: „O vjernici, lijepo se obucite kada u mesdžid radi Allaha krenete!!“(El-Earaf,31)

Lijepo se obući ne znači da se pretjerano ukrašavamo, šminkamo, mirišemo… Lijepo se obući znači da svoje tijelo prekrijemo u skladu sa Kur’anom i Sunetom, da naša odjeća bude čista, široka, neprovidna, dugačka…da nam pokriva sve osim lica, šaka i nogu ispod članaka. Nijedna sestra muslimanka koja želi da postigne Allahovo, subhanehu we teala, zadovoljstvo ne smije sebi dozvolit da stane pred svog Milostivog Gospodara u odjeći koja je kratka, uska(da ocrtava dijelove tijela), providna, namirisana…

Njena odjeća mora biti toliko čedna da se čak ni dužina kose ne smije naslutit ispod lijepo namještene, neprovidne i dovoljno dugačke mahrame, jer: “Prenosi se od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Dvije vrste stanovnika džehennema neću vidjeti; ljudi koji u rukama nose štapove poput kravljih repova i udaraju njima ljude i žene koje su obučene a gole, uvijaju i navode druge na to. Glave su im kao grbe mršavih horasanskih deva. Neće ući u džennet niti će osjetiti njegov miris, koji se osjeća na tolikoj i tolikoj daljini.” (Muslim)

Riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, : “… glave su im kao grbe mršavih horasanksih deva“, ukazuju na zabranu vezivanja kose iznad glave. Sačuvao nas Allah toga da mi budemo one koje su ovako opisane! Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, prokleo čovjeka koji oblači žensku odjeću i ženu koja oblači mušku odjeću. Ovaj hadis prenosi Ebu Davud i drugi.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je također rekao: “Tri osobe neće ući a džennet, niti će Allah, dželle še’nuhu, na Sudnjem danu u njih gledati: dijete neposlušno prema roditeljima, razgolićena žena koja se poistovjećuje s’ muškarcima, (tj.. oblači mušku odjeću) i čovjek koji ne vodi računa o moralu svoje porodice.

Ženi muslimanki je dozvoljeno da lakira svoje nokte, ali ona ne smije zaboravit da skine svoj lak prije uzimanja abdesta, jer njen abdest neće biti potpun ukoliko nokti budu lakirani, jer lak spriječava dodir vode sa noktom.

-Veoma je važno naučiti adabe ponašanja u džamiji i tokom namaza:

Za vrijeme učenja ezana, treba prekinuti sa govorom, makar to bilo i učenje Kur’ana, bez obzira da li se zateklo u džamiji, kod kuće ili na nekom drugom mjestu. Pri tome treba slušati riječi ezana i ponavljati ih. Omer b. el-Hattab, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao da će onaj ko iskrenim srcem bude ponavljao riječi ezana ući u džennet.

Nakon ezana uče se salavat na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i dova čiji tekst od Poslanika prenosi Džabir b. ‘Abdullah: „Allahumme Rabbe hazihi-d-da’veti-t-tammeh, ve-s-salati-l-ka’imeh, ati Muhammedeni-l-vesilete ve-l-fadileh, veb’ashu mekamen mahmudenillezi ve’adteh. Inneke la tuhlifu-l-mi’ad (O Allahu, Gospodaru moj, učini ovu dovu potpunom i namaz koji ću obaviti, daj Muhammedu vesilu (počasno mjesto u džennetu) i prednost, i spremi mu hvale vrijedno boravište koje si mu obećao. Ti, doista, ne iznevjeravaš obećanja!)

– Obavezno popunjavanje i ravnanje safova!

Safovi u namazu moraju biti popunjeni i poravnati. Popunjen saf znači red klanjača u kome nema praznog mjesta, tako da se međusobno dodiruju ramenima, a poravnat saf znači red klanjača u kome vrhovi njihovih nožnih prstiju stoje u jednoj liniji. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je kazao: „Ili ćete vi poravnati saffove ili će Allah usaditi razdor među vašim srcima.“ (Buharija i Muslim od Nu’mana ibn Bešira, radijallahu anhu)

Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kazao: „Poravnajte i upotpunite vaše saffove, zaista ravnanje saffova upotpunjuje namaz.“ (Buharija i Muslim)Ukoliko se, nakon donošenja tekbira i vezivanja ruku, ukaže prazno mjesto u safu koji se nalazi ispred, klanjač koji stoji iza tog mjesta napravit će korak naprijed i popuniti prazno mjesto, bez odvezivanja ruku i prekidanja namaza.

Kazao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: „Najbolji saffovi (najvredniji namaz je u njima) za muškarce su prvi, a najgori (najmanja nagrada za namaz obavljen u njima) su zadnji. Najbolji saffovi za žene su zadnji, a najgori su prvi.“ (Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu)

Zbog toga draga sestro, potrudimo se zajedno da uz Allahovu pomoć budemo jedni drugima zaštitnici od džehenemske vatre, koja je strašna i nesnosna. Pomozimo jedni drugima na putu ka džennetu Firdewsu, jer mi nećemo ništa manje od njega. Mi nismo od onih koji su zamijenili vječno za prolazno!!!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta